انحصار وراثت حقوق بازنشستگی

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی
در این مقاله قرار است درباره انحصار وراثت حقوقی بازنشستگی توضیح دهیم. در صورت فوت شخصی که اموال، دارایی یا حقوقی داشته، باید انحصار وراثت انجام شود. به تقسیم اموال متوفی بین وراث قانونی ایشان انحصار وراثت گفته می‌شود. یکی از دارایی‌های قابل تقسیم بعد از فوت شخص، حقوق بازنشستگی ایشان است. در ادامه این مطلب، مراحل انحصار وراثت حقوقی بازنشستگی، مدارک مورد نیاز و سهم هر شخص از حقوق بازنشستگی متوفی بررسی می‌کنیم.

مراحل انحصار وراثت حقوق بازنشستگی

برای تقسیم حقوق بازنشستگی بین وراث متوفی باید ابتدا گواهی انحصار وراثت دریافت شود. که مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت به شرح زیر است: ابتدا وراث قانونی متوفی، افراد ذینفع یا وکیل قانونی آن‌ها باید گواهی فوت متوفی را از ثبت احوال دریافت کند. بعد از دریافت گواهی فوت باید وراث یا وکیل انحصار وراثت آن‌ها به همراه سه نفر به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند. این سه نفر باید همه وراث را بشناسند اما نباید از اقوام درجه یک ایشان باشند. در دفتر اسناد سه شخص باید گواهی دهند که متوفی ورثه‌ای غیر از افرادی که نام آنها در استشهادیه انحصار وراثت ذکر شده ندارد. در مرحله بعد باید وراث یا وکیل قانونی آن‌ها به همراه مدارک شناسایی همه وراث (کارت ملی و شناسنامه)، عقدنامه (در صورت تاهل)، اسشتهادیه انحصار وراثت و گواهی فوت به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. باید به شورای حل اختلاف شهری که آخرین محل سکونت متوفی بوده مراجعه کنند. بعد از ارائه مدارک باید دادخواست انحصار وراثت را ثبت کنند. بعد از ثبت دادخواست باید وراث به اداره مالیات مراجعه و با ارائه لیست اموال متوفی و وراث، مالیات بر ارث را مشخص کنند. در مرحله بعد یک آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ می‌شود و در آن مشخصات متوفی و وراث قانونی ایشان منتشر می‌شود. در این صورت اگر افراد دیگری ادعای وراث بودن دارد تا یک ماه فرصت دارند به دادگاه مراجعه و ادعای خود را اثبات کند. در نهایت بعد از همه این مراحل گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود که وراث می‌تواند با این گواهی تقسیم و تحریر ترکه را انجام دهند.

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی بین فرزندان دختر و پسر، همسر، پدر و مادر ایشان انجام می‌شود. سهم هر کدام از این افراد نسبت به هم متفاوت است. فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکند یا شاغل نشود حق دریافت مستمری را دارد. فرزند پسر تا سن ۲۰ سالگی حق دریافت مستمری را دارد مگر در شرایطی که گواهی اشتغال به تحصیل بگیرد که در این صورت تا سن ۲۵ سالگی مستمری دریافت می‌کند. همسر متوفی تا زمانی که ازدواج مجدد (دائمی) نکند مستمری را دریافت می‌کند. تقسیم ماترک یا تقسیم ترکه چیست؟ بیشتر بخوانید: تقسیم ماترک یا تقسیم ترکه چیست؟
انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟
انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به فرزندان، همسر و پدر و مادر تعلق می گیرد.

ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

این قانون به صورت کامل درباره انحصار وراثت حقوق بازنشستگی توضیح می‌دهد. میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره

اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند. حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.

تبصره

مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم الاجراء است. سهم الارث جنین بیشتر بخوانید: سهم الارث جنین

سهم وراث حقوق بازنشستگی

سهم هر یک از افراد از حقوق بازنشستگی متوفی متفاوت است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

سهم فرزندان

به صورت کلی سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر است. اما بر اساس قانون انحصار وراثت سهم فرزندان دختر و پسر برابر است. سهم دختر و پسر به میزان ۲۵ درصد از کل حقوق بازنشستگی است. در صورتی که پدر و مادر هر دو نفر فوت کرده باشند این سهم دو برابر می‌شود. فقط بهتر است توجه داشته باشید اگر فرزند دختر ازدواج کند یا سرکار رود، مستمری ایشان قطع می‌شود. اگر فرزند پسر ۲۰ یا ۲۵ سال را رد کند مستمری ایشان قطع می‌شود.

سهم همسر

سهم همسر متوفی از حقوق بازنشستگی ایشان ۵۰ در صد است. در صورتی که خانم ازدواج مجدد کند مستمری ایشان قطع می‌شود. اگر آقا چند همسر (از ازدواج دائمی) داشته باشد، ۵۰ درصد بین همسران ایشان تقسیم می‌شود.

سهم پدر و مادر

سهم پدر و مادر از انحصار وراثت حقوق بازنشستگی ۲۰ درصد است. این سهم را در صورتی دریافت می‌کنند اگر پدر و مادر تحت تکفل باشند، یا اگر مادر بالای ۵۵ سال و پدر بالای ۶۰ سال سن داشته باشد، یا در صورتی که به اثبات برسد پدر یا مادر از کارافتاده هستند و از بیمه تامین اجتماعی هزینه‌ای دریافت دریافت نمی‌کنند.
سهم وراث از حقوق بازنشستگی
فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکند یا شاغل نشود حق دریافت مستمری را دارد.

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی خانم فوت شده

در صورتی که خانمی فوت کند و حقوق بازشستگی داشته باشد، این حقوق بین وراث ایشان تقسیم می‌شود. در شرایطی این حقوق به همسر ایشان تعلق می‌گیرد که سن ایشان بیشتر از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده باشد و تحت پوشش تامین اجتماعی نباشد. به پدر و مادر خانم در صورتی تعلق می‌گیرد که سن مادر بیشتر از ۵۵ سال و سن پدر ایشان بیشتر از ۶۰ سال باشد. فرزند دختر و پسر خانم در صورتی مشمول می‌شوند که سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده یا گواهی اشتغال به تحصیل داشته باشند. نحوه تقسیم ارث مادر و ارث مادر به فرزندان بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم ارث مادر و ارث مادر به فرزندان

مدارک لازم برای گرفتن حقوق متوفی بازنشسته کشوری

 • شناسنامه و کارت ملی وراث
 • سند ازدواج (در صورت تاهل)
 • استشهادیه انحصار وراثت
 • گواهی فوت
 • اسناد مربوط به بیمه متوفی
 • گواهی رشد فرزندان (در صورت نیاز)
 • گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت تحصیل فرزندان)

سوالات متداول

 1. انحصار وراثت حقوق بازنشستگی چقدر طول می‌کشد؟
زمان انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به پیچیدگی پرونده و موانع آن بستگی دارد. اما به صورت کلی حدود ۱ الی ۲ ماه انجام مراحل انحصار وراثت حقوق بازنشستگی زمان می‌برد.
 1. در چه صورت حقوق مستمری بگیران قطع می‌شود؟
در صورتی که همسر بعد از فوت متوفی دوباره ازدواج کند، مستمری وی قطع می‌شود. فرزند پسر نیز تا ۱۸ سالگی مشمول دریافت حقوق مستمری است. البته اگر پسر دچار مشکلات و معلولیت جسمی باشد مستمری وی قطع نخواهد شد. فرزند دختر نیز تا زمانی که ازدواج نکند و شاغل نداشته باشد مشمول دریافت مستمری هستند.
۴/۵ - (۸۶ امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

168 دیدگاه برای “انحصار وراثت حقوق بازنشستگی

 1. نیلوفر گفته:

  سلام بعد از فوت بازنشسته کشوری ایا فقط ۷۵ درصد حقوق به همسر و یک دختر تعلق میگیرد یا کل حقوق ؟

 2. مرتضایی گفته:

  سلام.یه سوال داشتم از محضرتون.مادر من چندسالی هست که فوت شده وپدرم دوباره تجدید فراش کرده وچندروزی هست که پدرم هم به رحمت خدارفته میخواستم ببینم رضایت ما فرزندان لازمه برای اینکه نامادری ما از حقوق بازنشستگی ارتش پدرم استفاده کنه یانه.خیلی متشکرم

 3. ناشناس گفته:

  سلام پدر بنده ۱۷ ساله فوت کردند و معلم بودن. حقوقشو مامانم میکرفت اونم فوت شد داداشمم ۲۵ سال تمامه من‌ج‌دا شدم‌از همسرم من میتونم بگیرم حقوق پدرمو

 4. فاطمه گفته:

  سلام من ۵۲ سال سن دارم می خوام از همسرم جدا شم تا حقوق مادرم به من برسه وارث دیگه ندارد میشه دوباره صیغه همسرم بشم زندگی کنم مشگل پیش،نمیاد فقط بخاطر حقوق مادرم جدا میشم نه خودم نه همسرم حقوقی نداریم

 5. سجاد حسین زهی گفته:

  من پدرم فوت شده ودوهمسروسه دختربیوه ویک دخترمجرد۳۱ساله داره البته دختران بیوه تحت پوشش کمیته امدادهستندنحوه تقسیم حقوق پدرم بین این پنج نفرچگونه بایدانجام بشه همسراول دودختربیوه ویک مجردداردوهمسردوم یک دختربیوه دارد

 6. حسین گفته:

  سلام این امکان هست ک فردی قبل از مرگش وصیت کند ک بعد از مرگش حقوقش به همسرش نرسد و مثلا ب خیریه ای جایی اهدا شود!

 7. منصوره آزادیم هستم گفته:

  ۵۳ سال سند پدرومادر همسرم فوت کردن پدربزرگم حقوق بگیر آموزش وپرورش بوده سال ۵۸ هم فوت کرده بنده‌ جای حقوق دریافت نمیکنم بدونم این حقوق میتونم بگیرم

 8. K گفته:

  اگرامکان دارد حتما همه را بخونید هر چند می دانم خیلی طولانیست. پدر من بیشتر از دو ساله که از دنیا رفته و بعد از آن گفتند که برای خانه باید انحصار وراثت کنیم. من اصلا خبر نداشتم که حقوق پر بین همسر و دختر مجرد غیر شاغلش تقسیم می شه.رفتیم دفتر و من و به اصطلاح برادر امضا دادیم من فکر می کردم که فقط برای خانه است و چون نمی دانستم که من هم از حقوق سهمی دارم اصلا آن کاغذهایی را که امضا می کردم نخواندم چون هیچ کس به من نگفته بود که چنین سهمی دارم و مادرم و پسرش در واقع سر من کلاه گذاشتند چندی پیش برای تمدید دفترچه بیمه درمان رفتم پیشخوان که از این حق خود باخبر شدم و تمدید نکردند و گفتند بایستی حکم بیاری و البته دفترچه را برای مراجعه به دکتر به خاطر نمی دانم ترک استخوان یا کشبدگی رباط و تاندون و … که آن هم بر اثر ضربه وحشیانه برادر قلدر اتفاق افتاده می خواستم. او ۳۰ ساله و من بالای ۳۰ هستم و حتی بعد از فوت پدر به اون شغلی هم پیشنهاد دادند و درآمد دارد ولی در کمال پررویی حق مرا مادرم خودشون راحت می خورن و من را به شدت در مضیقه می گذارد ( تنها خرجم خوراک اندکی هشت که برای آن هم مادرم اذیت می کند در حالی که برا اون کم نمی ذاره)مادرم به شدت او را می پرستد. این مثلا برادر به شدت وحشی و قلدر و مرا یکبار که گفتم ضربه به دستم زده( ۳ سال پیش و هنوز درمان نکردم و بسیار ادیت کننده است) و همیشه حمله می کنه و تهدید به ضرب و شتم و کشتن می کنه و زندگی منو به تمام معنی حهنم کرده. متاسفانه من به دلیل علاقه به مادرم گفتم خانه به اسم او شود و نمی دانستم که نه تنها خانه بلکه سهم من از حقوق رو هم که اصلا بهش آگاهی نداشتم بالا می کشن. الان من چی کار می تونم بکنم؟ باید مثل خیلی از فرزندان بدجنس بودم و می گفتم سهمم از خونه رو بدین که راحت می تونستم از شهر خودم که بسیار محروم و کاری نمی شه پیدا کرد مهاجرت کنم و برای همیشه راحت شم ولی گفتم مادرم چی کار می کنه که بهم خیانت کنه بعدا. این پسره و تا یه چیزی بر وفق مرادش نیست همش منو و حتی مادرمو تهدید می کنه که و از خونه می ره و کلی مامور می ریزه تو خونه تا ما رو بگیرن و ببرن زندان و به همین دلیل اون می گه تو رو می زنم برو شکایت کن منم می گم تو رو بیان ببرن حداقل ۳۰زندانی می شی و می تونم یه کاری بکنم که اعدامت کنن و یه بلایی سرت بیارن که انگار وجود نداشتی یعنی باج می گیره(فقط به خاطر اعتفادات) و تهدید به ضرب و شتم می کنه و به شدت فحش های جنسی و غیر جنسی وحشتناک بهم می ده و من هیچ کاری نمی تون بکنم چون حمله می کنه. اونجا همه وحشی گری ها و حق خوری ها و آزار و اذیت کردن ها و حق به جانب بودن ها و دروغگو بودن ها رو یادش دادن. خیلی خیلی پوزش دارم از بابت طولانی شدن باید می نوشتم و کلا در مورد همه این موارد یاد شده در بالا در صورت امکان پیشنهاد یا پیشنهاداتی ارائه دهید.

 9. پرستو ابراهیمی گفته:

  سلام
  من ۵۳ سالمه مطلقه هستم آیا میتونم حقوق مرحوم پدربزرگ پدریم را بگیرم ؟پدر بزرگم سال ۶۸ فوت کردن و مادربزرگم سال ۸۰

 10. وحید قربانی گفته:

  من وخواهرم ومادرم باهم زندگی می‌کنیم هر دو مطلقه هستیم حقوق مستمری پدرم رو مادرم می‌گیرد ارتشی هست. من می خواهم خودم بگیرم ولی مدارک دست مادرم هست به کجا باید مراجعه کنم بیمه

 11. افسانه کریمی گفته:

  سلام
  همسرم من را بعد از ۴۴ سال زندگی مشترک دادخواست طلاق داد.و دادگاه هم خیلی راحت حکم طلاق را صادر کرد.
  مجددا خانمی را به عقد دائم خودش درآورد.
  امسال که فوت کرده.
  دخترم معلولیت داره تقاضای حقوق پدرش را داره بیمه گفته ۵۰ درصد به خانمش میرسه و ۲۵ درصد به دخترم.
  پرسیده چرا ۲۵ درصد؟
  گفتن اگر مادر فوت کنه سهم دختر میشه ۵۰ درصد.
  ۵۰ درصد به همسر دوم متوفی و ۲۵ درصد به دختر معلول .خوب ۲۵ درصد بقیه کجا میره؟
  چرا به دختر معلول که سرپرستی یک دختر ۱۵ ساله هست و خودش هم تقریبا یکسال قبل فوت پدر مطلقه شده.
  این چه ربطی به مادرش داره که تا زمانیکه زنده هست این ۲۵ درصد را به دختر نمیدهند.
  خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
  سپاسگزارم

 12. Zinab گفته:

  سلام
  ۳۰ سالمه چندتا خواهر هستیم میخواییم از سرپرستی پدرم خارج شیم گفتن بیمه قط میشه
  اگه بیممون رو قط کنن ایا بعد فوت پدرم حقوق ب ما تعلق میگیرد
  پدرم زن گرفته و مادرمو طلاق داده

 13. شاهین گفته:

  سلام حقوق پدرم مرحوم من رو مادرم میگرفت که بیمه بسته و انحصار وراثت میخواد یکی از برادرهام که چهل سال داره و سالم هم هست و در شهر دیگری هست با ما همکاری نمیکنه حتی حاظر نیست حرف بزنه مادرم خیلی غصه میخوره مریض هم هست شما رو بخدا یک راه حلی بدین مادرم هر روز داغون میشه

 14. مینا گفته:

  سلام من پدرومادر فوت کرده ومن هم ازداوج کرده‌ام وشوهری معتاد هست ومن دوتا دختر دارم میخواستم بدونم من میتونم از حقوق پدرم استفاده کنم یانه تشکر

 15. مهری گفته:

  سلام من مستمری بگیر حقوق مادرم هستم از آموزش و پرورش آیا بعد فوت پدرم که در همان ارکان بازنشسته هست میتوانم حقوق او را هم بگیرم ،،،با تشکر

 16. عصمت ایزد طلب گفته:

  سلام خسته نباشید من همسرقانونی ودوم بازنشسته هستم و دختری هم دارم که خودم بزرگ میکنم وهمسر من الان فوت کرده وبیمه تکمیلی بوده و قطع شده و به همین دلیل به من بگویید چطوری حقوق متوفی رابگیرم

 17. حمید گفته:

  سلام آیا اگر انحصار وراثت انجام نگیرد حقوق مستمری که از پدرم بوده است و مادرم دریافت می کند قطع می شود؟

 18. نازنین گفته:

  من دختر ۴۰ ساله هستم وبا مادرم که سالها پیش با پدرم متارکه کرده زندگی میکنم وازدواج نکرده ام وپدرم دوسال پیش دراثر کرونا فوت کرده وبرادرو سه خواهر دیگرم ازدواج کرده اند وفقط من مجردم آیا حقوق پدرم بمن تماما تعلق میگیرد؟

 19. فاطیما گفته:

  سلام پدر من جانباز ۳۵ درصد حالت اشتغال هستش و من دو تا خواهر ناتنی دارم که خیلی خیلی اذیتمون میکنن یکیشونم طلاق گرفته هنوز پدرم در قید حیاته رفته ادعای حقوقش رو کرده بازگشت خورده ایا قانونی هست که بعد مرگ پدرم حقوق پدرم رو نتونن دریافت کنن؟

 20. زارعی گفته:

  سلام
  من حقوق بازنشستگی خودم رو دریافت می کنم فرزندد خترمو ۵سال بیمه عمر کردم وماهانه مبلغی واریز می کنم بیمه ایران
  ایا بعدار فوت م حقوق م به دخترم میرسد یا چون بیمه داره بهش نمیرسه
  البته بیست سال ه بیمه کردم وعنور مبلغی دریافت. نمی کنه

 21. مریم گفته:

  سلام وقت بخیر
  مادر من کارمند آموزش و پرورش هستن همچنین مستمری بگیر تامین اجتماعی( پدرم فوت شده بعد از فوت پدرم مادرم حقوقشو دریافت میکنه)
  میخواستم بپرسم بعد از فوت مادرم کدوم حقوق به من میرسه از تامین اجتماعی یا آموزش و پرورش

 22. .. گفته:

  سلام من امسال ۱۸ سالم میشه میخوام بدونم اگر حساب به نام خودم باز کنم حقوق مادرم که فوت کرده برای حساب خودم چجوری ریخته شه ؟

 23. مهدی گفته:

  سلام اگر فردی فوت کند و حقوق بین وراث تقسیم شود حقوق فرزندان بعد از ۱۸ سالگی به همسرش تعلق میگیره یا نه

   • ناشناس گفته:

    با سلام
    پدر من دو ماه پیش فوت شدن که بازنشسته کشوری بودن. الان دو دختر مشمول مستمری و به علاوه مادرم هستن. خواستم بپرسم که چند درصد از حقوق بازنشستگی ایشون در زمانی که در قید حیات بودن به ما تعلق می‌گیره

 24. رحیم دریسیان زاده گفته:

  ۳۸سالمه کلیه هام هردوسنگ ساز هستن توانی کارسنگین دارم حقوق پدرم به من تعلق میگیرد

 25. ستاره گفته:

  سلام خسته نباشید
  خانم ۵۸ ساله و خانه دار هستم . شوهرم باز نشسته آموزش و پرورش بود و من زن دوم ایشان بودم ( زن اولشان قبل از ازدواجم به رحمت خدا رفته بودند ) هیچ فرزندی ندارم اما شوهر مرحومم از همسر اولشان ۳ دختر و ۲ پسر دارند که همگی ازدواج کردند. چند درصد از حقوق بازنشستگی شوهر مرحومم به من تعلق می گیرد؟ پیشاپش از زحمات شما متشکرم.

 26. وحید قشنگی گفته:

  سلام بیش از ۶۰ دارم مجرد و از کار افتاده ام، پدرم بازنشسته کشوری ۳۹ سال قبل فوت شده، مادرم مستمری پدرم را میگرفت اما ۱۳ سال قبل فوت شده، من بیکار و از کار افتاده ام، مستمری مادرم به من تعلق میگیرد؟ از زحمات بیدریغ شما سپاسگزارم

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   به تنهایی می‌توانید برای انحصار وراثت اقدام کنید و احتیاجی به رضایت باقی وراث نیست.

 27. حمید گفته:

  سلام پدرمن فوت شده و حقوق بازنشستگی اش(تامین اجتماعی) را مادرم می گیرد اگر انحصار وراثت نکنیم حقوق مادرم قطع می شود؟

 28. مجتبی گفته:

  سلام.مادر من فوت شده و پدرم حقوق بگیر است ولی دکترها قط امید کردند ولی یک خاهر بیوه دارم که بعد از پدرم حقوقش به او میرسد ولی یک برادر دارم که از لحاظ جسمی و روحی دچار چندین مشکلات است و خدمت سربازی را هم معاف داعم شده حال میخواستم بدونم از حقوق پدرم به برادرم هم میرسد؟ ممنون.

 29. هادی گفته:

  باعرض سلام برای مستمری پدرم که فوت کرده که انحصار وراثت شده نیاز است که وارثین امضا کنن تا حقوق بازشود

 30. عباس گفته:

  سلام وقت شمابخیر پدرمن بازنشسته تامین اجتماعی بودن و دوماهه که فوت کردن.الان واسه انتقال این حقوق به مادرم آیاحتما باید انحصار وراثت انجام بشه.هیچکدوممون تقاضایی نداریم فقط این حقوق به مادرمون برسه یکی از خواهرام کانادا هستن دسترسی بهشون نداریم.ممنون ازشما

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 31. غلامرضا گفته:

  سلام
  متوفی بازنشسته لشگری می باشد ، فقط همسرش واجد شرایط دریافت مستمری می باشد .
  آیا کل حقوق به همسرش میرسد ؟ یا فقط ۵۰٪ آن ؟

 32. سعید گفته:

  سلام
  اگر یک بازنشسته کشوری همسرش فوت کرده باشد یا طلاق داده باشد و دارای چند فرزند باشد، آیا بعد از فوت خودش فقط ۲۵ درصد از حقوقش را به کل فرزندانش میدهند؟ مثلا اگر ۱۰ میلیون حقوق بازنشستگی می گرفت و دارای دو فرزند دختر بود که نه شاغل باشند و نه ازدواج کرده باشند، آیا فقط صندوق بازنشستگی کشوری به هر کدام از آنها ماهانه فقط یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان حقوق مستمری میدهد؟

 33. nasrin گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  پدرو مادرم فوت شده و من و خواهرم مستمری بگیر پدرم هستیم،اگر من شاغل شوم مستمری من به خواهرم میرسد یا کاملا قطع میشود؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   سهم شما نیز به خواهرتان می رسد. برای اطمینان بیشتر با سازمان مربوطه صحبت کنید.

 34. Benyamin گفته:

  با سلام پدره خدابیامرزم بازنشسته آموزش و پرورش کشور هستن حدود بیست روزه به زحمت خدا رفتند آیا پدرم گه در بود خود ارثیه فرزندان را در بود حیات داده است حال فرزندان جز وراث و مدعی الارث یا همان انحصار وراثت باید صورت گیرد .پدرم بنده خدا از دار دنیا یک باب مسکن و یه مبلغه ناچیزی حقوق ماهیانه داشت .مادرم در حیات هستن

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   اگر سند انتقال به نام هر یک از فرزندان داده است، الان دیگر هیچ کدام نمی توانند ادعایی داشته باشند.

 35. مریم گفته:

  سلام.من از همسرم جدا شدم و هیچ درآمدی هم ندارم وپدرم نیز فوت شدن،پدربزرگ و مادربزرگ پدریم هم فوت شدن،میتونم حقوق پدربزرگم رو کامل بگیرم؟

 36. سهیلا گفته:

  سلام من تنها دختر مجرد خانواده هستم حقوق پدرم رو بعد از فوتشون مادرم میگیرن بعد از خدایی نکرده فوت ایشون حقوق به من تعلق میگیره ؟ برای گرفتن حقوق رضایت دادن برادر و خواهر متاهلم نیاز هست؟

 37. حسین گفته:

  سلام
  اگر وراث فقط یک دختر و یک پسر باشه پسر ۲۰ ساله و ادامه تحصیل ندهد آیا کل حقوق به دختر می رسد.(کودک ۱۲ ساله).

 38. احمد گفته:

  سلام آیا راهی وجود دارد که بعد فوت افراد تحت تکفل مثال مادر از حقوق تامین اجتماعی ارث نبرد وحقوق کامل به همسر و فرزندانم برسد ..مثلا بصورت ثبتی سندی جهت این کار تنظیم شود

 39. فاطمه گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  پدرم بازنشسته مس سرچشمه هست با فوت مادر ازدواج مجدد داشتند سوالم اینه با تعهد محضری میتونند مبلغ یا درصدی از حقوقشون رو به نام بنده بزنند شرایط سنی وازدواج و معلولیت هم ندارم

 40. ناشناس گفته:

  باسلام خدمت شما من یه خانم ۴۰ ساله هستم ک باوجود چن فرزند یتیم ک بیکار ودانشجو هستن شوهرم بازنشسته شرکت نفت بودن ومن زن دوم هستم خانم اول ۷۰ سالشه ک بچهاش همه رفتن سرزندگیشون ومن توان نگهداری وهزینه بالایه اینارو ندارم وشرکت حقوق ما دوتا زنو مساوی میده یا این قانونه ک یه زن جوان بایه زن سالمند هردومثل هم حقوق بگیرن

 41. علی.خ گفته:

  سلام،من ۴۸ سالمه،پدرم چندروز پیش به رحمت خدا رفت
  الان ۷ساله بیکارم و چشم راستم در کودکی بینایی را از دست داده،آیا شامل مستمری میشوم؟

  • Avatar photo
   احسان دهداری گفته:

   سلام، وقت بخیر
   باید به سازمان مربوطه مراجعه نمایید ارجاع داده می شوید به کمیسیون پزشکی

 42. مریم گفته:

  سلام احترام
  خواهش حقوق بازنشستگان فوت شده را به زن مرد بازنشسته بدهید نه به دختر ها ونه فرد مطلق دختر بازنشسته ندهید چون این چیزها زندگی ها فرو پاشی وهم فرد مجرد هم ازدواج کند پس دولت محترم می خوام این چیزها را حذف کن واون کسانی همسر ش معتاد است به اون خانواده ها کمک کن ولی این حقوق بازنشسته پدر حذف کن تا خانواده ها فروپاشی نشه

 43. ناشناس گفته:

  سلام وقت بخیر
  بنده پدرم بیماری روانی داره پدربزرگم مستمری بگیر تامین اجتماعی بود که بعد از مرگ حقوق ایشان بین پدر و مادربزرگم تقسیم آیا بعد از مرگ پدرم مستمری که الان پدرم میگیرد به من تعلق میگیرد؟
  بنده خانم ۱۸ ساله مجرد
  و یک سوال دیگر آیا بعد از مرگ مادربزرگم حقوق ایشان به پدرم تعلق میگیرد؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 44. امیر گفته:

  سلام برای انجام این مراحل اگه شناسنامه یکی از فرزنداو پسر نباشد ولی کپی شناسنامه و اصل کارت ملی هست میشود اقدام کرد .

 45. سولماز جعفری گفته:

  سلام. طبق قانون حقوق خواهر متوفی من به مادرم می رسد. آیا صد در صد حقوق به ایشان تعلق می گیرد؟ اگر درصدی است چند درصد؟ تشکر

 46. الهه گفته:

  سلام اگر وراث مشمول فقط یک دختر و مادر باشند حقوق بازنشستگی پدر به چه نسبتی بین این دو فرد تقسیم میشه؟

 47. رسول گفته:

  محدودیت سنی برای فرزندان پسر یا نماینده قانونی تأیید شده از دادگاه باید برداشته و حقوق ورثه پرداخت شود

  اموال در انحصار ورثه قانونی باشد.

  ودر صورت وجود زوجه حق و حقوق طبق خواسته فرزندان ذکور باشد.

 48. ناشناس گفته:

  سلام چرا حقوق به دختری که پدروپسر مادر از کار افتاده بودن وبه آنها پوشک میزان آن دختر هیچ کاری به آنها نکردن و همش عروس خانواده به آنها خدمت میکرد وان دختر از ارث شوهرش ۵ خانه دارد آیا ظلم نیست به کس که به پدرو مادر نرسیده مستمری آنها بگیرد

 49. ناشناس گفته:

  ببخشید در صورتی که مستمری بگیر پدر نخاهد بعد از مرگش حقوق مستمری بگیر او به دختر مجردم انتقال پیدا کند و تقاضای قطع مستمری بگیر فرزند دختر مجردم باشد آیا از طرف بیمه خاسته او پذیرفته میشود؟ لطفا پاسخ دهید

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 50. بنفشه گفته:

  با سلام
  مادرم وظیفه بگیر اموزش پرورشه.آیا من و خواهرم میتونیم این حقوق رو بگیریم؟

 51. مهدی گفته:

  فرزند پسر معلول تا کی میتواند از حقوق بازنشیتگی پدر که در نیروی انتظامی خدمت میکرده استفاده کند.شدت معلولیت از ناحیه دست وپا و لگن راست و نابینای چشم راست ۳۵%هستم و قادر به انجام کارهای که توان حتی معمولی نیاز داره نیستم،ممنون از شما بابت راهنماییتان متشکر.

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 52. سامان عزتی گفته:

  سلام اگر فرزند یک زن مستمری بگیر حقوقش قطع بشه بعد از ۱۸ سالگی این حقوق به مستمری زن اضافه میشه یا نه؟

 53. شادی گفته:

  سلام. یه سوال دارم:پدرم بازنشته نیروهای مسلح هستن. من شغل ازاد دارم که چند سالی هست بیمه تامین اجتماعی برایم رد شده است ینی سابقه کار دارم. سوالم اینکه اگر پدرم فوت کند و من از بیمه ام استعفا بدهم حقوق بازنشتگی پدرم پس از فوتش به من میرسد یا خیر؟ ” من بعد از فوت پدرم از بیمه استعفا بدهم” اگر هیچ وراث دیگری جز من نداشته باشد. ممنون میشم جوابم را بدهید.

 54. انسیه گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  من کارمند هستم آیا قانونی هست که بعد مرگم حقوقم به برادر از کار افتاده ام برسه؟؟؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 55. ناشناس گفته:

  سلام
  پدر من بازنشسته آموزش و پرورش هست.میخواستم بدونم بعد از فوت ایشان و مادرم ، حقوق بازنشستگیشون به من تعلق میگیره یا نه؟؟ سنم هم بالای ۳۰ هست.

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

  • مهناز اکبری گفته:

   سلام
   برای انحصار وراثت خواهرام مدارک نمی‌دن

   فقط کپی دادن

   در پیشخوان قضایی کرج ثبت کردم،امروز ابلاغیه اومده که مدارک رو تا ده روز کامل کنید

   اصل شناسنامه و کارت ملی رو نمیدن، چیکار کنم؟

   • Avatar photo
    احسان دهداری گفته:

    سلام، وقت بخیر
    برای این موارد اصل مدارک نیاز هستش
    اگر امکان دارد از کپی برابر اصل استفاده کنید. در غیر این صورت از طرف اداره ثبت احوال جهت اخز نسخه المثنی اسناد پیگیری نمایید.

   • زهرا گفته:

    من‌یه‌زنم‌که‌بیمه‌کشاورزی‌واریز‌میکنم‌‌بعداز‌فوت‌خودم‌‌حقوق‌بازنشستگیم‌به‌همسرم‌تعلق‌میگیرد

 56. منیر گفته:

  خانمی که همسرش فوت کرده (همسر بازنشسته تامین اجتماعی بیمه حرف بوده ولی حقوق بسیار کمی میگرفته) می‌تواند حقوق بازنشستگی پدر یا برادر فوت شده‌‌اش را دریافت کند؟

  • Avatar photo
   احسان دهداری گفته:

   سلام، وقت بخیر
   بله می‌تواند حقوق بازنشستگی پدر یا برادر فوت شده‌اش را دریافت کند.

 57. ناشناس گفته:

  سلام اگه دختر طلاق بگیره بعد حقوق قانونی بهش تعلق میگیره بعداز دریافت حقوق میتونه صیغه شوهرش بشه ایا راهی برای مقابله بااین هست؟

 58. ناشناس گفته:

  سلام یه بنده خدایی نظامی فوت کرده حقوقش رو به نام همسرش کرده حالا همسرش ازدواج کرده وبچه داره البته صیغه ای حالا مادرش از پدرش جدا شده ایا حقوق به مادر متوفی تعلق میگیره اگر میگیره چند درصده

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 59. محمدجواد حسن پور دهم گفته:

  سلام
  ببخشید در حوزه علمیه درس خواندن هم جزو محصل بودن حساب میشه؟؟
  ممنون میشم پاسخ گو باشید

 60. یزدان گفته:

  سلام و عرض ادب به شما عزیزان.یکی از خواهرهای بنده مجرد و شاغل (معلم) هست .و یک مادر بالای ۶۰ سال دارم.که همه با هم زندگی میکنند.آیا بعد از فوت خواهر ،حقوق خواهر به مادر میرسد؟و بعد از مادر به خواهر های مجرد هم میرسد؟سپاس از راهنمایی شما

  • فائزه طاهری گفته:

   سلام وقت بخیر
   بله درسته حقوق خواهر مجرد بعد از فوت به مادر می‌رسد و در صورت نبود مادر به خواهر خواهد رسید.

 61. سهیلا گفته:

  سلام مادرم و شوهرم هر دو فوت شده اند،من تک فرزند مادرم میباشم،ایا می‌توانم مستمری مادرم را دریافت کنم،در ضمن ایا اگر من مالک یه منزل و یک مغازه باشم مانعی برای دریافت حقوق بازنشستگی مادرم است؟

  • فائزه طاهری گفته:

   سلام وقت بخیر
   بله شما میتونید به عنوان ورثه حقوق ایشان را دریافت کنید و داشتن اموال منقول و غیر منقول تاثیری در این خصوص ندارد.

 62. ناشناس گفته:

  سلام.بنده پدرم فوت کردن تا سن ۲۵ سالگی بخاطر تحصیل حقوقشون دریافت میکردم.الان حقوق بنده قطع شده و بنده درحال تحصیل کارشناسی ارشد هستم آیا امکانش هست دوباره حقوق بگیرم ؟

  • فائزه طاهری گفته:

   سلام وفت بخیر
   با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل امکان دریافت حقوق ایشان را خواهید داشت.

 63. ایزدی گفته:

  سلام وقت بخیر من مادر دو فرزند هستم که شوهرم ۳ ماهه فوت کرده ایا از مستمری بیمه به مادر شوهرم تعلق میگیره در ضمن ایشون خودشون مستمری بگیربیمه هستن ؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 64. محمد گفته:

  سلام برادر من پرسنل نیروهای مسلح و۱۸ سال قبل فوت شده ودارای همسر و یک دختر بوده و سن پدر و مادر هم بالای ۶۰ سال بوده ولی پدر و مادر پیگیر سهم الارث خود از حقوق برادرم نشدن و حقوقش رو کامل همسر برادرم میگیرا که دخترش هم با ایشون زندگی میکنه حالا پدر و مادرم سنشون خیلی بالا رفته و بیماریهای زیادز دارن که هزینه درمانشون بالا هست آیا میتونن اقدام کنن برای سهمشون از حقوق متوفی؟اگه جواب مثبته لطفا بفرمایید از چه طریقی اقدام کنن

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

 65. Arash گفته:

  سلام وقت بخیر من ۱۶ سالم هستش و متاسفانه مادرم فوت شدن و قبلا از پدرم جدا شده بودن و من تحت تکلف مادرم بودم آیا حقوق ایشون به من یا مادر بزرگم تعلق میگیره؟!

 66. امین گفته:

  سلام
  پدرم که بازنشسته بوده فوت کرده و مادرم و خواهرم که طلاق گرفته در قید حیات میباشند میخواستم بدونم چند درصد از حقوق به خواهرم میرسه

 67. نادر گفته:

  سلام وخسته نباشید . سال ۹۶ برادرم فوت کردند و الان هم واسه خانوم برادرم حقوق مستمری واریز میشود آیا پدر و مادر مرحوم از حقوق مستمری ارث میبرند ؟ ممنون میشم جوابمان را بدهید در ضمن پدرم بازگشته تامین اجتماعی میباشند

  • آذری گفته:

   سلام. اگر پدر و مادر مرحوم تحت تکفل مرحوم بوده اند و هیچ مستمری دیگری ندارند و سن پدر از ۶۰ سال به بالا و سن مادر از ۵۵ به بالا هستند، ۲۰ در صد از حقوق مرحوم به پدرش و مادرش می‌رسد. موفق باشید.

 68. افسانه گفته:

  سلام

  من از همسر خود جدا شده ام و با مادر خود زندگی می کنم مادر من مستمری بگیر تامین اجتماعی هست و بعد از فوت پدرم حقوق مستمری او نیز به مادر من رسیده چون من آن زمان طلاق نگرفته بودم و الان مادرم دو تا حقوق می گیرد .
  آیا بعد از فوت مادرم من می توانم هم حقوق او و هم حقوق پدرم را ( هر دو رو با هم ) بگیرم ؟

  • تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر.
   سوالتون مربوط به قوانین بیمه هست که باید از بیمه تامین اجتماعی سوال بفرمایید.

 69. مائده گفته:

  سلام وقت بخیر، پدر من ۲۶سال هست که فوت کردن، اون زمان مادر و پدرشون رو تحت تکلف داشتن، بعد از فوتشون، حقوق بازنشستگی به پدر و مادر و همسرشون یعنی مادر بنده تعلق گرفت. بعد از فوت مادربزرگم، حقوقشون قطع شد، حالا به تازگی پدربزرگم فوت کردن، آیا راهی هست که حقوقشون ب مادرم برگرده؟ عمه و عمویی از کارافتاده یا مجرد ندارم و همه شرایط خوبی دارن.

  • تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر.
   بله باید از طریق بیمه اقدام و اعلام کنید که مادر شما تنها ورثه به جامانده هستند.

 70. سیامک دارابی گفته:

  سلام
  من الان ۶۰ ساله هستم و از همسرم جدا شدم ، آیا به من حقوق مستمری پدرم مرحومم تعلق میگیره ؟

  • مسعود گفته:

   بله تعلق میگیره. مادرم ۸۰ سالش هست و وقتی پدرم ده سال پیش فوت کرد مادرم توانست حقوق پدریشو بگیره..ینی حقوق پدر بزرگم…

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در تماس باشید تا شما را راهنمایی کنند.

  • خ گفته:

   سلام پدر عزیزم فوت کرده بیمه تکمیلی داره هزینه میده به همه ورث میرسه یابه دختر مجرد می‌رسه ممنون از راهنمایتون

   • محبوبه نیکبخت گفته:

    سلام.من مطلقه هستم وحقوق مادرم که بازنشسته آموزش پرور ش است را دارم با خواهرم شریکی دریافت میکنیم آیا من می‌توانم فرزند دخترم را که هیچ گونه بیمه ای ندارد بیمه کنم خودم بیمه مادرم که فوت شده هستم

    • ناشناس گفته:

     سلام‌من‌یک‌دختر‌مجرد‌هستم‌پدرم‌۱۵سال‌فوت‌کرده‌وخودمحقوق‌بگیر‌تامین‌اجتماعی‌هستم‌باسابقه‌ده‌سال‌‌وحقوقم‌دوملیون‌صد‌نود‌شیش‌تومان‌است‌مادرم‌حقوق‌پدرم‌رامی‌گیرد‌به‌من‌پول هم‌نمیدهد‌وبا‌مشقت‌وبدبختی‌زندگی‌میکنم‌وضع‌مادر‌هم‌خوب‌هست‌ایا‌من‌میتوانم‌‌شکایت‌کنم‌از‌وراثت‌حقوق‌‌که‌سهمزش‌بگیرم‌ایادستم‌رامیگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای باخبرشدن از آخرین اخبار عضو خبرنامه شوید