دسته: مهریه

باز مطالبه مهریه
خانواده (طلاق)

باز مطالبه مهریه

مهریه یکی از حق و حقوق زن در زمان عقد است که میزان آن به صورت رسمی در سند ازدواج قید می‌شود. مهریه تحت هر

ادامه مطلب »
خانواده (طلاق)

مهریه در کانادا

ازدواج یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که افراد در زندگی خود می‌گیرند؛ اما گاهی مسیر این ازدواج به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود تا جایی که

ادامه مطلب »
شرایط گرفتن مهریه در طلاق توافقی
خانواده (طلاق)

مهریه در طلاق توافقی

مهریه در طلاق تواقفی یکی از مهم ترین مباحثی است که بیشتر افراد در شرف جدایی با پرسش‌هایی درباره آن مواجه می‌شوند. زمانی که بحث

ادامه مطلب »
پرداخت نکردن مهریه
مهریه

پرداخت نکردن مهریه

به محض جاری شدن صیغه عقد مرد موظف است مهریه‌ای که به صورت عندالمطالبه تعیین شده را به زن بپردازد. با توجه به اینکه مهریه

ادامه مطلب »