دیه چشم و پلک چشم

دیه چشم و پلک چشم

چشم به عنوان یکی از اعضای مهم بدن که نقش مهمی در بینایی و زندگی فرد دارد نیز مشمول پرداخت دیه آسیب‌دیدگی یا جراحت است. با توجه به شدت جراحت و میزان صدمه‌ای که به چشم وارد شده، میزان دیه این عضو بدن محاسبه خواهد شد.

در این مطلب دیه چشم و پلک چشم را بررسی کرده‌ایم. در صورتی که برای گرفتن دیه بینایی به وکیل دیه احتیاج داشتید می‌توانید با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

دیه پارگی پلک

برای محاسبه دیه پارگی پلک باید ابتدا شدت پارگی مشخص شود. چون با توجه به اینکه پارگی پلک‌ها به بینایی چشم آسیب رسانده یا خیر، نحوه محاسبه دیه پارگی پلک متفاوت خواهد بود. در این بخش دیه پارگی پلک را تنها در ازای شکاف ایجاد شدن روی پلک پایین و بالا محاسبه کرده‌ایم.

دیه پارگی پلک بالا

در صورتی که صدمه وارد شده متوجه چشم بالای فرد شده باشد و به واسطه این صدمه پلک بالا شکافته شده باشد، مبلغی که به عنوان دیه پارگی پلک بالا در نظر گفته می‌شود برابر با یک ششم دیه کامل است. در سال 1401 مبلغ دیه کامل 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده و برای پارگی هر کدام از پلک‌های بالا دیه برابر با 100 میلیون تومان خواهد بود.

دیه پارگی پلک بالا

دیه پارگی پلک پایین

اگر پلک پایین فرد به خاطر درگیری، تصادف و… صدمه دیده باشد، مبلغی که برای دیه پارگی پلک پایین در نظر گرفته می‌شود برابر با یک چهارم دیه کامل است. با توجه دیه تعیین شده در سال 1401، دیه پارگی پلک پایین برابر با 150 میلیون تومان است.

دیه دامیه پلک چشم

دامیه به جراحتی گفته می‌شود که اندکی وارد گوشت شده و به موجب آن خونریزی شدید یا خفیفی اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه شدت آسیب وارد شده به پلک چقدر است، امکان دارد که قاضی دیه دامیه پلک را برای جراحتی که به این بخش از بدن وارد شده برای جبران خسارت در نظر بگیرد.

دیه دامیه پلک برابر با دوصدم دیه کامل است؛ یعنی اگر جراحت پلک وارد گوشت شده و با خونریزی همراه باشد، مبلغی که به عنوان دیه تعیین می‌شود برابر با دوصدم دیه کامل سال جاری خواهد بود.

دیه از بین بردن چهار پلک هر دو چشم

اگر آسیبی که به چشم‌ها وارد شده شدید باشد و هر چهار پلک از بین برود، مبلغی که طبق قانون مجازات اسلامی برای این آسیب در نظر گرفته شده برابر با یک دیه کامل یا 600 میلیون تومان در سال 1401 است. برای دیه چشم زن مبلغ دیه از بین بردن چشم نصف خواهد شد و باید 300 میلیون تومان پرداخت شود.

دیه از بین بردن چهار پلک هر دو چشم

دیه از بین بردن چشم و پلک با هم

در صورتی که هر دو چشم به همراه پلک‌های آن‌ها از بین رفته باشد، مبلغ دیه به ازای آسیب وارد شده به پلک‌ها و چشم‌ها به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. سپس مجموع دیه‌ها اعلام می‌شود و باید فردی که مرتکب این جراحت یا صدمه شده دیه تعیین شده را بپردازد.

دیه از بین بردن چشم

تصادف و حادثه‌هایی که رخ می‌دهند گاهی به اندازه‌ای شدید هستند که یکی از اعضای بدن مانند چشم به طور کامل از بین می‌روند. در این شرایط قانون‌گذار طبق قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه را مشخص می‌کند.

در صورتی که این حادثه متوجه چشم‌های فرد شده باشد و در اثر حادثه عمدی یا غیر عمد دو چشم او از بین رفته باشد، مبلغ دیه‌ای که برای از بین بردن بینایی در نظر گرفته می‌شود برابر با دیه کامل یا 600 میلیون تومان در سال 1401 است.

اگر در اثر جراحت وارده تنها یکی از چشم‌های فرد از بین رفته باشد، مبلغی که برای دیه از بین بردن یک چشم در نظر گرفته می‌شود برابر با نصف دیه کامل یا 300 میلیون تومان است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که جراحت وارده موجب از بین رفتن هر دو پلک بالا شده باشد، مبلغی که برای دیه در نظر گرفته می‌شود برابر با یک سوم دیه کامل خواهد بود.

دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد

درآوردن یا از بین بردن چشم بینای کسی که یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی است یا به علت غیرجنایی از بین رفته، موجب دریافت یک دیه کامل یا 600 میلیون تومان است.

اگر درآوردن یا از بین بردن چشم  بینای برای کسی که یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه را داشته رخ داده باشد، مبلغی که به عنوان دیه در نظر گرفته می‌شود برابر با نصف دیه کامل یا 300 میلیون تومان خواهد بود.

دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد

دیه کاهش بینایی

گاهی مواقع صدمه وارد شده به چشم‌ها به اندازه‌ای است که باعث کاهش بینایی فرد می‌شود. در این مواقع لکه‌ای در چشم دیده می‌شود که به موجب آن میزان دید فرد کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه میزان لکه ایجاد شده در چشم مشخص یا مقدار آن را نمی‌توان تعیین کرد مبلغ دیه متغیر خواهد بود.

اگر تعیین مقدار لکه ایجاد شده در چشم ممکن باشد، بر اساس میزان اختلالی که در بینایی ایجاد شده مبلغ دیه چشم تعیین خواهد شد؛ اما در صورتی که امکان تعیین اندازه لکه ایجاد شده در چشم وجود نداشته باشد، مبلغی که به عنوان دیه تعیین می‌شود بر اساس ارش تعیین شده توسط دادگاه خواهد بود.

جدول دیه چشم

برای محاسبه دیه از بین رفتن یک چشم یا دو چشم یا کاهش میزان بینایی باید با وکلای متخصص این حوزه مشورت کنید. با این وجود جهت اطلاع از نحوه تعیین دیه چشم به طور کلی مبالغی که برای از بین بردن بینایی یک فرد در اثر حوادث عمد و غیر عمد در نظر گرفته می‌شود را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

حالت‌های نقص عضو برای چشمنرخ دیهمبلغ دیه در سال 1401
درآوردن یا از بین بردن دو چشم بینادیه کامل600 میلیون تومان
درآوردن یا از بین بردن هر یک از دو چشم بینانصف دیه کامل300 میلیون تومان
کاهش بینایی در اثر لکه معینبر اساس کسر مبلغ از دیه کامل 
کاهش بینایی در اثر لکه نامعینبر اساس حد ارش تعیین شده قاضی 
از بین بردن چشم کسی که یک چشمش مادرزادی نابینا است.دیه کامل600 میلیون تومان
از بین بردن چشم کسی که یک چشمش در اثر جراحت منجر به دیه نابینا شده.نصف دیه کامل300 میلیون تومان
درآوردن چشم‌های نابینایک ششم دیه کامل100 میلیون تومان

جمع بندی

برای آسیب‌هایی که به هر عضو بدن وارد می‌شود مبلغ مشخصی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است. در صورتی که چشم در اثر این موارد دچار خراش یا نابینایی شده باشد، مبلغ دیه بر اساس آسیب‌های وارد شده بر چشم محاسبه خواهد شد.

برای دریافت دیه باید فردی که صدمه دیده دادخواست شکایتش را به دادگاه ارائه کند، تا قاضی بر اساس مبلغ تعیین شده در قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه یا ارش را اعلام کند. سپس طرف مقابل موظف می‌شود که این مبلغ را به عنوان جبران خسارت به فرد آسیب دیده بپردازد.

برای راهنمایی بیش‌تر و مطالبه دیه از پزشک بهتر است با وکیل متخصص دیه مشورت کنید. برای این منظور می‌توانید با مشاوران حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

سؤالات متداول

دیه پارگی پلک بالا در سال 1401 چقدر است؟

برای پارگی پلک بالای دیه برابر با یک ششم دیه کامل در نظر گرفته شده است.

دیه نابینایی دو چشم چقدر است؟

اگر آسیب وارده موجب نابینایی هر دو چشم فرد یا از حدقه درآمدن چشم‌ها شده باشد، مبلغ دیه چشم برابر یک دیه کامل خواهد بود.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

4.1/5 - (19 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
یک پاسخ
  1. سلام من سرکار چشمم آسیب دیده بود همه دکترا بهم میگفتن کور شدم که بیمارستان فارابی امید دوباره بهمون داد و عملم کردن آلن هم کاهش بینایی دارم و ضعف بدن دارم بخاطر کورتون هایس که مصرف میکنم میخواستم بدونم به من غرامت از طرف بیمه چقدر میرسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *