دسته: ارث

استاندارد

انحصار وراثت سهام عدالت

در این مقاله قرار است درباره انحصار وراثت سهام عدالت توضیح دهیم. سهام عدالت هم مانند سایر دارایی‌های متوفی می‌ماند. پس بعد از فوت ایشان باید بین وراث قانونی ایشان تقسیم شود. مراحل تقسیم سهام عدالت بین وراث با تقسیم سایر اموال متوفی متفاوت است، ولی در هر صورت برای انحصار وراثت متوفی و تقسیم

استاندارد

 تقسیم ارث فرزند خوانده

در این مقاله قرار است درباره تقسیم ارث فرزند خوانده توضیح دهیم. شاید برای شما هم باور کردنی نباشد که فرزند خوانده حتی در صورتی که نام ایشان در شناسنامه پدر و مادر قرار گرفته باشد هم ارث نمی‌برد و جز وراث محسوب نمی‌شود. در این مقاله درباره چگونگی ارث بردن فرزند خوانده در انحصار

استاندارد

انحصار وراثت اقلیت‌های مذهبی

در این مقاله قرار است درباره انحصار وراثت اقلیت‌های مذهبی توضیح دهیم. قانون اساس جمهوری اسلامی اقلیت‌های مذهبی مانند زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها و کلیمی‌ها را به رسمیت شناخته است. اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می‌داند. اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیت‌های دینی رسمی کشور را

استاندارد

سهم الارث جنین

  در این مقاله قرار است درباره سهم الارث جنین توضیح دهیم. شاید برای شما هم سوال باشد آیا جنینی که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده جز وراث متوفی محسوب می‌شود یا خیر؟ باید بدانید که در قوانین انحصار وراثت قسمتی مربوط به انحصار وراثت جنین یا حمل وجود دارد که

استاندارد

تقسیم ارث زن بدون فرزند

  در این مقاله قرار است درباره تقسیم ارث زن بدون فرزند توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید در صورت فوت هر فردی که اموالی از خود به جا گذاشته باید انحصار وراثت انجام شود. برای انجام انحصار وراثت باید تکلیف اموال و وراث متوفی مشخص شود. درصورتی که اموال به جا مانده از متوفی

استاندارد

سهم الارث طبقه دوم

  در این مقاله قرار است درباره سهم الارث طبقه دوم توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید وراث بر اساس قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند. در هر طبقه وراث بر اساس نسب و سبب قرار دارند. میزان سهم الارث وراث در هر طبقه متفاوت است هم چنین مالیات بر ارث طبقات نسبت به هم

استاندارد

سهم الارث ورثه طبقه اول

  در این مقاله قرار است درباره سهم الارث ورثه طبقه اول توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید در صورتی که فردی فوت کند و اموالی از ایشان به جا مانده باشد باید تکلیف آن اموال مشخص شود و انحصار وراثت انجام شود. وراث بر اساس قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند. که هر طبقه

استاندارد

چه کسانی حق انحصاروراثت دارند

  در این مقاله قرار است درباره اینکه چه کسانی حق انحصاروراثت دارند ، توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید بعد از فوت متوفی‌ای که اموالی (هر چند کم) از ایشان به جا مانده باشد، باید انحصار وراثت انجام شود. انحصار وراثت به مجموعه بررسی اموال متوفی، وراث ایشان و تقسیم اموال موفی بین وراث

استاندارد

انحصار وراثت سرقفلی

در این مقاله قرار است درباره انحصار وراثت سرقفلی توضیح دهیم. سرقفلی هم مانند دیگر اموال به جا مانده از متوفی باید بین وراث تقسیم شود. هیچ یک از وراث حق ندارند بدون اجازه همه وراث سر قفلی را به فرد دیگری انتقال دهند. به صورت کلی سرقفلی با اجازه مالک مغازه قابل انتقال است.

استاندارد

تقسیم ارث مادر چگونه انجام می‌شود؟

در این مقاله قرار است درباره تقسیم ارث مادر یا انحصار وراثت مادر توضیح دهیم. در خصوص انحصار وراثت مادر باورهای اشتباهی وجود دارد که به تمام این موارد می‌پردازیم. مراحل انجام انحصار وراثت مادر تفاوتی با انحصاروراثت افراد دیگر ندارد که در ادامه مقاله توضیح می‌دهیم. مراحل انحصار وراثت مادر در این مرحله چه