تعدیل نفقه

تعدیل نفقه

در این مقاله قرار است درباره تعدیل نفقه توضیح دهیم. از زمان جاری شدن صیغه عقد یک سری حق و حقوق و مسئولیت بر عهده خانم و آقا قرا می‌گیرد. آقا باید نفقه و اجرت المثل خانم را در زندگی مشترک پرداخت کند.
خانم باید از آقا هم تمکین خاص و هم تمکین عام را انجام دهد. تمکین خاص به روابط زناشویی بین خانم و آقا مربوط می‌شود که خانم باید در هر زمان به جز مواردی که قانون مشخص کرده از آقا تمکین کند.
تمکین عام به امور منزل مربوط می‌شود که وظیفه درست کردن غذا و نظافت منزل بر عهده خانم است و زمانی که خانم از انجام دادن این امور سر باز بزند آقا باید دادخواست عدم تمکین تنظیم کند.

تعدیل نفقه چیست؟

با توجه به توضیحی که درباره نفقه دادیم بهتر است بدانید این میزان نفقه برای همه‌ به صورت یکسان تعریف نمی‌شود. نفقه بر اساس وضعیت مالی آقا، شان خانم و خانواده ایشان، موقعیتی که در آن قرار دارند و بر اساس نظر قاضی تعیین می‌شود. که اقا موظف است به صورت ماهیانه این مبلغ را به خانم پرداخت کند.

موقعیتی پیش می‌آید که دادگاه نفقه را مشخص می‌کند و هم خانم و هم آقا راضی به این مبلغ هستند ولی بعد از مدتی بنا بر شرایطی یا آقا راضی به پرداخت این مبلغ نیست و درخواست کاهش میزان نفقه را دارد و یا خانم متوجه می‌شود که اقا می‌تواند بیشتر از این مبلغ را پرداخت کند.
بعد از این موضوع خانم و اقا که یک نفر دریافت کننده نفقه و دیگر پرداخت کننده نفقه هست با اثبات دلیل خود باید درخواست تعدیل نفقه را به دادگاه تقدیم کند.

دلایلی که آقا در خواست تعدیل نفقه می‌زند یا تورم اقتصادی، بیماری آقا، بیکار شدن آقا و … می‌باشد.

دلایلی که خانم می‌تواند در خواست تعدیل میزان نفقه را داشته باشد به این شرح است: تغییر شرایط اقتصادی آقا برای مثال ارتقای شغلی و افزایش حقوق، تورم اقتصادی که خانم نتواند با اون میزان نفقه مشخص شده گذران زندگی کند و …

تعدیل نفقه
تعدیل نفقه

نفقه زوجه

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

در صورتی که بعد از عقد خانم از آقا تمکین کند، آقا موظف به پرداخت نفقه به خانم است. این نفقه برای گذران زندگی خانم مانند هزینه خوراک، پوشاک، اسباب منزل، هزینه‌های درمانی خانم (هزینه درمان ضروری و هزینه‌های زیبایی بر عهده آقا نیست) و … به خانم پرداخت می‌شود.

در شرایطی که خانم در روابط زناشویی و امور منزل کوتاهی نکند آقا باید این هزینه را پرداخت کند.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی:

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

تعدیل نفقه زوجه به صورتی که گفتیم انجام می‌شود. اگر خانم قصد تعدیل نفقه را داشته باشد باید اثبات کند که آقا توان پرداخت نفقه بیشتر را دارد. اگر آقا قصد تعدیل میزان نفقه را داشته باشد باید بیماری و وضعیت بد مالی خود را به دادگاه اثبات کند.

تعدیل میزان نفقه فرزند

بهتر است بدانید که ولایت قانونی فرزند در هر سنی با پدر یا جد پدری ایشان است. پس پرداخت نفقه ایشان هم ب رعهده پدر و جد پدر است. برای مثال باید پدر هزینه تحصیل، خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمانی فرزند مشترک را پرداخت کند.

برای تعدیل نفقه فرزند هم با بسته به این که پرداخت کننده نفقه یا دریافت کننده آن قصد تعدیل را داشته باشد باید با اثبات دلایل خود این دادخواست را به دادگاه تقدیم کنند.

نفقه دختر تا زمان ازدواج بر عهده پدر یا جد پدری ایشان است. نفقه پسر تا زمان اتمام تحصیلات بر عهده پدر است.

 

مدارک برای تعدیل مقدار نفقه

پرداخت کننده یا دریافت کننده‌ای که قصد تعدیل نفقه را دارد باید با مدارک هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج، کپی برابر اصل تمام مدارک گفته شده و دلیلی که برای این تعدیل دارد به دادگاه مراجعه کند.

در صورتی که خانم قصد افزایس نفقه خود را دارد باید لیستی از تمامی اموال و دارایی‌های همسر خود به همراه مدارک گفته شده به دادگاه تقدیم کند.

 

تعدیل نفقه
تعدیل نفقه

نمونه دادخواست تعدیل مقدار نفقه زوجه

دادخواست تعدیل نفقه زوجه به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران/ شورای حل اختلاف ویژه خانواده

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
در تاریخ……… توافقنامه‌ای بین اینجانب و خوانده، تنظیم و امضا گردید و مقرر شد نفقه بنده و فرزند مشترک از قرار ماهیانه ………..میلیون ریال توسط مشاور الیه پرداخت شود.

با توجه به اینکه نفقه تعییین شده موضوع دادنامه/ توافقنامه تنظیمی که ماهانه…….. ریال تعیین شده است به لحاظ تغییر شرایط و هزینه‌های جاری زندگی می‌بایست تعدیل و افزایش/ کاهش یابد لذا رسیدگی و صدور حکم به افزایش نفقه مندرج در توافقنامه با توجه به اینکه مبلغ مذکور حتی برای پرداخت اجاره ماهیانه منزل نیز کفایت نمی‌کند، در این خصوص مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

تمکین و عدم‌تمکین زن از شوهر چیست؟ بیشتر بخوانید: تمکین و عدم‌تمکین زن از شوهر چیست؟

نمونه دادخواست تعدیل مقدار نفقه فرزند

نمونه داخواست تعدیل نفقه فرزند به شرح زیر است:

یاست محترم دادگاه خانواده ………..

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه نفقه تعیین شده موضوع دادنامه پیوست در خصوص فرزند مشترک که ماهانه ………. ریال تعیین شده است به لحاظ تغییر شرایط و هزینه‌های جاری زندگی می‌بایست تعدیل و افزایش یابد لذا رسیدگی و صدور حکم شایسته در این خصوص مورد استدعاست.

 

نفقه در طلاق

در زمانی که خانم و آقا قصد طلاق و جدایی دارند باید تکلیف حق و حقوق مالی خانم مشخص شود. در صورتی که طلاق از نوع توافقی باید پرداخت نفقه ب اساس توافق خانم و آقا انجام می‌شود.
در طلاق یک طرفه از سمت زوج، باید آقا تمام حق و حقوق مالی خانم مانند نفقه، مهریه و اجرت المثل را پرداخت کند. در طلاق یک طرفه از سمت خانم، در صورتی که خانم تمکین کرده باشد و قصد مطالبه حق و حقوق مالی خود را داشته باشد، می‌تواند برای مطالبه آن اقدام کند.

بهتر است بدانید در مدت عده طلاق رجعی که سه ماه و ده روز یا سه طهر است، نفقه به خانم تعلق می‌گیرد. طلاق رجعی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که در مدت عده آقا حق رجوع به همسر خود را دارد.

بر اساس ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ بیشتر بخوانید: اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

قوانین مربوط به نفقه

ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی

در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.

ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی

زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی

نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

دادگاه خانواده در تهران بیشتر بخوانید: دادگاه خانواده در تهران

 

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

2 دیدگاه:

  1. سلام
    همسر من از زمانی که ازدواج کردیم اموالش رو به نام بستگان درجه یک خودشون خریداری می کنند و به جز یه ماشین تاکسی خیلی قدیمی و یک حقوق ناچیز به ظاهر چیز دیگه ای ندارند و مبلغی برای خرجی تا الان به من پرداخت نکردند- من چظور میتونم از ایشون نفقه بگیرم؟

    1. سلام.
      پرداخت نفقه شما بر گردن همسرتون هستش و در صورتی که ا پرداخت نفقه سر باز بزنن می تونی دادخواست عدم پرداخت نفقه تنظیم کنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Download

please insert information

گفتگو در واتساپ