دیه دست و پا

دیه دست و پا

طبق قانون مجازات اسلامی، احکامی که برای دیه دست و انگشتان آن و… در نظر گرفته شده برای صدماتی که به پا و انگشتان آن وارد می‌شود نیز صادق است؛ بنابراین در صورت صدمه وارد شدن به دست و پای یک نفر باید دو برابر دیه محاسبه شده دست به فرد پرداخت شود.
در این مطلب از موسسه حقوقی دادسو قصد داریم درباره دیه دست و پا توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات کامل‌تر درباره انواع دیه مانند دیه بینی یا دیه گوش می‌توانید با مشاورین حقوقی موسسه دادسو از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

دیه کبودی دست و پا

دیه کبودی دست و پا بر اساس دیه کبودی صورت محاسبه می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی، مبلغی که برای دیه کبودی صورت در نظر گرفته شده برابر با سه هزارم دیه کامل یعنی 1 میلیون و 800 هزار تومان است. بنابراین مبلغی که برای کبودی دست یا پا در نظر گرفته می‌شود برابر با نصف دیه کبودی صورت یعنی 900 هزار تومان خواهد بود.

در نتیجه، اگر در اثر ضربه وارد شده به اعضای بدن یا حادثه رخ داده یکی از دست یا پاها کبود شده باشد، برای کبودی هر کدام از آن‌ها باید نصف دیه کبودی صورت یا 900 هزار تومان پرداخت شود.

دیه تورم دست و پا

اگر دست و پای فرد آسیب دیده به خاطر جراحت وارده دچار تورم شده باشد، مبلغی که به عنوان دیه تعیین می‌شود برابر حد ارش مشخص شده توسط قاضی خواهد بود. اگر کبودی دست یا پا همراه با تورم نیز باشد، دیه تغییر رنگ یا قرمزی یا کبودی پوست نیز بر اساس حد ارش مشخص می‌شود؛ و فردی که مرتب تورم و تغییر رنگ پوست دست یا پای دیگری شده باید مجموع دیه اعلام شده توسط دادگاه را به طرف مقابل بپردازد.

اگر هر دو دست یا هر دو پای فرد صدمه‌دیده تورم و کبودی داشته باشد، دیه تورم و کبودی دست برای هر دو عضو تعیین می‌شود؛ و مبلغ آن بیشتر از حد تعیین شده برای دیه کبودی یک دست یا پا خواهد بود.

دیه تورم دست و پا

دیه دررفتگی استخوان دست و پا

اگر آسیب به اندازه‌ای باشد که موجب دررفتگی استخوان دست یا پا شود؛ دیه با توجه به شدت آسیب وارد شده و شل شدن دست یا پا و کارافتادگی آن‌ها محاسبه خواهد شد. بر اساس ماده 571 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دررفتگی استخوان به اندازه‌ای باشد که موجب شل شدن یا از کارافتادگی دست یا پا نشود، مبلغ دیه بر اساس حد ارش تعیین شده توسط قاضی مشخص خواهد شد.

اما در صورتی که دست یا پل شل شود و بدون عیب قابل درمان نباشد، مبلغ دیه برابر با دو سوم دیه کامل یا 200 میلیون تومان خواهد بود. البته در شرایطی که شل شدگی یا افتادگی عضو آسیب دیده قابل درمان باشد، مبلغ دیه برابر چهارپنجم از دوسوم دیه کامل خواهد بود.

دیه شکستگی استخوان دست و پا

ترک برداشتن، شکستن و خورد شدن استخوان‌های دست و پا نیز مشمول دریافت دیه است. در شرایطی که استخوان دست بشکند، مبلغی که برای دیه تعیین می‌شود برابر با یک پنجم دیه دست یعنی یک پنجم دیه کامل یا 60 میلیون تومان خواهد بود. اگر شکستگی دست یا پا بدون عیب درمان شود، مبلغی که به عنوان دیه باید بپردازید برابر چهارپنجم دیه کامل یا 48 میلیون تومان خواهد بود.

در شرایطی که استخوان دست یا پا به خاطر جراحت وارده ترک برداشته باشد، مبلغی که به عنوان دیه برای فرد در نظر گرفته می‌شود برابر با چهارپنجم دیه کامل یعنی 48 میلیون تومان است.

همچنین در صورتی که استخوان دست خرد شده باشد، یک سوم نصف دیه کامل یا 100 میلیون تومان برای جبران خسارت در نظر گرفته می‌شود. البته در شرایطی که این مشکل بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیه خردشدگی یا 80 میلیون تومان به عنوان دیه برای فرد آسیب دیده تعیین می‌شود. برای کسب اطلاعات درباره دیه گردن می‌توانید به وبلاگ دادسو مراجعه کنید.

طبق ماده 569 قانون مجازات اسلامی، اگر صدمات وارد شده به بدن موجب شکستن استخوان دست یا پا شود، یک پنجم دیه آن عضو به فرد تعلق می‌گیرد.

دیه فلج کردن دست و پا یا انگشتان دست و پا

فلج شدن دست یکی دیگر از مشکلاتی است که ممکن است در اثر برخورد اجسام سخت یا آسیب‌های مختلف ایجاد شود. اگر دست فرد به خاطر آسیب‌های وارده فلج شده باشد، فردی که سبب این مشکل شده باید دو سوم دیه دست یا دو سوم نصف دیه کامل که در سال 1401 مبلغ 300 میلیون تومان است را به طرف مقابل بپردازد.

اگر به دلیل جراحت وارده انگشتان دست یا پا فلج شده باشد، مبلغی برابر با دو سوم دیه انگشت یا دو سوم یک دهم دیه کامل که برابر 40 میلیون تومان است باید به فردی که آسیب دیده پرداخت شود. در صورتی که دست فلج قطع شود، دیه‌ای که برای این حادثه باید بپردازید نیز برابر یک سوم دیه دست یا 100 میلیون تومان خواهد بود.

دیه فلج کردن دست و پا

دیه قطع شدن هر دست با انگشتان

انگشتان دست و پا نقش مهمی در تعادل بدن و کمک به انجام فعالیت‌های روزمره انسان‌ها دارند. برای صدماتی که به این اعضای بدن وارد می‌شود نیز دیه مشخصی طبق قانون در نظر گرفته شده است.

در محاسبه دیه دست و پا باید بدانید که اگر ضربه‌ای به دست یا پا وارد شود و از انتهای انگشتان تا مچ دست قطع شده باشد، فرد آسیب‌زننده باید نصف دیه کامل یا 300 میلیون تومان را به طرف مقابل بپردازد. البته در صورتی که دست یا پا فرد حالت عادی نداشته باشد و فقط کف دست یا تعداد انگشت‌های کمتر از حد طبیعی وجود داشته باشد، مبلغی که برای دیه قطع شدن دست و پا در نظر گرفته می‌شود بنا بر حد ارش تعیین شده توسط قاضی مشخص خواهد شد.

اگر انگشت فلج باشد و جراحت وارده موجب قطع شدن انگشت فلج شود، مبلغی که به عنوان دیه در نظر گرفته می‌شود برابر با یک سوم دیه همان انگشت یا 20 میلیون تومان خواهد بود.

دیه قطع شدن دست از بازو

برای کسانی که در اثر جراحات وارده دستشان را از ناحیه بازو از دست می‌دهند و دست آن‌ها قطع می‌شود، مبلغ دیه‌ای که تعیین شده برابر با نصف دیه کامل یا 300 میلیون تومان است. در صورتی که دست قطع شده از ناحیه شانه از ناحیه آرنج به بالا باشد و قسمت زیر آرنج را نداشته باشد نیز همین مبلغ به عنوان دیه به فرد تعلق می‌گیرد.

دیه قطع شدن دست از بازو

دیه از بین رفتن ناخن دست و پا

صدماتی که به اعضای بدن وارد می‌شوند ممکن است جزئی باشند و تنها قسمت خاصی را درگیر کنند. یکی از این بخش‌ها ناخن‌های دست و پا است. اگر به ناخن‌های فرد صدمه‌ای وارد شود؛ و پس از این صدمه دیگر ناخن رشد نکند یا پس از رشد حالت معیوب و فاسد داشته باشد، مبلغ دیه تعیین شده برای این آسیب برابر با یک درصد دیه کامل یا 6 میلیون تومان خواهد بود.

در مواقعی که صدمه وارد شده موقتی است و ناخن‌ها پس از آسیب سالم و بدون عیب رشد می‌کنند، مبلغی که به عنوان دیه ناخن در نظر گرفته می‌شود برابر با نیم درصد دیه کامل یا 3 میلیون تومان خواهد بود.

سخن پایانی

همه چیز درباره دیه دست و پا را در این مطلب برایتان ارائه کرده‌ایم تا درباره این دیه و نحوه پرداخت آن اطلاعات کافی به دست بیاورید. اگر نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره دیه لب و سایر اعضای بدن دارید، کافی است به وبلاگ دادسو مراجعه کنید و درباره دیه قسمت‌های مختلف بدن اطلاعات به دست بیاورید. همچنین می‌توانید از طریق واتساپ با مشاورین دادسو در ارتباط باشید و سوالاتی که در این رابطه دارید را مطرح کنید.

سؤالات متداول

دیه کبودی دست و پا در سال 1401 چقدر است؟

دیه‌ای که برای کبودی دست و پا در نظر گرفته شده برابر با یک و نیم هزارم دیه کامل یا 900 هزار تومان است.

دیه تورم دست و پا در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

مبلغ دیه‌ای که برای تورم و تغییر رنگ دست و پا تعیین می‌شود بر اساس حد ارش مشخص شده توسط قاضی است.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

4.2/5 - (24 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
3 پاسخ
  1. سلام من اتوبوس درحال حرکت گفت پیاده شو منم پیاده شدم افتادم الان پام کوفته شده دیه تعلق میگیره

  2. سلام من تصادف کردم ۴ انگشتم شکسته ورباط پام اگر بدونید چقدر هزینه هست

    1. سلام، وقت بخیر
      تعیین میزان دیه به عهده کارشناس دادگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *