خانه / عمومی / انواع معافیت کفالت و قوانین آن

انواع معافیت کفالت و قوانین آن

معافیت کفالت چیست؟

معافیت کفالت یکی از قانون‌های مهم نظام وظیفه عمومی بوده که افراد مشمول به خدمت، می‌توانند با دریافت کارت معافیت دائم از خدمت سربازی معاف شوند.

معافیت کفالت در سالیان اخیر دچار تغییرات زیادی شده که افراد مشمول به خدمت سربازی باید با توجه به شرایط خود از جزئیات این قانون آگاهی کامل برای معافیت را داشته باشند.

بنابراین در این مقاله از مجله حقوقی دادسو قصد داریم شما را با معافیت کفالت و انواع آن آشنا کنیم و توضیح دهیم که معافیت کفالت چیست؟

در صورتی که برای معافیت کفالت به وکیل نیاز دارید، با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.

معافیت کفالت چیست؟

معافیت کفالت به دو بخش دائم و موقت تقسیم می‌شود که در معافیت کفالت دائم، فرد به علت بیماری یا از دست دادن سرپرست خانواده، امکان اعزام به خدمت را ندارد.

در معافیت کفالت موقت، فرد مشمول به خدمت سربازی برای مدت مشخصی از خدمت معاف شده و بعد از اتمام آن زمان، به خدمت اعزام خواهد شد.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فرد مشمول خدمت سربازی با توجه به نوع معافیت خود، با تأیید شورای پزشکی نظام وظیفه و کارشناس سازمان نظام وظیفه می‌تواند کارت معافیت خود را دریافت کند.

انواع معافیت کفالت سربازی

 • معافیت کفالت پدر بالای 75 سال
 • معافیت کفالت پدر از کار افتاده
 • معافیت کفالت مادر
 • کفالت خواهر
 • کفالت برادر صغیر کوچکتر از ۱۸ سال
 • کفالت برادر نیازمند مراقبت
 • کفالت پدربزرگ و مادربزرگ
 • کفالت والدین معلول
 • کفالت فرزند

هر کدام از انواع کفالت دارای شرایط و ضوابط مختص به خود است که فرد مشمول به خدمت در صورت داشتن شرایط لازم از سربازی معاف می‌شود.

شرایط لازم برای معافیت کفالت

 • فرد دارای 18 سال سن باشد.
 • عدم غیبت فرد مشمول به خدمت و در صورت داشتن غیبت، آن را با دلایل قانونی موجه کند.
 • پدر بالای ۷۵ سال داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت، تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده باشد و از پدر نیازمند به مراقبت، نگهداری کند.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده است، پدر فوت شده و مراقبت از مادر به عهده اوست.
 • تنها برادری باشد که بعد از فوت پدر، سرپرستی خواهر خود را بر عهده گیرد.
 • سرپرستی برادر کمتر از ۱۸ سال خود را بر عهده داشته باشد.

طبق ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی فرد مشمول به خدمت برای دریافت معافیت کفالت باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • یگانه مراقبت و نگهدارنده پدر، جد، برادر، مادر، مادربزرگ یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر باشد.
 • یگانه سرپرست و خواهر مجرد در صورتی که تا سن 24 سالگی مجرد باشد. “

شرایط معافیت کفالت پدر

شرایط معافیت وکالت از طریق پدر به این صورت است که:

 • سن پدر 75 سال تمام باشد.
 • سن پدر کمتر از 75 سال باشد و با توجه به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیاز به مراقبت داشته باشد.
 • برای نگهداری از پدر، تک فرزند پسر خانواده باشد یا برادر بیمار یا معلول داشته باشد.
 • درخواست معافیت فرزند خوانده مورد قبول نظام وظیفه عمومی نیست.
 • تغییر سن در شناسنامه پدر، تأثیری در معافیت کفالت ندارد.
 • شناسنامه قدیمی پدر اگر توسط مراجع قضایی باطل شود، ملاک رسیدگی شناسنامه جدید پدر است.
 • اگر پدر دارای دو فرزند پسر با سن بالای 18 سال باشد و یکی از فرزندان در زندان باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق نمی‌گیرد.
 • اگر پدر بالای 75 سال سن یا بیمار، یکی از فرزندان پسر خود را از طریق کفالت از سربازی معاف کند و آن فرزند به علت بیماری یا فوت، شرایط نگهداری از پدر را از دست دهد، فرزند دیگر می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

شرایط معافیت کفالت مادر

 • اگر مادر به علت طلاق یا فوت همسر، شوهر نداشته باشد، فرد مشمول به خدمت تنها فرزند پسر بالای 18 سال مادر باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق می‌گیرد.
 • اگر از تاریخ ثبت طلاق مادر، ۲ سال و ۶ ماه گذشته باشد، به فرد مشمول، معافیت دائم تعلق می‌گیرد اما اگر تاریخ ثبت طلاق کمتر از 30 ماه باشد، معافیت کفالت موقت به فرد تعلق می‌گیرد.
 • اگر مادر در 30 ماه (از اولین روز ثبت طلاق یا فوت شوهر) مجرد یا زنده باشد، معافیت موقت فرد مشمول خدمت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
 • اگر پدر خانواده فوت شده باشد و شخص مشمول به خدمت سربازی مسئول مراقبت از مادر خود باشد. همچنین دارای برادر یا خواهر صغیر باشد، می‌تواند معافیت کفالت مادر را به کفالت برادر یا خواهر صغیر خود تغییر دهد اما در صورت حیات پدر، درخواست کفالت برادر یا خواهر صغیر (کوچک) طبق قوانین نظام وظیفه ممنوع است.
 • فرزند دارای معافیت کفالت مادر اگر فوت یا بیمار شود، مراقبت و کفالت مادر به فرزند دوم می‌رسد.

شرایط معافیت کفالت خواهر

 • معافیت کفالت خواهر در صورتی امکان پذیر است که پدر او فوت شده باشد و برادر بالای 18 سال مشمول به خدمت سربازی مسئول نگهداری از خواهر باشد.
 • خواهر فرد مشمول، همسر یا فرزند پسر نداشته باشد.
 • خواهر و برادر مشمول به خدمت باید از پدر و مادر یکی باشند.
 • سن خواهر ملاک رسیدگی به معافیت کفالت نیست.
 • اگر خواهر مطلقه یا همسرش فوت شده باشد، همچنین پدر وی نیز در قید حیات نباشد، برادر می‌تواند معافیت کفالت خواهر را دریافت کند.

شرایط معافیت کفالت برادر صغیر یا کبیر

 • برادر کبیر یا صغیر از وجود پدر، همسر و فرزند پسر سالم محروم باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • شغلی نداشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی اگر چندین برادر بیمار بالای 18 سال داشته باشد (بیماری مورد تائید شورای پزشکی نظام وظیفه عمومی)، می‌تواند درخواست معافیت کفالت برادر دهد.
 • تنها معافیت کفالت برادر تنی امکان پذیر است.

شرایط معافیت کفالت پدربزرگ

 • پدر بزرگ فاقد فرزند باشد.
 • دارای 75 سال سن باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای 18 سال پدربزرگ باشد.
 • فرد مشمول برای گرفتن معافیت کفالت پدربزرگ نباید پدر، عمه و عمو داشته باشد.
 • برای دریافت معافیت کفالت پدربزرگ مادری، فرد مشمول نباید مادر، خاله و دایی داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی با وجود پدر، می‌تواند کفالت پدربزرگ مادری خود را بر عهده گیرد.
 • اگر پدربزرگ کمتر از 75 سال داشته باشد، نوه مشمول به خدمت در صورت تأیید بیماری پدربزرگ توسط شورای پزشکی، می‌تواند برای معافیت کفالت پدربزرگ خود به نظام وظیفه درخواست دهد.
 • معافیت کفالت پدربزرگ دائم است.

شرایط معافیت کفالت مادربزرگ

 • مادربزرگ باید فاقد شوهر باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای 18 سال مادربزرگ باشد.
 • فرزندان مادربزرگ باید فوت کرده باشند.
 • فرد مشمول برای دریافت معافیت کفالت مادربزرگ پدری نباید پدر، عمو و عمه داشته باشد.
 • فرد مشمول در معافیت کفالت مادربزرگ مادری نباید مادر، دایی و خاله داشته باشد.
 • اگر پدربزرگ در زندان باشد، درخواست معافیت کفالت مادربزرگ امکان پذیر نیست.
 • معافیت کفالت مادربزرگ دائم است.

معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

فرد مشمول به خدمت سربازی که خارج از کشور است برای دریافت معافیت کفالت باید مدارک مورد نیاز را به سفارت ایران در آن کشور تحویل دهد. مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور عبارتند از:

 • فرد مشمول باید پدر بالای ۷۵ سال سن داشته باشد.
 • شخص نباید غیبت سربازی داشته باشد.
 • افرادی که شخص مشمول مدعی کفالت آنها است، باید در داخل کشور باشند.
 • فرد متقاضی خارج از کشور برای انجام امور کفالت معافیت باید از یک وکیل کمک بگیرد و وکالت نامه را در سفارت ایران مهر و امضا کند، سپس وکالت نامه توسط وکیل به پلیس + 10 تحویل داده شود.
 • اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه فرد متقاضی
 • اصل و کپی از آخرین مدارک تحصیلی فرد مشمول
 • اصل و کپی وکالت نامه
 • اصل و کپی مدارک شناسایی وکیل

همچنین پیشنهاد می‌کنیم که مطلب “خرید سربازی ایرانیان خارج از کشور” را نیز مطالعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت معافیت کفالت سال 1401

 • ارائه کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، برادران و خواهران
 • کپی کارت ملی پدر و مادر
 • ارائه گروه خون
 • در صورت فوت پدر، ارائه اصل و کپی مدارک فوت که توسط محضر کپی برابر اصل شده باشد و کارت ملی و شناسنامه متوفی
 • در صورت اشتغال به تحصیل ارائه گواهی اشتغال به تحصیل
 • در صورت طلاق مادر، اصل سند طلاق و کپی همه صفحات آن و ارائه کپی از دادنامه طلاق
 • تکمیل برگه شماره 1 (برگه وضعیت مشمولین)
 • تکمیل برگه شماره 2 (معاینه اولیه مشمولین)
 • اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه عکس دار و کارت ملی مشمول به خدمت
 • یک قطعه عکس 4*3
 • کپی و اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل
 • گواهی اشتغال به خدمت (برای افرادی که به خدمت سربازی اعزام شده‌اند)
 • برگه شماره 4 (برگه تکمیل شده وضعیت مشمول)
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول به خدمت

مراحل دریافت معافیت کفالت سال 1401

 • مراجعه فرد مشمول به خدمت با 3 نفر شاهد به محضر و امضای گواهی مخصوص برای ارائه به محضر
 • دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از سامانه اینترنتی پلیس + 10
 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10)
 • ثبت درخواست کفالت در سامانه
 • بررسی اطلاعات توسط سازمان وظیفه عمومی
 • گرفتن استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول توسط سازمان وظیفه عمومی
 • بعد از ثبت درخواست در دفاتر پلیس + 10، مراجعه فرد مشمول خدمت به سازمان وظیفه عمومی برای استعلام از ثبت احوال محل زندگی پدر و مادر
 • صدور کارت معافیت کفالت در صورت پذیرش مشمول توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در میدان سپاه

مشاوران و وکلای متخصص و با تجربه مؤسسه حقوقی دادسو در زمینه معافیت کفالت با مشاوره رایگان از طریق واتساپ به شما کمک خواهند کرد تا اگر شرایط لازم برای معافیت کفالت را دارید، با ارائه مدارک لازم در این حوزه، از خدمت سربازی معاف شوید.

سوالات متداول

انواع معافیت کفالت سربازی سال 1401 چیست؟

معافیت کفالت شامل کفالت پدر، کفالت مادر، کفالت برادر، کفالت پدربزرگ، کفالت مادربزرگ و غیره است.

چگونه باید برای معافیت کفالت اقدام کرد؟

فرد مشمول به خدمت سربازی با مراجعه به پلیس + 10 باید برای معافیت کفالت اقدام کند.

شرایط سنی معافیت کفالت پدر به چه صورت است؟

سن پدر فرد مشمول به خدمت باید 75 سال تمام باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

181 پاسخ
 1. سلام من ۲۱ سالمه فعلا معافیت تحصیلی دارم با مادربزرگم زندگی میکنم ازش مراقبت میکنم عمو و عمه دارم ولی وقت نگهداری ندارن خارج از کشور هم هستن میتونم کفالت بگیرم؟

 2. سلام میخواستم کفالت خواهر رو بگیرم میخواستم بدونم سرپرست خانوار ک مادرم هست کفالت رو به من میدن یا نه

 3. سلام پرونده معافی برادرم بعد از مرحله معرفی به حوضه کفالت چیه ینی بعد تو چه مرحله ای میره اخرین مرحله اس یا باز ادامه داره؟؟؟

 4. سلام من تازه ۱۸ سالم شده کلاس دوازدهمم درسم هنوز تموم نشده پدرم بیماری ام اس داره خیلی ساله تقریبا ۱۵ ساله و زمین گیره
  تقریبا ده سال دیر شناسنامه گرفته توش زدن متولد ۵٠ آیا من معاف میشم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بر اساس سن شناسنامه ایشان محاسبه می شود.

 5. سلام من از شوهرم طلاق گرفتم و از ۳۰ ماه بیشتر است پسرم درس می خواند و بعد مدرسه کار می‌کند من و پسرم در خانه پدرم زندگی می کنیم خواستم بدانم چون در خانه پدرم زندگی می‌کنیم مانع کفالت پسرم می شود؟

  1. سلام
   اگرپدری ۶۷سال سن داشته باشد که بیماری قلبی ویه سری بیماری های دیگرهم پدروهم مادرداشته باشندوپدرنتواندکارکند ودوفرزندپسرداشته باشد اگرفرزنددوم مشغول ب تحصیل باشد وبرادراول خرج ومخارج پدرومادروهمسروبرادررابه عهده داشته باشدایامعاف ازخدمت میشود؟

 6. اگر فرزندان مادربزرگ ازدواج کرده باشند نوه می‌تواند کفالت مادربزرگ را بگیرد ؟

  1. سلام من غایب از خدمت هستم متولد سال ۶۶ هستم مجرد با مادرم و برادرم که هردو بیمار هستن زندگی میکنم پدرم رو ۲۰ سالم بود از دست دادم و هم سرپرستی خانواده و اداره زندگی با بنده هست من میتونم تو این سن اقدام کنم برای کفالت

 7. سلام من ۳ماه خدمت کردم وپدرم ۷۶سال سن داره و۵برادر دارم که همشون معافی دارن می توانم معاف بشم

 8. سلام خسته نباشید بنده دانشجو حسابداری هستم و کار میکنم
  آیا میتوانم با گرفتن کفالت پدر بزرگم گرچه‌ فرزند دارند ولی زن‌ ندارم و تنها هستش و در یک‌ خانه تنها زندگی میکنه امکان داره معاف بشم

 9. سلام من سه تا پسر دارم که پسر اولم عمل مغز انجام داده والان تحت مراقبت هستش وخودش احتیاج به مراقبت داره پسر دومم ازدواج کرده ویک بچه داره وپیش ما نیست ایا پسر سومم میتونه کفالت من که مادر هستم بگیره؟

 10. سلام من ۳۰ سالم هست ۱۸ پدرم فوت کرده براسر تصادف رانندگی ما دیه گرفتیم بخاطر پدرم مادرم هست میشه از طرف سرپرست کمیته امداد معافیت گرفت یا نه

 11. من چشام خیلی ضعیف
  حدود ۴/۵ سال پیش اقدام کردم برای معاف سربازی
  معاف از رزم شدم ولی دیگه دفترچه پست نکردم دونبالش نرفتم
  الان شماره چشام ضعیف ترشده خیلی خیلی ضعیف در حدی که آینه حموم بخار میکنه اونجوریه چشام دوربینم خیلی ضعیف حدود جفت چشام ۱۱ نیم تا ۱۲ هست
  الان میتونم دوباره درخواست کمیسیون بدم دوباره معاینه کنن ایا این بار معاف دائم میدن

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان قطعی گفت بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد.

 12. سلام ،من ۲۰ سال دارم فرزند وسط و دانشجو ام و دو برادر دارم یکی ۷ ساله و دیگری ۲۳ ساله،برادر بزرگم ب خدمت نرفته و بیکار هست،پدر رگ های قلبش مشکل دارد و سنس ۵۵ هست و مادرم در قید حیات ،ایا میتوانم هر نوع معافیتی برای چ برادر چ پدر دریافت کنم؟

 13. سلام ببخشید من میخواستم کفالت بگیرم پدرم ۷۵ سال داره مریض توان جسمی نداره بازنشسته اس با حقوق ۳ تومن مستاجریم ما سه تا داداشیم داداش اولم پی زندگی خودشه زن گرفته طلاق داده گرفتاره سکه مهریه میده داداش دومم معتاده بیکاره . این وسط فقد من هستم کار میکنم خرج زندگی اجاره بابام رو میدم . آیا با این شرایط معافی میدن منم ۲۵ سالمه

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان به صورت قطعی گفت اما در صورتی که غیبت نداشته باشید و سرپرستی پدرتان با شما باشد امکان دارد.

 14. سلام خسته نباشید.. من مادر هستم و قبلاً جدا شدم یک دختر از شوهر اولم دارم.. الان دوباره ازدواج مجدد کردم و یه پسر از شوهر دومم دارم.. آیا پسرم سربازی میره؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بله شامل کفالت نمی شوند.

 15. سلام پدرم ۷ ساله فوت کرده و برادرم ۱۲ ساله فوت کرده زن داداشم بعد از مرگ برادرم رفت ازدواج کرد دو تا بچه دختره دارد برادرم و این همه ساله مادرم و دو تا دختر را نگهداری میکنم ۳۰ سال سن دار متهل دو تا بچه هم دا رم‌ آیا میتونم معاف شم خواهشا جواب بدین

 16. باسلام من از طریق ماده شش بهزیستی اقدام کردم و کمیسیون پزشکی رو رفتم و معافیت دائم دادن و یک کمیسیون بدوی مونده الان یک ماه میگذره هیچ خبری نشده باید چکار کرد آیا زمان بره یا در شورا عالی استان رد شده ممنون از جوابگویی شما

 17. سلام وقتتون بخیر
  من ۲۰ سالمه و خواهر کوچک تر از خودم دارم که ۱۴ سالشه مادرم فوت کرده و پدرم ول کرده رفته کل مخارج زندگی منو خواهرم بامنه به چه صورت میتونم سرپرستی خواهرمو بگیرم؟
  ایا سرپرستیو بگیرم معاف میشم؟

 18. سلام خسته نباشید بنده ۲۴سال سن دارم پدرم فوت شده والان درحال خدمت هستم و غیبت هایم هم بخشیده شد علاوه بر این غیبت هایم را میتونم توجیه کنم یه برادر بزرگتر دارم که از کفالت بهزیستی استفاده کرده والان در خارج است و از ما خبر ندارد الان هم سرپرستی مادر و خواهرم را برعهده دارم وهم سرپرستی عمویم که معلوم شدید است و به جز من کسی دیگه ای ندارد با این شرایط میتونم معافیت بگیرم

 19. سلام وقت بخیر من یک مادر هستم شوهرم از وقتی که یادم هست زندان بود و الان ۹ ماه عیدام شود وپسره بزرگو م ازما نگاه داری می کرد از ۱۲سالگی کار میکن ونه توانست به سربازی برود الان ۲۶ سال دارد پسره کوچکم سرباز ایا برای پسر ه بزرگم مایفیت میدن خوهش می کنم جواب بدی

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشند معاف نمی شوند.

 20. سلام
  من ۲۳ساله‌م بخاطر اختلاف بین پدر و مادرم و طلاقشون من ترک تحصیل کردم و به کار مشغول شدم و الان احتمالا غیبت دارم و مادرم طلاق گرفته و من تنها نان اور خونه و سرپرست مادر و خواهرم که مجرده هستم، پدرم هم بعد طلاق سه سالی هست که اصن خبری ازش نیست و شرایط حضانت و اذن پدر هم دادگاه ازش گرفته
  الان تحت چه شرایطی میتونم معافیت بگیرم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشید معافیت نمی توانید بگیرید.

 21. سلام مادربزرگم ۷۵ سالشه کمرش بخاطره مهره راه نمیتونه برع غذا خوردن هم کمک میکنم بهش و مریضی های دیگر و ۶ پسر داره که توی محل هستن ولی ازش مراقبت نمیکنن و یه پسر عموی بالا ۱۸ هم دارم که سربازی تموم کرده مراقبت خورد خوراک طرح خشکش بامنه آیا میتونم معافیت کفالت بگیرم ؟ لطفاً جواب بدین

 22. سلام وقتتون بخیر
  من پدرم سال۹۷فوت شده
  برادرم۲۰سالشه و معافیت ایثارگری داره
  دوتا خواهر مجرد دارم
  میتونم معافیت کفالت بگیرم؟یا چون برادرم مجرده و معافیت ایثارگران داره نمیشه؟

 23. سلام
  من ۳۵ سالمه و از سال ۹۱ که میتونستم با قانون کفالت پدر ۶۰ سال معاف بشم و با حق خوری معافم نکردن سربازی نرفتم
  العان متاهلم و یک فرزند دارم و پدرم هم فوت کرده
  رفتم برا کفالت مادرم اقدام کنم میگن چون غیبت داری نمیشه یا باید با دلایل قانونی غیبتتو توجیه کنی یا باید بری سربازی
  بخدا زندگیم همه جوره تحت تاثیر این داستان قرار گرفته
  تورو خدا بگید چه دلیل قانونی میتونم بیارم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشید معمولا کفالت را قبول نمی کنند.

 24. سلام پدر من ۵۸ سال سن دارد و ۲ بار سکته ای خفیف دارد ودر سر او خون لخته شده بود پدرم ۳ تا دختر ویک پسر که من باشم دارد ایا من میتونم کفالت پدرمو بگیرم

 25. من ۳۲ سالمه تازه شناسنامه دریافت کردم‌طبق قانون فرزندان مادردایرانی از پدر خارجی….پدرم فوت شدن وتک فرزند هستم و کفالت مادرم با من هست و متاهل هستم
  میتونم برای معافیت اقدام کنم

  1. سلام وقت بخیر
   متوجه نشدم دقیقا از چه لحاظ منظورتون هست؟

 26. سلام وقت بخیر
  پدر بزرگ من تحت پوشش بهزیستی هستند به علت قطع عضو
  من میتونم از طریق ماده ۶ بهزیستی معافیت پدر بزرگ مادری رو بگیرم ؟
  دایی هم دارم که هم سربازی رفتند و هم ازدواج کردند
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 27. با عرض سلام و خسته نباشید یک سوال دارم
  من کفالت مادر دارم ولی غیبت ۳ماه دارم و یک داداش هم دارم که ازدواج کرده خودش هم پزشکی هست و از ما جدا زندگی می‌کنه در حال خدمت هم هستم حدود ۱سال خدمت کردم پدرم فوت کرده حدود ۱۰سال میشه مادرم مریضه حالش خوب نیست قلبش عمل شده و دوباره به عمل نیاز داره
  و سرپرستش من هستم کسیو نداره که ازش مراقبت کنه خلییی مشکل دارم اگه میشه بهم یک راهنمای منی ممنون میشم ازتون

 28. با سلام من یک برادر تلاسمی دارم و خودم سالم هستم میتوانم معافیت کفالتی بگیرم

 29. سلام من پدرم بالای ۷۵سال سن داره از کار افتاده است مادرمم همین طور خواهر مجرد دارم سرپرست خانوارم خرج شون بامنه میتونم معاف بشم مدارک پزشکی مادرو پدرمم موجوده

 30. سلام من پدرم حین خدمت فوت شده و پنجم برج ۷ کمیسیون برگزار میشود سوالم اینه تا اون روز باید سر خدمتم باشم ؟؟اگه غیبت کنم تکلیفم چی میشه ؟
  چند روز بعد از کمیسیون دستور ترخیص صادر میشه

 31. سلام من پدرمادرم طلاق گرفتن ومادرم چندسالی هست فوت کرده و برادرم کفالت مادرشده آیامن میتونم کفالت پدربشم پدرمم هم مریضیه

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان به صورت دقیق گفت.
   در صورتی که سرپرسی پدرتان با شما باشد و برای ادامه زندگی به شما نیاز داشته باشند بله می توانید کفالت بگیرید.

 32. سلام پسر من از طرف پدر بزرگ مادری که بالای ۷۵ سال سن داره وفرزندپسر نداره واولین فرزند بالای ۱۸ سال هست میتونه معافیت بگیره

 33. سلام خسته نباشین
  من یه بیماری قلبی دارم و دکتر ک پیشش عمل کردم گفته ک از خدمت معاف میشم خواستم ببینم چطوریه معافیت به من تعلق میگیره یا نه

 34. سلام و عرض ادب بنده تک پسر و سرپرست خانواده و متاهل هستم پدرم سال ۱۴۰۰ رحمت خدا رفته. و غیبت دارم ایا میتونم معافیت بگیرم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت داشته باشید خیر نمی توانید معافیت بگیرید.

 35. سلام
  من پدرم سرطان ریه داره و نمیتونه کار های خودشو انجام بده
  برادرم برای همین کفالت پدرم رو گرفتن.
  حالا اگه برادرم ازدواج کنه من میتونم کفالت بگیرم یا نه؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی دارد در صورتی که سرپرستی خانواده به عهده شما باشد و پدرتان به مراقبت شما نیاز داشته باشند بله این احتمال وجود دارد.

 36. سلام من پدر ناتوان هست سکته مغزی کرده و جزو بیماری های خاص هست
  برادر بزرگ تر دارم سربازی رفته ولی ۳ سال پیش تومور داشت عمل کرد من میتونم کفالت پدرم رو بگیرم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرستی و نگهداری پدرتان با شما است بله می توانید.

   1. سلام پدرم ۷۱سال سن داره. عمل قلب شده عمل کلیه شده
    مشکل از کار افتادگی ریه داره
    من غیبت ندارم فعلا معافیت تحصیلی دارم. فقط یه برادر بزرگ‌تر دارم که ازدواج کرده و خدمت هم رفته. به نظرتون میشه. از این طریق اقدام به معافیت کنم. ممنون

    1. سلام، وقت بخیر
     در صورتی که سرپرستی پدرتان با شما باشد و برای گذران زندگی نیاز به مراقبت داشته باشند بله

 37. سلام وقت‌ بخیر من میخوام کفالت بگیرم مامانم فوت کرده داداش ۱۰ ساله دارم بابام هم به شدت معتاده خونه اینا نمیمونه من از داداشم مراقبت میکنم و حکم‌سرپرستی‌و گرفتم‌ آیا‌ میتونم‌ معافیت‌ بگیرم

 38. سلام من۲۴ سال سن دارم پدرم فوت کرده و از مادرم مراقب میکنم متاهل هم هستم بدونم بچه دارم میشه بگین معاف میشم یا ن

  1. سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت اما در صورتی که سرپرسی مادرتان به عهده شما باشد احتمالا بله

 39. سلام من ۱۹سالمه پدرم مریضه نمیتونه کار کنه من خرجی خونواده ۷نفری ومیدم آیا من معاف میشم وبایذ چیکار کنم

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرسی خانواده و پدرتان با شما باشد بله معاف می شوید.

 40. با سلام، برادر بزرگتر من به واسطه ۳۰ ماه خدمت در جنگ پدرم معاف شد و پدرم الان درگیر بیماری صعب و از کار افتاده هستش که نگه داری و کاراش با منه، آیا می تونم برای کفالت اقدام کنم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان به صورت دقیق گفت ولی احتمالا معاف می شوید

 41. سلام خسته نباشید
  من پدرم فوت شده دو برادر بزرگتر دارم که یکی ازدواج کرده و دیگره دیسک کمر داره و بیکار هستش
  مادرم بیماری سرطان داره و نیاز به مراقبت داره
  میتوانم کفالت مراقبت از مادرم را بگیرم ؟

 42. سلام وقت بخیر ،بنده هم مطالبی که گذاشتید خوندم هم تعداد زیادی از سوالات ،ولی سوالی که دارم ندیدم
  بنده همسرم فوت شده ، یک پسر دارم فعلا فقط ،خودم شاغل هستم و حقوق هم دارم از همسرمتوفی
  و ۳۵سالمه ،اگر از ازدواج صیغه کنم از اون ازدواج یه یه بچه بدنیا بیارم ..میخوام بدونم پسرم کفالت میگیره یا نه
  و برای این که یه کم جریان پیچیدست از کجا مشاوره دقیق بگیرم که مطمئن باشم

  1. سلام، وقت بخیر
   سوالتون گویا نیست. لطفا با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 43. سلام وقت بخیر، مادری هستم که ۶ سال پیش طلاق گرفتم، پسرم با پدرش مونده، الان برای معافیت کفالت مادر اقدام کرده،همه ی شرایط را داریم جز اینکه پیش من زندگی نکرده و اینکه من خودمم شاغلم، نمیدونم تو مصاحبه باید بگم شاغل هستم؟ آیا استعلام میگیرن؟ محل سکونتمون از قبل یکی نیست مشکل ایجاد میکنه؟؟

 44. سلام وقت بخیر، مادری هستم که ۶ ساله طلاق گرفتم، پسرم برای معافیت کفالت اقدام کرده، تمام شرایط کفالت را دارم، جز اینکه پسرم قبل ازین پیش من زندگی نکرده و پیش پدرش بوده و خودم هم شاغلم ، نمیدونم باید بگم شاغلم یا نه؟ آیا استعلام میگیرن؟

  1. سلام، وقت بخیر
   ارتباطی با شاغل بودن شما ندارد معافیت فرزند.

 45. من پدر بزرگ پدریم ۷۵ب بالاس عمو و عمه ندارم ولی پدرم هستش تک فرزندع راهی هست بتونم کفالت بگیرم ؟؟

 46. سلام عرض ادب
  ۳۰ سالم هست ، ۴سال پیش مادر و پدرم طلاق گرفتن ، مادرم فوت کردن پارسال ، یک برادر دارم که ازدواج کرده و خارج از کشور هست
  ۸سال پیش دانشگاهم تمام شده
  معافیت شامل حالم میشود ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت ولی احتمالا بله شامل حالتان می شود.

 47. سلام وقت بخیر
  من در حال خدمت هستم پدرم ۳ ماه پیش فوت شد. مادرم تنها زندگی میکنه و من مسئول تامین مخارج هستم و پیش مادرم زندگی میکنم.
  مادرم پیش از ازدواج با پدرم یه پسر داشت که حدود ۳۷ ساله باهاش رابطه ای نداره. تا جایی که من میدونم اون پسر متاهل هست و بچه داره.
  آیا مشمول کفالت مادر هستم؟

 48. باعرض درود بنده ۲۸سالم است و مادر فوت کرده و پدر یک زن دیگر اختیار کرده و خانه‌ی جدید گرفته آیا میشود معافیت کفالت خواهر کوچکتر را گرفت باوجود برادر ۲سال کوچکتر میشود معافیت گرفت

   1. سلام من پدرم ۷۰ سالشه ۳ تا برادر بزرگتر از خودم دارم که دوتا شون خدمت زدن ویکی شون فوت شده پدرم هم مریض هس عمل پروستات انجام داده

    1. سلام، وقت بخیر
     در صورتی که سرپرسی پدرتان با شما باشد و برای ادامه زندگی به شما نیاز داشته باشند می توانید کفالت بگیرید.

 49. سلام من محمود هستم متولد ۱۳۶۲.۵.۱ دوماه آموزشی راردکردم ولی دریگان خدمت نرفتم والان ازناحیه چشم سوراخی قرنیه دارم آیا من میتوانم بامدرک پزشکی معافیت بگیرم یانه لطفن راهنمایی کنید باتشکرازلطف شما

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد، نمی توان به صورت دقیق گفت

 50. سلام
  من ۸ سال غیبت دارم و پدر معلول
  آیا معافیت تعلق میگیره بخاطر غیبتی ک دارم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر در صورتی که غیبت داشته باشید معافیت نمی توانید بگیرید.

 51. سلام وقت بخیر.
  بنده پدرم سال ها پیش فوت کرده و دو برادر بزرگتر هم دارم که برادر بزرگم کفالت گرفت ولی اون یکی برادرم خدمت رفت. الان هردو ازدواج کردند و مادرم هم تنهاست، آیا امکان دارد که من هم بتوانم کفالت بگیرم.
  سپاس از پاسخگویی شما.

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرستی مادر به عهده شما باشد و ایشان به نگهداری نیاز داشته باشند می توانید معافیت بگیرید.

 52. سلام خسته نباشید
  من سال ۹۹ معافیت موقت کفالت گرفتم (پدر و مادرم سال ۹۹ جدا شدندو مادرم هم ازدواج مجدد نداشته ولی پدرم دوساله و نیم هست که ازدواج مجدد کرده) و الان معافیت موقت من تمام شده و دوباره درخواست دادم این بار برای دائم چند روز پیش کمیسیون داشتم و توی کمیسیون رای دادن برای دائم ولی در آخر کمیسیون یکی از شورا ها گفت که شورا رای داده ولی ممکنه وقتی مدارکت برای استان ارسال میشه اونجا تایید نکنه یعنی گفتند ممکنه تایید کنه ممکنه تایید نکنه میخواستم بدونم منظورشون از این حرف چی بود آیا مشکلی در پرونده بوده که من اطلاع ندارم یا اینکه یه چیز کلی گفتند که برای همه صادقه ممنون میشم راهنمایی کنید

 53. سلام
  من سال ۹۳ به خدمت اعزام شدم و هیچ غیبتی پشت دفترچه ندارم اما حدود سه چهار ماه بعد از شروع سربازی فرار کردم به علت مشکلات خانوادگی، میخواستم بدونم میتونم برای معافیت اقدام کنم تک فرزندم و با مادرم زندگی میکنم حدود ۸ سال هم هست که والدینم از هم جدا شدن، ممنون میشم پاسخ بدین

  1. سلام، وقت بخیر
   اگه غیبت داشته باشید نمی توانید برای معافیت اقدام کنید.

 54. سلام
  بنده ۲۱سالمه تنها فرزند پسر خانواده هستم ۲ تا خواهر دارم
  تحت پوشش کمیته امداد هستم
  پدر بنده دیسک کمر داره توانایی کار نداره
  آیا معاف میشوم

 55. سلام وقت بخیر من بی ام ای بالای ۳۵ هستم ایا معافیت یا کفالت به من تعلق میگیره

 56. سلام خسته نباشید من در حال خدمت هستم و پدر بنده ۶۵ سال سن دارد دنبال اینم که از کار افتادگی پدرم رو بگیرم و نون بیار خونه من هستم و یک برادر از خود بزرگتر که ازدواج کردند ۱۲ ساعت با ما فاصله دارند از محل زندگیشون آیا میتوانم کفالت پدر رو بگیرم؟

 57. با سلام و خسته نباشید
  من متولد ۷۳ هستم تک فرزند هستم و با مادرم تنها زندگی میکنم پدر و مادرم ۸ سال پیش از هم جدا شدن
  مادرم ۵۱ ساله هست و خودمم از طرفی تصادف داشتم چند جای پاهام پلاتین داره. من میتونم کفالت بگیرم؟؟
  و اگه میتونم اولین قدم رو باید از کجا شروع کنم؟؟ مرسی از پاسخگوییتون
  خیلی واسم مهمه لطفا جواب بدید🙏🩵

  1. سلام، وقت بخیر
   بله می توانید. داخل مقاله توضیح دادیم که باید کجا مراجعه کنید.

 58. پدرم ۶۷ ساله وبیماری پارکینسون وقند داره مادرم آرتروز شدید زانو تعویض مفصل انجام داده فقط دوخواهر دارم هردو خارج از کشور وخودم پزشکی ام تازه تمام شده تنها پسر خانواده هستم مراقبت از پدرومادر را به عهده دارم آیا معافیت شامل حالم میشه؟ البته کفالتشون رو برعهده ندارم ولی غیر از من توی خونه کسی رو ندارند.

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که سرپرست خانواده هستید و پدر و مادرتان به مراقبت شما نیاز دارند بله می توانید معاف شوید.

 59. سلام من معافیت تحصیلی دارم اما میخوام برای کفالت مادر اقدام کنم از یکی شنیدم که باید صبر کنی تا معافیت تحصیلی تموم بشه بعد برای معافیت کفالت اقدام کنی میخواستم ببینم درست گفته یا نه

 60. سلام وقت بخیر برای ضعف بینایی هن معافیت میدن دیپلم ندارم هفت سالم غیبت دارم

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد.

 61. سلام اگر برادر بزرگتر متاهل و خدمت رفته داشته باشم میتونم کفالت مادرمو بگیرم؟

 62. سلام من پنج سال مشمول غایب هستم،پدرم سال ۸۳ پرونده بستری در بیمارستان روانپزشکی صدر را دارد و جانباز د درصد است. مادرم یک سال هست الزایمر گرفته و هردو نیاز به مراقبت دارند،سه خواهر بالای ۱۸ سال مجرد دارم.مستاجر هستیم.
  آیا من میتوانم کفیل پدر یا مادرم شوم؟آیا راهی برای معافیت با توجه به غیبت وجود دارد؟آیا کمیسیون موارد خاص میشوم؟

 63. سلام برادرم خارج از ایرانه زندگی می‌کنه پدرم ۷۶سال داره خودم دوتا بچه دارم و سنم ۴۱ آیا معاف میشم؟

 64. سلام وقتتون بخیر
  پدرم دو ساله که فوت کرده
  ولی چند سالی هست از پایان تحصیلم گذشته
  آیا امکان اخذ معافیت کفالت برای من هست ؟

 65. سلام وقتتون بخیر.
  من ۲۹ سالمه تک فرزندم و با مادرم تنها زندگی میکنم.
  مادرم ۵۱ ساله هست و ۹ سال هست که از پدرم طلاق گرفتن ایا من میتوانم معافیت کفالت مادرم رو بگیرم؟
  چند جای پاهامم پلاتین داره.
  اگه میتونم ممنون میشم بگید اولین قدمم باید از کجا باشه. خیلی مهمه ممنون میشم جوابم رو بدید.
  متشکرم خسته نباشید

  1. سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت
   در خصوص پلاتین داخل پای شما هم بستگی به نظر قاضی دارد.

 66. من ۳۱ سالم و تا الان معافیت تحصیلی داشتم پدرم فوت شده سال ۹۴ میخوام کفالت مادرم بگیرم مادرم ۷۵ سالش ولی برادر بزرگ تردارم اونا ازدواج کردن رفتن من از مادر نگهداری میکنم میتوانم از قانون کفالت استفاده کنم

   1. سلام الام من خودم تنها فرزند بالای ۱۸ سال مادرم هستم و مادرم طلاق گرفتن و من الام میخوام کفالت مادرم رو بگیرم . میخواستم بدونم که اگه الان من کفالت مادر رو بگیرم و بعدا من ازدواج کنم و تا اون موقع برادرم ۱۸ سالش بشه برادرم هم میتونه کفالت مادرم رو بگیره و سربازی نره ؟

    1. سلام، وقت بخیر
     نمی توان به طور دقیق گفت بستگی به شرایط دارد. اصولا یکی از فرزندان می تواند معافیت کفالت بگیرد اما ممکن است دو فرزند هم بتوانند.

 67. سلام وقت بخیر.من پدرم فوت شده و یک خواهر معلول دارم .بعد از اینکه لیسانس گرفتم به دلیل اینکه خرج زندگی بالا بود و پدرم در اون زمان به دلیل عمل دیسک کمر خیلی نمیتونست کار کنه من هم وارد بازار کار شدم .الان که پدرم فوت شده و خواهر و مادرم رو خرجشون با منه اقدام به کفالت میتونم بکنم با توجه به غیبت ام.و اینکه من برام سابقه بیمه از همون سال رد شده که ثابت میکنه کار میکردم

  1. سلام، وقت بخیر
   بله شرایط معافیت کفالت را دارید، می توانید اقدام کنید اما تایید شدن آن را به صورت قطعی نمی توانیم بگوییم.

 68. سلام من پدرم پارسال عمل قلب باز انجام دادن ایا میتونم کفالت بگیرم از این طریق؟یه برادر بزرگتر دارم که خارج از ایرانه (خدمت هم رفته)

  1. سلام، وقت بخیر
   به نظر کمیسیون پزشکی بستگی دارد.

 69. سلام من مشمول سربازی شدم ۱۲ ساله که پدرم فوت شده و قبل از فوت پدر مادرم طلاق گرفته بود و ازدواج کرد . ومنو ول کرد الانم خرج زندگیم خودم رو میدم ایا معاف میشم؟؟ البته مادر خوانده ام هم خودم کاراشو انجام میدم لطفا جواب بدید!

  1. سلام، وقت بخیر
   به طور دقیق نمی توان گفت ولی در صورتی که پدر و مادرتان طلاق گرفته باشند معاف می شوید.

 70. سلام خسته نباشید بنده پددم سال ۹۶ فوت کرده و با مادرم که بازنشسته آموزش و‌پرورش هست زندگی میکنم و برادر و خواهرم ازدواج کرده اند و در ساوه زندگی میکنند و ما در لرستان_خرم آباد هستیم مادرم چون که کسی پیشش نیست تنهاست و فقط منم که کمک خرج مادرم هستم و ایشون جز من کسی رو الان ندارن اینجا که مراقبش باشه و کاراش رو انجام بده متولد ۳۷ هستن مادرم خواستم بپرسم شرایط معافیت کفالت برای من هست که پیگیر بشم چون مسلما در هیچ صورتی نمیتونم مادرم رو تنها بذارم با تشکر.

 71. سلام خسته نباشید
  من ۲۲ سالمه و پدرم ۸۴ سال دارد
  و دو تا برادر بزرگ تر لز خودم دارم و آنها ازدواج کردند و یکی شهرستان است و یکی هم با ما است
  چگونه من میتوانم کفالت پدرم را بگیرم و در ظمن دو تا برادر بزرگم یکی معافیت سربازی گرفته و یکی نگرفته در حال غیبت است

  و من که از همه کوچیک هستم میتوانم کفالت معافیت سربازی دائم را بگیرم؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   تنها درصورتی که سرپرست خانواده باشید و یا پدرتان توانایی تنها زندگی کردن نداشته باشند و برای زندگی به شما نیاز داشته باشند می توانید معافیت کفالت بگیرید.

 72. سلام من ۱۸ سالمه پدر و مادرم چند سالی هست که طلاق گرفتن یه برادر ۱۵ ساله هم دارم ایا میتونم کفالت مادرم بگیرم یا امکانش هست بخاطر اینکه سن برادرم بهم نزدیکه معافیت موقت بگیرم و نتونم بعدش معافیت دایم نشم؟

 73. سلام پدرم ۶۰ ساله است و سنگ کلیه دارد آیا میتوانم معاف شوم؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد اما سن معافیت ۷۵ سال است.

 74. سلام
  آیا اگر من تک پسر خانواده باشم و سن پدر ۷۰ سال تمام و بازنشسته باشد، می توان جهت معافیت اقدام نمود؟

  1. سلام، وقت بخیر
   سن پدر باید از ۷۵ سال گذشته باشد.

 75. من پسرم ۲۰ سالشه برای کفالت مادر مطلقه اقدامی کردیم و معافیت موقت گرفتیم الان دو سا ل ۶ ماه از طلاق گذشته میخوام برم دائم بگیرم می گویند مشمول باید سرکار برود تا دائم بدهند درسته

 76. سلام بنده کفالت مادرمو به عهده دارم و از دانشگاه هم انصراف دادم به دلیل نیاز مالی چندسالی هم هست ک دارم کار میکنم میتونم معافیت بگیرم ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   نمی توان به طور دقیق گفت ولی در صورتی که واجد شرایط کفالت مادرتان باشید بله می توانید معاف شوید.

 77. سلام خسته نباشید آقا من یه مادربزرگ مادری دارم از بچگی پیششم و بزرگم کرده بجز مادرم هیچ فرزند دیگه ای نداره خودمم تک پسرم و یه خواهر دارم بنظرتون من میتونم معافیت بگیرم ؟دو سه سال پیش باید پست میکردم 🤦🏻

 78. سلام‌من‌۱۸‌سالمه‌وپدرم‌نابیناست‌میتونم‌معاف‌پدرم‌بشم‌یه‌جورایی‌سرپرست‌
  خانوادم‌البته‌یه‌برادر‌کوچکترم‌‌دارم‌که‌۱۵‌سالشه

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد ولی احتمالا بله معاف می شوید.

   1. سلام
    من میخوام برای پدرم کفالت بگیرم. بیماری پدرم شامل مواردیه که مورد تایید نظام وظیفس. میخواستم بدونم اگه پدرم با اینکه مریضه ولی شاغل باشه بهم کفالت میدن یا خیر

 79. سلام من الان ۴ سال که پدرم نیستش یعنی دیگه نمیاد معتاد هم هست خرجی هم نمی‌داد فقط خودمو مادرم با یه برادر ۱۰ساله دارم و مادرم برگه سرپرستی داره آیا معاف میشم

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که والدین طلاق گرفته باشند بله معاف می شوید.

 80. سلام من پدر معلول دارم نصف بدنش فلج هست و هم دیکس دارد و یه برادر ۱۳ ساله دارم من آیا میتوانم معافیت کفالت پدر را بگیریم

 81. سلام من برای معافیت کفالت اقدام کردم، آخرین مدرک تحصیلیم فوق لیسانسه ولی کارشناس پلیس + ۱۰ گفته باید مدرک دیپلم هم بیاری! درصورتی که مدرک دیپلم در مدرسه هست و بدون مدارک لازم به من نمیدهند.
  چه باید کرد؟

 82. سلام تک فرزند هستم کفالت مادرم را دارم ولی به موقع اقدام نکردم مدارک هم کامل میباشد ولی شامل ۴سال غیبت می‌باشم لطفا راهنماییم کنید

 83. سلام بنده متهل سه تادختردارم مادرم وخواهرم من خرجیشون میدم بااینک سته تادخترتومدرسه دارم خیلی اذیت شدم ونمیتونم براشون برسم مادرم هم فشارخون داره هر۲۰روزی بایدبراش دارو بگیرم منم هم کارگرم دستم پلاتین داره شانه کتفم راست پلاتینیه حتی پول ندارم درش بیارم

 84. درود برشما
  من ۴۱ سال دارم. با دو فرزند دختر که چند سالی هم متارکه کردم و حضانت بچه ها با منه.
  آیا راهی جهت معافیت هست؟

  1. سلام، وقت بخیر
   به پلیس به علاوه ۱۰ مراجعه نمایید.

   1. سلام من ۳۸سالم پدرومادرم فوت شودن ودارایه دوفرزند زیر ده سال ومادر انها مطلقه ومن سرپرست انها هستم

 85. سلام من دو تا بچه دارم با یه مادر پیر که سرپرستیشون کنم از خدمت معاف میشوم یانه

  1. سلام، وقت بخیر
   تماس بگیرید لطفا تا شما را راهنمایی کنیم.

   1. سلام وقت بخیر من پدرم بالای ۷۵ هستن و از کار افتاده هستن و دوبرادر بزرگ دارم که ازدواج کردند من غیبت ندارم میتونم کفالت بگیرم

     1. سلام من مادرم ۳ سال فوت کرده و پدرم از مادرم ۱۵ سال قبل طلاق گرفته و نیست یک خواهر دارم میتونم کفالت خواهرم را بگیرم

 86. من الان تو کمیسبون کفالت پدرم تایید شد الان رفتم تو غیبت معافیت به من میدن؟! ۸ ماه خدوت کردم.

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که غیبت خورده باشید خیر معاف نمی شوید.

   1. سلام من سرپرست هستم مادر پدرم ۲۵ماه طلاق گرفتن هنوز به ۳۰ماه نرسیده نمیتونم معافیت داعم بگیرم؟

    1. سلام، وقت بخیر
     برای معافیت دائم ۳۰ ماه باید از طلاق بگذرد.

 87. سلام من پدرم ۲۰ سال فوت شده مادرم ازدواج کرده ولی دوباره طلاق گرفته میتونم کفالت بگیرم
  درضمن سرباز هم هستم

  1. سلام، وقت بخیر
   به سن شما و این که آیا برادر و خواهر دیگری دارید بستگی دارد.

 88. سلام.من پدرم بحرینی بوده.و کارت سبز بحرینی دارم.آیا باید خدمت کنم؟در ضمن پدرم فوت شده و بحرین خاک شده ،اما با خوانوادم ایران زندگی میکنم

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که تابعیت شما ایرانی باشد مشمول خدمت هستید.

 89. سلام و عرض ادب
  بنده تست تراکم استخوان دادم و متوجه شدم که تی اسکورم ۲.۸- هست
  میخواستم بدونم آیا میتونم معاف دائم بشم؟

   1. سلام.پدر من چن ساله که به خاطر عمل دیسک کمر از کار افتاده شده معافیت به من تعلق میگیره ؟

    1. سلام، وقت بخیر
     بستگی به تایید کمیسیون پزشکی دارد.

    2. سلام خسته نباشید
     من سال ۹۹ معافیت موقت کفالت گرفتم و الان معافیت موقت من تمام شده و دوباره درخواست دادم این بار برای دائم چند روز پیش کمیسیون داشتم و توی کمیسیون رای دادن برای دائم ولی در آخر کمیسیون یکی از شورا ها گفت که شورا رای داده ولی ممکنه وقتی مدارکت برای استان ارسال میشه اونجا تایید نکنه یعنی گفتند ممکنه تایید کنه ممکنه تایید نکنه میخواستم بدونم منظورشون از این حرف چی بود آیا مشکلی در پرونده بوده که من اطلاع ندارم یا اینکه یه چیز کلی گفتند که برای همه صادقه ممنون میشم راهنمایی کنید

    3. سلام کسی که غیبت داشته باشه و پدر مادرش طلاق گرفته باشن میشه کفالت بگیره یک برادر هم داشته باشه که متاهله و سربازی رفته

     1. سلام، وقت بخیر
      در صورتی که غیبت داشته باشید خیر، معاف نمی شوید.

 90. سلام من دوبرادر معلول از کارافتاده با مادر بیوه دارم ایا میتونم معاف بشم

   1. سلام ، پدرم ۱۰سالی هست فوت کرده و مادرم مستمری بگیر بیمه تامین اجتماعی پدرم هستش ، یه فرم از پلیس +۱۰ گرفتم و از الان به بعد نمی‌دونم چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید!

     1. سلام من ١برادر معلول و٢ خواهر معلول دارم و مادرم فوت شده و پدرم ازدواج کرده ومن غیبت دارم آیا میشه معاف شد کفالتشونو بگیرم؟

     2. سلام، وقت بخیر
      در صورتی که غیبت داشته باشید خیر نمی توانید

   2. سلام من مادرم فوت کرده وخودم متاهلم ویک فرزند دارم وسه برادرکوچکتر ازخودم ومخواهم کفالت پدر وبرادرانم رابگیرم وپدرم۴۶ سال سن دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *