انحصار وراثت حقوق بازنشستگی

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی
در این مقاله قرار است درباره انحصار وراثت حقوقی بازنشستگی توضیح دهیم. در صورت فوت شخصی که اموال، دارایی یا حقوقی داشته، باید انحصار وراثت انجام شود. به تقسیم اموال متوفی بین وراث قانونی ایشان انحصار وراثت گفته می‌شود. یکی از دارایی‌های قابل تقسیم بعد از فوت شخص، حقوق بازنشستگی ایشان است. در ادامه این مطلب، مراحل انحصار وراثت حقوقی بازنشستگی، مدارک مورد نیاز و سهم هر شخص از حقوق بازنشستگی متوفی بررسی می‌کنیم.

مراحل انحصار وراثت حقوق بازنشستگی

برای تقسیم حقوق بازنشستگی بین وراث متوفی باید ابتدا گواهی انحصار وراثت دریافت شود. که مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت به شرح زیر است: ابتدا وراث قانونی متوفی، افراد ذینفع یا وکیل قانونی آن‌ها باید گواهی فوت متوفی را از ثبت احوال دریافت کند. بعد از دریافت گواهی فوت باید وراث یا وکیل انحصار وراثت آن‌ها به همراه سه نفر به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند. این سه نفر باید همه وراث را بشناسند اما نباید از اقوام درجه یک ایشان باشند. در دفتر اسناد سه شخص باید گواهی دهند که متوفی ورثه‌ای غیر از افرادی که نام آنها در استشهادیه انحصار وراثت ذکر شده ندارد. در مرحله بعد باید وراث یا وکیل قانونی آن‌ها به همراه مدارک شناسایی همه وراث (کارت ملی و شناسنامه)، عقدنامه (در صورت تاهل)، اسشتهادیه انحصار وراثت و گواهی فوت به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. باید به شورای حل اختلاف شهری که آخرین محل سکونت متوفی بوده مراجعه کنند. بعد از ارائه مدارک باید دادخواست انحصار وراثت را ثبت کنند. بعد از ثبت دادخواست باید وراث به اداره مالیات مراجعه و با ارائه لیست اموال متوفی و وراث، مالیات بر ارث را مشخص کنند. در مرحله بعد یک آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ می‌شود و در آن مشخصات متوفی و وراث قانونی ایشان منتشر می‌شود. در این صورت اگر افراد دیگری ادعای وراث بودن دارد تا یک ماه فرصت دارند به دادگاه مراجعه و ادعای خود را اثبات کند. در نهایت بعد از همه این مراحل گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود که وراث می‌تواند با این گواهی تقسیم و تحریر ترکه را انجام دهند.

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی بین فرزندان دختر و پسر، همسر، پدر و مادر ایشان انجام می‌شود. سهم هر کدام از این افراد نسبت به هم متفاوت است. فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکند یا شاغل نشود حق دریافت مستمری را دارد. فرزند پسر تا سن 20 سالگی حق دریافت مستمری را دارد مگر در شرایطی که گواهی اشتغال به تحصیل بگیرد که در این صورت تا سن 25 سالگی مستمری دریافت می‌کند. همسر متوفی تا زمانی که ازدواج مجدد (دائمی) نکند مستمری را دریافت می‌کند. تقسیم ماترک یا تقسیم ترکه چیست؟ بیشتر بخوانید: تقسیم ماترک یا تقسیم ترکه چیست؟
انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟
انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به فرزندان، همسر و پدر و مادر تعلق می گیرد.

ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده 1391

این قانون به صورت کامل درباره انحصار وراثت حقوق بازنشستگی توضیح می‌دهد. میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره

اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند. حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.

تبصره

مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم الاجراء است. سهم الارث جنین بیشتر بخوانید: سهم الارث جنین

سهم وراث حقوق بازنشستگی

سهم هر یک از افراد از حقوق بازنشستگی متوفی متفاوت است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

سهم فرزندان

به صورت کلی سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر است. اما بر اساس قانون انحصار وراثت سهم فرزندان دختر و پسر برابر است. سهم دختر و پسر به میزان 25 درصد از کل حقوق بازنشستگی است. در صورتی که پدر و مادر هر دو نفر فوت کرده باشند این سهم دو برابر می‌شود. فقط بهتر است توجه داشته باشید اگر فرزند دختر ازدواج کند یا سرکار رود، مستمری ایشان قطع می‌شود. اگر فرزند پسر 20 یا 25 سال را رد کند مستمری ایشان قطع می‌شود.

سهم همسر

سهم همسر متوفی از حقوق بازنشستگی ایشان 50 در صد است. در صورتی که خانم ازدواج مجدد کند مستمری ایشان قطع می‌شود. اگر آقا چند همسر (از ازدواج دائمی) داشته باشد، 50 درصد بین همسران ایشان تقسیم می‌شود.

سهم پدر و مادر

سهم پدر و مادر از انحصار وراثت حقوق بازنشستگی 20 درصد است. این سهم را در صورتی دریافت می‌کنند اگر پدر و مادر تحت تکفل باشند، یا اگر مادر بالای 55 سال و پدر بالای 60 سال سن داشته باشد، یا در صورتی که به اثبات برسد پدر یا مادر از کارافتاده هستند و از بیمه تامین اجتماعی هزینه‌ای دریافت دریافت نمی‌کنند.
سهم وراث از حقوق بازنشستگی
فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکند یا شاغل نشود حق دریافت مستمری را دارد.

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی خانم فوت شده

در صورتی که خانمی فوت کند و حقوق بازشستگی داشته باشد، این حقوق بین وراث ایشان تقسیم می‌شود. در شرایطی این حقوق به همسر ایشان تعلق می‌گیرد که سن ایشان بیشتر از 60 سال باشد و یا از کار افتاده باشد و تحت پوشش تامین اجتماعی نباشد. به پدر و مادر خانم در صورتی تعلق می‌گیرد که سن مادر بیشتر از 55 سال و سن پدر ایشان بیشتر از 60 سال باشد. فرزند دختر و پسر خانم در صورتی مشمول می‌شوند که سن آنها کمتر از 18 سال بوده یا گواهی اشتغال به تحصیل داشته باشند. نحوه تقسیم ارث مادر و ارث مادر به فرزندان بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم ارث مادر و ارث مادر به فرزندان

مدارک لازم برای گرفتن حقوق متوفی بازنشسته کشوری

 • شناسنامه و کارت ملی وراث
 • سند ازدواج (در صورت تاهل)
 • استشهادیه انحصار وراثت
 • گواهی فوت
 • اسناد مربوط به بیمه متوفی
 • گواهی رشد فرزندان (در صورت نیاز)
 • گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت تحصیل فرزندان)

سوالات متداول

 1. انحصار وراثت حقوق بازنشستگی چقدر طول می‌کشد؟
زمان انحصار وراثت حقوق بازنشستگی به پیچیدگی پرونده و موانع آن بستگی دارد. اما به صورت کلی حدود 1 الی 2 ماه انجام مراحل انحصار وراثت حقوق بازنشستگی زمان می‌برد.
 1. در چه صورت حقوق مستمری بگیران قطع می‌شود؟
در صورتی که همسر بعد از فوت متوفی دوباره ازدواج کند، مستمری وی قطع می‌شود. فرزند پسر نیز تا 18 سالگی مشمول دریافت حقوق مستمری است. البته اگر پسر دچار مشکلات و معلولیت جسمی باشد مستمری وی قطع نخواهد شد. فرزند دختر نیز تا زمانی که ازدواج نکند و شاغل نداشته باشد مشمول دریافت مستمری هستند.
4/5 - (104 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

184 پاسخ

 1. سلام من پدرم چهار سال است فوت شده بیمه خدمات درمانی راهن بوده که چون نابینا بوده از پدرش به او رسیده بود.من تنها دختر پدرم هستم مادر من فوت شده یک سال ونیم است که مطلقه هستم هیچ حقوقی هم ندارم آیا حقوق پدرم به من میرسد

  1. سلام، وقت بخیر
   بله به شما تعلق میگیرد حقوق ایشان

 2. سلام
  ایا حقوق پدرفوت شده که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق میگرفت به دخترش که شوهرش فوت کرده و مجرد زندگی میکند ولی حقوق تامین اجتماعی شوهرش را میگیرد تعلق میگیرد؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی به اداره ای که کار میکردن دارد.

 3. سلام وقت بخیر، من پدربزرگم سالها پیش فوت کرده و بازنشسته نیروهای مسلح هست، مادر بزرگم هم فوت کرده
  آیا بخاطر اینکه پدر و مادرم جدا شدن حقوق به من میرسه؟

 4. ببخشید بعداز ازدواج دوم مادر وقطع حقوق به ایشان به حقوق دختر مطعلقه اضافه میشود

 5. پدر من قبل فوت خودش در یک طرح که در کانون بازنشستگان بود حقوق خود را بین یک پسر مجرد معلول و دختر مجردمحصل و همسر به نسبت ۳۰ و ۳۰ وهمسر ۶۰ درصد تقسیم کرده بود و بعد از فوت ایشان هر سه ما رو بانک یک کارت جداگانه و حقوق واریز میشد به تسبت که‌گفتم و اما من چون پیش مادرم بودم و خواهرم دانشگاه در شهر دیگری بود حقوقم رو به حساب خواهرم انتقال دادم و اکنون بعد از اتمام تحصیل خواهرم و اینکه خودم هم به دلایلی جدا زندگی میکنم به این حقوق اختیاج شدید دارم و میخوام که به حساب خودم برگردونم باید چکار کنم ممنون

 6. سلام ۳ماه است حسان وراثت انجام شده هنو ز برای بازمانده همسر حقوقی مسخص نیست

 7. سلام من میخواستم بپرسم پداش بازنشستگی بعداز فوت پدر اندر که به مادرم تعلق گرفته ازطرف بنیاد کاراش وکردیم تا واریز کنن بر آیه مادرم الانم مادرم حالش خرابه اگر خدایی نکرده کاری بشه مادرم این پاداش بین وراث ناپدریم تعلق میگیره یا نه بین وراث مادرم تعلق میگیره ممنون میشم جواب بدین

 8. سلام بعد از فوت بازنشسته کشوری ایا فقط ۷۵ درصد حقوق به همسر و یک دختر تعلق میگیرد یا کل حقوق ؟

 9. سلام.یه سوال داشتم از محضرتون.مادر من چندسالی هست که فوت شده وپدرم دوباره تجدید فراش کرده وچندروزی هست که پدرم هم به رحمت خدارفته میخواستم ببینم رضایت ما فرزندان لازمه برای اینکه نامادری ما از حقوق بازنشستگی ارتش پدرم استفاده کنه یانه.خیلی متشکرم

 10. سلام پدر بنده ۱۷ ساله فوت کردند و معلم بودن. حقوقشو مامانم میکرفت اونم فوت شد داداشمم ۲۵ سال تمامه من‌ج‌دا شدم‌از همسرم من میتونم بگیرم حقوق پدرمو

 11. سلام من ۵۲ سال سن دارم می خوام از همسرم جدا شم تا حقوق مادرم به من برسه وارث دیگه ندارد میشه دوباره صیغه همسرم بشم زندگی کنم مشگل پیش،نمیاد فقط بخاطر حقوق مادرم جدا میشم نه خودم نه همسرم حقوقی نداریم

 12. من پدرم فوت شده ودوهمسروسه دختربیوه ویک دخترمجرد۳۱ساله داره البته دختران بیوه تحت پوشش کمیته امدادهستندنحوه تقسیم حقوق پدرم بین این پنج نفرچگونه بایدانجام بشه همسراول دودختربیوه ویک مجردداردوهمسردوم یک دختربیوه دارد

 13. سلام این امکان هست ک فردی قبل از مرگش وصیت کند ک بعد از مرگش حقوقش به همسرش نرسد و مثلا ب خیریه ای جایی اهدا شود!

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر فقط در خصوص یک سوم اموال می توانند وصیت کنند.

 14. من چند روز پیش پیامی ارسال کرده بودم ولی بین کامنت ها پیدا نمی کنم.

 15. ۵۳ سال سند پدرومادر همسرم فوت کردن پدربزرگم حقوق بگیر آموزش وپرورش بوده سال ۵۸ هم فوت کرده بنده‌ جای حقوق دریافت نمیکنم بدونم این حقوق میتونم بگیرم

 16. اگرامکان دارد حتما همه را بخونید هر چند می دانم خیلی طولانیست. پدر من بیشتر از دو ساله که از دنیا رفته و بعد از آن گفتند که برای خانه باید انحصار وراثت کنیم. من اصلا خبر نداشتم که حقوق پر بین همسر و دختر مجرد غیر شاغلش تقسیم می شه.رفتیم دفتر و من و به اصطلاح برادر امضا دادیم من فکر می کردم که فقط برای خانه است و چون نمی دانستم که من هم از حقوق سهمی دارم اصلا آن کاغذهایی را که امضا می کردم نخواندم چون هیچ کس به من نگفته بود که چنین سهمی دارم و مادرم و پسرش در واقع سر من کلاه گذاشتند چندی پیش برای تمدید دفترچه بیمه درمان رفتم پیشخوان که از این حق خود باخبر شدم و تمدید نکردند و گفتند بایستی حکم بیاری و البته دفترچه را برای مراجعه به دکتر به خاطر نمی دانم ترک استخوان یا کشبدگی رباط و تاندون و … که آن هم بر اثر ضربه وحشیانه برادر قلدر اتفاق افتاده می خواستم. او ۳۰ ساله و من بالای ۳۰ هستم و حتی بعد از فوت پدر به اون شغلی هم پیشنهاد دادند و درآمد دارد ولی در کمال پررویی حق مرا مادرم خودشون راحت می خورن و من را به شدت در مضیقه می گذارد ( تنها خرجم خوراک اندکی هشت که برای آن هم مادرم اذیت می کند در حالی که برا اون کم نمی ذاره)مادرم به شدت او را می پرستد. این مثلا برادر به شدت وحشی و قلدر و مرا یکبار که گفتم ضربه به دستم زده( ۳ سال پیش و هنوز درمان نکردم و بسیار ادیت کننده است) و همیشه حمله می کنه و تهدید به ضرب و شتم و کشتن می کنه و زندگی منو به تمام معنی حهنم کرده. متاسفانه من به دلیل علاقه به مادرم گفتم خانه به اسم او شود و نمی دانستم که نه تنها خانه بلکه سهم من از حقوق رو هم که اصلا بهش آگاهی نداشتم بالا می کشن. الان من چی کار می تونم بکنم؟ باید مثل خیلی از فرزندان بدجنس بودم و می گفتم سهمم از خونه رو بدین که راحت می تونستم از شهر خودم که بسیار محروم و کاری نمی شه پیدا کرد مهاجرت کنم و برای همیشه راحت شم ولی گفتم مادرم چی کار می کنه که بهم خیانت کنه بعدا. این پسره و تا یه چیزی بر وفق مرادش نیست همش منو و حتی مادرمو تهدید می کنه که و از خونه می ره و کلی مامور می ریزه تو خونه تا ما رو بگیرن و ببرن زندان و به همین دلیل اون می گه تو رو می زنم برو شکایت کن منم می گم تو رو بیان ببرن حداقل ۳۰زندانی می شی و می تونم یه کاری بکنم که اعدامت کنن و یه بلایی سرت بیارن که انگار وجود نداشتی یعنی باج می گیره(فقط به خاطر اعتفادات) و تهدید به ضرب و شتم می کنه و به شدت فحش های جنسی و غیر جنسی وحشتناک بهم می ده و من هیچ کاری نمی تون بکنم چون حمله می کنه. اونجا همه وحشی گری ها و حق خوری ها و آزار و اذیت کردن ها و حق به جانب بودن ها و دروغگو بودن ها رو یادش دادن. خیلی خیلی پوزش دارم از بابت طولانی شدن باید می نوشتم و کلا در مورد همه این موارد یاد شده در بالا در صورت امکان پیشنهاد یا پیشنهاداتی ارائه دهید.

 17. سلام
  من ۵۳ سالمه مطلقه هستم آیا میتونم حقوق مرحوم پدربزرگ پدریم را بگیرم ؟پدر بزرگم سال ۶۸ فوت کردن و مادربزرگم سال ۸۰

 18. من وخواهرم ومادرم باهم زندگی می‌کنیم هر دو مطلقه هستیم حقوق مستمری پدرم رو مادرم می‌گیرد ارتشی هست. من می خواهم خودم بگیرم ولی مدارک دست مادرم هست به کجا باید مراجعه کنم بیمه

  1. سلام، وقت بخیر
   به ارگانی که پدرتان خدمت کرده اند باید مراجعه کنید.

 19. سلام
  همسرم من را بعد از ۴۴ سال زندگی مشترک دادخواست طلاق داد.و دادگاه هم خیلی راحت حکم طلاق را صادر کرد.
  مجددا خانمی را به عقد دائم خودش درآورد.
  امسال که فوت کرده.
  دخترم معلولیت داره تقاضای حقوق پدرش را داره بیمه گفته ۵۰ درصد به خانمش میرسه و ۲۵ درصد به دخترم.
  پرسیده چرا ۲۵ درصد؟
  گفتن اگر مادر فوت کنه سهم دختر میشه ۵۰ درصد.
  ۵۰ درصد به همسر دوم متوفی و ۲۵ درصد به دختر معلول .خوب ۲۵ درصد بقیه کجا میره؟
  چرا به دختر معلول که سرپرستی یک دختر ۱۵ ساله هست و خودش هم تقریبا یکسال قبل فوت پدر مطلقه شده.
  این چه ربطی به مادرش داره که تا زمانیکه زنده هست این ۲۵ درصد را به دختر نمیدهند.
  خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
  سپاسگزارم

 20. سلام
  ۳۰ سالمه چندتا خواهر هستیم میخواییم از سرپرستی پدرم خارج شیم گفتن بیمه قط میشه
  اگه بیممون رو قط کنن ایا بعد فوت پدرم حقوق ب ما تعلق میگیرد
  پدرم زن گرفته و مادرمو طلاق داده

 21. سلام حقوق پدرم مرحوم من رو مادرم میگرفت که بیمه بسته و انحصار وراثت میخواد یکی از برادرهام که چهل سال داره و سالم هم هست و در شهر دیگری هست با ما همکاری نمیکنه حتی حاظر نیست حرف بزنه مادرم خیلی غصه میخوره مریض هم هست شما رو بخدا یک راه حلی بدین مادرم هر روز داغون میشه

 22. سلام من پدرومادر فوت کرده ومن هم ازداوج کرده‌ام وشوهری معتاد هست ومن دوتا دختر دارم میخواستم بدونم من میتونم از حقوق پدرم استفاده کنم یانه تشکر

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر حقوق پدر به دختر متاهل تعلق نمیگیرد

 23. سلام من مستمری بگیر حقوق مادرم هستم از آموزش و پرورش آیا بعد فوت پدرم که در همان ارکان بازنشسته هست میتوانم حقوق او را هم بگیرم ،،،با تشکر

  1. سلام، وقت بخیر
   بله به شما تعلق می گیرد.

 24. سلام خسته نباشید من همسرقانونی ودوم بازنشسته هستم و دختری هم دارم که خودم بزرگ میکنم وهمسر من الان فوت کرده وبیمه تکمیلی بوده و قطع شده و به همین دلیل به من بگویید چطوری حقوق متوفی رابگیرم

 25. سلام آیا اگر انحصار وراثت انجام نگیرد حقوق مستمری که از پدرم بوده است و مادرم دریافت می کند قطع می شود؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بله حقوق ممکن است قطع شود

 26. من دختر ۴۰ ساله هستم وبا مادرم که سالها پیش با پدرم متارکه کرده زندگی میکنم وازدواج نکرده ام وپدرم دوسال پیش دراثر کرونا فوت کرده وبرادرو سه خواهر دیگرم ازدواج کرده اند وفقط من مجردم آیا حقوق پدرم بمن تماما تعلق میگیرد؟

 27. سلام پدر من جانباز ۳۵ درصد حالت اشتغال هستش و من دو تا خواهر ناتنی دارم که خیلی خیلی اذیتمون میکنن یکیشونم طلاق گرفته هنوز پدرم در قید حیاته رفته ادعای حقوقش رو کرده بازگشت خورده ایا قانونی هست که بعد مرگ پدرم حقوق پدرم رو نتونن دریافت کنن؟

 28. سلام
  من حقوق بازنشستگی خودم رو دریافت می کنم فرزندد خترمو ۵سال بیمه عمر کردم وماهانه مبلغی واریز می کنم بیمه ایران
  ایا بعدار فوت م حقوق م به دخترم میرسد یا چون بیمه داره بهش نمیرسه
  البته بیست سال ه بیمه کردم وعنور مبلغی دریافت. نمی کنه

  1. سلام، وقت بخیر
   در این مورد باید با متخصصین بیمه صحبت کنید.

 29. سلام وقت بخیر
  مادر من کارمند آموزش و پرورش هستن همچنین مستمری بگیر تامین اجتماعی( پدرم فوت شده بعد از فوت پدرم مادرم حقوقشو دریافت میکنه)
  میخواستم بپرسم بعد از فوت مادرم کدوم حقوق به من میرسه از تامین اجتماعی یا آموزش و پرورش

 30. سلام من امسال ۱۸ سالم میشه میخوام بدونم اگر حساب به نام خودم باز کنم حقوق مادرم که فوت کرده برای حساب خودم چجوری ریخته شه ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   به اداره ای که مادرتان کار میکردن مراجعه کنید.

 31. سلام اگر فردی فوت کند و حقوق بین وراث تقسیم شود حقوق فرزندان بعد از ۱۸ سالگی به همسرش تعلق میگیره یا نه

   1. با سلام
    پدر من دو ماه پیش فوت شدن که بازنشسته کشوری بودن. الان دو دختر مشمول مستمری و به علاوه مادرم هستن. خواستم بپرسم که چند درصد از حقوق بازنشستگی ایشون در زمانی که در قید حیات بودن به ما تعلق می‌گیره

 32. ۳۸سالمه کلیه هام هردوسنگ ساز هستن توانی کارسنگین دارم حقوق پدرم به من تعلق میگیرد

 33. سلام خسته نباشید
  خانم ۵۸ ساله و خانه دار هستم . شوهرم باز نشسته آموزش و پرورش بود و من زن دوم ایشان بودم ( زن اولشان قبل از ازدواجم به رحمت خدا رفته بودند ) هیچ فرزندی ندارم اما شوهر مرحومم از همسر اولشان ۳ دختر و ۲ پسر دارند که همگی ازدواج کردند. چند درصد از حقوق بازنشستگی شوهر مرحومم به من تعلق می گیرد؟ پیشاپش از زحمات شما متشکرم.

 34. سلام بیش از ۶۰ دارم مجرد و از کار افتاده ام، پدرم بازنشسته کشوری ۳۹ سال قبل فوت شده، مادرم مستمری پدرم را میگرفت اما ۱۳ سال قبل فوت شده، من بیکار و از کار افتاده ام، مستمری مادرم به من تعلق میگیرد؟ از زحمات بیدریغ شما سپاسگزارم

   1. سلام من از کار افتاده هستم تحت پوشش بهزیستی آیا میتونم حقوق. مادرمو از آموزش پرورش دریافت کننم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *