انواع معافیت کفالت و قوانین آن

معافیت کفالت چیست؟
معافیت کفالت یکی از قانون‌های مهم نظام وظیفه عمومی بوده که افراد مشمول به خدمت، می‌توانند با دریافت کارت معافیت دائم از خدمت سربازی معاف شوند. معافیت کفالت در سالیان اخیر دچار تغییرات زیادی شده که افراد مشمول به خدمت سربازی باید با توجه به شرایط خود از جزئیات این قانون آگاهی کامل برای معافیت را داشته باشند. بنابراین در این مقاله از مجله حقوقی دادسو قصد داریم شما را با معافیت کفالت و انواع آن آشنا کنیم و توضیح دهیم که معافیت کفالت چیست؟ همچنین مؤسسه حقوقی دادسو با مشاوره رایگان در زمینه معافیت وکالت توسط بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا، بهترین خدمات را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

معافیت کفالت چیست؟

معافیت کفالت به دو بخش دائم و موقت تقسیم می‌شود که در معافیت کفالت دائم، فرد به علت بیماری یا از دست دادن سرپرست خانواده، امکان اعزام به خدمت را ندارد. در معافیت کفالت موقت، فرد مشمول به خدمت سربازی برای مدت مشخصی از خدمت معاف شده و بعد از اتمام آن زمان، به خدمت اعزام خواهد شد. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فرد مشمول خدمت سربازی با توجه به نوع معافیت خود، با تأیید شورای پزشکی نظام وظیفه و کارشناس سازمان نظام وظیفه می‌تواند کارت معافیت خود را دریافت کند.

انواع معافیت کفالت سربازی

 • معافیت کفالت پدر بالای ۷۵ سال
 • معافیت کفالت پدر از کار افتاده
 • معافیت کفالت مادر
 • کفالت خواهر
 • کفالت برادر صغیر کوچکتر از ۱۸ سال
 • کفالت برادر نیازمند مراقبت
 • کفالت پدربزرگ و مادربزرگ
 • کفالت والدین معلول
 • کفالت فرزند
هر کدام از انواع کفالت دارای شرایط و ضوابط مختص به خود است که فرد مشمول به خدمت در صورت داشتن شرایط لازم از سربازی معاف می‌شود.

شرایط لازم برای معافیت کفالت

 • فرد دارای ۱۸ سال سن باشد.
 • عدم غیبت فرد مشمول به خدمت و در صورت داشتن غیبت، آن را با دلایل قانونی موجه کند.
 • پدر بالای ۷۵ سال داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت، تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده باشد و از پدر نیازمند به مراقبت، نگهداری کند.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده است، پدر فوت شده و مراقبت از مادر به عهده اوست.
 • تنها برادری باشد که بعد از فوت پدر، سرپرستی خواهر خود را بر عهده گیرد.
 • سرپرستی برادر کمتر از ۱۸ سال خود را بر عهده داشته باشد.
طبق ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی فرد مشمول به خدمت برای دریافت معافیت کفالت باید شرایط زیر را داشته باشد:
 • یگانه مراقبت و نگهدارنده پدر، جد، برادر، مادر، مادربزرگ یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر باشد.
 • یگانه سرپرست و خواهر مجرد در صورتی که تا سن ۲۴ سالگی مجرد باشد. “
شرایط لازم برای معافیت کفالت

شرایط معافیت کفالت پدر

شرایط معافیت وکالت از طریق پدر به این صورت است که:
 • سن پدر ۷۵ سال تمام باشد.
 • سن پدر کمتر از ۷۵ سال باشد و با توجه به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیاز به مراقبت داشته باشد.
 • برای نگهداری از پدر، تک فرزند پسر خانواده باشد یا برادر بیمار یا معلول داشته باشد.
 • درخواست معافیت فرزند خوانده مورد قبول نظام وظیفه عمومی نیست.
 • تغییر سن در شناسنامه پدر، تأثیری در معافیت کفالت ندارد.
 • شناسنامه قدیمی پدر اگر توسط مراجع قضایی باطل شود، ملاک رسیدگی شناسنامه جدید پدر است.
 • اگر پدر دارای دو فرزند پسر با سن بالای ۱۸ سال باشد و یکی از فرزندان در زندان باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق نمی‌گیرد.
 • اگر پدر بالای ۷۵ سال سن یا بیمار، یکی از فرزندان پسر خود را از طریق کفالت از سربازی معاف کند و آن فرزند به علت بیماری یا فوت، شرایط نگهداری از پدر را از دست دهد، فرزند دیگر می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

شرایط معافیت کفالت مادر

 • اگر مادر به علت طلاق یا فوت همسر، شوهر نداشته باشد، فرد مشمول به خدمت تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال مادر باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق می‌گیرد.
 • اگر از تاریخ ثبت طلاق مادر، ۲ سال و ۶ ماه گذشته باشد، به فرد مشمول، معافیت دائم تعلق می‌گیرد اما اگر تاریخ ثبت طلاق کمتر از ۳۰ ماه باشد، معافیت کفالت موقت به فرد تعلق می‌گیرد.
 • اگر مادر در ۳۰ ماه (از اولین روز ثبت طلاق یا فوت شوهر) مجرد یا زنده باشد، معافیت موقت فرد مشمول خدمت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
 • اگر پدر خانواده فوت شده باشد و شخص مشمول به خدمت سربازی مسئول مراقبت از مادر خود باشد. همچنین دارای برادر یا خواهر صغیر باشد، می‌تواند معافیت کفالت مادر را به کفالت برادر یا خواهر صغیر خود تغییر دهد اما در صورت حیات پدر، درخواست کفالت برادر یا خواهر صغیر (کوچک) طبق قوانین نظام وظیفه ممنوع است.
 • فرزند دارای معافیت کفالت مادر اگر فوت یا بیمار شود، مراقبت و کفالت مادر به فرزند دوم می‌رسد.

شرایط معافیت کفالت خواهر

 • معافیت کفالت خواهر در صورتی امکان پذیر است که پدر او فوت شده باشد و برادر بالای ۱۸ سال مشمول به خدمت سربازی مسئول نگهداری از خواهر باشد.
 • خواهر فرد مشمول، همسر یا فرزند پسر نداشته باشد.
 • خواهر و برادر مشمول به خدمت باید از پدر و مادر یکی باشند.
 • سن خواهر ملاک رسیدگی به معافیت کفالت نیست.
 • اگر خواهر مطلقه یا همسرش فوت شده باشد، همچنین پدر وی نیز در قید حیات نباشد، برادر می‌تواند معافیت کفالت خواهر را دریافت کند.

شرایط معافیت کفالت برادر صغیر یا کبیر

 • برادر کبیر یا صغیر از وجود پدر، همسر و فرزند پسر سالم محروم باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • شغلی نداشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی اگر چندین برادر بیمار بالای ۱۸ سال داشته باشد (بیماری مورد تائید شورای پزشکی نظام وظیفه عمومی)، می‌تواند درخواست معافیت کفالت برادر دهد.
 • تنها معافیت کفالت برادر تنی امکان پذیر است.

شرایط معافیت کفالت پدربزرگ

 • پدر بزرگ فاقد فرزند باشد.
 • دارای ۷۵ سال سن باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال پدربزرگ باشد.
 • فرد مشمول برای گرفتن معافیت کفالت پدربزرگ نباید پدر، عمه و عمو داشته باشد.
 • برای دریافت معافیت کفالت پدربزرگ مادری، فرد مشمول نباید مادر، خاله و دایی داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی با وجود پدر، می‌تواند کفالت پدربزرگ مادری خود را بر عهده گیرد.
 • اگر پدربزرگ کمتر از ۷۵ سال داشته باشد، نوه مشمول به خدمت در صورت تأیید بیماری پدربزرگ توسط شورای پزشکی، می‌تواند برای معافیت کفالت پدربزرگ خود به نظام وظیفه درخواست دهد.
 • معافیت کفالت پدربزرگ دائم است.

شرایط معافیت کفالت مادربزرگ

 • مادربزرگ باید فاقد شوهر باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال مادربزرگ باشد.
 • فرزندان مادربزرگ باید فوت کرده باشند.
 • فرد مشمول برای دریافت معافیت کفالت مادربزرگ پدری نباید پدر، عمو و عمه داشته باشد.
 • فرد مشمول در معافیت کفالت مادربزرگ مادری نباید مادر، دایی و خاله داشته باشد.
 • اگر پدربزرگ در زندان باشد، درخواست معافیت کفالت مادربزرگ امکان پذیر نیست.
 • معافیت کفالت مادربزرگ دائم است.
معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

فرد مشمول به خدمت سربازی که خارج از کشور است برای دریافت معافیت کفالت باید مدارک مورد نیاز را به سفارت ایران در آن کشور تحویل دهد. مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور عبارتند از:
 • فرد مشمول باید پدر بالای ۷۵ سال سن داشته باشد.
 • شخص نباید غیبت سربازی داشته باشد.
 • افرادی که شخص مشمول مدعی کفالت آنها است، باید در داخل کشور باشند.
 • فرد متقاضی خارج از کشور برای انجام امور کفالت معافیت باید از یک وکیل کمک بگیرد و وکالت نامه را در سفارت ایران مهر و امضا کند، سپس وکالت نامه توسط وکیل به پلیس + ۱۰ تحویل داده شود.
 • اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه فرد متقاضی
 • اصل و کپی از آخرین مدارک تحصیلی فرد مشمول
 • اصل و کپی وکالت نامه
 • اصل و کپی مدارک شناسایی وکیل
همچنین پیشنهاد می‌کنیم که مطلب “خرید سربازی ایرانیان خارج از کشور” را نیز مطالعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت معافیت کفالت سال ۱۴۰۱

 • ارائه کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، برادران و خواهران
 • کپی کارت ملی پدر و مادر
 • ارائه گروه خون
 • در صورت فوت پدر، ارائه اصل و کپی مدارک فوت که توسط محضر کپی برابر اصل شده باشد و کارت ملی و شناسنامه متوفی
 • در صورت اشتغال به تحصیل ارائه گواهی اشتغال به تحصیل
 • در صورت طلاق مادر، اصل سند طلاق و کپی همه صفحات آن و ارائه کپی از دادنامه طلاق
 • تکمیل برگه شماره ۱ (برگه وضعیت مشمولین)
 • تکمیل برگه شماره ۲ (معاینه اولیه مشمولین)
 • اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه عکس دار و کارت ملی مشمول به خدمت
 • یک قطعه عکس ۴*۳
 • کپی و اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل
 • گواهی اشتغال به خدمت (برای افرادی که به خدمت سربازی اعزام شده‌اند)
 • برگه شماره ۴ (برگه تکمیل شده وضعیت مشمول)
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول به خدمت

مراحل دریافت معافیت کفالت سال ۱۴۰۱

 • مراجعه فرد مشمول به خدمت با ۳ نفر شاهد به محضر و امضای گواهی مخصوص برای ارائه به محضر
 • دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از سامانه اینترنتی پلیس + ۱۰
 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰)
 • ثبت درخواست کفالت در سامانه
 • بررسی اطلاعات توسط سازمان وظیفه عمومی
 • گرفتن استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول توسط سازمان وظیفه عمومی
 • بعد از ثبت درخواست در دفاتر پلیس + ۱۰، مراجعه فرد مشمول خدمت به سازمان وظیفه عمومی برای استعلام از ثبت احوال محل زندگی پدر و مادر
 • صدور کارت معافیت کفالت در صورت پذیرش مشمول توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در میدان سپاه
مشاوران و وکلای متخصص و با تجربه مؤسسه حقوقی دادسو در زمینه معافیت کفالت با مشاوره رایگان از طریق واتساپ به شما کمک خواهند کرد تا اگر شرایط لازم برای معافیت کفالت را دارید، با ارائه مدارک لازم در این حوزه، از خدمت سربازی معاف شوید.

سوالات متداول

 1. انواع معافیت کفالت سربازی سال ۱۴۰۱ چیست؟
معافیت کفالت شامل کفالت پدر، کفالت مادر، کفالت برادر، کفالت پدربزرگ، کفالت مادربزرگ و غیره است.
 1. چگونه باید برای معافیت کفالت اقدام کرد؟
فرد مشمول به خدمت سربازی با مراجعه به پلیس + ۱۰ باید برای معافیت کفالت اقدام کند.
 1. شرایط سنی معافیت کفالت پدر به چه صورت است؟
سن پدر فرد مشمول به خدمت باید ۷۵ سال تمام باشد.
۴.۵/۵ - (۱۳۳ امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

146 دیدگاه برای “انواع معافیت کفالت و قوانین آن

 1. محمد فراهانی گفته:

  سلام
  من ۳۵ سالمه و از سال ۹۱ که میتونستم با قانون کفالت پدر ۶۰ سال معاف بشم و با حق خوری معافم نکردن سربازی نرفتم
  العان متاهلم و یک فرزند دارم و پدرم هم فوت کرده
  رفتم برا کفالت مادرم اقدام کنم میگن چون غیبت داری نمیشه یا باید با دلایل قانونی غیبتتو توجیه کنی یا باید بری سربازی
  بخدا زندگیم همه جوره تحت تاثیر این داستان قرار گرفته
  تورو خدا بگید چه دلیل قانونی میتونم بیارم؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشید معمولا کفالت را قبول نمی کنند.

 2. محمد گفته:

  سلام پدر من ۵۸ سال سن دارد و ۲ بار سکته ای خفیف دارد ودر سر او خون لخته شده بود پدرم ۳ تا دختر ویک پسر که من باشم دارد ایا من میتونم کفالت پدرمو بگیرم

 3. احمد حسنی گفته:

  من ۳۲ سالمه تازه شناسنامه دریافت کردم‌طبق قانون فرزندان مادردایرانی از پدر خارجی….پدرم فوت شدن وتک فرزند هستم و کفالت مادرم با من هست و متاهل هستم
  میتونم برای معافیت اقدام کنم

 4. محمد گفته:

  سلام وقت بخیر
  پدر بزرگ من تحت پوشش بهزیستی هستند به علت قطع عضو
  من میتونم از طریق ماده ۶ بهزیستی معافیت پدر بزرگ مادری رو بگیرم ؟
  دایی هم دارم که هم سربازی رفتند و هم ازدواج کردند
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 5. یاسب گفته:

  با عرض سلام و خسته نباشید یک سوال دارم
  من کفالت مادر دارم ولی غیبت ۳ماه دارم و یک داداش هم دارم که ازدواج کرده خودش هم پزشکی هست و از ما جدا زندگی می‌کنه در حال خدمت هم هستم حدود ۱سال خدمت کردم پدرم فوت کرده حدود ۱۰سال میشه مادرم مریضه حالش خوب نیست قلبش عمل شده و دوباره به عمل نیاز داره
  و سرپرستش من هستم کسیو نداره که ازش مراقبت کنه خلییی مشکل دارم اگه میشه بهم یک راهنمای منی ممنون میشم ازتون

 6. امیدفکری گفته:

  سلام من پدرم بالای ۷۵سال سن داره از کار افتاده است مادرمم همین طور خواهر مجرد دارم سرپرست خانوارم خرج شون بامنه میتونم معاف بشم مدارک پزشکی مادرو پدرمم موجوده

 7. جواد گفته:

  سلام من پدرم حین خدمت فوت شده و پنجم برج ۷ کمیسیون برگزار میشود سوالم اینه تا اون روز باید سر خدمتم باشم ؟؟اگه غیبت کنم تکلیفم چی میشه ؟
  چند روز بعد از کمیسیون دستور ترخیص صادر میشه

 8. کمک گفته:

  سلام من پدرمادرم طلاق گرفتن ومادرم چندسالی هست فوت کرده و برادرم کفالت مادرشده آیامن میتونم کفالت پدربشم پدرمم هم مریضیه

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   نمی توان به صورت دقیق گفت.
   در صورتی که سرپرسی پدرتان با شما باشد و برای ادامه زندگی به شما نیاز داشته باشند بله می توانید کفالت بگیرید.

 9. مینا خویئ گفته:

  سلام پسر من از طرف پدر بزرگ مادری که بالای ۷۵ سال سن داره وفرزندپسر نداره واولین فرزند بالای ۱۸ سال هست میتونه معافیت بگیره

 10. عرفان گفته:

  سلام خسته نباشین
  من یه بیماری قلبی دارم و دکتر ک پیشش عمل کردم گفته ک از خدمت معاف میشم خواستم ببینم چطوریه معافیت به من تعلق میگیره یا نه

 11. ح گفته:

  سلام و عرض ادب بنده تک پسر و سرپرست خانواده و متاهل هستم پدرم سال ۱۴۰۰ رحمت خدا رفته. و غیبت دارم ایا میتونم معافیت بگیرم؟

 12. احمدرضا گفته:

  سلام
  من پدرم سرطان ریه داره و نمیتونه کار های خودشو انجام بده
  برادرم برای همین کفالت پدرم رو گرفتن.
  حالا اگه برادرم ازدواج کنه من میتونم کفالت بگیرم یا نه؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   بستگی دارد در صورتی که سرپرستی خانواده به عهده شما باشد و پدرتان به مراقبت شما نیاز داشته باشند بله این احتمال وجود دارد.

 13. امیرمهدی گفته:

  سلام من پدر ناتوان هست سکته مغزی کرده و جزو بیماری های خاص هست
  برادر بزرگ تر دارم سربازی رفته ولی ۳ سال پیش تومور داشت عمل کرد من میتونم کفالت پدرم رو بگیرم؟

   • امیرحسین گفته:

    سلام پدرم ۷۱سال سن داره. عمل قلب شده عمل کلیه شده
    مشکل از کار افتادگی ریه داره
    من غیبت ندارم فعلا معافیت تحصیلی دارم. فقط یه برادر بزرگ‌تر دارم که ازدواج کرده و خدمت هم رفته. به نظرتون میشه. از این طریق اقدام به معافیت کنم. ممنون

    • Avatar photo
     تیم تحریریه دادسو گفته:

     سلام، وقت بخیر
     در صورتی که سرپرستی پدرتان با شما باشد و برای گذران زندگی نیاز به مراقبت داشته باشند بله

 14. امیر گفته:

  سلام وقت‌ بخیر من میخوام کفالت بگیرم مامانم فوت کرده داداش ۱۰ ساله دارم بابام هم به شدت معتاده خونه اینا نمیمونه من از داداشم مراقبت میکنم و حکم‌سرپرستی‌و گرفتم‌ آیا‌ میتونم‌ معافیت‌ بگیرم

 15. مجتی گفته:

  سلام من۲۴ سال سن دارم پدرم فوت کرده و از مادرم مراقب میکنم متاهل هم هستم بدونم بچه دارم میشه بگین معاف میشم یا ن

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت اما در صورتی که سرپرسی مادرتان به عهده شما باشد احتمالا بله

 16. اسماعیل گفته:

  سلام من ۱۹سالمه پدرم مریضه نمیتونه کار کنه من خرجی خونواده ۷نفری ومیدم آیا من معاف میشم وبایذ چیکار کنم

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرسی خانواده و پدرتان با شما باشد بله معاف می شوید.

 17. رضا انتظاری گفته:

  با سلام، برادر بزرگتر من به واسطه ۳۰ ماه خدمت در جنگ پدرم معاف شد و پدرم الان درگیر بیماری صعب و از کار افتاده هستش که نگه داری و کاراش با منه، آیا می تونم برای کفالت اقدام کنم؟

 18. محمد گفته:

  سلام خسته نباشید
  من پدرم فوت شده دو برادر بزرگتر دارم که یکی ازدواج کرده و دیگره دیسک کمر داره و بیکار هستش
  مادرم بیماری سرطان داره و نیاز به مراقبت داره
  میتوانم کفالت مراقبت از مادرم را بگیرم ؟

 19. ندا گفته:

  سلام وقت بخیر ،بنده هم مطالبی که گذاشتید خوندم هم تعداد زیادی از سوالات ،ولی سوالی که دارم ندیدم
  بنده همسرم فوت شده ، یک پسر دارم فعلا فقط ،خودم شاغل هستم و حقوق هم دارم از همسرمتوفی
  و ۳۵سالمه ،اگر از ازدواج صیغه کنم از اون ازدواج یه یه بچه بدنیا بیارم ..میخوام بدونم پسرم کفالت میگیره یا نه
  و برای این که یه کم جریان پیچیدست از کجا مشاوره دقیق بگیرم که مطمئن باشم

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   سوالتون گویا نیست. لطفا با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 20. زینب گفته:

  سلام وقت بخیر، مادری هستم که ۶ سال پیش طلاق گرفتم، پسرم با پدرش مونده، الان برای معافیت کفالت مادر اقدام کرده،همه ی شرایط را داریم جز اینکه پیش من زندگی نکرده و اینکه من خودمم شاغلم، نمیدونم تو مصاحبه باید بگم شاغل هستم؟ آیا استعلام میگیرن؟ محل سکونتمون از قبل یکی نیست مشکل ایجاد میکنه؟؟

 21. زینب گفته:

  سلام وقت بخیر، مادری هستم که ۶ ساله طلاق گرفتم، پسرم برای معافیت کفالت اقدام کرده، تمام شرایط کفالت را دارم، جز اینکه پسرم قبل ازین پیش من زندگی نکرده و پیش پدرش بوده و خودم هم شاغلم ، نمیدونم باید بگم شاغلم یا نه؟ آیا استعلام میگیرن؟

 22. امیرر گفته:

  من پدر بزرگ پدریم ۷۵ب بالاس عمو و عمه ندارم ولی پدرم هستش تک فرزندع راهی هست بتونم کفالت بگیرم ؟؟

 23. رامین گفته:

  سلام عرض ادب
  ۳۰ سالم هست ، ۴سال پیش مادر و پدرم طلاق گرفتن ، مادرم فوت کردن پارسال ، یک برادر دارم که ازدواج کرده و خارج از کشور هست
  ۸سال پیش دانشگاهم تمام شده
  معافیت شامل حالم میشود ؟

 24. محمدمهدی قاسمی گفته:

  سلام وقت بخیر
  من در حال خدمت هستم پدرم ۳ ماه پیش فوت شد. مادرم تنها زندگی میکنه و من مسئول تامین مخارج هستم و پیش مادرم زندگی میکنم.
  مادرم پیش از ازدواج با پدرم یه پسر داشت که حدود ۳۷ ساله باهاش رابطه ای نداره. تا جایی که من میدونم اون پسر متاهل هست و بچه داره.
  آیا مشمول کفالت مادر هستم؟

 25. جواد مجیدی گفته:

  باعرض درود بنده ۲۸سالم است و مادر فوت کرده و پدر یک زن دیگر اختیار کرده و خانه‌ی جدید گرفته آیا میشود معافیت کفالت خواهر کوچکتر را گرفت باوجود برادر ۲سال کوچکتر میشود معافیت گرفت

   • فرزاد کریمی گفته:

    سلام من پدرم ۷۰ سالشه ۳ تا برادر بزرگتر از خودم دارم که دوتا شون خدمت زدن ویکی شون فوت شده پدرم هم مریض هس عمل پروستات انجام داده

    • Avatar photo
     تیم تحریریه دادسو گفته:

     سلام، وقت بخیر
     در صورتی که سرپرسی پدرتان با شما باشد و برای ادامه زندگی به شما نیاز داشته باشند می توانید کفالت بگیرید.

 26. محمود گفته:

  سلام من محمود هستم متولد ۱۳۶۲.۵.۱ دوماه آموزشی راردکردم ولی دریگان خدمت نرفتم والان ازناحیه چشم سوراخی قرنیه دارم آیا من میتوانم بامدرک پزشکی معافیت بگیرم یانه لطفن راهنمایی کنید باتشکرازلطف شما

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد، نمی توان به صورت دقیق گفت

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   خیر در صورتی که غیبت داشته باشید معافیت نمی توانید بگیرید.

 27. محسن گفته:

  سلام وقت بخیر.
  بنده پدرم سال ها پیش فوت کرده و دو برادر بزرگتر هم دارم که برادر بزرگم کفالت گرفت ولی اون یکی برادرم خدمت رفت. الان هردو ازدواج کردند و مادرم هم تنهاست، آیا امکان دارد که من هم بتوانم کفالت بگیرم.
  سپاس از پاسخگویی شما.

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرستی مادر به عهده شما باشد و ایشان به نگهداری نیاز داشته باشند می توانید معافیت بگیرید.

 28. امین گفته:

  سلام خسته نباشید
  من سال ۹۹ معافیت موقت کفالت گرفتم (پدر و مادرم سال ۹۹ جدا شدندو مادرم هم ازدواج مجدد نداشته ولی پدرم دوساله و نیم هست که ازدواج مجدد کرده) و الان معافیت موقت من تمام شده و دوباره درخواست دادم این بار برای دائم چند روز پیش کمیسیون داشتم و توی کمیسیون رای دادن برای دائم ولی در آخر کمیسیون یکی از شورا ها گفت که شورا رای داده ولی ممکنه وقتی مدارکت برای استان ارسال میشه اونجا تایید نکنه یعنی گفتند ممکنه تایید کنه ممکنه تایید نکنه میخواستم بدونم منظورشون از این حرف چی بود آیا مشکلی در پرونده بوده که من اطلاع ندارم یا اینکه یه چیز کلی گفتند که برای همه صادقه ممنون میشم راهنمایی کنید

 29. حسام گفته:

  سلام
  من سال ۹۳ به خدمت اعزام شدم و هیچ غیبتی پشت دفترچه ندارم اما حدود سه چهار ماه بعد از شروع سربازی فرار کردم به علت مشکلات خانوادگی، میخواستم بدونم میتونم برای معافیت اقدام کنم تک فرزندم و با مادرم زندگی میکنم حدود ۸ سال هم هست که والدینم از هم جدا شدن، ممنون میشم پاسخ بدین

 30. محمد ۳۲ گفته:

  سلام
  بنده ۲۱سالمه تنها فرزند پسر خانواده هستم ۲ تا خواهر دارم
  تحت پوشش کمیته امداد هستم
  پدر بنده دیسک کمر داره توانایی کار نداره
  آیا معاف میشوم

 31. F a گفته:

  سلام خسته نباشید من در حال خدمت هستم و پدر بنده ۶۵ سال سن دارد دنبال اینم که از کار افتادگی پدرم رو بگیرم و نون بیار خونه من هستم و یک برادر از خود بزرگتر که ازدواج کردند ۱۲ ساعت با ما فاصله دارند از محل زندگیشون آیا میتوانم کفالت پدر رو بگیرم؟

 32. پوریا باقری گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  من متولد ۷۳ هستم تک فرزند هستم و با مادرم تنها زندگی میکنم پدر و مادرم ۸ سال پیش از هم جدا شدن
  مادرم ۵۱ ساله هست و خودمم از طرفی تصادف داشتم چند جای پاهام پلاتین داره. من میتونم کفالت بگیرم؟؟
  و اگه میتونم اولین قدم رو باید از کجا شروع کنم؟؟ مرسی از پاسخگوییتون
  خیلی واسم مهمه لطفا جواب بدید🙏🩵

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   بله می توانید. داخل مقاله توضیح دادیم که باید کجا مراجعه کنید.

 33. محمد فاضل گفته:

  پدرم ۶۷ ساله وبیماری پارکینسون وقند داره مادرم آرتروز شدید زانو تعویض مفصل انجام داده فقط دوخواهر دارم هردو خارج از کشور وخودم پزشکی ام تازه تمام شده تنها پسر خانواده هستم مراقبت از پدرومادر را به عهده دارم آیا معافیت شامل حالم میشه؟ البته کفالتشون رو برعهده ندارم ولی غیر از من توی خونه کسی رو ندارند.

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرست خانواده هستید و پدر و مادرتان به مراقبت شما نیاز دارند بله می توانید معاف شوید.

 34. سینا گفته:

  سلام من معافیت تحصیلی دارم اما میخوام برای کفالت مادر اقدام کنم از یکی شنیدم که باید صبر کنی تا معافیت تحصیلی تموم بشه بعد برای معافیت کفالت اقدام کنی میخواستم ببینم درست گفته یا نه

 35. مسعود زمانی گفته:

  سلام اگر برادر بزرگتر متاهل و خدمت رفته داشته باشم میتونم کفالت مادرمو بگیرم؟

 36. علیرضا گفته:

  سلام من پنج سال مشمول غایب هستم،پدرم سال ۸۳ پرونده بستری در بیمارستان روانپزشکی صدر را دارد و جانباز د درصد است. مادرم یک سال هست الزایمر گرفته و هردو نیاز به مراقبت دارند،سه خواهر بالای ۱۸ سال مجرد دارم.مستاجر هستیم.
  آیا من میتوانم کفیل پدر یا مادرم شوم؟آیا راهی برای معافیت با توجه به غیبت وجود دارد؟آیا کمیسیون موارد خاص میشوم؟

 37. علی خندان گفته:

  سلام برادرم خارج از ایرانه زندگی می‌کنه پدرم ۷۶سال داره خودم دوتا بچه دارم و سنم ۴۱ آیا معاف میشم؟

 38. محمد امین گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  پدرم دو ساله که فوت کرده
  ولی چند سالی هست از پایان تحصیلم گذشته
  آیا امکان اخذ معافیت کفالت برای من هست ؟

 39. پوریا گفته:

  سلام وقتتون بخیر.
  من ۲۹ سالمه تک فرزندم و با مادرم تنها زندگی میکنم.
  مادرم ۵۱ ساله هست و ۹ سال هست که از پدرم طلاق گرفتن ایا من میتوانم معافیت کفالت مادرم رو بگیرم؟
  چند جای پاهامم پلاتین داره.
  اگه میتونم ممنون میشم بگید اولین قدمم باید از کجا باشه. خیلی مهمه ممنون میشم جوابم رو بدید.
  متشکرم خسته نباشید

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت
   در خصوص پلاتین داخل پای شما هم بستگی به نظر قاضی دارد.

 40. مرتضی گفته:

  من ۳۱ سالم و تا الان معافیت تحصیلی داشتم پدرم فوت شده سال ۹۴ میخوام کفالت مادرم بگیرم مادرم ۷۵ سالش ولی برادر بزرگ تردارم اونا ازدواج کردن رفتن من از مادر نگهداری میکنم میتوانم از قانون کفالت استفاده کنم

   • سینا گفته:

    سلام الام من خودم تنها فرزند بالای ۱۸ سال مادرم هستم و مادرم طلاق گرفتن و من الام میخوام کفالت مادرم رو بگیرم . میخواستم بدونم که اگه الان من کفالت مادر رو بگیرم و بعدا من ازدواج کنم و تا اون موقع برادرم ۱۸ سالش بشه برادرم هم میتونه کفالت مادرم رو بگیره و سربازی نره ؟

    • Avatar photo
     تیم تحریریه دادسو گفته:

     سلام، وقت بخیر
     نمی توان به طور دقیق گفت بستگی به شرایط دارد. اصولا یکی از فرزندان می تواند معافیت کفالت بگیرد اما ممکن است دو فرزند هم بتوانند.

 41. علی گفته:

  سلام وقت بخیر.من پدرم فوت شده و یک خواهر معلول دارم .بعد از اینکه لیسانس گرفتم به دلیل اینکه خرج زندگی بالا بود و پدرم در اون زمان به دلیل عمل دیسک کمر خیلی نمیتونست کار کنه من هم وارد بازار کار شدم .الان که پدرم فوت شده و خواهر و مادرم رو خرجشون با منه اقدام به کفالت میتونم بکنم با توجه به غیبت ام.و اینکه من برام سابقه بیمه از همون سال رد شده که ثابت میکنه کار میکردم

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   بله شرایط معافیت کفالت را دارید، می توانید اقدام کنید اما تایید شدن آن را به صورت قطعی نمی توانیم بگوییم.

 42. امین یونسی گفته:

  سلام من پدرم پارسال عمل قلب باز انجام دادن ایا میتونم کفالت بگیرم از این طریق؟یه برادر بزرگتر دارم که خارج از ایرانه (خدمت هم رفته)

 43. احمد گفته:

  سلام من مشمول سربازی شدم ۱۲ ساله که پدرم فوت شده و قبل از فوت پدر مادرم طلاق گرفته بود و ازدواج کرد . ومنو ول کرد الانم خرج زندگیم خودم رو میدم ایا معاف میشم؟؟ البته مادر خوانده ام هم خودم کاراشو انجام میدم لطفا جواب بدید!

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت ولی در صورتی که پدر و مادرتان طلاق گرفته باشند معاف می شوید.

 44. ایوب گفته:

  سلام خسته نباشید بنده پددم سال ۹۶ فوت کرده و با مادرم که بازنشسته آموزش و‌پرورش هست زندگی میکنم و برادر و خواهرم ازدواج کرده اند و در ساوه زندگی میکنند و ما در لرستان_خرم آباد هستیم مادرم چون که کسی پیشش نیست تنهاست و فقط منم که کمک خرج مادرم هستم و ایشون جز من کسی رو الان ندارن اینجا که مراقبش باشه و کاراش رو انجام بده متولد ۳۷ هستن مادرم خواستم بپرسم شرایط معافیت کفالت برای من هست که پیگیر بشم چون مسلما در هیچ صورتی نمیتونم مادرم رو تنها بذارم با تشکر.

 45. یوسف بلوچ گفته:

  سلام خسته نباشید
  من ۲۲ سالمه و پدرم ۸۴ سال دارد
  و دو تا برادر بزرگ تر لز خودم دارم و آنها ازدواج کردند و یکی شهرستان است و یکی هم با ما است
  چگونه من میتوانم کفالت پدرم را بگیرم و در ظمن دو تا برادر بزرگم یکی معافیت سربازی گرفته و یکی نگرفته در حال غیبت است

  و من که از همه کوچیک هستم میتوانم کفالت معافیت سربازی دائم را بگیرم؟؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   تنها درصورتی که سرپرست خانواده باشید و یا پدرتان توانایی تنها زندگی کردن نداشته باشند و برای زندگی به شما نیاز داشته باشند می توانید معافیت کفالت بگیرید.

 46. مجید گفته:

  سلام من ۱۸ سالمه پدر و مادرم چند سالی هست که طلاق گرفتن یه برادر ۱۵ ساله هم دارم ایا میتونم کفالت مادرم بگیرم یا امکانش هست بخاطر اینکه سن برادرم بهم نزدیکه معافیت موقت بگیرم و نتونم بعدش معافیت دایم نشم؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد اما سن معافیت ۷۵ سال است.

 47. کاربر گفته:

  سلام
  آیا اگر من تک پسر خانواده باشم و سن پدر ۷۰ سال تمام و بازنشسته باشد، می توان جهت معافیت اقدام نمود؟

 48. مرادی گفته:

  من پسرم ۲۰ سالشه برای کفالت مادر مطلقه اقدامی کردیم و معافیت موقت گرفتیم الان دو سا ل ۶ ماه از طلاق گذشته میخوام برم دائم بگیرم می گویند مشمول باید سرکار برود تا دائم بدهند درسته

 49. ایمان گفته:

  سلام بنده کفالت مادرمو به عهده دارم و از دانشگاه هم انصراف دادم به دلیل نیاز مالی چندسالی هم هست ک دارم کار میکنم میتونم معافیت بگیرم ؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   نمی توان به طور دقیق گفت ولی در صورتی که واجد شرایط کفالت مادرتان باشید بله می توانید معاف شوید.

 50. علی گفته:

  سلام خسته نباشید آقا من یه مادربزرگ مادری دارم از بچگی پیششم و بزرگم کرده بجز مادرم هیچ فرزند دیگه ای نداره خودمم تک پسرم و یه خواهر دارم بنظرتون من میتونم معافیت بگیرم ؟دو سه سال پیش باید پست میکردم 🤦🏻

 51. ابراهیم گفته:

  سلام‌من‌۱۸‌سالمه‌وپدرم‌نابیناست‌میتونم‌معاف‌پدرم‌بشم‌یه‌جورایی‌سرپرست‌
  خانوادم‌البته‌یه‌برادر‌کوچکترم‌‌دارم‌که‌۱۵‌سالشه

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد ولی احتمالا بله معاف می شوید.

   • مهی گفته:

    سلام
    من میخوام برای پدرم کفالت بگیرم. بیماری پدرم شامل مواردیه که مورد تایید نظام وظیفس. میخواستم بدونم اگه پدرم با اینکه مریضه ولی شاغل باشه بهم کفالت میدن یا خیر

 52. ناشناس گفته:

  سلام من الان ۴ سال که پدرم نیستش یعنی دیگه نمیاد معتاد هم هست خرجی هم نمی‌داد فقط خودمو مادرم با یه برادر ۱۰ساله دارم و مادرم برگه سرپرستی داره آیا معاف میشم

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   در صورتی که والدین طلاق گرفته باشند بله معاف می شوید.

 53. میثم گفته:

  سلام من پدر معلول دارم نصف بدنش فلج هست و هم دیکس دارد و یه برادر ۱۳ ساله دارم من آیا میتوانم معافیت کفالت پدر را بگیریم

 54. میلاد گفته:

  سلام من برای معافیت کفالت اقدام کردم، آخرین مدرک تحصیلیم فوق لیسانسه ولی کارشناس پلیس + ۱۰ گفته باید مدرک دیپلم هم بیاری! درصورتی که مدرک دیپلم در مدرسه هست و بدون مدارک لازم به من نمیدهند.
  چه باید کرد؟

 55. امیر ظهیری گفته:

  سلام تک فرزند هستم کفالت مادرم را دارم ولی به موقع اقدام نکردم مدارک هم کامل میباشد ولی شامل ۴سال غیبت می‌باشم لطفا راهنماییم کنید

 56. اسماعیل حیدری گفته:

  سلام بنده متهل سه تادختردارم مادرم وخواهرم من خرجیشون میدم بااینک سته تادخترتومدرسه دارم خیلی اذیت شدم ونمیتونم براشون برسم مادرم هم فشارخون داره هر۲۰روزی بایدبراش دارو بگیرم منم هم کارگرم دستم پلاتین داره شانه کتفم راست پلاتینیه حتی پول ندارم درش بیارم

 57. پارسا گفته:

  درود برشما
  من ۴۱ سال دارم. با دو فرزند دختر که چند سالی هم متارکه کردم و حضانت بچه ها با منه.
  آیا راهی جهت معافیت هست؟

   • حسین گفته:

    سلام وقت بخیر من پدرم بالای ۷۵ هستن و از کار افتاده هستن و دوبرادر بزرگ دارم که ازدواج کردند من غیبت ندارم میتونم کفالت بگیرم

 58. علی گفته:

  سلام من پدرم ۲۰ سال فوت شده مادرم ازدواج کرده ولی دوباره طلاق گرفته میتونم کفالت بگیرم
  درضمن سرباز هم هستم

 59. اسماعیل گفته:

  سلام.من پدرم بحرینی بوده.و کارت سبز بحرینی دارم.آیا باید خدمت کنم؟در ضمن پدرم فوت شده و بحرین خاک شده ،اما با خوانوادم ایران زندگی میکنم

 60. محمدجواد روستا گفته:

  سلام و عرض ادب
  بنده تست تراکم استخوان دادم و متوجه شدم که تی اسکورم ۲.۸- هست
  میخواستم بدونم آیا میتونم معاف دائم بشم؟

   • مهدی گفته:

    سلام.پدر من چن ساله که به خاطر عمل دیسک کمر از کار افتاده شده معافیت به من تعلق میگیره ؟

    • امین گفته:

     سلام خسته نباشید
     من سال ۹۹ معافیت موقت کفالت گرفتم و الان معافیت موقت من تمام شده و دوباره درخواست دادم این بار برای دائم چند روز پیش کمیسیون داشتم و توی کمیسیون رای دادن برای دائم ولی در آخر کمیسیون یکی از شورا ها گفت که شورا رای داده ولی ممکنه وقتی مدارکت برای استان ارسال میشه اونجا تایید نکنه یعنی گفتند ممکنه تایید کنه ممکنه تایید نکنه میخواستم بدونم منظورشون از این حرف چی بود آیا مشکلی در پرونده بوده که من اطلاع ندارم یا اینکه یه چیز کلی گفتند که برای همه صادقه ممنون میشم راهنمایی کنید

    • علی گفته:

     سلام کسی که غیبت داشته باشه و پدر مادرش طلاق گرفته باشن میشه کفالت بگیره یک برادر هم داشته باشه که متاهله و سربازی رفته

     • Avatar photo
      تیم تحریریه دادسو گفته:

      سلام، وقت بخیر
      در صورتی که غیبت داشته باشید خیر، معاف نمی شوید.

   • محمد پارسا گفته:

    سلام ، پدرم ۱۰سالی هست فوت کرده و مادرم مستمری بگیر بیمه تامین اجتماعی پدرم هستش ، یه فرم از پلیس +۱۰ گرفتم و از الان به بعد نمی‌دونم چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید!

     • امير گفته:

      سلام من ١برادر معلول و٢ خواهر معلول دارم و مادرم فوت شده و پدرم ازدواج کرده ومن غیبت دارم آیا میشه معاف شد کفالتشونو بگیرم؟

   • جواد گفته:

    سلام من مادرم فوت کرده وخودم متاهلم ویک فرزند دارم وسه برادرکوچکتر ازخودم ومخواهم کفالت پدر وبرادرانم رابگیرم وپدرم۴۶ سال سن دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای باخبرشدن از آخرین اخبار عضو خبرنامه شوید