فریب در ازدواج چیست و شامل چه مواردی می شود؟

فریب در ازدواج

در این مقاله قرار است درباره فریب در ازدواج و تدلیس در نکاح توضیح دهیم. زمانی که صیغه عقد بین خانم و آقایی جاری می‌شود، در واقع قراردادی بین این دو نفر شکل گرفته است که یک سری مسئولیت‌ها برای هر دو نفر دارد که در صورت رسیدگی نکردن به این وظایف و مسئولیت‌ها طرف دیگر می‌تواند عقد را به هم زند.

تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا توضیح دهیم فریب در ازدواج شامل چه مواردی می شود و تکلیف مهریه در فریب در ازدواج چیست؟

تدلیس یا فریب در ازدواج

در حالت عادی خانم و آقا تحت شرایط خاصی می‌توانند اقدام به جدایی کنند. آقا حق طلاق را به طور قانونی دارد و در صورت پرداخت حق و حقوق مالی خانم مانند نفقه، مهریه و اجرت المثل می‌تواند ایشان را طلاق دهد. ولی اگر خانم قصد جدایی بعد از عقد را داشته باشد، باید یا حق طلاق را از آقا در زمان عقد بگیرد یا یکی از شروط 12 گانه عقد را دارا باشد.

یعنی آقا باید اعتیاد آسیب زننده داشته باشد، به مدت شش ماه نفقه پرداخت نکند، بیماری جسمی و روحی غیر قابل درمان داشته باشد، به مدت 5 سال یا بیشتر محکوم به زندان شود و …. ولی حالتی پیش می‌آید که خانم و آقا با دروغ گفتن به هم دیگر یا نگفتن یک سری حقایق بعد از عقد به مشکل بر می‌خورند.

برای مثال خانم در زندگی واقعی بیکار است و یا شغلی عادی دارد و به همسر آینده خود می‌گوید دکتر هستم! در این صورت آقا می‌تواند به خاطر فریب در ازدواج، نکاح رافسخ کند.

فریب در ازدواج شامل چه مواردی می‌شود؟

ابتدا توضیح مختصری درباره این موارد می‌دهیم و بعد به صورت جزئی مورد بررسی قرار می‌‌دهیم. در زمان عقد زمانی که عاقد خانم و آقا را به نکاح هم در می‌آورد فرض بر این است که خانم و آقا سالم هستند و یک سری موارد را به صورت صادقانه به هم دیگر گفته‌اند.

برای همین است که در زمان عقد هیچ عاقدی تاکید بر سلامت یا شغل خانم و آقا نمی‌کند چون به صورت پیش فرض آنها را سلامت در نظر گرفته. یک سری از بیماری‌ها هستند که خطرناکند ولی ممکن است خود فرد هم از آن بی اطلاع باشد ولی یک سری از بیماری‌ها هستند که بروز می‌کنند و در زمان ازدواج باید خانم و آقا این موارد را به هم بازگو کنند.

فسخ نکاح از طرف آقا

در صورتی که خانم هر یک از موارد زیر را داشته باشد و آقا از آن بی اطلاع باشد، می‌تواند نکاح صورت گرفته بین‌شان را فسخ کند:

 •  زمانی که هر دو چشم خانم نابینا باشد.
 • زمانی که خانم به جنون و دیوانگی مبتلا باشد.
 • زمانی که خانم به افضا، قرن و یا عفل مبتلا باشد. (اینها مواردی از بیماری در آلت جنسی خانم هستند که برای مثال یا مجرای ادرار و مدفوع ایشان یکی باشد یا دارا زائده گوشتی باشد و….)
 • وقتی خانم مبتلا به بیماری‌های پوستی مانند برص یا جذام باشد.
 • زمانی که خانم زمین‌گیر باشد.

فسخ نکاح از طرف خانم

زمانی که آقا دارای شرایط و یا بیماری‌های زیر باشد و خانم قبل از عقد از آن بی‌خبر باشد، می‌تواند برای فسخ نکاح اقدام کند:

 • وقتی آقا به بیماری جنون یا دیوانگی مبتلا باشد.
 • وقتی آقا به بیماری جنسی مانند کوتاه بودن آلت جنسی به میزانی که امکان برقراری رابطه جنسی نباشد و یا قسمت تحتانی آلت جنسی دارای مشکلی داشته باشد.
 • در صورتی که آقا قادر به برقراری رابطه جنسی نباشد.
 • زمانی که آقا به بیماری پوستی مانند جذام و برصی مبتلا باشد.

فسخ عقد به دلایل مشترک

 • زمانی که خانم و آقا به دروغ درباره شغلی خود به طرف مقابل حرف دیگری بزنند و در زمان عقد در سند ازدواج مکتوب شود و بعد ازدواج مشخص شود شغل ایشان چیز دیگری بوده می‌تواند برای فسخ اقدام کند.
 • زمانی که خانم و یا آقا دچار قطع عضوی باشند و این موضوع را از طرف مقابل خود پنهان کند.
 • زمانی که خانم و یا آقا کچل باشند و یا ایراد ظاهری دیگری داشته باشند که آن را پنهان کنند، بعد از عقد مشخص شود طرف دیگر می‌تواند برای فسخ اقدام کند.

مجازات و حکم فریب در ازدواج

در صورتی که خانم و آقایی در زمان عقد دچار فریب در عقد شده باشند می‌توانند مجازات کیفری و حقوقی برای طرف مقابل در نظر بگیرند. مجازات حقوقی به این صورت است که با اثبات دروغ همسر خود درباره (سلامت یا شغل یا موارد دیگر) به دادگاه مراجعه و تقاضای فسح نکاح را می‌کنند. مجازات کیفری به این شکل است که با هم باید دروغ را اثبات کنند و تقاضای پرداخت جریمه نقدی داشته باشند و همچنین دادگاه برای مجازات فریب در ازدواج بین 6 ماه تا 2 سال زندان در نظر می‌گیرد.

در این اپیزود، تمامی سوالات احتمالی شما در زمینه طلاق توافقی و حق طلاق پاسخ داده شده است.

تکلیف مهریه در فریب در ازدواج

در صورتی که خانم قبل از نزدیکی درخواست فسخ نکاح کند، مهریه به ایشان تعلق نمی‌گیرد و چنانچه در زمان نزدیکی به دلیل عنن بودن آقا (عدم توانایی بر قراری رابطه جنسی) درخواست فسخ نکاح کند مهریه ایشان نصف می‌شود.

در شرایطی که خانم آقا را فریب دهد و آقا بعد از نزدیکی متوجه و از حق فسخ نکاح خود استفاده نکند باید تمام مهریه را پرداخت کند و زمانی که از این حق استفاده کند نیاز به پرداخت مهریه نیست. حتی زمانی که بخشی از مهریه را پرداخت کرده می‌تواند آن را پس بگیرد.

قوانین مربوط به فریب و تدلیس در ازدواج

ماده 1121 قانون مدنی: جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122 قانون مدنی: عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

 • خصاء
 • عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
 • مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده 1123 قانون مدنی: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود و فریب در ازدواج تلقی می شود: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری، نابینائی از هر دو چشم!

ماده 1125 قانون مدنی: جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده 1128 قانون مدنی: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

عده زوجه بعد از اثبات فریب در ازدواج

 • براساس ماده 1151 قانون مدنی، در ازدواج دائم عده فسخ به مدت 3 دوره عادت ماهیانه است و در صورتی که زن یائسه باشد این دوره 3 ماه است.
 • در ازدواج موقت نیز براساس ماده 1152 قانون مدنی عده فسخ زنی که باردار نیست 2 دوره عادت ماهیانه و اگر زن در سن یائسگی باشد 2 ماه است.

سوالات متداول

آیا فریب در ازدواج جرم است؟

بله؛ طبق قانون برای جرم تدلیس یا فریب در ازدواج به مدت 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

تکلیف مهریه در فریب در ازدواج چگونه است؟

اگر زن قبل از نزدیکی فسخ نکاح کند، مهریه به ایشان تعلق نمی‌گیرید و در صورتی که بعد از نزدیکی به دلیل عنن بودن آقا درخواست فسخ نکاح کند، مهریه نصف می‌شود. زمانی که مرد فسخ نکاح کند نیازی به پرداخت مهریه نیست.

مهلت شکایت فریب در ازدواج چقدر است؟

مهلت شکایت فریب در ازدواج از زمانی که شخص متوجه شود، معمولاً فوری است. فوریت به معنی کوتاه‌ترین زمان ممکن برای طرح شکایت تدلیس در ازدواج و درخواست فسخ نکاح است.

4.1/5 - (354 امتیاز)

طلاق آخرین راه حل برای حل مشکلات زندگی مشترک است. لطفا قبل از اینکه به صورت جدی به طلاق فکر کنید با مشاور خانواده مشورت نمایید. در صورتی که تصمیم شما قطعی است، همکاران ما در دادسو راهنماییتان می کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

187 پاسخ

 1. سلام
  من الان حدود یک ماه عقد کردم و خانمم سومین روز و بعد از مراسم بهم گفته که پشیمون شده و زود تصمیم گرفته و میخواد جدا شده و مهریه اش رو اجرا بزاره
  بابت این موضوع که سه روزه این حرفو زده شاهد هم دارم میتونم بابت این موضوع شکایت کنم که برای مهریه فقط اینکارو کردن

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر دلیل قانع کننده ای برای فریب در ازدواج نیست.

 2. سلام پدرخانومم با ی زن ازدواج کرده البته با کره نبود بعد ی مدت فهمیدیم ایشون اسکیزوفرنی مزمن داره و خانوادش و خودش پنهون کردن حتی سابقه بستری طولانی داشته ب‌ما نگفتن درصورت جدایی مهریه تعلق میگیره

  1. سلام، وقت بخیر
   اگر فریب در ازدواج را ثابت کنید خیر مهریه تعلق نمیگیرد.

 3. سلام من ۶سال به یه زن که ببوه بودم ازدواج کردم توی این این ۶سال گفتم بیا بچه دار بشیم هی بهونه میاورد تا اینکه فهمیدم اصلا این زن رحم نداره وخودش وخانوادش به من دروغ گفته ایا مهریه بهش طعلق میگیره از شوهر اولش به همین دلیل جدا شدند ولی به من نگفتند لطفا جواب بدهید ممنون

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که فریب در ازدواج ثابت شود خیر مهریه تعلق نمی گیرد.

 4. زندگی؟بازورگردنکلفتی نیست جوان پیرسرش نمی شودعاشق که به معشوق باشدهیچ دولتی جلوداران نیست اول برای ثروت یاحرث تمح است یاازروی یک یانامادری ناپدری یازودفرزندسروسامان بگیردباعث جدای می شودزندگی زورکی نیست فلسفه تدبیرروانشناس حق وحقوق
  زندگی بعدجدای باعشق جدیدتجربه زورگی نباشدازروی ترس وحشت نباشدووومن پسرمجردازروی شناخت

 5. خانم بیوه گفت شوهرش مرده وفقط یک بار ازد واج کرده معلوم شده همه گفت هایش دروغ بوده ایا مهریه دارد

 6. سلام من حدودای ۴ ساله ازدواج کردم
  خانواده همسرم گفتن همسرم اعتیاد نداره و کار و خونه و ماشین داره تو این ۴ سال سعی کردم باهاشون راه بیام ولی حالا زدن زیر همه چی همسرم اعتیاد داره به شیشه و قرص نه خونه ای نه کاری نه ماشینی
  آیا میتونم از خانواده همسرم شکایت کنم؟!

 7. با سلام من زنی گرفتم ک قبلا نامزد بودع موقع ازدواج ب من گفته بودن دختره و من الان فهمیدم هنوزم نامزدم ایا مهریه میرسه ب ایشون

  1. سلام منو شوهرم نامزد هستیم یعنی عقد دائمی کردیم ولی خونمون نرفتیم الان تقریبا یک ماه و نیم هست که شوهرم تلفن سو برنمیدارع. و قهر کرده و ترک کرده رفته چه اقدامی میتونم انجام بدم که از دادگاه کاغذی به خونشون بره و بترس برگرده

 8. باسلام. داداشم چندسال پیش ازدواج کرده و بعد از ازدواج فهمیده ک همسرش بیماری سلیاک دارد الان بچه دارشدن آیا در صورت طلاق مهریه ب خانمش تعلق میگیره؟ قبل از بچه دارشدن بیماریشو فهمیده بود اما قبل از عقدشون نمیدونست!

  1. سلام، وقت بخیر
   برای فریب در ازدواج همان زمانی که متوجه می شوید باید اقدام کنید در غیر این صورت قابل قبول نیست. بله مهریه به ایشان تعلق میگیرد.

 9. سلام من بعد ازدواج فهمیدم یک زائده گوشتی در واژنم است و واژنم کوتاه است همسرم بعد ۳ ماه و نیم ازم شکایت کرده و هر چی میگم نمیدونستم چون باکره بودم باور نمیکنه به نظرتون دادگاه چه حکمی برای من صادر میکنه

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر قاضی دارد نمی توان به صورت دقیق گفت

 10. سلام.بعدازهفت سال کارمان افتادثبت احوال که فهمیدم چون قبلاعقدکرده شناسنامه المثنی گرفته. البته دختربود

 11. سلام
  من قبل از ازدواج با یک نفر دوست بودم و ارتباط داشتم (در حد یک بار بوسیدن) این فریب در ازدواج محسوب میشه؟

 12. سلام. من و همسرم ۵ ساله ازدواج کردیم. از فردا ازدواج قرص های ریزش مو مصرف میکرد و تحت درمان بود که بنده نمیدونستم و نگفته بود. من هم به امید درمان و بهبودی با این مساله کنار اومدم و هزینه های درمان پرداخت میکردم.در حال حاضر هیچ بهبودی حاصل نشده بلکه بدتر شده پزشک گفت بیماری نادر و بیشتر ارثیه. میخواستم بدونم فریب شامل من میشه یا خیر؟ مهریه باید پرداخت کنم؟

 13. سلام
  من یک رد سوختگی در کنار کشاله ران پا دارم حالا به دلایلی قصد جدایی داریم و همسرم بعد ده سال زندگی و وجود بچه از من به جرم کلاهبرداری در ازدواج شکایت کرده که مهریه نده آیا این مورد کلاهبردای در ازدواج محسوب میشه؟

 14. بعد سلام ودرود پایه فریب از خانواده شروع شده ومیشود چرا که مسائلی را در آن نقطه سنی دختر خانواده پشت سر گذاشته که از واجبات آشکار است که مرد را باید مطلع سازند چرا که آن جوانی و جاهل بودن مرد وحفظ بعضی مسائل واهی وبچه دار شدن در همان ابتدا ..باری آگاه خاهد شد بر دوش مرد

 15. سلام وقت بخیر،همسرم قبل از ازدواج با بنده با دختر دیگری عقد موقت نموده بودودقیقا یکماه بعداز اتمام مدت او با بنده عقدرسمی نمودیم،وبنده از اینمورد بی اطلاع بودم وتازه متوجه شدم که روابطی بین آنها میباشد ونمیتوانم ثابت نمایم،آیا میتوانم از بعنوان فریب در ازدواج طلاق بگیرم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر فقط در صورتی که اثبات کنید ایشان با دیگری رابطه دارد می توانید طلاق بگیرید.

 16. من با همسرم ۵ سال زندگی کردیم اول عقد به ما گفتن دوتا خواهرن ولی رفته رفته خیلی چیزا مشخص شد .ک ایشون مادرشون ب پدرشون خیانت کرده و از ای کار بارداره وبعد از ب دنیا آمدن بچه پدر از روی ناباوری فوت میکنه همه اینهارو از من پنهان کردن تا الان ک خودم فهمیدم و نمیخوام از ۱ خانم دامن سبز زن داشته باشم الانم در راه دادگاهیم بنطرتون من باید این موضوع رو بگم چون اول زندگی به ما گفتن مادرش مرده و پدرش شهید شده و دوتا خواهر بیش نیستند ولی فهمیدم ب مرور زمان وقتی پدر زنم زنده بوده ایشون از ی آدم نادرست باردار میشن و هنوز هم بچه‌رو داره و حقوق اون شوهر اولیشم دریافت میکنه .من با زنم ب طلاق رسیدیم خواستم ببینم این شامل اینکه نباید از مادران دامن سبز دختر گرفت میشود یا یا فریب در ازدواج .لطفا راهنماییم کنید ممنون

 17. سلام من همسرم نامزد هستیم ولی نکاح دایم داریم حالا مادر خانمم بزور میخواهد عقد را فسخ کند این اجرا دارد امیدوارم هرچه زود تر جواب بدهید تشکر.

 18. سلام وقت بخیر
  من ۱ سال نامزدم هستم و الان همسرم بعد ۱ سال میگه باید چادری بشی با اینکه قبل از ازدواج باهاش راجب این موضوع صحبت کرده بودم قبول کرده بود میگفت مشکلی ندارم ولی الان میگه میخواستم بعد ازدواج تغییرت بدم این مورد شامل فریب در ازدواج میشه؟

 19. سلام
  اگر زن بعد از عقد متوجه شود مرد او را فریب داده وفرزند خانواده ای که ادعا میکرده نبوده
  زن می‌تواند طلاق بگیرد یا خیر ؟

  1. سلام، وقت بیخر
   بستگی به نظر قاضی دارد و. جواب مشخصی وجود ندارد

   1. سلام وقت بخیر ۶ ساله منو شوهرم با هم اشنا شدم حالا دو ساله عقد کردیم دو روز برای محضر میرم ولی آقا میگه مهریه تو پنجاه ملیون بیشتر نمی‌زنم چون پور میشی جدا میشی یا قست کلک بازی داره جواب. مرسی

 20. نتیجه می گیریم که هیچ وقت گول این چنین افراد و اشخاصی را نخوریم

 21. سلام
  وقت بخیر

  ممنون از اینکه پاسخ میدهید
  اینکه پدر همسر من بازنشسته نبودن و به دلیل مشکل اخلاقی در اداره شون و ارتباط با یک خانم بازخرید کرده بودن و به دروغ به ما گفته بودن که بازنشسته هستند فریب در ازدواج به حساب میاد ؟؟

  چون اگر این مسأله رو به ما می‌گفتند مطمینا این ازدواج سر نمی گرفت

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر شغل پدر همسر ارتباطی با فریب در ازدواج ندارد.

 22. با سلام من الان دو سال با یه خانمی ازدواج کردم بعد از مدتی فهمیدم که مشکل افسردگی دارن و قرص مصرف میکنن ،ولی زمان که خواستگاری رفتم خانوادش و خودش چیزی در مورد بیماری ومصرف دارو به من نگفتن، آیا الان میتونم به عنوان فریب در ازدواج ازش شکایت کنم و جدا شم ،ممنون میشم راهنمای کنید

  1. سلام، وقت بخیر
   افسردگی فریب در ازدواج محسوب نمی شود. البته به نظر قاضی بستگی دارد.

 23. سلام من خانم هستم قبل از ازدواج یک سانت مو کاشتم چون پیشانیم بلند بود به همسرم گفتم قبول کرد الان میخوایم جدا بشیم مهریه گذاشتم اجرا میگه تو نگفتی منو فریب دادی و مهریه بهت تعلق نمیگیره من گفتم ولی مدرک ندارم تو عکس عقدم هم مشخص نیست مو کاشتم

  1. سلام، وقت بخیر
   مو کاشتن فریب در ازدواج محسوب نمی شود و مهریه به شما تعلق می گیرد.

 24. سلام من با خانمی ازدواج کردم، که قبل از من با شخص دیگری ازدواج کرده بود، و به گفته ی خودش همسرش هم معتاد بود و هم بخاطر وابستگیش به احزاب سیاسی فرار کرد

  بعد از ازدواج بنای ناسازگاری با بنده رو هم گذاشت و مهریه و مابقی حقوقاتش رو مطالبه کرد

  در این حین من متوجه شدم که ایشون چندین ازدواج موقت هم داشتن که در زمان عقد از من پنهان کرده بودند، از هر کدوم که تونستن یه پولی اخاذی کردند از هر کدومم که مثل من مالی نداشتند از طریق قانون تحت فشار گذاشتن،
  حتی پرونده هایی هم برای اثبات این امر در دادگاه دارن،

  آیا من میتونم بابت فریب در ازدواج شکایت بکنم و مهریه ای بهشون تعلق نگیره؟

 25. من خانمم بیماری خاص داشته و قبل از ازدواجش با من چیزی نگفته و بچه دار نمی شوم آیا مهریه تعلق میگیرد تشکر.

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که حکم فریب در ازدواج مشخص شود خیر ممهریه تعلق نمیگیرد.

 26. سلام. نامزدم موقع آشنایی گفته بود که ماشین داره، خونه پدرش برای زندگی هست و گفته بود وضع مالیش خوبه ولی الان متوجه شدم که خونه پدرش نیست و مال برادرشه، ماشین هم مال مادرشه و خودش هیچی نداره. وضع مالیش هم خوب نیست و کلی بدهی داره. بخاطر ازدواج قبلیش خارج از شهر هم نمیتونه ازدواج کنه در حالی که اینو به من نگفته بود. من می تونم به دلیل تدلیس ازش طلاق بگیرم؟ ممنونم

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که ایشان شغلشان را دروغ گفته باشند بله می توانید. ولی با مواردی که ذکر کردید خیر، بعید است قاضی تدلیس را قبول کند.

 27. سلام ببخشید من با آقایی صیغه ۹۹ ساله خوندم اما بعد سه ماه متوجه شدم که آقا زن و دوتا بچه داره که از من مخفی کرده بود. الان میتونم ازش برای فریب در ازدواج شکایت کنم حرفم به جایی میرسه یا نه؟!

  1. سلام، وقت بخیر
   در خصوص صیغه موقت مشاوره نداریم.

 28. باسلام بنده در‌زمان‌عقد‌نمیدانستم‌که‌همسرم‌از‌قبل‌ازدواج‌کرده‌وباکره‌هست‌وبعد‌از‌دوسال‌که‌به‌خانه‌خودمان‌رفتیم‌ایشان‌به‌من‌گفت‌که‌دختری ندارد‌وباکره‌هست‌والان‌بعد‌از‌۲۲‌سال‌رفته‌مهریه‌گذاشته‌اجرا‌ایا‌مهریه‌به‌ایشان‌تعلق مگیرد

   1. سلام بعد از ۹ ماه ازدواج حالا فهمیدم همسرم مشکل اعصاب داره و داخل ابن سینا بستری بوده ۲ سال قبل می خواستم ببینم فسخ نکاح انجام بدم مهریه بهش تعلق میگیری قبل از ازدواج هم به ما نگفتن

 29. سلام
  بندە با یە خانمی عقد کردم کە هم پدرش و هم خودش گفتن معلم هست، البتە بە ما گفتن در فلان مدرسە، اما الان متوجە شدم خودش یە مکانی اجارە کردە و بصورت آزاد مشغول بە تدریس هست.
  همچنین در سند ازدواج، شغل رو نوشتن معلم، اکنون با این وصف تدلیس اثبات میشە یا خیر؟
  البتە یە موضوع دیگە هم وجود دارە، اونم اینکە هم خودش هم خونوادش اذعان کردن کە درمورد اختلاف سنیمون هیچ مشکلی ندارند، اما الان دخترە میگە این اختلاف سنی برام قابل قبول نیست، این موارد بە عنوان تدلیس قابل اثبات هست؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که در سند ازدواج شغل رو معلم نوشته باشند بله تدلیس محسوب میشود.

 30. باسلام، بندە مدت ۴ ماە هست عقد کردم، پدر خانمم میگە بە خواستە خودش ازدواج نکردە، درکل بە اجبار خانوادش قبول کردە،الانم رفتە مهریە رو بە اجرا گذاشتە، ضمن اینکە در سند ازدواج شغل معلم نوشتە، درحالیکە بصورت آزاد تدریس میکنە و معلم رسمی نیست. آیا میتونم بە خاطر دلایل گفتە شدە، فسخ کنم و مهریە پرداخت نشە،؟
  ممنون میشم پاسخ بدین
  باتشکر

 31. با سلام ، من پسر ۲۱ ساله هستم ، و در روز سال نو ۱۴۰۱ یک دختر خانمی نامزد کردم ،خودم در اروپا هستم و ایشان در ایران ، ولی پدر مادر در غیاب من وکالت دادم عقد رو انجام دادن، ولی خانم بنده توافق را که برای مهریه ، و طلا کرده بودیم منو فریب داده و الان اینکار میکنه، هر روز بهانه های جدید می‌کنه تا من ازش خسته شم و طلاق بدم، باید چیکار کنم الان، با تشکر

 32. با سلام. بعد از ازدواج و گذشت مدتی متوجه شدم که انگشت شست پای چپ همسرم کج است یه چیزی شبیه راشیتیسم هست فکر کنم. اینو قبلا ندیده بودم و بهم نگفته بودن. الان میتونم به عنوان فریب در ازدواج ازش شکایت کنم برای طلاق؟

 33. سلام
  من دوماهه ازدواج کردم والان فهمیدم خانمم وسواس داره زیاد داخل دستشویی هست و ۴ی ۵ساعت حمام می‌رود و دم دمی مزاج هست هر لحظه یه جور حرف میزنه که این هارو قبل ازدواج نگفت و شدیدا به به پدر و مادرش وابسته است و همش از آنها حرف شنوی دارد این موارد می‌تواند فریب در ازدواح باشد ی خبر ممنون

  1. سلام، وقت بخیر
   وسواس جزو موارد فریب در ازدواج محسوب نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *