برچسب: جرایم پزشکی

وکیل دفاع از پزشک
عمومی

وکیل دفاع از پزشک

در دعاوی جرائم پزشکی، سهل انگاری پزشک در انجام کار به عنوان نظریه غالب محسوب می‌شود. شاکی در این‌گونه موارد همه بار را به دوش

ادامه مطلب »