خانه / ملکی / مراحل و نحوه تفکیک املاک به چه صورت است؟

مراحل و نحوه تفکیک املاک به چه صورت است؟

تفکیک املاک

یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین حقوقی که برای افراد در نظر گرفته می‌شود، حق مالکیت ایشان بر مال است. در مسئله حق مالکیت، هیچ‌گونه تفاوتی میان مالکیت بلاعوض و مالکیت در ازای مبلغ پرداختی نیست و حق مورد نظر به صورت کامل قابل اعمال و واگذاری است. در این مقاله به تفصیل به موضوع تفکیک املاک پرداخته‌ایم.

در صورتی که این مالکیت بر ملک صرفاً به یک نفر اختصاص داشته باشد، به آن ملک مفروز و اگر حق مورد نظر به چند نفر تعلق داشته باشد که به آن مشاع می‌گویند.

ملک مشاعی نیز امکان دارد به طریقه‌های مختلفی به وجود آید، در برخی اوقات به صورت غیرارادی ایجاد می‌شود؛ به عنوان مثال می‌توان ملکی را نام برد که از راه ارث به وارث می‌رسد. در برخی اوقات هم ارادی به وجود می‌آید، مثل زمانی که دو نفر به صورت مشترک ملکی را خریده باشند.

اموال مشاعی و مشکلات ناشی از آن، یکی از موضوعات و دعاوی است که بیشترین مراجعه در مراجع ذی‌صلاح را شامل می‌شود.

تفکیک یعنی چه؟

قبل از ورود به مطلب اصلی باید معنای تفکیک را بدانیم. تفکیک به معنای تقسیم کردن است.

در واقع تفکیک ناشی از اختلاف میزان مالکیت، در میان شریکان املاک مشاعی ایجاد می‌شود؛ اما به این معنی نیست که در املاک مفروز تفکیک معنا و جایگاهی ندارد. پس می‌توان گفت که مالک ملک مفروز نیز می‌تواند بر اساس مقررات و شرایط قانونی برای تفکیک ملک خود اقدام کند.

به عنوان مثال فردی که یک ملک مسکونی و یا تجاری با یک سند رسمی دارد و اکنون قصد دارد برای ملک خود دو سند جداگانه بگیرد و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کند و یا کسی که یک زمین هزار متری دارد و تمایل دارد آن را به دو بخش پانصد متری تقسیم نماید که در این حالت باید از راه قوانین مربوط به تفکیک اقدام کند.

انواع تفکیک

انواع تفکیک عبارت است از:

 • تفکیک عرصه (قطعاتی)
 • تفکیک اعیان (آپارتمان)
 • تفکیک برای مناطق خارج حریم شهر
 • تفکیک برای مناطق داخل حریم شهر
 • تفکیک زمین‌های زراعی و غیر زراعی
 • تفکیک زمین‌های دولتی و غیر دولتی و غیره.

انواع تفکیک عرصه

در بحث تفکیک عرصه، ملک مورد نظر به دو و یا چند بخش تقسیم می‌شود؛ به طوری که این بخش‌ها هیچ نوع ارتباط فیزیکی و یا حتی حقوقی با یکدیگر نداشته و هرکدام از آنها به عنوان قطعه‌های مستقل نقش خود را ایفا خواهند کرد.

۱- تفکیک عرصه معمولی

۲- تفکیک عرصه بر طبق مالکیت اعیانی (مربوط به بند ۳۸۰ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

 • تفکیک عرصه معمولی

تفکیک عرصه با درخواست صاحب یا صاحبان ملک و یا وکیل حقوقی آنها آغاز می‌شود؛ ترتیب کار به این صورت است که صاحبان ملک و یا وکیل حقوقی از شهرداری برای دریافت نقشه تفکیک پلاک درخواست می‌کند (این نقشه در روستاها باید از دهیاری یا بخشداری درخواست شود).

شهرداری بعد از دریافت اسناد مربوطه و بر اساس قوانین و ضوابط شهرسازی مربوط به نقشه مصوبه (مربوط به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) را به فرد درخواست‌کننده ارائه می‌دهد و یک نسخه از آن را برای مطابقت دادن با قوانین و ضوابط مربوطه برای اداره ثبت می‌فرستد.

با ارسال نقشه ماده ۱۰۱ به اداره ثبت و درخواست صاحب ملک و یا وکیل حقوقی وی که توسط مسئولین دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است، یک نفر نماینده و یک نفر نقشه‌بردار از محل احداث ملک بازدید می‌کنند و نقشه مربوط به شهرداری را محل احداث ملک و همچنین با سند مالکیت صادره تطبیق می‌دهند.

اگر مغایرتی وجود نداشت، نقشه‌بردار باید گواهی عدم تجاوز به مجاور و معابر را صادر کند، نماینده ثبت نیز صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند، بعد از انجام مراحل اداری و پرداخت مخارج دولتی یک نسخه از صورت مجلس به دفترخانه ثبت اسناد رسمی محل زندگی درخواست‌کننده فرستاده خواهد شد.

در حوزه روستاها بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، مرجع صالح برای تشکیل پرونده جهت احداث بناها، تأسیسات و یا تفکیک زمین‌های موجود در حوزه روستا و ارجاع این امور به بخشداری برای صدور مجوز، جز مسئولیت‌ها و وظایف شخص دهیار است.

تفکیک عرصه بر طبق تملک اعیانی

بر اساس بند ۳۸۰ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی می‌توان گفت: ”در مواردی که صاحب بخش اعیان بخواهد عرصه زیربنا را خریداری کند و تحدید محدوده اعیان نیز قابل انجام باشد، می‌تواند برای تفکیک عرصه اقدام کند و بعد از اتمام امور و تشریفات اداری مربوطه، سند مالکیت را انتقال دهد.

باید گفت که حدود و میزان عرصه بستگی به حدود اعیان خواهد داشت و برای تفکیک عرصه جلب نظر شهرداری ضروری نیست.“

در این اپیزود، تمامی سوالات احتمالی شما در زمینه پرونده های ملکی پاسخ داده شده است.

انواع تفکیک اعیان

برای تفکیک بخش اعیان ملک حتی در صورتی که قطعات افراز شده از پلاک مورد نظر، مساحت و حدود مشخص داشته باشد؛ اما به هر حال ارتباط فیزیکی این قطعات با یکدیگر به صورت کامل قطع نمی‌شود.

به خاطر ارتباط فیزیکی بخش‌های تفکیک شده، برای بخش‌های مشاع و مشترک آنها حقوق مشترکی به وجود خواهد آمد و ایجاد همین آثار حقوقی باعث جلب توجه قانون‌گذار به اهمیت آن می‌شود و به تبع آن قوانین مربوط به تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین می‌کند.

*تفکیک بخش اعیان صرفاً به معنای تفکیک آپارتمان نیست، بلکه در صورتی که چند واحد خانه ویلایی یا مغازه هم در یک سطح و روی عرصه احداث شده باشد هم به منزله بخش اعیان بوده و قسمت عرصه آنها مشترک است.

انواع تفکیک اعیان

۱- تفکیک از نوع آپارتمانی

۲- تفکیک اعیان مطابق با ماده ۱۰۴ آیین‌نامه قانون ثبت (بر اساس بند ۳۸۲ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

تفکیک آپارتمانی

تفکیک آپارتمانی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و بر مبنای وجود گواهی پایان کار ساختمان و همچنین وجود جواز تفکیک انجام می‌شود. صاحب ملک و یا وکیل حقوقی او درخواست تفکیک را از طریق فرم مخصوص آن تنظیم می‌کند.

سپس این درخواست از طریق دفتر ثبت اسناد رسمی همراه با ضمیمه تصویر گواهی پایان کار، به اداره ثبت ارسال می‌شود. باید گفت که نقشه تفکیکی آپارتمان بر اساس سیاست‌های برون‌سپاری سازمان ثبت اسناد به افراد نقشه‌بردار در سازمان نظام‌مهندسی تفویض می‌شود.

بنابراین فرد درخواست دهنده بعد از دریافت فایل نقشه تفکیکی و تقدیم آن به مسئول مربوطه در اداره ثبت اسناد، برای صدور صورت‌مجلس تفکیکی درخواست می‌دهد. تنظیم این صورت‌مجلس به عهده نماینده ثبت است. برای صدور صورت‌مجلس تفکیکی مراحل اداری آن باید به ترتیب زیر انجام شود:

 1. دریافت گواهی عدم تجاوز ملک به حریم و مسیرهای مجاور
 2. دریافت گواهی مالکیت درخواست دهنده تفکیک توسط متصدی مربوطه در دفتر املاک
 3. دریافت گواهی عدم توقیف اموال توسط متصدی مربوطه در دفتر بازداشتی
 4. تأیید مفاد صورت‌مجلس و مطابق دادن آن با ضوابط و شرایط مربوطه توسط رئیس و یا معاون اداره ثبت و پس از آن صدور دستور پرداخت مخارج تفکیک از طریق حسابداری
 5. بررسی مخارج تفکیک و ارائه فیش بانکی به فرد ذی‌نفع برای پرداخت
 6. امضای برگه صورت مجلس تفکیکی توسط رئیس و یا معاون اداره ثبت

مالکیت در آپارتمان‌ها

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو بخش است:

بخش‌های اختصاصی و بخش‌های مشترک

 • بخش‌های اختصاصی

آن بخش از آپارتمان است که از نظر عرفی فقط صاحب یا صاحبان ملک و یا قائم‌مقام آنها اختیار و حق استفاده از آن را دارند. معمولاً ارزش آپارتمان هم طبق ارزش مساحت همین بخش محاسبه و مشخص می‌شود. بهتر است در مورد نقشه و میزان تصرف از کلیه امور آگاهی پیدا کنید و همه چیز در مورد تصرف عدوانی را بدانید تا ناخواسته به ملک فرد دیگر بدون رضایت او وارد نشوید.

 • بخش‌های مشترک

بخش‌هایی از آپارتمان است که حق و اختیار بهره‌بردن از آن به تمامی مالکان مجموعه آپارتمانی و متناسب با بخش‌های اختصاصی (به قدرالسهم) اعطا می‌شود.

بخش‌های مشترک عبارت‌اند از:

 • سایت زیربنا، چه به بنا متصل باشد چه بنا از طریق پایه بر روی آن احداث شده باشد.
 • تأسیسات بخش‌های مشترک شامل چاه آب، پمپ آب، منبع آب، بخش حرارت و تهویه، رخت‌شوی‌خانه، دکل‌های برق، تمامی کنتورها، تلفن مرکزی، انبار بخش عمومی، بخش سرایداری، آسانسور، تهویه، لوله‌های بخاری، گذرگاه‌های تخلیه زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره.
 •  اسکلت ساختمان، در و پنجره، راهرو، پله، پاگرد که خارج از بخش‌های اختصاصی قرار دارند.
 •  پشت‌بام و همه تأسیساتی که برای استفاده عموم تأسیس شده است. نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، باغ و پارک‌ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در قسمت‌های اختصاصی سند ثبت نشده باشد.

فرق بین تفکیک عرصه و تفکیک اعیان

تفکیک املاک

برای تفکیک عرصه، ملک مورد نظر باید به دو یا چند بخش تقسیم شود، این قطعات از نظر فیزیکی و حقوقی هیچ‌گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و پس از تفکیک هرکدام به صورت قطعه‌ای مستقل عمل خواهند کرد.

اما همان‌طور که گفتیم برای تفکیک بخش اعیان ملک حتی در صورتی که قطعات افراز شده از پلاک مورد نظر، مساحت و حدود مشخص داشته باشد، اما به هر حال ارتباط فیزیکی عرصه و اعیان با یکدیگر به صورت کامل قطع نمی‌شود و به خاطر ارتباط فیزیکی بخش‌های تفکیک شده، برای بخش‌های مشاع و مشترک آنها حقوق مشترکی به وجود خواهد آمد

مفهوم تفکیک از نظر حقوقی

بر اساس ماده ۱۰۶ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، برای واژه تفکیک تعریف صریح و روشنی گفته است که به شرح زیر است:

” چنانچه املاک پس از ثبت در دفتر ثبت اسناد و املاک به قطعه‌های افراز شده و یا آپارتمان تقسیم شود، اگر مالک یا مالکان آن از اداره ثبت درخواست کنند که بر اساس صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعه‌ها در بخش ثبت ملک ثبت شود و ثبت مابقی در صفحه‌های دفتر جاری و یا در دفتر متمم انجام شود. با باطل کردن سند مالکیت اصلی، برای هرکدام از قطعه‌های افراز شده و یا آپارتمان یک سند مالکیت مستقل و جداگانه صادر می‌شود.“

 • روند تفکیک

تفکیک به هر منظوری که انجام شود، باید به روش زیر پیگیری شود:

در صورتی که ملک در محدوده قانونی شهرها باشد، ابتدا باید مالک به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمادی و نقشه تفکیکی ملک را که مصوب شهرداری است ارائه دهد و با استناد به مدرک اثبات مالکیت خود، تقاضای تفکیک را تقدیم کند.

در صورتی که ملک در داخل بافت مسکونی روستاها باشد، نقشه تفکیکی باید از طریق بخشداری و یا دهیاری تهیه شود و برای تصویب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رسانده شود. تقاضای متقاضی از طریق دفترخانه به همراه نقشه مربوطه، به اداره ثبت محل احداث ملک ارسال می‌شود.

نماینده و مهندس نقشه‌بردار از طریق اداره ثبت محل احداث ملک با تعیین زمان مناسب به محل ملک اعزام می‌شوند تا بتوانند نقشه تفکیکی را با میزان و حدود ملک و با سند مالکیت کنترل کنند و قطعه‌های تفکیکی واقع در محدوده صورت مجلس را بررسی کنند و مطمئن شوند که هیچ‌گونه تجاوزی به مجاور صورت نگرفته است.

برای تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی باید طبق ماده ۱۵۴ قانون ثبت و همچنین بر اساس بند ۳۸۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی اقدام کرد.

پس از اینکه صورت مجلس تفکیکی از طرق مسئولین مربوطه تهیه شد و صاحب یا صاحبان ملک و همچنین مأمورین ثبت آن را امضا کردند، مسئول صالح مربوطه باید برای کنترل آن از نظر رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام کند و سپس بر اساس ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مخارج مربوط به تفکیک واریز می‌شود.

افراز

برای مشخص کردن مفهوم افراز باید آن را از نظر حقوقی بیان کنیم: افراز به معنای طرح دعوی شریک ملک مشترک، علیه شریک خود برای تقسیم مال مورد نظر و در صورت عدم وجود توافق میان شرکا در مسئله تقسیم است.

مفهوم افراز از نظر ثبتی و قضائی: افراز به معنای تفکیک و مستقل کردن سهم مشترک شریک یا شریکان در یک مال است. به عبارت دیگر می‌توان گفت افراز به معنای تقسیم یک مال مشترک غیرمنقول میان شریکان متناسب با سهم هرکدام از آنان و یا تقسیم یک مال منقول یا غیرمنقول، خواه بر اساس توافق باشد یا بر اساس دستور دادگاه.

افراز ممکن است مربوط به عین یا منفعت و دین باشد. نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که برای انجام عمل افراز باید مالکیت مشترک متقاضی وجود داشته باشد.

افراز از نظر ماهیت

اگر تقسیم مال مشترک همراه با سازش باشد، در این صورت می‌توان ماهیت آن را صلح و یا عقد معاوضه مالکان دانست.

تفکیک املاک

مفهوم افراز از منظر قانون مدنی

بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مدنی در یک مال مشترک هر شریک هر زمان که بخواهد می‌تواند درخواست کند که مال مشترک تقسیم شود، به استثنای مواردی که تقسیم مال از نظر قانونی با ممنوعیت روبرو باشد.

چنانچه اصل عمل تقسیم بین شرکا همراه با توافق باشد و شرکا برای تقسیم مال میان خودشان ایده‌ای داشته باشند و فقط بخواهند آن را به صورت رسمی تنظیم کنند، بر اساس ماده ۵۹۱ قانون مدنی و در صورت توافق شرکا، می‌توان آن را در اداره ثبت اسناد و املاک و از طریق دفتر ثبت اسناد رسمی با رعایت شرایط قانونی و ضوابط مربوطه تنظیم کرد.

اما چنانچه یک یا چند نفر از شریکان برای تقسیم توافق نکنند، بر اساس بند آخر ماده ۵۹۱ قانون مدنی، طرح دعوی افراز از طریق شریک ملک مشترک با شریک دیگر انجام می‌شود.

برای تقسیم مال مورد نظر و در صورت عدم توافق شرکا برای تقسیم و همچنین به شرط عدم وجود ضرر در این تقسیم، قانون افراز و فروش ملک مشترک در آذر ماه ۱۳۵۷ تصویب شد و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان اولین مرجع برای رسیدگی به دعاوی افراز املاک تعیین شد.

فرق بین افراز و تفکیک

تفاوت بین تفکیک و افراز از نظر ماهیت عبارت است از:

۱-در تفکیک ضرورتی برای بخش‌های مشاع نیست و ملکی هم که دارای فقط یک مالک است قابلیت تفکیک دارد، اما برای افراز باید ملک در مالکیت بیش از یک نفر و به صورت مشترک باشد.

۲- تفکیک با رضایت و توافق مالکان مشترک صورت می‌گیرد ولی برای افراز معمولاً عدم وجود توافق و اشتراک نظر نسبت به قطع شراکت در بخش‌های مشاع شرط اصلی طرح دعوی است.

۳- در بحث تفکیک میزان سهم مالکان در کل ششدانگ اهمیتی ندارد و پس از انجام تفکیک و در زمان تنظیم گواهی تفکیک حقوق و سهم هرکدام از مالکان در بخش مشترک رعایت می‌شود. در بحث افراز سهم معادل حصه هرکدام از مالکان مشترک مهم و قابل توجه است.

۴- تفکیک فقط به معنای تقسیم ملک است. اما افراز به معنای تقسیم فیزیکی ملک همراه با خروج سهام مالکان از حالت اشتراکی و تبدیل به حالت افرازی است.

۵- روند تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود، اما افراز هم در اداره ثبت باید انجام شود و هم در دادگاه.

۶- برای افراز باید رأی صادر شود اما برای تفکیک به صدور صورت‌جلسه تفکیکی نیاز است.

۷- بحث افراز اجباری است اما تفکیک بر اساس مسامحه صورت می‌گیرد.

۸- در تفکیک سهم همه افراد مستقل و از حالت مشترک خارج می‌شود، یا اگر صاحب ملک فقط یک نفر باشد ملک به قطعه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود، اما در بحث افراز فقط سهم متقاضی مستحق می‌شود و بقیه ملک به حالت مشاع باقی خواهد ماند.

۹- اعتراض به پرونده تفکیک در اداره ثبت و اعتراض به پرونده افراز در دادگاه قابل بررسی است.

تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی

تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی نیز همانند زمین‌های غیر دولتی است؛ منتهی این وزارت مسکن و شهرداری است که وظیفه دارد نقشه تعیین شده را بررسی و تأیید نهایی نماید و امتیاز ویژه تفکیک و افراز زمین‌های دولتی نسبت به غیر دولتی در خصوص اخذ هزینه‌های مربوطه است.

به موجب ۱۱ قانون زمین شهری، دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.

فرق بین تقسیم و تفکیک

تعریف مفهوم تقسیم از نظر حقوق مدنی تقسیم به این گونه است: جدا کردن و استقلال سهم مشترک شریکان در یک مال. همچنین باید گفت که تقسیم عبارت است از تفکیک، افراز و غیره. به عنوان مثال ماترک فرد فوت شده که میان وراث تقسیم می‌شود؛ اعم از اموال منقول و غیرمنقول.

در بحث افراز همان‌طور که میدانید چون سهم هرکدام از شریکان مشخص است و سند مالکیت آن بخش به نام خود آن فرد صادر می‌شود، تقسیم اهمیت خاصی ندارد و آن چیزی که بیشتر مورد توجه است تقسیم پس از تفکیک است.

در این مورد مراحل اقدام به این صورت است که شریکان مال صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کنند و آن را به دفتر ثبت اسناد رسمی ارسال می‌نمایند، پس از آن می‌توانند تقسیم‌نامه رسمی قطعات تفکیکی را در دفترخانه به صورت رسمی تنظیم کنند و با امضای خود تأیید نمایند و به این ترتیب متناسب با میزان سهم مشاعی خود، میان خود تقسیم کنند. سپس سند مالکیت نیز به استناد تقسیم نامه مورد نظر در اداره ثبت به نام شریکان صادر خواهد شد.

 تفکیک آپارتمان

واحدهای آپارتمانی در یک ساختمان در اداره ثبت قابل تفکیک هستند، اما همان‌طور که میدانید عرصه بنای مورد نظر به حالت مشاع باقی خواهد ماند؛ بنابراین باید گفت که ارزش اقتصادی عرصه نباید برای محاسبه هزینه تفکیک مورد نظر قرار بگیرد.

پس برای تقاضای تفکیک آپارتمان باید از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام شود و با ارسال گواهی پایان کار ساختمان به اداره ثبت قابل پیگیری و انجام است.

اداره ثبت نیز صورت‌مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند و آن را به دفتر ثبت اسناد رسمی متقاضی ارسال می‌نماید و در این پروسه باید قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن را رعایت کند. دفتر اسناد رسمی نیز باید مفاد صورت‌مجلس را رعایت کند و در مفاد آن هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحی انجام ندهد.

شرایط لازم برای تفکیک املاک

مالک هنگامی می‌تواند برای تقاضای تفکیک ملک اقدام کند که وضعیت ثبتی ملک به پایان رسیده باشد و ملک حتماً در دفتر ثبت املاک ثبت شده باشد، همچنین برای شروع این روند ثبت حدود و حقوق ارتفاقی ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک ضروری است و فرصت اعتراض به آن به پایان رسیده باشد.

ضرورت تفکیک املاک

هدف مشخص و اصلی برای اقدام جهت تفکیک ملک و دریافت صورت مجلس تفکیکی آن این است که برای هرکدام از قطعات سند مالکیت مستقل تنظیم و صادر شود.

هدف دیگر تفکیک ملک، دریافت صورت مجلس تفکیکی برای انتقال قطعات تفکیک شده است که برای این منظور باید یک رونوشت از صورت مجلس مورد نظر به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارائه شود و به این ترتیب صاحب یا صاحبان ملک می‌توانند برای انتقال قطعه یا قطعات مورد نظر از طریق دفترخانه اقدام کنند.

مورد بعدی که از مزایای تفکیک ملک به شمار می‌رود، خصوص تفکیک ملک مشاع است، با دریافت صورت مجلس تفکیکی، مالکان ملک مشترک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، می‌توانند تقسیم نامه ملک مشاعی را تنظیم نمایند.

مرجع صالح جهت تقاضای برای تفکیک ملک

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، بر اداره‌های ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه‌ها واجب است که در هنگام دریافت تقاضا برای تفکیک یا افراز اراضی، برای اجرای آن بر اساس نقشه‌ای اقدام کنند که پیش از آن به تأیید شهرداری رسیده باشد. در حقیقت مطابق با این ماده قانونی مرجع صالح و حاکم بر این مسئله شهرداری و کمیسیون ماده (۵) – حسب مورد – است.

نمونه تقاضای فروش مال مشاعی که قابل افزار نیست

مشخصات نام و نام خانوادگی   نام پدر    شغل       آدرس دقیق

خواهان

خوانده

وکیل

عنوان تقاضا         صدور حکم برای فروش یک ملک مشاعی به انضمام تمامی خسارت‌های قانونی

دلایل و ضمیمه‌ها   کپی مصدق ۱. سند مالکیت ۲. صورت‌جلسه عدم وجود قابلیت افراز صادره از سوی اداره ثبت ‌اسناد

رئیس محترم مرجع قضائی … شعبه …

با تقدیم سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

اینجانب … … به شماره ملی … با خوانده/ خواندگان در پلاک ثبتی … بخش … به صورت مشاع دارای ملکی هستم. نظر به اینکه با توجه به اسناد تحویل شده صادره از سوی اداره ثبت ‌اسناد و املاک … پلاک فوق‌الذکر قابلیت افراز و تقسیم در میان بنده و شریکان اینجانب را ندارد و از طرف دیگر نظریه ذکر شده به خوانده/ خواندگان ابلاغ شده و نامبرده/ نامبردگان نیز نسبت به این نظریه هیچ‌گونه اعتراض یا رأی مخالفی ابراز نکرده‌اند؛ بنابراین صدور حکم فروش ملک مورد نظر و تقسیم مبلغ به دست آمده در میان مالکان بر اساس حصه و میزان سهم مالکیت هرکدام از آن‌ها مطابق با ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی به پیوست همه خسارت‌های قانونی و مخارج دادرسی مورد استدعاست.

محل امضا – مهر و اثر انگشت متقاضی

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

یک پاسخ
 1. تفکیک اموال واقعا کار پیچیده ای هستش. حتی با وکیل. من دو سال پیگیری کردم بعدش فهمیدم کلا مسیر رو غلط رفتم. با وکیل بهتر پیش میره. البته نه هر وکیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *