همه چیز در مورد دیه دنده و ترقوه

همه چیز در مورد دیه دنده و ترقوه

استخوان‌های قفسه سینه که مانند یک محافظ برای قلب و ریه هستند ممکن است در اثر حادثه یاد درگیری صدمه دیده و بشکنند. با توجه به شدت آسیب وارده، ممکن است یکی از 12 استخوان دنده ترک بردارد، یا اینکه چند استخوان دچار ضرب‌دیدگی و شکستگی شوند.

اگر شدن ضربه وارده شدید باشد، امکان دارد که علاوه بر استخوان‌های دنده استخوان ترقوه نیز آسیب ببیند. در این شرایط فرد باید دیه دنده و ترقوه را بر اساس آنچه در قانون مجازات اسلامی مشخص شده بپردازد.

در این مطلب از موسسه حقوقی دادسو همه چیز درباره دیه دنده و ترقوه را توضیح داده‌ایم. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع دیه می‌توانید با کارشناسان حقوقی دادسو و یا وکیل وصول دیه دادسو در ارتباط باشید.

دیه شکستن استخوان‌ های دنده

برای محاسبه دیه شکستن استخوان‌های دنده باید این موضوع را در نظر بگیرید که با توجه به اینکه استخوان دنده شکسته محیط بر قلب است یا خیر، مبلغ دیه تعیین شده برای شکستن استخوان دنده متفاوت خواهد بود. در واقع، اگر استخوانی که از دنده شکسته محیط به قلب باشد، مبلغ دیه با زمانی که سایر استخوان‌های دنده که دور قلب نیستند بشکنند تفاوت دارد.

دیه شکستن استخوان محیط بر قلب

اگر استخوانی که شکسته محیط بر قلب باشد، مبلغی که برای دیه دنده و ترقوه در نظر گرفته می‌شود برابر با یک‌ چهلم دیه کامل است. دیه کامل در سال 1401 برابر با 600 میلیون تومان است؛ و مبلغی که به عنوان دیه شکستن استخوان محیط بر قلب در نظر گرفته می‌شود برابر با 15 میلیون تومان خواهد بود.

دیه شکستن استخوان محیط بر قلب

دیه شکستن استخوان غیر محیط بر قلب

اگر استخوانی که شکسته غیر محیط بر قلب باشد، مبلغی که به عنوان دیه برای آن در نظر گرفته می‌شود برابر با یک صدم دیه کامل یا 6 میلیون تومان است؛ بنابراین اگر یکی از 12 استخوان دنده که روی قلب قرار نگرفته آسیب‌دیده باشد، فردی که مرتکب این حادثه شده باید 6 میلیون تومان را در سال 1401 به طرف مقابل پرداخت کند.

دیه کنده شدن دنده

اگر دنده در اثر آسیب یا صدمه وارد شده کنده شود، مبلغی دیه دنده بر اساس حد ارش تعیین شده توسط قاضی مشخص می‌شود؛ بنابراین برای کنده شدن دنده مبلغ ثابتی به عنوان دیه در نظر گرفته نشده؛ و فرد صدمه دیده باید منتظر نظر قاضی و رأی دادگاه باشد.

دیه موضحه هریک از دنده‌ ها

اگر آسیب وارد شده به دنده‌ها منجر به آسیب موضحه شود، مبلغی که قانون مجازت اسلامی برای دیه موضحه هر یک از دنده‌ها در نظر گرفته برابر یک چهارم دیه شکستن دنده است. با توجه به اینکه دنده محیط یا غیر محیط به قلب است، مبلغ دیه موضحه دنده‌ها مشخص خواهد شد.

هر آسیبی که به استخوان دنده‌ها وارد شود مشمول پرداخت دیه خواهد بود؛ و این مبلغ بر اساس مبلغ اعلام شده در قانون مجازات اسلامی یا حد ارش تعیین می‌شود.

دیه در رفتن استخوان دنده‌ ها

در شرایطی که میزان آسیب وارده به اندازه‌ای باشد که موجب در رفتگی دنده‌های فرد شود، مبلغ دیه دنده و ترقوه بر اساس دیه‌ای که در قانون مجازات اسلامی برای این صدمه در نظر گرفته شده تعیین خواهد شد.

در صورتی که صدمه وارده باعث دررفتگی دنده‌‌های محیط به قلب شده باشد، طبق ماده 654 قانون مجازات اسلامی هفت و نیم هزارم دیه کامل برای آن در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی برای در رفتگی دنده‌های محیط به قلب مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان دیه در نظر گرفته شده است.

اگر آسیب وارد شده باعث در رفتگی استخوان دنده‌های غیر محیط به قلب شود، مبلغ دیه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود برابر پنج‌هزارم دیه کامل است. با توجه به اینکه دیه کامل در سال 1401 مبلغ 600 میلیون تومان تعیین شده، پنج‌هزارم دیه کامل برابر با 3 میلیون تومان خواهد بود.

دیه در رفتن استخوان دنده‌ ها

دیه ترک خوردن استخوان دنده‌ها

در تصادف یا درگیری ممکن است صدمه‌ای به قفسه سینه وارد شود و استخوان‌های دنده ترک بردارد. اگر دنده ترک برداشته باشد نیز مبلغ دیه دنده و ترقوه بر اساس محل قرارگیری دنده مشخص خواهد شد.

اگر دنده‌ها محیط بر قلب باشد، میزان دیه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود برابر با یک هشتادم دیه کامل یا 7 میلیون و 500 هزار تومان است.

اما در شرایطی که استخوان آسیب‌دیده محیط بر قلب نباشد، مبلغی که به عنوان دیه ترک خوردن استخوان دنده در نظر گرفته خواهد شد برابر با هفت‌هزارم دیه کامل یا 4 میلیون و 200 هزار تومان است.

دیه از بین رفتن دو استخوان ترقوه

در مواردی که آسیب‌های وارد شده به بدن فرد شدید باشد و قفسه سینه دچار مشکل جدی شود، احتمال کنده شدن و از بین رفتن دو استخوان ترقوه نیز وجود دارد. در این مواقع مبلغی که به عنوان دیه در نظر گرفته می‌شود برابر با دیه کامل یا 600 میلیون تومان است.

اگر آسیب وارده به فرد موجب از بین رفتن تنها یکی از دو استخوان ترقوه فرد شده باشد، مبلغی که به عنوان دیه در نظر گرفته می‌شوند برابر با یک دوم دیه کامل یا 300 میلیون می‌شود.

دیه شکستن استخوان ترقوه

مبلغ دیه‌ای که برای شکستن استخوان دنده و ترقوه در نظر گرفته می‌شود با توجه به ترمیم با عیب یا بدون عیب آن متغیر است. در صورتی که استخوان ترقوه شکسته و آسیب‌دیده بدون عیب ترمیم شده باشد، مبلغی که به عنوان دیه برای فرد در نظر گرفته می‌شود برابر با چهار درصد دیه کامل یا 24 میلیون تومان است.

اما در صورتی که شکستن ترقوه ترمیم‌پذیر نباشد، یا درمان آن همراه با عیب و نقص انجام شود، مبلغی که به عنوان دیه ترقوه محاسبه می‌شود برابر با یک دوم دیه کامل یا 300 میلیون تومان خواهد بود.

دیه شکستن استخوان ترقوه

دیه ترک خوردن استخوان‌ های ترقوه

در تصادفاتی که خفیف‌تر هستند یا حوادثی که فرد امکان نشان دادن عکس‌العمل و فرار کردن از محیط را دارد، معمولاً استخوان دنده و ترقوه ممکن است دچار در رفتگی یا ترک‌خوردگی شوند.

اگر صدمه موجود باعث ترک خوردن هر یک از استخوان‌های ترقوه شده باشد، مبلغی که طبق قانون مجازات اسلامی برای دیه در نظر گرفته می‌شود برابر با سی و دو هزارم دیه کامل خواهد بود.

اگر در اثر تصادف استخوان ترقوه و دنده فرد آسیب‌دیده باشند، مجموع دیه‌ای که برای آسیب‌دیدگی هر یک از استخوان‌های دنده و ترقوه‌ها در نظر گرفته شده محاسبه می‌شود؛ و مجموع عدد به دست آمده دیه پرداختی خواهد بود.

دیه در رفتگی استخوان‌ های ترقوه

اگر صدمه خفیف باشد و تنها موجب در رفتگی استخوان ترقوه شود نیز فردی که آسیب‌دیده می‌تواند دیه دریافت کند. برای در رفتگی استخوان ترقوه بیست هزارم دیه کامل یا 12 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دیه سوراخ شدن و موضحه استخوان‌ های ترقوه

در مواقعی که شدت ضربه یا صدمه به اندازه‌ای باشد که یکی از استخوان‌های ترقوه سوراخ شود، مبلغ دیه‌ای که باید برای این آسیب در نظر گرفته شود برابر با ده هزارم دیه کامل یا 6 میلیون تومان است. همچنین در مواقعی که آسیب وارد شده به ترقوه مشمول دریافت دیه موضحه شود، بیست و پنج‌هزارم دیه کامل یا 15 میلیون تومان برای این صدمه به عنوان دیه دنده و ترقوه در نظر گرفته می‌شود.

سؤالات متداول

دیه از بین رفتن هر دو استخوان ترقوه در سال 1401 چقدر است؟

در صورتی که دو استخوان ترقوه در اثر آسیب وارده از بین رفته باشد باید مبلغ 600 میلیون یا یک دیه کامل به فرد صدمه دیده پرداخت شود.

دیه شکستن هریک از استخوان‌های دنده در سال 1401 چقدر است؟

اگر استخوان شکسته محیط به قلب باشد مبلغ دیه شکستن دنده برابر یک‌چهلم دیه کامل در نظر گرفته می‌شود؛ اما در صورتی که استخوان مایل به قلب نباشد، دیه شکستن استخوان دنده برابر با یک صدم دیه کامل خواهد بود.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

5/5 - (12 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
یک پاسخ
  1. باعیب ازنظرقانون یعنی چی
    ترقوه ی ک با پلاتین اوکیه بدون عیب محسوب میشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *