بخشیدن مهریه و هرچیزی که باید در مورد آن بدانید

بخشیدن مهریه
۵/۵ - (۲۳ امتیاز)
 • همه چیز در مورد بخشیدن مهریه

در این مقاله قرار است درباره بخشیدن مهریه یا بخشش مهریه توضیح دهیم. همان طور که می‌دانید یکی از دغدغه‌های زوجینی که قصد بخشش مهریه را دارند این است که به چه روش باید مهریه را ببخشند، آیا بخشش مهریه به صورت دست نوشته اعتبار دارد، آیا بخشش مهریه قابل رجوع است، مدارک مورد نیاز برای این کار چیست، بخشش مهریه در طلاق توافقی، متن بخشیدن مهریه را چطور می‌توانند بررسی کنند. در این مقاله به همه این سوالات پاسخ می‌دهیم.

روش‌های بخشیدن مهریه

طبق نظر عموم افرادی که اطلاعات حقوقی کافی ندارند، بخشش مهریه روش‌های مختلفی دارد که هر کدام می‌تواند اعتبار داشته باشد. ولی بهتر است بدانید که بخشش مهریه فقط تحت یک سری شرایط خاص امکان پذیر است و باید طبق آن انجام شود. برای بخشیدن مهریه اجازه پدر در دفتر ثبت اسناد رسمی نیاز است. در ادامه روش‌‌های مختلف بخشش مهریه را بررسی می‌کنیم.

بخشش مهریه به صورت دست نوشته

یکی از روش‌های مرسوم بخشیدن مهریه به صورت دست نوشته است. در این روش خانم با دستخط خودش می‌نویسد، امضا می‌کند و تاریخ را درج می‌کند که همه مهریه خود یا بخشی از آن را بخشیده و دیگر ادعایی نسبت به مهریه خود ندارد. باید بدانید که از نظر قانونی این روش به هیچ وجه اعتباری ندارد و آقا با استناد به این موضوع نمی‌تواند ادعا کند که مهریه خانم بخشیده شده و دیگر نیاز به پرداخت آن نیست.

بخشش مهریه به صورت شفاهی

در این روش خانم به صورت شفاهی نزد تعدادی شاهد یا همسر خود اعلام می‌کند که مهریه خود را بخشیده و دیگر ادعایی نسبت به آن ندارد. هر چند که شاهد وجود دارد و شهادت می‌دهد که خانم با خواست خود این کار را انجام داده ولی همچنان این روش هیچ اعتباری نزد قانون ندارد، خانم و آقا نمی‌توانند ادعا کنند که مهریه بخشیده شده.

بخشیدن مهریه در دفتر ثبت اسناد رسمی

با توجه به مواردی که عنوان کردیم شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که بخشش مهریه به چه روش اعتبار دارد؟ باید بدانید تنها روش قانونی که برای بخشش مهریه وجود دارد مراجعه خانم به دفتر ثبت اسناد رسمی است. برای این کار باید خانم به همراه مدارک هویتی و سند ازدواج و پدر خود به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کند و بسته به شرایطی که دارد یک سند برای بخشش مهریه تنظیم و امضا کند. این بخشش مهریه می‌‌تواند در ازای گرفتن یک ملک یا مال، در ازای گرفتن حق طلاق و … باشد.

بخشش مهریه در طلاق توافقی

طلاق توافقی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که در آن خانم و آقا راضی به طلاق هستند و سر موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند و استرداد جهیزیه به توافق رسیده‌اند.

بخشش مهریه در طلاق توافقی به صورت کامل بر مبنای توافقات خانم و آقا است و قانون به آن احترام می‌گذارد. برای مثال خانم و آقا می‌توانند توافق کنند که خانم همه مهریه خود را ببخشد، همه مهریه خود را دریافت کند و بخشی از آن را بخشیده و قسمت دیگر را دریافت کند.

برای بخشش مهریه در طلاق توافقی خانم و آقا می‌توانند در وکالت‌نامه‌ای که به وکیل خود می‌دهند مشخص کنند که وکیل از سمت خانم اختیار دارد مهریه را ببخشد یا دریافت کند و دیگر نیاز به حضور خانم در دفتر ثبت اسناد رسمی نیست.

وکیل طلاق توافقی اگر از تجربه کافی برخوردار باشد می‌تواند برای بخشش مهریه در طلاق توافقی منفعت هر دو شخص را در نظر بگیرد.

حدود اختیارات وکیل در طلاق توافقی بیشتر بخوانید: حدود اختیارات وکیل در طلاق توافقی
نمونه بخشیدن مهریه در دفتر ثبت اسناد رسمی
نمونه بخشیدن مهریه در دفتر ثبت اسناد رسمی

بخشش مهریه در ازای گرفتن حق طلاق

خانم و آقا بعد از ازدواج هر کدام حق و حقوقی پیدا می‌کنند. برای مثال آقا به صورت قانونی حق طلاق را دارد و خانم حقوقی مانند مهریه و نفقه را دارد، ولی امکان بخشش مهریه در ازای حق طلاق در قانون وجود دارد، که این مسئله نیاز به رضایت خانم برای بخشیدن مهریه و رضایت آقا برای اعطای حق طلاق  (وکالت در طلاق) دارد.

تحت شرایطی خانم و آقا تصمیم می‌گیرند که در حالت برابر قرار بگیرند که خانم هم حق طلاق داشته باشد و در ازای آن آقا مسئولیتی برای پرداخت مهریه نداشته باشد. در این صورت خانم و آقا باید به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و سندی مبنی بر بخشش مهریه در ازای گرفتن حق طلاق تنظیم و امضا کنند.

این وکالت نامه به این صورت است که اگر خانم قصد رجوع به مهریه خود را داشته باشد، حق طلاق از ایشان سلب می‌شود.

بخشیدن مهریه دادسو
بخشیدن مهریه دادسو

بخشیدن مهریه قابل برگشت است؟

تا این قسمت مقاله درباره روش‌های مختلف بخشش مهریه مطالعه کردیم و متوجه شدیم خانم می‌تواند با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی و با اجازه پدر خود مهریه را ببخشد. اما بهتر است بدانیم زمانی که خانم مهریه خود را می‌بخشد در بعضی از حالت‌ها امکان رجوع از بخشش مهریه خود را دارد. در این حالت می‌تواند مجدد نسبت به مهریه خود ادعا داشته باشد و آقا باید مهریه خانم را پرداخت کند. در ادامه روش‌هایی از بخشیدن را که قابل رجوع باشد بررسی می‌کنیم.

بذل مهریه

بذل به معنای بخشیدن مهریه است. وقتی در سند بخشیدن مهریه قید می‌شود که خانم مهریه خود را به آقا در ازای حق طلاق یا اموال خاصی بذل یا بخشش کرده، می‌تواند در شرایط خاص به آن رجوع کند. برای مثال اگر آقا اموالی که در سند تنظیم شده را به خانم واگذار نکند یا حق طلاق را از خانم سلب کند، خانم می‌تواند به مهریه خود رجوع کند.

هبه مهریه

بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

هبه مهریه به دو دسته هبه معوض و هبه غیر معوض تقسیم می‌شود. زمانی که خانم در ازای گرفتن مال یا حقی مهریه را ببخشد هبه معوض است. برای مثال اگر خانم در ازای گرفتن خانه مهریه خود را هبه کند و آقا آن را پرداخت نکند خانم می‌تواند به مهریه رجوع کند. هبه غیر معوض زمانی است که خانم بدون پرداخت یا قول پرداخت مالی مهریه خود را هبه می‌کند که در این صورت می‌تواند با مراجعه به دادگاه به مهریه خود رجوع کند.

طلاق توافقی بیشتر بخوانید: طلاق توافقی

مهریه غیر قابل رجوع

زمانی که خانم مهریه خود را به آقا ابرا می‌کند دیگر تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند.

بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

وقتی در سند ازدواج خانم قید کند مهریه را به آقا ابرا کند یا مهریه را بری از ذمه آقا کند دیگر تحت هیچ شرایطی حق رجوع را ندارد.

بخشش مهریه بدون شاهد

خانم برای بخشیدن مهریه خود به رضایت پدر خود نیاز دارد و در صورتی که پدر ایشان در قید حیات نباشد یا به هر دلیلی مفقود الاثر باشد باید با رضایت برادر خود این کار را انجام دهد.

برای بخشش مهریه نیاز به شاهد دیگری غیر از پدر یا برادر خانم نیست و بخشیدن مهریه بدون شاهد امکانپذیر است..

بخشش مهریه بدون اجازه پدر

بهتر است بدانید هیچ قانونی مبنی بر رضایت پدر برای بخشش مهریه وجود ندارد  ولی بنا بر دلایلی دفاتر ثبت اسناد بخشش مهریه بدون اجازه پدر را انجام نمی‌دهند. با تصور این که خانم‌ها ممکن است احساسی با این موضوع برخورد کنند و قلبا برای انجام این کار راضی نباشند و تحت فشار شرایط پیش آمده این کار را انجام دهند و بعدا پشیمان شوند، رضایت پدر ضروری است.

طلاق در دوران عقد چگونه است؟ بیشتر بخوانید: طلاق در دوران عقد چگونه است؟

بخشیدن مهریه قبل از طلاق

معمولا عموم مردم اطلاعات درستی درباره موضوعات مربوط به مهریه ندارند. برای مثال فکر می‌کنند تا زمانی که قصد طلاق ندارند نمی‌توانند مهریه خود را ببخشند یا دریافت کنند. بهتر است بدانید که از زمان جاری شدن صیغه عقد خانم اختیار مهریه خود را دارد و در هر زمان می‌تواند مهریه خود را ببخشد.

بخشش مهریه
بخشش مهریه

بخشش مهریه در ازای گرفتن حضانت فرزند

خانم و آقایی که قصد طلاق به هر نوعی را دارند باید تکلیف موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند و استرداد جهیزیه را مشخص کنند. اگر توافقی سر موضوعات گفته شده داشته باشند، دادگاه به این توافقات احترام می‌گذارد. اگر توافقی سر موضوعات  نداشته باشند، دادگاه قوانینی برای هر کدام از موارد گفته شده در نظر گرفته است.

اگر خانم و آقا در زمان طلاق توافق کنند که خانم مهریه خود را ببخشد و در ازای آن حضانت فرزند مشترک خود را بگیرد، دادگاه بر اساس این توافق طلاق را پیش می‌برد.

حضانت فرزند به چه صورت است؟ بیشتر بخوانید: حضانت فرزند به چه صورت است؟

مهریه بعد از فوت شوهر

تصور غلطی درباره ین موضوع وجود دارد که اگر آقا فوت کند دیگر همسرش نمی‌تواند مهریه خود را دریافت کند یا بعد فوت شوهر خانم می‌تواند مهریه را از خانواده آقا مطالبه کند.

زمانی که آقا فوت می‌کند، اگر مال و اموالی از خود به جا گذاشته باشد خانم می‌تواند به میزان مهریه خود اموال را مطالبه کند. اگر آقا اموالی نداشته باشد خانم نمی‌تواند مهریه خود را مطالبه کند.

اگر پدر آقا یا فرد دیگری در زمان عقد ضمانتی برای پرداخت مهریه خانم داده باشد، بعد از فوت آقا، خانم می‌توان مهریه را  از پدر یا فرد دیگر مطالبه کند. در غیر این صورت امکان انجام این کار وجود ندارد.

مهریه بعد از فوت زن

همان طوری که در عناوین قبلی توضیح دادیم مهریه حق خانم است و در هر زمان می‌تواند نسبت به مطالبه آن اقدام کند.

زمانی که خانم فوت می‌شود مهریه از آقا سلب نمی‌شود و وراث خانم می‌توانند نسبت به مهریه خانم فوت شده اقدام کنند. فقط از آنجایی که آقا خود جز وراث همسرش است سهم ایشان از مهریه کسر می‌شود.

بهتر است توجه داشته باشید که مهریه در انحصار وراثت زمانی اتفاق می‌افتد که خانم مهریه خود را نبخشیده یا دریافت نکرده باشد. طبق قوانین اگر خانم دوشیزه باشد مهریه ایشان نصف حساب می‌شود.

مدارک برای بخشیدن مهریه

مدارک مورد نیاز برای بخشش مهریه به صورت زیر است:

 • شناسنامه
 • کارت ملی
 • سند ازدواج
 • مدارک شناسایی پدر خانم

بخشیدن مهریه در عقد موقت

یکی از مهم ترین ارکان در عقد موقت تعیین مهریه می‌باشد. در عقد موقت هم مانند عقد دائم خانم می‌تواند مهریه خود را دریافت یا بذل کند. برای دریافت آن اگر صیغه عقدشان در دفتر ثبت اسناد رسمی ثبت شده باشد باید از اداره اجرای ثبت اقدام کنند. اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت نشده باشد باید ابتدا در دادگاه عقد موقت را ثابت کنند.

بخشش مهریه در عقد موقت هم در دفتر ثبت اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

رفع توقیف اموال برای مهریه چگونه است؟ بیشتر بخوانید: رفع توقیف اموال برای مهریه چگونه است؟

متن بخشش مهریه غیر قابل رجوع

سرکار خانم ………….. فرزند……….. به شماره شناسنامه ………. و کد ملی …………. و به آدرس سکونت ……………….   زوجه سند نکاحیه شماره ………..  به موجب  این  سند اقرار نمودند تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه  فوق  الذکر را به همسر خود جناب آقای  ……… فرزند………… به شماره شناسنامه …………… و کد ملی……………  ابرا نموده  و ذمه  زوج  درخصوص  پرداخت  مهریه  به  زوجه  بری  گردیده و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه‌ای را نخواهد داشت. ضمنا زوجه حق  هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

24 دیدگاه:

 1. یعنی ما تو سند بخشیدن مهریه بنویسیم خانم مهریه را ابرا کرده است. دیگه هیچ راه برگشتی برای مهریه نیست و خیالمون میتونه راحت باشه؟

  1. بله. در صورتی که خانم مهریه را ابرا کنند از آن تاریخ به بعد نمی توانند ادعایی نسیت به وصول مهریه داشته باشند. در صورت تماسل برای دریافت متن ابرای مهریه و ثبت آن در دفتر ثبت اسناد رسمی با دادسو در ارتباز باشید

 2. بخشش مهریه تو خونه با حضور شاهد پس قابل قبول نیست؟
  بخشیدن مهریه فقط تو دفتر خونه قابل قبوله؟

 3. چیکار کنیم مهریه غیر قابل رجوع باشه؟ چون من پارسال یه خونه به نام خانومم زدم. الانم اون داره مهریه رو می بخشه. بخشیدن مهریه هم کار سختیه. ممنون میشم راهنمایی کنین.

  1. سلام، وقت بخیر.
   برای این کار باید حتما مهریه در دفتر ثبت اسناد رسمی ابرا بشود و ذکر شود که خانم حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می کند.

 4. سلام
  بنده در یک جلسه پیش معتمدین مهریه خودم را در قبال طلاق بخشیدم ولی حالا پشیمان شدم و هنوز ثبت طلاق نکردم آیا میتوانم مهریه ام را بگیرم،؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   بخشیدن مهریه فقط در دفتر ثبت اسناد رسمی معتبر است و بخشیدن به صورت شفاهی و یا مکتوب در خانه پذیرفته نیست.

 5. سلام وقتتون بخیر من مهریه م رو در ازای حق طلاق بخشیدم ولی الان پشیمونم و یک هفته هست که این کارو کردم و الان طلاق نمیخوام بگیرم و از اینکه مهریه م رو بخشیدم خییلی نگرانم ولی مدرمو به دفترخونه نبردم و فقط من و همسرم رفتیم آیا راهی هست مهریه م رو برگردونم؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   با توجه به اینکه مهریه را در دفتر ثبت اسناد رسمی بخشیده اید و در قبالش حق طلاق گرفته اید، بعید است که بتوانید برگردانید.

 6. سلام وقت بخیر سوالی داشتم برادر در زمان حیات ادعا کرده بود که همسرش مهریه خود را بخشیده همسرش الآن بجرم همدستی در قتل برادرم زندانه چه جوری میتونیم پیگیری کنیم که این اتفاق افتاده یا نه؟!

  1. سلام، وقت بخیر.
   بخشیدن مهریه فقط در دفاتر ثبت اسناد رسمی معتبر است. برای این کار از اداره ثبت اسناد پیگیری نمایید.

  1. سلام، وقت بخیر.
   در صورتی که در مورد بخشیدن مهریه سوال دارید، در خدمتتون هستیم.

 7. من شوهرم نمیزاشت خانوادمو ببینم بم گف مهریتوببخش تابزارم ببینیشون منم بخشیذم تو دفتر اسناد رسمی ولی زذ زیر قولش الان من مونذم و بدون مهریه و زنذگی زوری. توان مالی ندارم ک طلاق بگیرم جدازنذگی کنم بدون مهریه ایا راهی برای شکایت و بازگشت مهریه ام هست اقدام کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کتید

  1. سلام، وقت بخیر.
   بستگی به نوع بخشیدن مهریه دارد. در صورتی که ابرا کرده باشین، امکان رجوع به مابذل را نخواهید داشت.

 8. سلام وقتتون بخیر
  یه سوالی دارم
  اینکه اگه زن و مرد بعد از ازدواج بدون حضور کسی به دفترخانه رسمی مراجعه کنن و خانم مهریه اش ببخشه
  اگه نامه دفترخانه رو به دفتر ازدواج ندن اون نامه ارزش قانونی داره؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   در صورتی که مهریه در دفتر ثبت اسناد رسمی بخشیده شده باشد و اقرار نامه رسمی صادر شود، مهریه به طور قطعی بخشیده شده است.

 9. سلام .من و همسرم باهم قرار گذاشتیم بعد از عقد نصف مهریه شو ببخشه و بقیش بمونه.ولی نمیخایم خانواده خصوصا مدر همسرم بدونه حالا میخاستم ببینم اگر پدر در محضر نباشه ما میتونیم دونفری خودمون بریم نصفشو ببخشه؟؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   برای بخشیدن مهریه نیاز به حضور پدر خانم در دفتر ثبت اسناد است و دفاتر ثبت اسناد رسمی، بدون حضور پدر زوجه امکانپزیر نیست.

 10. سلام میشه خانم مهریشو ببخشه و تو سندی ک تنظیم میشه این شرط باشه ک در صورتی ک بخوام طلاقش بدم به حق قانونیش برسه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Download

please insert information

گفتگو در واتساپ