جستجو کردن
Close this search box.

برچسب: عمومی

سند عادی
ملکی

سند عادی چیست؟

سند عادی نوشته‌ای است که طرفین قرارداد مابین خود تنظیم می‌کنند و در دادگاه جهت اثبات حق یا استناد به موضوعی کاربرد دارد. اسناد به

ادامه مطلب »