میزان دیه لب چقدر است؟

دیه لب

لب‌ها یکی از عناصر زیبایی چهره افراد محسوب می‌شوند و در صورتی که یکی از لب‌ها یا هر دو آن‌ها صدمه دیده باشند، علاوه بر زیبایی تکلم فرد هم دچار تغییر می‌شود. به همین خاطر است که جراحت‌های عمدی یا سهوی که به لب وارد می‌شوند دارای دیه هستند. دیه آسیب‌های لب با توجه به […]