انواع معافیت کفالت و قوانین آن

معافیت کفالت چیست؟

معافیت کفالت یکی از قانون‌های مهم نظام وظیفه عمومی بوده که افراد مشمول به خدمت، می‌توانند با دریافت کارت معافیت دائم از خدمت سربازی معاف شوند.

معافیت کفالت در سالیان اخیر دچار تغییرات زیادی شده که افراد مشمول به خدمت سربازی باید با توجه به شرایط خود از جزئیات این قانون آگاهی کامل برای معافیت را داشته باشند.

بنابراین در این مقاله از مجله حقوقی دادسو قصد داریم شما را با معافیت کفالت و انواع آن آشنا کنیم و توضیح دهیم که معافیت کفالت چیست؟

در صورتی که برای معافیت کفالت به وکیل نیاز دارید، با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.

معافیت کفالت چیست؟

معافیت کفالت به دو بخش دائم و موقت تقسیم می‌شود که در معافیت کفالت دائم، فرد به علت بیماری یا از دست دادن سرپرست خانواده، امکان اعزام به خدمت را ندارد.

در معافیت کفالت موقت، فرد مشمول به خدمت سربازی برای مدت مشخصی از خدمت معاف شده و بعد از اتمام آن زمان، به خدمت اعزام خواهد شد.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فرد مشمول خدمت سربازی با توجه به نوع معافیت خود، با تأیید شورای پزشکی نظام وظیفه و کارشناس سازمان نظام وظیفه می‌تواند کارت معافیت خود را دریافت کند.

انواع معافیت کفالت سربازی

 • معافیت کفالت پدر بالای 75 سال
 • معافیت کفالت پدر از کار افتاده
 • معافیت کفالت مادر
 • کفالت خواهر
 • کفالت برادر صغیر کوچکتر از ۱۸ سال
 • کفالت برادر نیازمند مراقبت
 • کفالت پدربزرگ و مادربزرگ
 • کفالت والدین معلول
 • کفالت فرزند

هر کدام از انواع کفالت دارای شرایط و ضوابط مختص به خود است که فرد مشمول به خدمت در صورت داشتن شرایط لازم از سربازی معاف می‌شود.

شرایط لازم برای معافیت کفالت

 • فرد دارای 18 سال سن باشد.
 • عدم غیبت فرد مشمول به خدمت و در صورت داشتن غیبت، آن را با دلایل قانونی موجه کند.
 • پدر بالای ۷۵ سال داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت، تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده باشد و از پدر نیازمند به مراقبت، نگهداری کند.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده است، پدر فوت شده و مراقبت از مادر به عهده اوست.
 • تنها برادری باشد که بعد از فوت پدر، سرپرستی خواهر خود را بر عهده گیرد.
 • سرپرستی برادر کمتر از ۱۸ سال خود را بر عهده داشته باشد.

طبق ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی فرد مشمول به خدمت برای دریافت معافیت کفالت باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • یگانه مراقبت و نگهدارنده پدر، جد، برادر، مادر، مادربزرگ یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر باشد.
 • یگانه سرپرست و خواهر مجرد در صورتی که تا سن 24 سالگی مجرد باشد. “
شرایط لازم برای معافیت کفالت

شرایط معافیت کفالت پدر

شرایط معافیت وکالت از طریق پدر به این صورت است که:

 • سن پدر 75 سال تمام باشد.
 • سن پدر کمتر از 75 سال باشد و با توجه به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیاز به مراقبت داشته باشد.
 • برای نگهداری از پدر، تک فرزند پسر خانواده باشد یا برادر بیمار یا معلول داشته باشد.
 • درخواست معافیت فرزند خوانده مورد قبول نظام وظیفه عمومی نیست.
 • تغییر سن در شناسنامه پدر، تأثیری در معافیت کفالت ندارد.
 • شناسنامه قدیمی پدر اگر توسط مراجع قضایی باطل شود، ملاک رسیدگی شناسنامه جدید پدر است.
 • اگر پدر دارای دو فرزند پسر با سن بالای 18 سال باشد و یکی از فرزندان در زندان باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق نمی‌گیرد.
 • اگر پدر بالای 75 سال سن یا بیمار، یکی از فرزندان پسر خود را از طریق کفالت از سربازی معاف کند و آن فرزند به علت بیماری یا فوت، شرایط نگهداری از پدر را از دست دهد، فرزند دیگر می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

شرایط معافیت کفالت مادر

 • اگر مادر به علت طلاق یا فوت همسر، شوهر نداشته باشد، فرد مشمول به خدمت تنها فرزند پسر بالای 18 سال مادر باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق می‌گیرد.
 • اگر از تاریخ ثبت طلاق مادر، ۲ سال و ۶ ماه گذشته باشد، به فرد مشمول، معافیت دائم تعلق می‌گیرد اما اگر تاریخ ثبت طلاق کمتر از 30 ماه باشد، معافیت کفالت موقت به فرد تعلق می‌گیرد.
 • اگر مادر در 30 ماه (از اولین روز ثبت طلاق یا فوت شوهر) مجرد یا زنده باشد، معافیت موقت فرد مشمول خدمت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
 • اگر پدر خانواده فوت شده باشد و شخص مشمول به خدمت سربازی مسئول مراقبت از مادر خود باشد. همچنین دارای برادر یا خواهر صغیر باشد، می‌تواند معافیت کفالت مادر را به کفالت برادر یا خواهر صغیر خود تغییر دهد اما در صورت حیات پدر، درخواست کفالت برادر یا خواهر صغیر (کوچک) طبق قوانین نظام وظیفه ممنوع است.
 • فرزند دارای معافیت کفالت مادر اگر فوت یا بیمار شود، مراقبت و کفالت مادر به فرزند دوم می‌رسد.

شرایط معافیت کفالت خواهر

 • معافیت کفالت خواهر در صورتی امکان پذیر است که پدر او فوت شده باشد و برادر بالای 18 سال مشمول به خدمت سربازی مسئول نگهداری از خواهر باشد.
 • خواهر فرد مشمول، همسر یا فرزند پسر نداشته باشد.
 • خواهر و برادر مشمول به خدمت باید از پدر و مادر یکی باشند.
 • سن خواهر ملاک رسیدگی به معافیت کفالت نیست.
 • اگر خواهر مطلقه یا همسرش فوت شده باشد، همچنین پدر وی نیز در قید حیات نباشد، برادر می‌تواند معافیت کفالت خواهر را دریافت کند.

شرایط معافیت کفالت برادر صغیر یا کبیر

 • برادر کبیر یا صغیر از وجود پدر، همسر و فرزند پسر سالم محروم باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • شغلی نداشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی اگر چندین برادر بیمار بالای 18 سال داشته باشد (بیماری مورد تائید شورای پزشکی نظام وظیفه عمومی)، می‌تواند درخواست معافیت کفالت برادر دهد.
 • تنها معافیت کفالت برادر تنی امکان پذیر است.

شرایط معافیت کفالت پدربزرگ

 • پدر بزرگ فاقد فرزند باشد.
 • دارای 75 سال سن باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای 18 سال پدربزرگ باشد.
 • فرد مشمول برای گرفتن معافیت کفالت پدربزرگ نباید پدر، عمه و عمو داشته باشد.
 • برای دریافت معافیت کفالت پدربزرگ مادری، فرد مشمول نباید مادر، خاله و دایی داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی با وجود پدر، می‌تواند کفالت پدربزرگ مادری خود را بر عهده گیرد.
 • اگر پدربزرگ کمتر از 75 سال داشته باشد، نوه مشمول به خدمت در صورت تأیید بیماری پدربزرگ توسط شورای پزشکی، می‌تواند برای معافیت کفالت پدربزرگ خود به نظام وظیفه درخواست دهد.
 • معافیت کفالت پدربزرگ دائم است.

شرایط معافیت کفالت مادربزرگ

 • مادربزرگ باید فاقد شوهر باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای 18 سال مادربزرگ باشد.
 • فرزندان مادربزرگ باید فوت کرده باشند.
 • فرد مشمول برای دریافت معافیت کفالت مادربزرگ پدری نباید پدر، عمو و عمه داشته باشد.
 • فرد مشمول در معافیت کفالت مادربزرگ مادری نباید مادر، دایی و خاله داشته باشد.
 • اگر پدربزرگ در زندان باشد، درخواست معافیت کفالت مادربزرگ امکان پذیر نیست.
 • معافیت کفالت مادربزرگ دائم است.
معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

فرد مشمول به خدمت سربازی که خارج از کشور است برای دریافت معافیت کفالت باید مدارک مورد نیاز را به سفارت ایران در آن کشور تحویل دهد. مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور عبارتند از:

 • فرد مشمول باید پدر بالای ۷۵ سال سن داشته باشد.
 • شخص نباید غیبت سربازی داشته باشد.
 • افرادی که شخص مشمول مدعی کفالت آنها است، باید در داخل کشور باشند.
 • فرد متقاضی خارج از کشور برای انجام امور کفالت معافیت باید از یک وکیل کمک بگیرد و وکالت نامه را در سفارت ایران مهر و امضا کند، سپس وکالت نامه توسط وکیل به پلیس + 10 تحویل داده شود.
 • اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه فرد متقاضی
 • اصل و کپی از آخرین مدارک تحصیلی فرد مشمول
 • اصل و کپی وکالت نامه
 • اصل و کپی مدارک شناسایی وکیل

همچنین پیشنهاد می‌کنیم که مطلب “خرید سربازی ایرانیان خارج از کشور” را نیز مطالعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت معافیت کفالت سال 1401

 • ارائه کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، برادران و خواهران
 • کپی کارت ملی پدر و مادر
 • ارائه گروه خون
 • در صورت فوت پدر، ارائه اصل و کپی مدارک فوت که توسط محضر کپی برابر اصل شده باشد و کارت ملی و شناسنامه متوفی
 • در صورت اشتغال به تحصیل ارائه گواهی اشتغال به تحصیل
 • در صورت طلاق مادر، اصل سند طلاق و کپی همه صفحات آن و ارائه کپی از دادنامه طلاق
 • تکمیل برگه شماره 1 (برگه وضعیت مشمولین)
 • تکمیل برگه شماره 2 (معاینه اولیه مشمولین)
 • اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه عکس دار و کارت ملی مشمول به خدمت
 • یک قطعه عکس 4*3
 • کپی و اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل
 • گواهی اشتغال به خدمت (برای افرادی که به خدمت سربازی اعزام شده‌اند)
 • برگه شماره 4 (برگه تکمیل شده وضعیت مشمول)
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول به خدمت

مراحل دریافت معافیت کفالت سال 1401

 • مراجعه فرد مشمول به خدمت با 3 نفر شاهد به محضر و امضای گواهی مخصوص برای ارائه به محضر
 • دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از سامانه اینترنتی پلیس + 10
 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10)
 • ثبت درخواست کفالت در سامانه
 • بررسی اطلاعات توسط سازمان وظیفه عمومی
 • گرفتن استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول توسط سازمان وظیفه عمومی
 • بعد از ثبت درخواست در دفاتر پلیس + 10، مراجعه فرد مشمول خدمت به سازمان وظیفه عمومی برای استعلام از ثبت احوال محل زندگی پدر و مادر
 • صدور کارت معافیت کفالت در صورت پذیرش مشمول توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در میدان سپاه

مشاوران و وکلای متخصص و با تجربه مؤسسه حقوقی دادسو در زمینه معافیت کفالت با مشاوره رایگان از طریق واتساپ به شما کمک خواهند کرد تا اگر شرایط لازم برای معافیت کفالت را دارید، با ارائه مدارک لازم در این حوزه، از خدمت سربازی معاف شوید.

سوالات متداول

انواع معافیت کفالت سربازی سال 1401 چیست؟

معافیت کفالت شامل کفالت پدر، کفالت مادر، کفالت برادر، کفالت پدربزرگ، کفالت مادربزرگ و غیره است.

چگونه باید برای معافیت کفالت اقدام کرد؟

فرد مشمول به خدمت سربازی با مراجعه به پلیس + 10 باید برای معافیت کفالت اقدام کند.

شرایط سنی معافیت کفالت پدر به چه صورت است؟

سن پدر فرد مشمول به خدمت باید 75 سال تمام باشد.

4.4/5 - (149 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
176 پاسخ
 1. سلام من تازه ۱۸ سالم شده کلاس دوازدهمم درسم هنوز تموم نشده پدرم بیماری ام اس داره خیلی ساله تقریبا ۱۵ ساله و زمین گیره
  تقریبا ده سال دیر شناسنامه گرفته توش زدن متولد ۵٠ آیا من معاف میشم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بر اساس سن شناسنامه ایشان محاسبه می شود.

 2. سلام من از شوهرم طلاق گرفتم و از ۳۰ ماه بیشتر است پسرم درس می خواند و بعد مدرسه کار می‌کند من و پسرم در خانه پدرم زندگی می کنیم خواستم بدانم چون در خانه پدرم زندگی می‌کنیم مانع کفالت پسرم می شود؟

 3. اگر فرزندان مادربزرگ ازدواج کرده باشند نوه می‌تواند کفالت مادربزرگ را بگیرد ؟

 4. سلام من ۳ماه خدمت کردم وپدرم ۷۶سال سن داره و۵برادر دارم که همشون معافی دارن می توانم معاف بشم

 5. سلام خسته نباشید بنده دانشجو حسابداری هستم و کار میکنم
  آیا میتوانم با گرفتن کفالت پدر بزرگم گرچه‌ فرزند دارند ولی زن‌ ندارم و تنها هستش و در یک‌ خانه تنها زندگی میکنه امکان داره معاف بشم

 6. سلام من سه تا پسر دارم که پسر اولم عمل مغز انجام داده والان تحت مراقبت هستش وخودش احتیاج به مراقبت داره پسر دومم ازدواج کرده ویک بچه داره وپیش ما نیست ایا پسر سومم میتونه کفالت من که مادر هستم بگیره؟

 7. سلام من ۳۰ سالم هست ۱۸ پدرم فوت کرده براسر تصادف رانندگی ما دیه گرفتیم بخاطر پدرم مادرم هست میشه از طرف سرپرست کمیته امداد معافیت گرفت یا نه

 8. من چشام خیلی ضعیف
  حدود ۴/۵ سال پیش اقدام کردم برای معاف سربازی
  معاف از رزم شدم ولی دیگه دفترچه پست نکردم دونبالش نرفتم
  الان شماره چشام ضعیف ترشده خیلی خیلی ضعیف در حدی که آینه حموم بخار میکنه اونجوریه چشام دوربینم خیلی ضعیف حدود جفت چشام ۱۱ نیم تا ۱۲ هست
  الان میتونم دوباره درخواست کمیسیون بدم دوباره معاینه کنن ایا این بار معاف دائم میدن

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان قطعی گفت بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد.

 9. سلام ،من ۲۰ سال دارم فرزند وسط و دانشجو ام و دو برادر دارم یکی ۷ ساله و دیگری ۲۳ ساله،برادر بزرگم ب خدمت نرفته و بیکار هست،پدر رگ های قلبش مشکل دارد و سنس ۵۵ هست و مادرم در قید حیات ،ایا میتوانم هر نوع معافیتی برای چ برادر چ پدر دریافت کنم؟

 10. سلام ببخشید من میخواستم کفالت بگیرم پدرم ۷۵ سال داره مریض توان جسمی نداره بازنشسته اس با حقوق ۳ تومن مستاجریم ما سه تا داداشیم داداش اولم پی زندگی خودشه زن گرفته طلاق داده گرفتاره سکه مهریه میده داداش دومم معتاده بیکاره . این وسط فقد من هستم کار میکنم خرج زندگی اجاره بابام رو میدم . آیا با این شرایط معافی میدن منم ۲۵ سالمه

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان به صورت قطعی گفت اما در صورتی که غیبت نداشته باشید و سرپرستی پدرتان با شما باشد امکان دارد.

 11. سلام خسته نباشید.. من مادر هستم و قبلاً جدا شدم یک دختر از شوهر اولم دارم.. الان دوباره ازدواج مجدد کردم و یه پسر از شوهر دومم دارم.. آیا پسرم سربازی میره؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بله شامل کفالت نمی شوند.

 12. سلام پدرم ۷ ساله فوت کرده و برادرم ۱۲ ساله فوت کرده زن داداشم بعد از مرگ برادرم رفت ازدواج کرد دو تا بچه دختره دارد برادرم و این همه ساله مادرم و دو تا دختر را نگهداری میکنم ۳۰ سال سن دار متهل دو تا بچه هم دا رم‌ آیا میتونم معاف شم خواهشا جواب بدین

 13. باسلام من از طریق ماده شش بهزیستی اقدام کردم و کمیسیون پزشکی رو رفتم و معافیت دائم دادن و یک کمیسیون بدوی مونده الان یک ماه میگذره هیچ خبری نشده باید چکار کرد آیا زمان بره یا در شورا عالی استان رد شده ممنون از جوابگویی شما

 14. سلام وقتتون بخیر
  من ۲۰ سالمه و خواهر کوچک تر از خودم دارم که ۱۴ سالشه مادرم فوت کرده و پدرم ول کرده رفته کل مخارج زندگی منو خواهرم بامنه به چه صورت میتونم سرپرستی خواهرمو بگیرم؟
  ایا سرپرستیو بگیرم معاف میشم؟

 15. سلام خسته نباشید بنده ۲۴سال سن دارم پدرم فوت شده والان درحال خدمت هستم و غیبت هایم هم بخشیده شد علاوه بر این غیبت هایم را میتونم توجیه کنم یه برادر بزرگتر دارم که از کفالت بهزیستی استفاده کرده والان در خارج است و از ما خبر ندارد الان هم سرپرستی مادر و خواهرم را برعهده دارم وهم سرپرستی عمویم که معلوم شدید است و به جز من کسی دیگه ای ندارد با این شرایط میتونم معافیت بگیرم

 16. سلام وقت بخیر من یک مادر هستم شوهرم از وقتی که یادم هست زندان بود و الان ۹ ماه عیدام شود وپسره بزرگو م ازما نگاه داری می کرد از ۱۲سالگی کار میکن ونه توانست به سربازی برود الان ۲۶ سال دارد پسره کوچکم سرباز ایا برای پسر ه بزرگم مایفیت میدن خوهش می کنم جواب بدی

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشند معاف نمی شوند.

 17. سلام
  من ۲۳ساله‌م بخاطر اختلاف بین پدر و مادرم و طلاقشون من ترک تحصیل کردم و به کار مشغول شدم و الان احتمالا غیبت دارم و مادرم طلاق گرفته و من تنها نان اور خونه و سرپرست مادر و خواهرم که مجرده هستم، پدرم هم بعد طلاق سه سالی هست که اصن خبری ازش نیست و شرایط حضانت و اذن پدر هم دادگاه ازش گرفته
  الان تحت چه شرایطی میتونم معافیت بگیرم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشید معافیت نمی توانید بگیرید.

 18. سلام مادربزرگم ۷۵ سالشه کمرش بخاطره مهره راه نمیتونه برع غذا خوردن هم کمک میکنم بهش و مریضی های دیگر و ۶ پسر داره که توی محل هستن ولی ازش مراقبت نمیکنن و یه پسر عموی بالا ۱۸ هم دارم که سربازی تموم کرده مراقبت خورد خوراک طرح خشکش بامنه آیا میتونم معافیت کفالت بگیرم ؟ لطفاً جواب بدین

 19. سلام وقتتون بخیر
  من پدرم سال۹۷فوت شده
  برادرم۲۰سالشه و معافیت ایثارگری داره
  دوتا خواهر مجرد دارم
  میتونم معافیت کفالت بگیرم؟یا چون برادرم مجرده و معافیت ایثارگران داره نمیشه؟

 20. سلام
  من ۳۵ سالمه و از سال ۹۱ که میتونستم با قانون کفالت پدر ۶۰ سال معاف بشم و با حق خوری معافم نکردن سربازی نرفتم
  العان متاهلم و یک فرزند دارم و پدرم هم فوت کرده
  رفتم برا کفالت مادرم اقدام کنم میگن چون غیبت داری نمیشه یا باید با دلایل قانونی غیبتتو توجیه کنی یا باید بری سربازی
  بخدا زندگیم همه جوره تحت تاثیر این داستان قرار گرفته
  تورو خدا بگید چه دلیل قانونی میتونم بیارم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشید معمولا کفالت را قبول نمی کنند.

 21. سلام پدر من ۵۸ سال سن دارد و ۲ بار سکته ای خفیف دارد ودر سر او خون لخته شده بود پدرم ۳ تا دختر ویک پسر که من باشم دارد ایا من میتونم کفالت پدرمو بگیرم

 22. من ۳۲ سالمه تازه شناسنامه دریافت کردم‌طبق قانون فرزندان مادردایرانی از پدر خارجی….پدرم فوت شدن وتک فرزند هستم و کفالت مادرم با من هست و متاهل هستم
  میتونم برای معافیت اقدام کنم

  1. سلام وقت بخیر
   متوجه نشدم دقیقا از چه لحاظ منظورتون هست؟

 23. سلام وقت بخیر
  پدر بزرگ من تحت پوشش بهزیستی هستند به علت قطع عضو
  من میتونم از طریق ماده ۶ بهزیستی معافیت پدر بزرگ مادری رو بگیرم ؟
  دایی هم دارم که هم سربازی رفتند و هم ازدواج کردند
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 24. با عرض سلام و خسته نباشید یک سوال دارم
  من کفالت مادر دارم ولی غیبت ۳ماه دارم و یک داداش هم دارم که ازدواج کرده خودش هم پزشکی هست و از ما جدا زندگی می‌کنه در حال خدمت هم هستم حدود ۱سال خدمت کردم پدرم فوت کرده حدود ۱۰سال میشه مادرم مریضه حالش خوب نیست قلبش عمل شده و دوباره به عمل نیاز داره
  و سرپرستش من هستم کسیو نداره که ازش مراقبت کنه خلییی مشکل دارم اگه میشه بهم یک راهنمای منی ممنون میشم ازتون

 25. با سلام من یک برادر تلاسمی دارم و خودم سالم هستم میتوانم معافیت کفالتی بگیرم

 26. سلام من پدرم بالای ۷۵سال سن داره از کار افتاده است مادرمم همین طور خواهر مجرد دارم سرپرست خانوارم خرج شون بامنه میتونم معاف بشم مدارک پزشکی مادرو پدرمم موجوده

 27. سلام من پدرم حین خدمت فوت شده و پنجم برج ۷ کمیسیون برگزار میشود سوالم اینه تا اون روز باید سر خدمتم باشم ؟؟اگه غیبت کنم تکلیفم چی میشه ؟
  چند روز بعد از کمیسیون دستور ترخیص صادر میشه

 28. سلام من پدرمادرم طلاق گرفتن ومادرم چندسالی هست فوت کرده و برادرم کفالت مادرشده آیامن میتونم کفالت پدربشم پدرمم هم مریضیه

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان به صورت دقیق گفت.
   در صورتی که سرپرسی پدرتان با شما باشد و برای ادامه زندگی به شما نیاز داشته باشند بله می توانید کفالت بگیرید.

 29. سلام پسر من از طرف پدر بزرگ مادری که بالای ۷۵ سال سن داره وفرزندپسر نداره واولین فرزند بالای ۱۸ سال هست میتونه معافیت بگیره

 30. سلام خسته نباشین
  من یه بیماری قلبی دارم و دکتر ک پیشش عمل کردم گفته ک از خدمت معاف میشم خواستم ببینم چطوریه معافیت به من تعلق میگیره یا نه

 31. سلام و عرض ادب بنده تک پسر و سرپرست خانواده و متاهل هستم پدرم سال ۱۴۰۰ رحمت خدا رفته. و غیبت دارم ایا میتونم معافیت بگیرم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشید خیر نمی توانید معافیت بگیرید.

 32. سلام
  من پدرم سرطان ریه داره و نمیتونه کار های خودشو انجام بده
  برادرم برای همین کفالت پدرم رو گرفتن.
  حالا اگه برادرم ازدواج کنه من میتونم کفالت بگیرم یا نه؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی دارد در صورتی که سرپرستی خانواده به عهده شما باشد و پدرتان به مراقبت شما نیاز داشته باشند بله این احتمال وجود دارد.

 33. سلام من پدر ناتوان هست سکته مغزی کرده و جزو بیماری های خاص هست
  برادر بزرگ تر دارم سربازی رفته ولی ۳ سال پیش تومور داشت عمل کرد من میتونم کفالت پدرم رو بگیرم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرستی و نگهداری پدرتان با شما است بله می توانید.

   1. سلام پدرم ۷۱سال سن داره. عمل قلب شده عمل کلیه شده
    مشکل از کار افتادگی ریه داره
    من غیبت ندارم فعلا معافیت تحصیلی دارم. فقط یه برادر بزرگ‌تر دارم که ازدواج کرده و خدمت هم رفته. به نظرتون میشه. از این طریق اقدام به معافیت کنم. ممنون

    1. سلام، وقت بخیر
     در صورتی که سرپرستی پدرتان با شما باشد و برای گذران زندگی نیاز به مراقبت داشته باشند بله

 34. سلام وقت‌ بخیر من میخوام کفالت بگیرم مامانم فوت کرده داداش ۱۰ ساله دارم بابام هم به شدت معتاده خونه اینا نمیمونه من از داداشم مراقبت میکنم و حکم‌سرپرستی‌و گرفتم‌ آیا‌ میتونم‌ معافیت‌ بگیرم

 35. سلام من۲۴ سال سن دارم پدرم فوت کرده و از مادرم مراقب میکنم متاهل هم هستم بدونم بچه دارم میشه بگین معاف میشم یا ن

  1. سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت اما در صورتی که سرپرسی مادرتان به عهده شما باشد احتمالا بله

 36. سلام من ۱۹سالمه پدرم مریضه نمیتونه کار کنه من خرجی خونواده ۷نفری ومیدم آیا من معاف میشم وبایذ چیکار کنم

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرسی خانواده و پدرتان با شما باشد بله معاف می شوید.

 37. با سلام، برادر بزرگتر من به واسطه ۳۰ ماه خدمت در جنگ پدرم معاف شد و پدرم الان درگیر بیماری صعب و از کار افتاده هستش که نگه داری و کاراش با منه، آیا می تونم برای کفالت اقدام کنم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان به صورت دقیق گفت ولی احتمالا معاف می شوید

 38. سلام خسته نباشید
  من پدرم فوت شده دو برادر بزرگتر دارم که یکی ازدواج کرده و دیگره دیسک کمر داره و بیکار هستش
  مادرم بیماری سرطان داره و نیاز به مراقبت داره
  میتوانم کفالت مراقبت از مادرم را بگیرم ؟

 39. سلام وقت بخیر ،بنده هم مطالبی که گذاشتید خوندم هم تعداد زیادی از سوالات ،ولی سوالی که دارم ندیدم
  بنده همسرم فوت شده ، یک پسر دارم فعلا فقط ،خودم شاغل هستم و حقوق هم دارم از همسرمتوفی
  و ۳۵سالمه ،اگر از ازدواج صیغه کنم از اون ازدواج یه یه بچه بدنیا بیارم ..میخوام بدونم پسرم کفالت میگیره یا نه
  و برای این که یه کم جریان پیچیدست از کجا مشاوره دقیق بگیرم که مطمئن باشم

  1. سلام، وقت بخیر
   سوالتون گویا نیست. لطفا با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 40. سلام وقت بخیر، مادری هستم که ۶ سال پیش طلاق گرفتم، پسرم با پدرش مونده، الان برای معافیت کفالت مادر اقدام کرده،همه ی شرایط را داریم جز اینکه پیش من زندگی نکرده و اینکه من خودمم شاغلم، نمیدونم تو مصاحبه باید بگم شاغل هستم؟ آیا استعلام میگیرن؟ محل سکونتمون از قبل یکی نیست مشکل ایجاد میکنه؟؟

 41. سلام وقت بخیر، مادری هستم که ۶ ساله طلاق گرفتم، پسرم برای معافیت کفالت اقدام کرده، تمام شرایط کفالت را دارم، جز اینکه پسرم قبل ازین پیش من زندگی نکرده و پیش پدرش بوده و خودم هم شاغلم ، نمیدونم باید بگم شاغلم یا نه؟ آیا استعلام میگیرن؟

  1. سلام، وقت بخیر
   ارتباطی با شاغل بودن شما ندارد معافیت فرزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *