دسته: ملکی

اقسام رهن
ملکی

اقسام رهن

وقتی فردی مالی را از دیگری به عنوان قرض می‌گیرد، باید در ازای آن مال مبلغ یا سندی را به عنوان ضمانت ارائه کند. با

ادامه مطلب »