اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100

در شرایطی که فرد برای گرفتن پروانه به منظور تغییرات به شهرداری مراجعه نکند یا خلاف پروانه ساخت خود تغییراتی را در بنا ایجاد کند، پای کمیسیون ماده 100 به میان می‌آید. این کمیسیون با توجه به شرایط موجود در پرونده، مالک را به اشکال مختلف جریمه می‌کند.

اما در این شرایط سؤالی که پیش می‌آید این است که نحوه اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 به چه شکلی خواهد بود؟ با این مطلب از مؤسسه حقوقی دادسو همراه باشید تا پاسخ سؤالات خود را در این زمینه دریافت کنید. ضمن اینکه می‌توانید در این شرایط با مشاورین و وکلای حقوقی مؤسسه حقوقی دادسو برای حل مشکلات خود مشاوره داشته باشید.

کمیسیون ماده 100 چیست؟

کمیسیون ماده 100 یک زیرمجموعه از شهرداری محسوب می‌شود که به عنوان مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز فعالیت می‌کند.

بنابراین اگر مالک یک بنا فراتر از مجوزها یا قوانین موجود اقدام به ساخت بنا یا تغییر در ساختمانی کند، با جریمه‌های این کمیسیون مواجه می‌شود. جریمه‌ این کمیسیون بسته به نوع تخلف به دو صورت پرداخت نقدی و تخریب سازه خواهد بود.

اما قانون برای رعایت حقوق شهروندان، شرایط را برای اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 فراهم کرده است که روال آن را در ادامه مطلب توضیح می‌دهیم.

کمیسیون ماده 100 چیست

اعضای کمیسیون ماده 100

اعضای کمیسیون ماده 100 شامل نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر می‌شوند. اما جالب است بدانید که نمایندۀ شهرداری در این بین حق رأی نخواهد داشت. بنابراین پاسخ اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 بر عهدۀ سه عضو دیگر خواهد بود.

نکته مهم در این زمینه، اجبار حضور هر 4 نماینده در جلسه کمیسیون است. بر این اساس اگر یکی از این اعضا در جلسه حضور نداشته باشند و رأی صادر شود، مالک می‌تواند به کمک یک وکیل دیوان عدالت اداری به رأی صادر شده اعتراض کند، زیرا این رأی قانونی نخواهد بود. البته اعتراض به رأی در شرایط مختلفی امکان پذیر است.

کمیسیون ماده 100 به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

پیچیدگی و دردسرهای مختلف موجود در فرآیندهای ساخت و ساز بعضاً باعث بروز تخلفاتی از سوی مالکین می‌شوند که از سوی کمیسیون مادۀ 100 بررسی و رسیدگی خواهند شد. در واقع در این بین شهرداری اگرچه در کمیسیون ماده 100 حق رأی ندارد، اما می‌تواند برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز وارد عمل شده و با فرد خاطی برخورد کند.

در این شرایط پرونده مالک مورد نظر به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده خواهد شد. از جمله مواردی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توانیم به گزینه‌های زیر اشاره کنیم.

 • استحکام نامناسب ساختمان بدون توجه به اصول مهندسی
 • عدم وجود پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن
 • احداث بنای مازاد بر میزان تعیین شده در پروانه ساخت
 • ساخت و ساز بدون دریافت مجوز ساخت
 • تجاوز از حریم مشخص شده در سند ملکی و استفاده از معابر شهری در ایجاد ساختمان
 • اقدام به تغییر کاربری بدون دریافت مجوزهای لازم از شهرداری

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 شهرداری می‌تواند حتی از خارج از کشور به کمک تنظیم وکالتنامه از یک وکیل در ایران هم انجام شود. اما شاید بد نباشد که با دلایل نقض رأی صادر شده در هر دو مورد جریمه و تخریب آشنا شوید تا بدانید که با تکیه بر کدام موارد قانونی می‌توانید به رأی صادر شده معترض شوید.

دلایل نقض آرای تخریب

 • عدم ارجاع امر به کارشناس در دو مورد می‌تواند باعث نقض رأی کمیسیون شود. در حالت اول کمیسیون باید ثابت کند که تخلف صورت گرفته مغایر با اصول سه گانه شهرداری است. در حالت دوم نیز باید ضرورت تخریب بنا ثابت شود.
 • در شرایطی که تبعیضی در رأی صادر شده وجود داشته باشد. برای مثال در حالی که مالک فعلی حکم تخریب بنا را دریافت کرده است، یک بنا با سازه و مشکل مشابه تنها ملزم به پرداخت جریمه نقدی شده است.
 • در شرایطی که ساختمان یک بنا به صورت کامل احداث شده باشد و شهرداری جلوی تخلف را نگرفته است، امکان اعتراض به رأی وجود دارد.
 • شهرداری برای بررسی پروندۀ تخلف، مکلف است که فرم خلاف را به تمامی ذی نفعان پرندۀ مذکور به منظور دفاع ابلاغ کند که در صورت عدم ابلاغ، این رأی در دیوان عدالت اداری قابل نقض خواهد بود.
 • حکم تخریب باید در شرایطی صادر شود که به ساختمان‌های مجاور یا دیگر طبقات یک ساختمان آسیبی وارد نشود. در غیر این صورت قابل اعتراض خواهد بود. این مورد حتی در صورت تخریب بخشی از یک ساختمان، در صورتی که باعث ریزش سایر قسمت‌ها شود نیز لحاظ می‌شود.
 • در شرایطی که مالک به حکم جریمه نقدی اعتراض داشته باشد و از آن سو، کمیسیون ماده 100 حکم را به تخریب، افزایش دهد. در این شرایط برخی از قضات دیوان با اتکا بر عدم محق بودن کمیسیون برای تشدید رأی، آن را نقض می‌کنند.
 • در صورتی که ملک مورد اعتراض، خارج از محدوده شهر بوده و صلاحیت رسیدگی به آن بر عهده شهرداری نباشد، رأی قابل اعتراض است.

دلایل نقض آرای جریمه

 • در صورتی که ضرایب تعیینی از سوی کمیسیون به صورت صریح در رأی صادر شده مشخص نشده باشند، رأی به جریمه قابل اعتراض است.
 • اگر کمیسیون جریمه نقدی اعلام شده را بیش از میزان مقرر در قانون تعیین کند، می‌توان حکم صادر شده را در دیوان عدالت اداری نقض کرد. باید توجه داشت که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی یک ملک، حدود 85 درصد از ارزش منطقه ای آن است.
 • در شرایطی که فرم خلاف به ذی نفعان پرونده جهت انجام دفاع ابلاغ نشده باشد.
 • در شرایطی که معیارهای تأثیرگذار در تعیین میزان جریمۀ نقدی رعایت نشده باشند.
 • اگر برای یک تخلف ساختمانی دو نوع جریمه تعیین شود، این رأی در دیوان قابل نقض است.
 • در شرایطی که ملک خارج از محدودۀ شهری بوده و کمیسیون صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد.

مراحل اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100

متشاکی برای اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد باید مراحلی را طی کند که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

 1. ثبت نام در سامانه ثنا
 2. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست اعتراض
 3. ضمیمه نمودن اسناد و مدارک لازم به متن دادخواست

نکته مهم: از آن جایی که اجرای حکم قطعی کمیسیون لازم الاجراست، بنابراین متشاکی در زمان ثبت اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 باید درخواست خود را مبنی بر صدور دستور موقت برای توقف اجرای حکم در متن دادخواست (ستون خواسته) درج کند.

مراحل اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100

اسناد و مستندات لازم برای تنظیم دادخواست

 • کپی از مدارک شناسایی
 • ارائه کپی از اسناد مالکیت
 • ارائۀ پروانۀ ساخت
 • فرم تخلفات اعلام شده از سمت شهرداری
 • تصویر رأی بدوی یا تجدید نظر
 • ارائۀ گواهی‌های ابلاغ رأی
 • ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری
 • ارائۀ تصاویر بنای احداثی به عنوان مدارک اثبات ادعا

مهلت اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100

برای تقدیم اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد، مالک موظف است که نهایتاً ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد. البته نکتۀ مهم در این زمینه، توجه به قطعی بودن رأی است.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون های ماده 100

برای اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد می‌توانید از یک وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید. وکیل مورد نظر بر اساس تجربه و مهارت خود می‌تواند در پیشبرد پروندۀ مورد نظر به نفع شما کمک کند. توانایی وکیل ملکی خصوصاً در شرایطی که فرد با جریمه هنگفتی مواجه شده است یا زمانی که رأی کمیسیون مبنی بر تخریب سازه است، بسیار اهمیت دارد.

اولین گام پس از سپردن وکالت به یک وکیل حقوقی، تنظیم دادخواست است که در ادامه به یک نمونه از آن توجه می‌کنیم.

«نام شاکی: …. نام وکیل شاکی: … طرف شکایت: …

موضوع خواسته: بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی شماره …. کمیسیون شماره ۲۵ تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری …. و سپس نقض آن به جهت دلایل و مدارک پیوستی مبنی بر عدم انجام تخلف در این رابطه

شرح شکایت: احتراماً اینجانب …. فرزند …. به وکالت از آقای …. اعتراض خود را نسبت به رأی صادره در مورد پرونده موکلین بند آقایان …. در کمیسیون ماده ۱۰۰ را به شرح ذیل اعلام می‌نمایم.»

نکته: در حین تنظیم دادخواست حتماً مستندات موجود باید ضمیمه پرونده شوند.

وکیل اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100

برای پیگیری پرونده‌های جریمه شده از سوی شهرداری، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری ضروری خواهد بود.

ضرورت کمک گرفتن از یک وکیل به دلیل پیچیدگی و حساسیت این پرونده‌هاست که نیازمند استفاده از وکلای ماهر و باتجربه در امور شهرداری دارد. وکلای مؤسسه حقوقی دادسو می‌توانند بهترین انتخاب برای امور اعتراضی به آراء صادر شده از سوی کمیسیون 100 شهرداری باشند.

وکیل اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100

جمع بندی

برای اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 شهرداری می‌توان بسته به نوع حکم به دلایل نقض آن‌ها مراجعه کرد. از آن جایی که چنین پرونده‌هایی سراسر پیچیدگی و مباحث حقوقی مختلف هستند و می‌توانند متضرر شدن مالک را خصوصاً در ساختمان سازی وسیع به دنبال داشته باشند، بنابراین توصیه می‌کنیم که حتماً از وکلای حقوقی باتجربه در این زمینه استفاده کنید.

وکلای مؤسسه حقوقی دادسو با سال‌ها تجربه و پیشبرد موفق پرونده‌های مرتبط به کمیسیون‌های شهرداری، آماده ارائه مشاوره و وکالت به افراد متشاکی هستند. به این منظور می‌توانید از طریق برقراری تماس واتساپی یا تلفنی با کارشناسان مجموعه ارتباط بگیرید.

سوالات متداول

اعضای کمیسیون ماده 100 شامل چه کسانی هستند؟

این اعضا شامل نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر می‌شوند که در این بین، نمایندۀ شهرداری فاقد حق رأی است.

مهلت اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 چقدر است؟

این زمان 3 ماه از ابلاغ رأی قطعی به فرد متخلف تعیین شده است. فرد برای تنظیم دادخواست اعتراض خود باید از قبل در سامانه ثنا ثبت نام کرده و مراتب اعتراض خود را به همراه مستندات لازم به صورت آنلاین ثبت کند.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

امتیاز به این مطلب:

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *