در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند ؟

فوت مرد

زمانی‌که فردی فوت می‌کند، اموال او به وارث‌هایی که دارد تعلق خواهد گرفت که این اموال را که اصطلاحا ارث می‌نامند، ورثه و کسانی که با متوفی نسبت خویشاوندی دارند از نزدیکترین تا دورترین درجات فامیلی بر طبق قانون مالی را به ارث خواهند برد. در عین حال متوفی قبل از فوت می‌تواند در وصیت نامه‌ای تعیین کند که برخی از افراد از ارث او محروم باشند و اموال او به کسانی که نام برده‌است، برسد.

اما سوالی که ممکن است برای شما پیش آید این است که در صورت فوت مرد چه کسانی از دارایی‌های او ارث می‌برند ؟

دادسو اینبار قصد دارد که در ادامه این مطلب پاسخ این سوال شما را بدهد تا بتوانید اطلاعاتی جامع را در رابطه با ورثه مردی که فوت می‌کند، به دست آورید. اگر کنجکاو هستید که درباره این موضوع بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنیم که حتما تا انتهای مطلب ما را همراهی کنید.

چه کسانی بعد از فوت مرد، ارث خواهند برد ؟؟

زمانی‌که یک مرد فوت کند، وارثان او طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی مالی را به ارث می‌برند. این افراد به ۳ دسته تقسیم بندی می‌شوند که همگی بایستی با او خویشاوندی نَسَبی داشته باشند. اما در عین حال یک استثنا نیز وجود دارد و آن هم همسر مرد است که در واقع با او خویشاوندی سببی دارد و به او نیز از دارایی‌های متوفی ارث خواهد رسید. این اشخاص شامل موارد زیر می‌شوند:

طبقه اول وارثان

این دسته از وارثان شامل فرزندان، نوه‌ها و پدر و مادر متوفی هستند و در صورت فوت مرد به میزان مشخصی ارث خواهند برد. با این وجود چند حالت زیر پیش خواهد آمد.

 • پدر و مادر، مردی که فوت شده است هر کدام به میزان یک سوم از باقی مانده دارایی او را ارث خواهند برد و باقی‌مانده دارایی متوفی به خویشاوندان درجه یک او خواهد رسید.
 • اگر مرد فوت شده دارای یک فرزند دختر باشد و فرزند دیگری نداشته باشد، بایستی نصف دارایی متوفی به دخترش برسد. در عین حال اگر متوفی دارای ۲ فرزند دختر یا بیشتر بوده و فرزند پسر نیز نداشته باشد، در این حالت هر کدام از دختران به میزان دو سوم از باقی مانده دارایی را به ارث خواهند برد.
 • اگر متوفی دارای پسر باشد و همچنین پدر و مادر او نیز در قید حیات باشند، در این حالت سهم الارث پدر و مادر متوفی هر کدام یک سوم از دارایی او خواهد بود و مابقی ارث به فرزند و یا فرزندان پسر او خواهد رسید. اما اگر پدر و مادر، مردی که فوت شده است در قید حیات نباشند، تمام دارای متوفی به فرزند یا فرزندان پسر او به مساوات خواهد رسید. چنانچه زن و مرد از یکدیگر جدا شده باشند. بهتر است در این مورد از یک وکیل طلاق کمک گرفته شود.

در عین حال اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند، هر کدام یک سوم از دارایی را ارث خواهند برد و مرد فوت شده دختر یا دخترانی نیز داشته باشد، مابقی سهم الارث بین فرزندان دختر و پسر او تقسیم خواهد شد. به این صورت که با فوت مرد، به فرزندان پسر به میزان دو سوم و به فرزندان دختر یک سوم سهم الارث تعلق خواهد گرفت.

 • نوهای مردی که فوت شده است نیز در این دسته قرار می‌گیرند، اما در صورتی سهم الارث به آن‌ها تعلق خواهد گرفت که فرزند یا فرزندان متوفی در قید حیات نباشد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در این حالت فرزندان پسر نیز دو برابر فرزندان دختر ارث خواهند برد. برای خواندن  به مجله حقوقی دادسو مراجعه کنید.
چه کسانی بعد از فوت مرد، ارث خواهند برد ؟؟
چه کسانی بعد از فوت مرد، ارث خواهند برد ؟؟

طبقه دوم وارثان

این دسته از وارثان شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر‌ها، بردارها و همچنین نوهای برادران و خواهران می‌شود. نکته قابل توجه این است که اگر وارثان دسته اول وجود نداشته باشند، در این صورت اقوام ذکر شده در دسته دوم، شامل دریافت سهم الارث خواهند شد که به شرح زیر است.

 • پدر بزرگ و مادر بزرگ فرد متوفی، جزو دسته دوم وارثان او هستند که اگر از سمت پدر او باشند شامل دو سوم دارایی‌هایی مرد فوت شده هستند و اگر جزو خانواده مادری متوفی باشند، شامل یک سوم سهم الارث خواهند بود.
 • برادران و خواهران پدری متوفی در صورتی‌که پدر و مادر او زنده نباشد، می‌توانند ارث ببرند. بر طبق ماده ۸۶۳ قانون مدنی اگر از دسته اول وارثان کسی وجود نداشته و تنها برادران و خوهران مادری متوفی در قید حیات باشند، به اندازه یک سوم از دارایی‌های را به ارث خواهند برد و این مقدار به تساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.

همچنین اگر متوفی دارای خواهران و برادران هم از سمت مادر و هم از سمت پدر باشد، تنها به اقوام پدری او ارثیه تعلق می‌گیرد.

در عین حال اگر متوفی تنها یک خواهر داشته باشد، در این صورت تمام ارثیه به او خواهد رسید. این موضوع در صورت داشتن تنها یک برادر نیز صدق می‌کند و او می‌تواند همه دارایی‌ها را به ارث ببرد.

 • در صورت فوت مرد، فرزندان خواهر و یا برادر متوفی نیز ارث خواهند برد و این مسئله زمانی عملی است خواهران و برادران متوفی نیز فوت شده باشند. در واقع فرزندان خواهران و برادران متوفی در صورتی که پدر و مادرشان فوت شده باشند می‌توانند جایگزین آن‌ها در رویه وارثت شوند و در کنار دیگر خویشاوندان مردی که فوت شده هم‌چون پدر بزرگ و مادر بزرگ او، سهم الارث به آن‌ها تعلق گیرد. بهتر است برای تقسیم ارث مرد فوت شده که نسبت دوری با شما دارد از یک وکیل کمک بگیرید.
چه کسانی بعد از فوت مرد، ارث خواهند برد ؟؟
چه کسانی بعد از فوت مرد، ارث خواهند برد ؟؟

طبقه سوم وارثان

دسته سوم از وارثان را عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها و همچنین فرزندان آن‌ها تشکیل می‌دهند. به‌طور کلی اگر هیچ‌کدام از وارثان دسته‌های قبلی در قید حیات نباشند، نوبت به این دسته برای سهم بردن از دارایی‌های متوفی خواهد رسید که در ادامه نیز به آن‌ها مختصرا اشاره کرده‌ایم.

  • در این دسته از وارثان ابتدا سهم الارث خاله‌ها و دایی‌ها به‌صورت یکسان داده می‌شود و به دنبال آن باقی‌مانده ارثیه به عمو‌ها و عمه‌ها خواهد رسید. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که عموهای متوفی دو برابر عمه‌های او ارث خواهد برد مگر این‌که از سمت مادر با متوفی مشترک باشند، در این صورت ارثیه بین آن‌ها به صورت مساوی تقسیم خواهد شد.
  • اگر هیچ‌کدام از وارثان دسته سوم نیز در قید حیات نباشند، نوبت به فرزندان آن‌ها برای بهره‌مندی از ارثیه خواهد رسید که مطابق با همان میزان که قرار بوده به پدر و مادرشان ارثیه تعلق بگیرد به آن‌ها نیز تلعق خواهد گرفت.
چنانچه تشخیص اینکه در کدام دسته از وارثان قرار دارید برای شما مشکل است می‌توانید از وکیل انحصار وراثت کمک بگیرید.

وارثان سببی مرد فوت شده

با توجه به قانون مدنی تنها وراث سببی مردی که فوت می‌کند، همسرش خواهد بود. با توجه به این موضوع در ادامه نحوه بهره‌مندی از ارثیه برای وارث سببی متوفی را بیان کرده‌ایم.

 • اگر زوجه دارای فرزند باشد، یک هشتم از دارایی منقول (اموال قابل جابجا شدن هم‌چون ماشین) و همچنین یک هشتم از دارایی غیر منقول (اموال غیر قابل جابجا شدن هم‌چون خانه و زمین) متوفی به او به ارث خواهد رسید.
 • اگر زوجه دارای فرزند نباشد، یک چهارم از دارایی منقول و همچنین یک هشتم از دارایی غیر منقول متوفی به او به ارث خواهد رسید.
 • چنانچه دارایی مرد به صورت چک باشد، لازم است با یک وکیل چک مشاوره داشته باشید.

همچنین اگر مرد فوت شده دارای چند همسر باشد، به میزان یک چهارم از دارایی‌ها به همسری که فرزندی از او ندارد و به میزان یک هشتم از دارایی‌ها به همسری که فرزندی از او دارد، تعلق خواهد گرفت .

وارثان سببی مرد فوت شده
وارثان سببی مرد فوت شده

جمع بندی:

زمانی‌که یک مرد فوت کند، همواره پس از این اتفاق خویشاوندان او از دارایی‌هایی که داشته است، ارث خواهند برد. در درجه اول همسر و فرزند او خواهند بود و چنانچه هیچ‌یک از این افراد در قید حیات نباشند، ارث به اقوام درجه دو و سه خواهد رسید. ما در موسسه حقوقی دادسو در مطالب بالا سعی بر این داشتیم که اطلاعاتی را درباره افرادی که بعد از فوت مرد، از دارایی‌هایش ارث خواهند برد، در اختیار شما همراهان عزیز مجله حقوقی قرار دهیم تا در صورت مواجه با چنین مسئله‌ای با اطلاعاتی جامع در رابطه با آن داشته باشید. امید است که مطالب ذکر برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

سوالات متدوال:

در صورت فوت مرد چه افرادی ارث می‌برند؟
تقسیم ارث مرد، در سه دسته انجام می‌شود که ابتدا پدر، مادر و فرزندان قرار دارد. درجه بعدی خواهرها، بردارها و پدربزرگ و مادر بزرگ هستند. چنانچه دو دسته اول در قید حیات نباشند، ارث به دسته سوم یعنی خاله‌ها، دایی‌ها و … خواهد رسید.
ارث همسر مرد فوت شده در چه دسته‌ای است؟
زن با مرد نسبت سببی دارد و براساس تعداد فرزندان، ارث دریافت خواهد کرد.
۴.۳/۵ - (۲۳۶ امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

40 دیدگاه برای “در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می‌برند ؟

 1. پریا گفته:

  درود برشما،ایا مردی ک در تصادف فوت میکند و ۱ فرزند پسر و ۱ دختر دارد و از همسر خود طلاق گرفته است،دیه ب مادر و خواهربرادران متوفی هم تعلق میگیرد؟

 2. علی حاجی زاده گفته:

  سلام یک منزل هست برای پدرم که ۸سال هست فوت کرده ومنو مادرم هستیم و یک برادر پیدا شده که میگه بنده پسر فتح الله هستم و در شماسنامه پدرم هیچ اسمی از سخص نشده و تو شناسنامه اون شخص که ادعا میکنه پدرم هست اسم فتح تلله نبست توی شناسنامه چجوری مبشه هیچ وصیعت نامه هم نیست از پدرم من ومتدرم هستیم

 3. محسن گفته:

  آیا زن متوفی که یک هشتم ارث میبره قبل از تقسیم ارث میتونه ارث خودشو ببخشه به کسی مثلا دوتا دختر داره ویک پسر و ارثیه یک خانه وماشین باشه قبل اینکه بفروشن وتقسیم کنن وبخواهند بعد مرگ مادر فروش را انجام دهند وارث را تقسیم کنند مادر قبل فوت میتونه بگه سهم یک هشتم من مال فلانی باشه .یا اینکه تا زمان مرگ اگر وراثت تقسیم نشده باشه بعد مرگ دیگه تعلق نمیگیره واگر هم گفته باشه مورد قبول نمیشه

 4. مهدی گفته:

  سلام خسته نباشید ما ی ملک ورثه ای به صورت وکالت فرش خریدیم الان موقع سند زدن ملک متوفی گواهی انحصار وراث همسر متوفی میخوان ولی وراث هیچ اقدامی نمیکنه برای گرفتن گواهی انحصار وراث مادر خودشون چیکار باید بکنیم؟

 5. تینا گفته:

  سلام من چهارده سالمه و یه خاهر هفت ساله دارم پدرم دو هفته پیش فوت شده حالا خونه و ماشین به اسم مادرمه اگه مادرم‌شوهر کنه شوهر جدیدش و بچه هایه اون سهمی دارن یا خیر؟؟

 6. علی گفته:

  سلام یه سوال اگه عمو طرف فرزند نداشته باشه پدرومادرش هم فوت کرده باشن ولی همسرش هنوز زنده باشه ایا به برادر هاش وبرادر زاده هاش هم ارث میرسه یا نه

 7. هیچ هیچ هیچ گفته:

  واقعا افسوس که ما زن ها همیشه نادیده گرفته میشیم.
  من یه خانوم شاغلم که تلاش کردم خونه و ماشین خریدم ولی به نام شوهرم سند زدیم
  حالا اگه شوهرم فوت کنه، تمام سختیهای من نادیده گرفته میشه و خونه و ماشینی که من نخوردم و نپوشیدم و نگشتم و لذت نبردم از جوونی هام تا بتونم اونهارو بخرم،باید بین کسانی تقسیم بشه که توی روزای سخت حتی حالمو نپرسیدن…
  غم دنیا آوار شد روی سرم با خوندن این قانون😔

  • بازنده گفته:

   دقیقا همسر منم تمام زندگی وماشین شاسی بلند وبه نام خودش زده، فقط به این دلیل که خانواده تو وضعشون خوبه وپشت تو هستن ولی خانواده من وضع مال خوبی ندارن وبعد من اگر مادرم زنده بودبهش ارث برسه

 8. محمود گفته:

  سلام اگر مردی بنام احمد بدون فرند فوت کند ولی قبل از احمد برادر یا خواهر نسبی احمد فوت کرده باشد ارث به برادر یاخواهرفوتی میرسد

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   چطور امکان داره به فردی که فوت شده ارث برسد؟
   اگه منظورتون فرزندانشون هست، خیر به فرزندان خواهر یا برادری که زودتر از متوفی فوت کرده است ارث تعلق نمیگیرد.

 9. آ گفته:

  تورو خدا سوال منو جواب بدید بنده ارمان هستم به همراه برادرم آرین آقا ما دوتا برادر از زن اول پدرمون هستیم و حالا که مادرم طلاق گرفت پدرم یا زن دیگه آورد که یه دختر از یک شوهر دیگه داشت و حالا امروز متوجه شدم نامادریم یه بچه دیگه هم از پدر من داره خواستم بدونم ارث میراث به کدوم فرزند ها میرسه ؟من یا برادرم یا فرزند سون پدر من یا هر چهار تا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 10. امید شیعه زاده فرخد گفته:

  سلام اقایی فوت مکند وهمسر وفرزندی ندارد وفقط مادری
  پیر ودو خواهر ویک برادر
  دارد ایا یک خواهر متواند
  اموالش تصرف کند چونکه
  با مادرش زندگی مکند وحتی
  یکی از خانه های مرحوم
  را فروخته با رضایت مادرش۰۰۰

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   به خواهر فقط به اندازه سهم الارث خودشان ارث تعلق میگیرد و مالکیت و تصرفی در اموال دیگر وارثان ندارند.

 11. مجید دانشور گفته:

  مرد متوفی دارای همسر و فاقد فرزند و پدر و مادر فوت نموده اند ولی برادر و خواهر دارد نحوه تقسیم ارث به چه صورت است؟

 12. علی گفته:

  سلام
  فردی در سال ۴۶ فوت کرده.درزمان فوت صاحب یک پسر سه دختر و همسر و پدرومادر بوده است
  مادرش درسال ۵۲
  پدرش درسال ۶۷
  و همسرش درسال ۱۴۰۰.
  در ابتدا ارث کدام یک باید داده شود؟

 13. عشرت صفوی گفته:

  ازوجه بدون فرزند یک‌چهارم از منقول و یک هشتم از غیر منقول ارث‌میبرد متوجه شدن ولی بقیه اموال چه‌میشود ؟

 14. محمد جواد گفته:

  این چه تقسیم ارثیه پدر و مادر چکاره هستن چرا باید با وجود فرزندان کس دیگه ای ارث ببره

  • ناشناس گفته:

   دقیقا دقیقا الان ۲۴ سال خانواده همسر منو آزار دادند پدر و مادرشون مردن الان آزار رسید به بچه ها شون لعنا بر این قوانین پوچ

   • من گفته:

    ببخشید میشه جوابمو بدین
    پدرم سال ۸۱فوت کردن پدر بزرگم ۸۳فوت کردن، الان بخوایم خونه پدریمو بفروشیم پدربزرگم جزو ورثه حساب میشه؟ چون در قیدحیات نیس بچه هاش سهم میبرن (یعنی عمه و عموم)؟

    • Avatar photo
     تیم تحریریه دادسو گفته:

     سلام، وقت بخیر
     بله پدربزگ شما از سهم پدرتان ارث می برد که آن سهم نیز به دلیل فوت ایشان به ورثه شان تعلق میگیرد.

 15. ناشناس گفته:

  این خیلی بی انصافی است چرا پسران دو سوم و دختران یک سوم را میبیرند؟واقعا که

 16. الما گفته:

  سلام ، اگر مردی فوت کند و همسر و یک فرزند دختر دوساله داشته باشد آیا همه ی اموال او به فرزند و همسرش میرسد یا خواهر و برادران مرد نیز ارث میبرند ؟؟

 17. مریم گفته:

  سلام ممنون از مطالبتون
  وقتی مرد خانواده فوت میکند و فرزند پسر و همسر دارد و پدر ومادر هم در قید حیات باشن پس به پدر و مادر ارث نمیرسد ، و فقط به همسر و فرزند هست ،درست متوجه شدم ؟

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   خیر، پدر، مادر و فرزندان جزو طبقه اول ارث هستند و به همه آن ها ارث تعلق می گیرد.

 18. شادی گفته:

  سلام وقت به خیر
  مطالب شما بسیار جامع است ولی کسانی که سواد حقوقی ندارند کمی پیچیده است….
  اگر پدر خانواده فوت شود و فقط همسر مرد فوت شده و دو دختر وجود داشته باشند ارث بین آنها به چه صورت تقسیم میشود…
  و اگر به دختران ارثی برسد آیا برای فروش خانه رضایت و امضای دختران لازم است یا خیر؟؟؟؟
  سپاس بیکران

  • Avatar photo
   تیم تحریریه دادسو گفته:

   سلام، وقت بخیر
   انحصار وراثت و تقسیم ارث بر اساس طبقات ارث انجام می شود. به این صورت که ارث به طبقه اول رسیده، در صورتی که وراث طبقه اول فوت شده باشند به وراث طبقه دوم و در صورتی که وراث طبقه دوم نباشند نیز ارث بین وراث طبقه سوم تقسیم می شود.
   برای اطلاع دقیق تر پیشنهاد می کنیم مقاله طبقات ارث را مطالعه کنید.

   • شادی گفته:

    درود
    یعنی همسر متوفی در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث میبرد… درسته؟
    ممنون میشم اگه راهنمایی کنید که آیا برای فروش خانه بعد از فوت پدر نیازی به امضای فرزند هست یا خیر…
    سپاس بیکران

 19. محسن گفته:

  ارثی وجود دارد که فرد فوت شده و فرزند و همسری ندارد. تمام برادران او نیز قبل از خودش فوت شده اند .
  این ارث به چه کسانی می رسد و به چه اندازه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای باخبرشدن از آخرین اخبار عضو خبرنامه شوید