برچسب: انحصار وراثت

وکیل ارث
ارث و انحصار وراثت

وکیل ارث

ارث و میراث و مسائل مربوط به آن از مواردی هستند که می‌توان گفت در اکثر مواقع دعواهای خانوادگی را همین موضوع پوشش می‌دهد. کمک

ادامه مطلب »
وکیل مالیات بر ارث
ارث و انحصار وراثت

وکیل مالیات بر ارث

مالیات بر ارث را باید یکی از انواع مالیات دانست که از ورثه فرد فوت شده با توجه به میزان سهم الارث و درجه خویشاوندی

ادامه مطلب »
وکیل وصیت نامه
ارث و انحصار وراثت

وکیل وصیت نامه

تقسیم ترکه به فرآیند تقسیم مال و اموال متوفی در میان وراث گفته می‌شود. به این صورت که وراث قبل از تقسیم ترکه باید دیون

ادامه مطلب »