گواهی عدم امکان سازش چیست؟

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

گواهی عدم امکان سازش همان طور که از اسم آن پیداست تائیدیه‌ای است مبنی بر این که خانم و آقا از نظر دادگاه شرایط ادامه زندگی مشترک با یکدیگر را ندارند و دفتر ازدواج و طلاق مجاز به خواندن صیغه طلاق بین‌شان است.

برای دریافت این گواهی باید مراحل خاصی طی شود و خانم و آقا در شرایط از پیش تعریف شده‌ای می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند. این گواهی مدت اعتبار محدودی دارد که اگر با استناد به آن اقدام به طلاق نکنند منقضی می‌شود و برای دریافت مجدد آن باید اقدام کنند. در ادامه مقاله درباره شرایط دریافت این گواهی و مراحل آن و همین طور نحوه اقدام آن از سمت زوج و زوجه بیشتر می‌خوانیم.

مراحل دریافت گواهی عدم امکان سازش

مراحل دریافت این گواهی به صورت زیر است:

* ابتدا خانم و آقا یا وکیل‌شان که وکالتی برای انجام امور طلاق آنها دارد باید نسبت به درخواست طلاق از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدامات لازم را انجام دهند.

* سپس دادگاه دلیل طلاق را بررسی کرده و خانم و آقا را به جلسات مشاوره دادگاه می‌فرستد تا دلیل طلاق بررسی شود که آقا و خانم با کمک مشاورین از طلاق منصرف شوند.

* اگر جلسات مشاوره نتوانست به آنها کمکی برای ادامه زندگی کند به دادگاه اعلام می‌کند. خانم و آقا یک جلسه دیگر باید به دادگاه مراجعه کنند تا پس از بررسی‌های نهایی گواهی عدم امکان سازش صادر شود. این گواهی در واقع مجوز جاری شدن صیغه طلاق بین خانم و آقا از طرف دادگاه است.
طلاق بدون حضور زوجین چگونه است؟ بیشتر بخوانید: طلاق بدون حضور زوجین چگونه است؟

شرایط دریافت گواهی عدم سازش

ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده:

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

به صورت کلی بسته به نوع طلاقی که قرار است خانم و آقا برای آن اقدام کنند الزام به گرفتن این گواهی مشخص می‌شود. طلاق می‌تواند یک طرفه از سمت آقا، یک طرفه از سمت خانم و یا توافقی باشد. در ادامه بیشتر درباره حالت‌ها مختلف توضیح می‌دهیم.
طلاق در دوران عقد چگونه است؟ بیشتر بخوانید: طلاق در دوران عقد چگونه است؟

گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

در صورتی که خانم و آقا قصد طلاق به صورت توافقی را دارند، می‌توانند بر سر مسائل مهمی مانند مهریه، نفقه و حضانت فرزند خود به توافق برسند و بعد از شرکت در جلسات مشاوره و غربالگری دادگاه، نسبت به دریافت این گواهی اقدام کنند.
برای طلاق توافقی چه باید کرد بیشتر بخوانید: برای طلاق توافقی چه باید کرد

گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج

اگر طلاق از طرف مرد باشد باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و تکلیف مهریه و نفقه همسر خود را مشخص کند و سپس برای دریافت گواهی عدم سازش اقدام کند. در این نوع از طلاق بعد از جلسات مشاوره نیاز به مراجعه مجدد به دادگاه نیست و خانم و آقا می‌توانند به صورت مستقیم به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کنند. تا صیغه طلاق بین‌شان جاری شود.

در صورتی که آقا گواهی عدم سازش را از دادگاه دریافت و به دفتر خانه مراجعه کرد ولی خانم از آمدن به دفتر خانه برای جاری شده صیغه طلاق امتناع کرد، احضاریه‌ای برای خانم ارسال می‌شود. مدت آن یک هفته است. در صورتی که بعد از احضاریه باز هم خانم به دفترخانه مراجعه نکند صیغه طلاق جاری می‌شود.
بخشش مهریه در ازای حق طلاق بیشتر بخوانید: بخشش مهریه در ازای حق طلاق

گواهی عدم امکان سازش چیست
گواهی عدم امکان سازش چیست

گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه

در صورتی که خانم وکالت در طلاق از جانب همسرش داشه باشد می‌تواند برای طلاق اقدام کند و به جای آقا وکیل بگیرد. اگر موفق به دریافت گواهی عدم سازش شد، می‌تواند به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کند تا صیغه طلاق جاری شود.

اگر بعد از دریافت گواهی توسط خانم، آقا همکاری نکند و به دفترخانه مراجعه نکند با درخواست دفتردار به دادگاه حکمی برای آقا فرستاده می‌شود. اگر باز هم بعد از دریافت این حکم آقا به دفتر مراجعه نکرد صیغه طلاق جاری می‌شود.
طلاق برای ایرانیان خارج از کشور بیشتر بخوانید: طلاق برای ایرانیان خارج از کشور

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

اعتبار گوای به مدت سه ماه است. اگر طلاق از طرف مرد باشد و این گواهی بنا به درخواست مرد صادر شده باشد باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط دادگاه، گواهی را برای جاری شدن صیغه طلاق به دفتر ازدواج و طلاق ببرد.

اگر طلاق توافقی باشد هر کدام از طرفین یا وکیل قانونی ایشان می‌تواند گواهی را برای جاری شدن صیغه طلاق به دفترخانه ببرد.

بهتر است بدانید اگر از تاریخ ابلاغ این گواهی توسط دادگاه تا سه ماه به دفترخانه مراجعه نکنند گواهی باطل می‌شود. برای دریافت آن باید مجددا همه مراحل گفته شده را طی کنند.
گرفتن مهریه بدون طلاق چگونه است؟ بیشتر بخوانید: گرفتن مهریه بدون طلاق چگونه است؟

نمونه درخواست گواهی عدم امکان سازش

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر عقدنامه شماره ……. مورخ ……دفترخانه شماره ……. شهرستان …… عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج ……. فرزند پسر/دختر/بدون فرزند می باشد. با توجه به اختلافات پیش آمده و نبود تفاهم در زمینه‌های گوناگون زندگی مشترک و سوء رفتار خوانده و در نتیجه عدم امکان زندگی مشترک، به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارم.

اعتراض به گواهی عدم سازش

با اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده که در ادامه آن را می‌آوریم از آنجایی که این گواهی با توافق طرفین صادر می‌شود، امکان اعتراض ندارد.

ماده ۲۹: دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود.

در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
طلاق خلع چیست؟ بیشتر بخوانید: طلاق خلع چیست؟

تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

زمانی که طلاق از سمت زوجه باشد و حق طلاق نداشته باشد یا در مواردی که دادگاه به صورت مستقیم طلاق را بررسی کند حکم طلاق صادر می‌شود که اعتبار آن ۶ ماه است و به معنای طلاق خانم و آقا است.

در حالی که گواهی عدم سازش به معنای اجازه برای طلاق است و اعتبار آن به مدت ۳ ماه است. که اگر در آن مدت به دفترخانه مراجعه نکنند به معنای منصرف شدن از طلاق است.

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

2 دیدگاه:

  1. ما اگر با دادسو قرارداد امضا کنیم گواهی عدم امکان سازش دیگه نیازی نیست بگیریم که؟ شما خودتون انجام میدین؟

    1. سلام
      وقت بخیر
      ما در خدمتتان باشیم، نیازی به حضور شما در هیچ مرحله ای نیست. لطفا با شماره های دادسو تماس بگیرید، تا همکارانمان راهنماییتان کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Download

please insert information

گفتگو در واتساپ