خانه / پزشکی و دیه / دیه دندان

دیه دندان

دیه دندان

اگر هر کدام از 28 دندان انسان در اثر تصادف ضربه و… دچار صدمه شوند، قانون‌گذار برای جبران خسارت وارده مبلغی را به عنوان دیه در نظر گرفته است. این مبلغ با توجه به اینکه دندان تغییر رنگ داده یا خیر و اینکه دندان شیری یا دائمی است، مبلغ دیه متفاوت خواهد بود.

در این مطلب تمام نکاتی که برای دیه دندان باید بدانید را ارائه کرده‌ایم. در صورتی قصد دارید برای گرفتن دیه دندان اقدام کنید، پیشنهاد ما به شما این است که حتما با وکیل دیه مشورت کنید. برای این منظور می‌توانید با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

دیه از بین رفتن همه دندان‌ ها

آسیب‌هایی که به ناحیه صورت وارد می‌شوند گاهی خفیف هستند و تنها چند خراش جزئی به جا می‌گذارند؛ اما در برخی مواقع شدت این حوادث به اندازه‌ای شدید است که می‌تواند تمام دندان‌های یک فرد را از بین ببرد. در این مواقع مبلغی که برای دیه در نظر گرفته می‌شود برای از دست رفتن همه دندان‌های فرد آسیب‌دیده است.

در صورتی که فردی به خاطر حادثه عمدی مانند درگیری یا نزاع یا حوادث غیر عمد مانند تصادف تمام دندان‌های 28 گانه خودش را از دست داده باشد، مشمول دریافت دیه کامل خواهد بود. دیه کامل در سال 1401 برابر با 600 میلیون تومان است.

دیه از بین رفتن همه دندان ها

دیه از بین رفتن دندان‌ های جلو

دندان‌های جلو در معرض دید هستند و در زیبایی فرد نقش مهمی بر عهده دارند. در صورتی که دندان‌های جلویی مانند دندان‌های نیش از بین بروند، به ازای از بین رفتن هر دندان دیه‌ای برابر با یک بیستم دیه کامل در نظر گرفته شده است.

طبق این فرمول، برای از بین رفتن هر دندان جلو در سال 1401 مبلغ 30 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. اگر چند تا از دندان‌های جلویی در اثر آسیب وارده از بین رفته باشند، مبلغ دیه در نظر گرفته شده برای آن‌ها برابر با مجموع دیه در نظر گرفته برای از بین رفتن هر دندان خواهد بود؛ یعنی اگر دو دندان جلو صدمه دیده باشد و از بین رفته باشد، دیه در نظر گرفته شده برای آن‌ها برابر با 60 میلیون تومان خواهد بود.

دیه از بین رفتن دندان‌ های عقب

اگرچه دندان‌های جلو آسیب‌پذیرتر هستند، اما گاهی مواقع حوادث موجب از بین رفتن دندان‌های عقب فرد می‌شوند؛ بنابراین، قانون‌گذار برای صدماتی که احتمال از بین رفتن دندان‌های عقب را به همراه دارد نیز دیه در نظر گرفته است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر در اثر حوادث غیر عمد یا عمد یکی از دندان‌های عقب از بین برود، دیه‌ای که باید پرداخت شود برابر با یک چهلم دیه کامل یا 15 میلیون تومان خواهد بود. اگر تعداد دندان‌های عقبی که صدمه دیده و از بین رفته بیشتر شده باشد، مبلغی که برای دیه آن‌ها در نظر گرفته می‌شود برابر با مجموع دیه محاسبه شده برای هر دندان خواهد بود.

دیه سیاه شدن دندان

اگر آسیب وارده به دندان به نحوی باشد که دندان سیاه شود، اما همچنان درون دهان باقی بماند و کنده نشود، مبلغی که به عنوان دیه دندان در نظر گرفته می‌شود برابر با دو سوم دیه همان دندان خواهد بود. با توجه به مبلغی که برای از بین بردن دندان‌های جلویی و پشتی در نظر گرفته شده می‌توانید میزان دیه سیاه شدن دندان را محاسبه کنید.

دیه از بین بردن دندانی که قبلاً سیاه شده

اگر دندانی از قبل سیاه شده اما همچنان در دهان فرد باقی‌مانده است، برای محاسبه دیه از بین بردن این دندان باید یک سوم دیه کامل همان دندان را در نظر داشته باشید؛ یعنی مبلغی که برای دیه از بین بردن دندانی که قبل سیاه شده در نظر گرفته می‌شود، برابر با یک سوم دیه دندان کامل است.

اگر جرمی که رخ داده تنها منجر به از بین رفتن یک یا چند دندان شده باشد، مرتکب جرم موظف است که طبق قانون مجازت اسلمای مبلغ تعیین شده دیه دندان را بپردازد.

دیه تغییر رنگ دندان

گاهی مواقع دندان‌ها در اثر صدمه و آسیب تغییر رنگ می‌دهند؛ اما این تغییر رنگ منجر به از بین رفتن منفعت دندان یا سیاه شدن آن نمی‌شود. در این مواقع نیز قانون مجازات اسلامی برای تغییر رنگ دادن دندان دیه در نظر گرفته است. مبلغ این دیه بر اساس حد ارش تعیین شده توسط قاضی مشخص خواهد شد.

دیه کنده شدن دندان تغییر رنگ داده

اگر دندان به خاطر بروز حادثه عمدی یا غیرعمدی تغییر رنگ دهد و فردی که مرتکب این جرم شده دندان را از جا بکند، مبلغی که برای کندن دیه تغییر رنگ شده در نظر گرفته می‌شود برابر دیه کامل همان دندان خواهد بود. چون دندان دیگر منفعتی ندارد و کاملاً از بین رفته است.

دیه شکستگی دندان های جلو

دیه شکستگی دندان‌ های جلو

دیه ترک خوردن یا لق کردن دندان با هدف از بین بردن دندان‌های جلو برابر با دیه کامل همان دندان خواهد بود. اگر شکستگی یا لق شدگی برای چند دندان رخ داده باشد، موقع محاسبه دیه، مجموع دیه دندان‌هایی که دچار این آسیب شده‌اند برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته می‌شود.

اگر هدف از ترک یا شکستگی دندان‌های جلو از بین بردن عمدی آن‌ها نباشد، مبلغ دیه دندان بر اساس حد ارش تعیین شده توسط قاضی پرونده مشخص خواهد شد.

دیه شکستگی دندان‌ های عقب

دیه ترک خوردن یا لق کردن دندان بدون هدف از بین بردن دندان‌های عقب توسط ارش تعیین شده قاضی مشخص خواهد شد؛ اما در صورتی که در روند پرونده قاضی متوجه شود فشار وارد کردن به دندان‌ها که منجر به شکستگی آن‌ها شده عمدی و با هدف از بین بردن دندان‌های عقب بوده، مبلغی برابر با دیه کامل دندان عقب را برای هر کدام از دندان‌های لق شده یا شکسته در نظر خواهد گرفت.

دیه کندن دندان ترک خورده که منفعت آن باقی است

اگر دندان ترک خورده، اما همچنان استفاده از آن ممکن بوده و منفعت آن باقی باشد، مبلغی که برای دیه کندن این دندان در نظر گرفته می‌شود برابر با دیه دندان کامل است؛ یعنی در صورتی که دندان ترک خورده ولی قابل استفاده در حادثه از بین برود، فردی که مرتکب این موضوع شده باید یک دیه دندان کامل را برای آن بپردازد.

دیه کندن دندان ترک خورده که منفعت آن باقی نیست

اگر دندان ترک خورده منفعتی برای فرد استفاده کننده نداشته باشد، اما در حادثه عمدی یا غیرعمدی این دندان از بین برود و کنده شود، فردی که دندانش را از دست داده مشمول دریافت دیه خواهد شد. دیه از بین بردن دندان ترک خورده که منفعتی ندارد بر اساس حد ارش تعیین شده توسط قاضی مشخص خواهد شد.

دیه کندن دندان ترک خورده که منفعت آن باقی است

دیه شکستن دندان با بقای ریشه یا عدم بقای ریشه

اگر فقط بخش نمایان دندان در حادثه از بین برود و ریشه دندان همچنان باقی بماند، مبلغی که به عنوان دیه در نظر گرفته می‌شود برابر با دیه دندان کامل خواهد بود.

اگر کسی بعد از شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است و ریشه باقیمانده ریشه را نیز بکند، مبلغی که به عنوان دیه در نظر گرفته می‌شود بر اساس حد ارش تعیین شده توسط قاضی مشخص خواهد شد.

دیه از بین بردن دندان ناقص در اثر عارضه قبلی

هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد، دیه‌ای که برای از بین بردن دندان ناقص در نظر گرفته می‌شود برابر با کاهش میزان دیه عارضه قبلی از دیه تعیین شده برای آسیب وارد شده به دندان خواهد بود؛ یعنی ابتدا دیه دندان مشخص می‌شود، سپس دیه عارضه قبلی از آن کم می‌شود و در نهایت باید دیه باقی‌مانده به خاطر صدمه وارده به فرد پرداخت شود.

جمع بندی

اگر دندان‌هایی که دارید را به خاطر تصادف یا درگیری و نزاع از دست داده باشید، این امکان برایتان وجود دارد که طبق قانون مجازات اسلامی از فردی که باعث این صدمات شده دیه دریافت کنید. دیه دندان بر اساس موقعیت دندان‌ها در دهان و شدت صدمه وارده متفاوت است. پیشنهاد می‌کنیم مقاله دیه دندان شیری از سایت دادسو را نیز مطالعه کنید.

برای کسب اطلاعات کامل درباره نحوه محاسبه دیه دندان شکسته، دیه دندان روکش شده، دیه دندان پوسیده یا ارش دیه دندان لازم است که با وکلای حقوقی متخصص در این زمینه مشورت کنید.

سوالات متداول

دیه از بین رفتن همه دندان‌ها چقدر است؟

اگر هر فردی همه دندان‌هایش را در اثر تصادف یا حادثه عمدی از دست بدهد مشمول دریافت دیه کامل یا 600 میلیون تومان خواهد بود.

آیا دیه از بین رفتن دندان‌های جلو با دندان‌های عقب یکسان است؟

دیه‌ای که برای از بین رفتن هر یک از دندان‌های جلو در نظر گرفته شده برابر با یک بیستم دیه کامل است؛ اما در صورتی که دندان‌های عقب در اثر حادثه از بین رفته باشند، مبلغ دیه‌ای که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود برابر با یک چهلم دیه کامل خواهد بود.

میزان دیه دندان اضافی چقدر است؟

میزان دیه دندان اضافی بر اساس حد ارش تعیین شده توسط قاضی مشخص شده است.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

2 پاسخ
  1. با سلام خسته نباشی در یک درگیری شش نفر بجونم افتادن که دوتا از دندونهای جلو بر اثرمشت شکست ودومی بیش از حد لقه که قابل استفاده نیست پزشک قانونی سه در صد برام تعیین کرد آیا میتوانم مرداد اعتراض کنم ممنون

  2. باسلام بنده تصادفی ماه قبل داشتم و یک دندانم ک تازه پر کرده بودم شکست و بیرون شد ایا اکنون میتوانم اقدام کنم برای کارها بیمه و پزشکی قانونی.. تشکر ازشما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *