برچسب: شرب خمر

مجازات شرب خمر
عمومی

مجازات شرب خمر

در این مقاله می خواهیم به تعریف جرم شرب خمر و مجازات آن در قوانین ایران بپردازیم و مواردی از قبیل مجازات شرب خمر برای

ادامه مطلب »
شرب خمر چیست؟
عمومی

شرب خمر چیست؟

در این مقاله می‌خواهیم به تعریف جرم شرب خمر و انواع آن و مواردی از قبیل مجازات های این جرم، راه های اثبات آن و

ادامه مطلب »