خانه / ارث و انحصار وراثت / مزایای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

مزایای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

 گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

در این مقاله قرار است ما درباره مزایای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل توضیح دهیم. در کنار موضوع اصلی  ما کمی درباره پروسه انحصار وراثت و مشکلات انجام این مراحل بدون وکیل به شما توضیح می‌دهیم.

ولی قبل از هر موردی توصیه ما به شما این است که برای انجام کار انحصار وراثت خود سراغ یک وکیل انحصار وراثت بروید که تجربه کافی در این زمینه داشته باشد و همه قوانین به روز شده درباره انحصار وراثت را بداند. چرا که وقتی چند نفر به صورت همزمان در یک پرونده حضور داشته باشند امکان پیش آمد مشکلات هست.

مشکلات زیادی در انحصار وراثت وجود دارد اگر وکیلی که به ایشان مراجعه می‌کنید با تجربه باشد به سادگی مشکلات را حل می‌کند. از اولین مشکلات پیش آمده در انحصار وراثت می‌توان به تعداد وراث اشاره کرد.

وقی تعداد وراث زیاد باشد ممکن است همه اعضا به راحتی برای مسائل توافق نداشته باشند که در این شرایط حضور شخص کاربلد که دیگران را متقاعد کند ضروری است. از مشکلات دیگر می‌توان به عدم اطلاع وراث از اموال متوفی اشاره کرد.

حضور یک یا همه وراث متوفی در خارج از ایران هم می‌تواند از مشکلات انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور باشد که دادن وکالت به وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند کار را ساده‌تر پیش ببرد.

مزایای حضور وکیل در مراحل پرونده انحصار وراثت

 • اولین مزیت انجام انحصار وراثت توسط وکیل صرفه جویی در زمان است. چرا که اگر مشکلات اشاره شده در بالا را نداشته باشید باز هم انحصار وراثت پروسه بسیار طولانی است که اگر توسط شخص کار بلد انجام شود زمان کمتری می‌برد.
 • اگر برای انجام امور انحصار وراثت خود وکیل بگیرید دیگر نیاز به حضور شما در هیچ یک از مراحل دادگاه و یا شورای حل اختلاف نیست.
 • وکیل می‌تواند سهم هر یک از وراث را مشخص کند و توافقات لازم را با وراث انجام دهد تا بعد از آن مراحل قانونی پیش رود.
 • اگر وراث از اموال متوفی اطلاعی نداشته باشند وکیل می‌تواند در کمترین زمان استعلام اموال متوفی و حساب‌های بانکی ایشان را به دادگاه تقدیم کند.
مراحل اعتراض به تقسیم ارث در دادگاه بیشتر بخوانید: مراحل اعتراض به تقسیم ارث در دادگاه

هزینه وکیل برای پرونده انحصار وراثت

موضوع صحبت ما درباره مزایای اخد گواهی انحصار وراثت توسط وکیل است. هزینه وکیل بسته به شرایطی مانند محدود یا نامحدود بودن انحصار وراثت، تعداد وراث، اموال متوفی، پیچیدگی پرونده و موارد دیگر می‌تواند متغیر باشد.

برای آگاهی از هزینه حق الوکاله بهتر است وکیل خود را انتخاب کنید و طی جلسه‌ای پرونده خود را توضیح دهید تا از قیمت مطلع شوید.
مراحل رسیدگی به انحصار وراثت در شورای حل اختلاف بیشتر بخوانید: مراحل رسیدگی به انحصار وراثت در شورای حل اختلاف

چطور به وکیل وکالت انحصار وراثت دهیم؟

بسته به این که شما به عنوان یکی از وراث می‌خواهید به وکیل وکالت دهید تا به جای شما در مراحل حضور پیدا کنند یا همه‌ی وراث می‌خواهند به وکیل مورد اعتمادی وکالت دهند تا کلیه امور انحصار وراثت را انجام دهد، متفاوت است.

برای دادن وکالت باید به دفتر اسناد مراجعه کنید و فرم مربوط به وکالت نامه اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل را مطالعه کنید و حدود اختیارات وکیل خود را مشخص کنید و فرم را امضا کنید.
استشهادیه انحصار وراثت چیست؟ بیشتر بخوانید: استشهادیه انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت توسط وکیل
گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

وکالت نامه انحصار وراثت

نمونه وکالت نامه اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل به صورت زیر است. در صورتی که هر کدام از قسمت‌ها را متوجه نشدید، سردفتر باید به صورت کامل به شما توضیح دهند.

 

موکل: آقای / خانم ….. فرزند ….. بشناسنامه شماره ….. متولد …… صادره از ….. به شماره ملی …… ساکن …….

وکیل: آقای / خانم : ….. فرزند….. بشناسنامه شماره ….. متولد……  صادره از….. به شماره ملی …… ساکن ……..
عدم همکاری وراث در تقسیم ارث بیشتر بخوانید: عدم همکاری وراث در تقسیم ارث
مورد وکالت:

با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز حسب مورد مراجعه به هر کدام از مراجع قضائی و رسیدگی به دعاوی و سازمان یا اداره امور اقتصادی و دارائی و اداره کل مالیاتی جهت انجام امور قضائی و اداری مورد نیاز به اخذ گواهی انحصار وراثت  مرحوم/ مرحومه…….. به عنوان ………………… و همچنین تسلیم اظهارنامه و اخذ گواهینامه واریز مالیات بر ارث نسبت به کلیه ماترک مرحوم/ مرحومه یاد شده اعم از منقول و غیر منقول و تالیه کلیه هزینه‌ها و مخارج قانونی و سپس در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ادارات ثبت اسناد و املاک، دارائی و امور اقتصادی، شهرداری، آب، برق‌، گاز، آب و فاضلاب و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری، قانونی و ساختمانی و قضائی و ثبتی راجع به سهم الارث موکل در……… به پلاک ……… واقع در بخش…… ثبت شده تحت شماره ……….. دفتر……… صفحه………. که هم اکنون طبق سند رهنی شماره بانک……….. شعبه………. تنظیمی دردفترخانه ……… در رهن می باشد و و وکیل مرقوم از ان علم و اطلاع دارد واخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب‌های مربوطه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و انعقاد قرارداد با مهندس ناظر ساختمانی و اخذ و دریافت هر نوع پروانه ساختمانی، عدم خلاف و پایان کار و تمدید و تجدید آن ها و عنداللزوم و با توجه به نوع رقبه و ملک، اخذ و دریافت و ثبت نام در خصوص انشعابات و اشتراکات و امتیازات آب، برق و تلفن و گاز و نصب آنها در ملک و عنداللزوم تفکیک و افراز رقبه مذکور و اخذ و دریافت و امضاء صورت مجلس های تنظیمی و انجام سایر امور و عملیات ثبتی مورد نیاز و اقامه هر گونه دعوی و پاسخگوئی در مقابل هر دعوی و تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به هر نحو و سپس در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از فروش و انتقال قطعی، اجاره و رهن و صلح و تقسیم و دیگر عقود و ایقاعات و قراردادها نسبت به سهمی مالکانه موروثی موکل در رقبه و ملک موصوف مفروزاً او مضاعاً او عرصتاً  او اعیاناً او معاً با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و منضمات آن و آب، برق، فاضلاب، گاز و تلفن منصوبه و موجوده در ملک موروثی «بداهتاً در صورت دارا بودن با جمیع حقوق ناشیه و ودایع و سپرده‌های احتمالی به هر شخص و با هر شخص و نزد هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و مبیع و اخذ بهاء و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و عنداللزوم اخذ سند مالکیت دفترچه‌ای اعم از اصل یا المثنی وفق موازین قانونی و همچنین اصلاح آن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوط انحصار وراثت توسط وکیل.
راهنمای دریافت گواهی فوت و نمونه گواهی فوت بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت گواهی فوت و نمونه گواهی فوت
ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود. علاوه آنکه موکل با علم و اقرار به مالکیت و ذینفع بودن در مال و اموال موروثی مورد وکالت و با مسئولیت تامه و کامله خود ذیل سند و دفتر مربوط را امضاء می نماید.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً او کلاً می‌باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است. مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

به تاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .
ماترک متوفی چیست؟ بیشتر بخوانید: ماترک متوفی چیست؟

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

2 پاسخ
 1. با تشکر از خانم معماری عزیز وکیل خوب و دوست داشتنی و خانم شهبازی که واقعا در یک زمان خیلی مناسب گواهی انحصار وراثت برادر مرحوم من رو گرفتن. ممنون از مجموعه حرفی ای دادسو

  1. سلام
   آقای حاتم پور، وقت بخیر.
   ممنون از اعتماد شما و خوشحالیم که چنین رضایتی از خدمات دادسو دارید.
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *