سرقفلی چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

سرقفلی

سرقفلی درواقع حقی است که براساس آن، مستاجر می‌تواند از ملک تجاری با پرداخت مبلغی کم به‌عنوان اجاره بها استفاده کرده و با پایان یافتن مدت اجاره، به‌تصرف ملک اجاره‌ای ادامه دهد. به‌عبارت دیگر سرقفلی، مبلغی است که مستاجر به مالک در قالب یک قرارداد، می‌پردازد و براساس توافق، از منافع ملک تجاری با اجاره‌ای […]