اثبات مالکیت با سند عادی

اثبات مالکیت با سند عادی چیست

اثبات مالکیت با سند عادی موضوعی است که افرادی که مالک زمین یا ملکی هستند و هنوز سند رسمی برای آن دریافت نکرده‌اند مطرح می‌کنند. با توجه به شرایطی که مالک زمین دارد، رای دادگاه ممکن است به نفع او یا طرف مقابل صادر شوند.

 جهت اثبات مالکیت اراضی ملی یا ثابت کردن مالکیت زمین و… می‌توانید با مشاورین موسسه حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

اثبات مالکیت چیست؟

رابطه بین شخص و اموالش به عنوان مالکیت شناخته می‌شود. مالکیت فرد روی اموال خاصی موجب می‌شود که دیگری نتواند آن‌ها را تصرف کند و تنها مالک زمین و… امکان دخل و تصرف در مالش را خواهد داشت. طبق قانون، مالک مال باید سند آن را برای اثبات مالکیت خودش ارائه کند.

روش‌های اثبات مالکیت در قانون

برای اینکه فردی بتواند مالکیت خودش را نسبت به اموالی که دارد ثابت کند، لازم است روش‌های اثبات مالکیت فردی را بشناسد. این روش‌ها عبارتند از:

روش‌های اثبات مالکیت در قانون

1) اثبات مالکیت با استفاده از سند

بر اساس قانون مدنی، اسناد اثبات مالکیت به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. اسناد رسمی قدرت اجرایی بیشتری نسبت به اسناد عادی دارند و به دلیل کمتر بودن احتمال جعل، اعتبار این سندها بیشتر است؛ بنابراین، در صورت وجود اسناد رسمی، سایر ادله برای اثبات مالکیت مورد توجه قرار نخواهند گرفت.

2) اثبات مالکیت با کمک شاهد

در صورتی که اثبات مالکیت فرد با کمک سند عادی یا رسمی در محکمه محرز شده باشد، این امکان وجود دارد که از شهادت شهود نیز برای تأیید این موضوع کمک بگیرید. . برای اینکه بتوانید در این روش اثبات مالکیت زمین یا ملک را به بهترین نحو به سرانجام برسانید، نیاز به وکیل ملکی خواهید داشت.

3) استفاده از تصرف

اماره ید یا تصرف به معنی داشتن مال و رفتار مانند مالک با آن مال است؛ یعنی فردی که مالی را در اختیار دارد و رفتار او به نحوی است که نشان دهنده مالکیت او بر مال است، اموال مورد نظر طبق قانون متعلق به او خواهد بود.

البته باید حتماً این موضوع را در نظر داشته باشید که تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف خواهد بود؛ اما این موضوع تا جایی معتبر است که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف این موضوع را ثابت نکند.

4) اثبات مالکیت اقرار

طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای اثبات آن لازم نخواهد بود؛ بنابراین در صورتی که فردی مالی را تصرف کرده باشد و به این موضوع اقرار کند که مال مورد نظر متعلق به مالک مال است، اقرار او پذیرفته خواهد شد و برای اثبات مالکیت معتبر خواهد بود.

روش‌های اثبات مالکیت اموال وراثتی متفاوت است و بر اساس مدارک قانونی و رسمی از جمله حکم دادگاه، سند تملیک و مدارک خرید و فروش مشخص خواهد شد.

چگونگی اثبات مالکیت با سند عادی

برای اثبات ملک با سند عادی لازم است که مدارک لازم برای احراز و اثبات مالکیت شخص را آماده کرده و سپس همراه با دادخواست دعوای طرح شده به مراجع قانونی ارائه کنید. سپس دادگاه در زمان مشخص به پرونده رسیدگی کرده و طبق شواهد و مدارک ارائه شده رأی را به نفع فردی که به عنوان مالک واقعی و رسمی ملک شناخته می‌شود صادر خواهد کرد.

در این اپیزود، تمامی سوالات احتمالی شما در زمینه پرونده های ملکی پاسخ داده شده است.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت با سند غیر رسمی و منگوله‌دار

در صورتی که سند غیر رسمی دارید و می‌خواهید مالکیت آن را اثبات کنید، لازم است که مدارکی که در ادامه ارائه شده را مد نظر داشته باشید.

  • اصل سند یا کپی برابر اصل شده مصدق آن
  • اصل یا کپی برابر اصل شده مصدق اقرارنامه و استشهادیه
  • هرگونه سندی که مثبت ادعای مالکیت مدعی در خصوص مال دارای سند رسمی است
مدارک لازم برای اثبات مالکیت با سند غیر رسمی و منگوله‌دار

اثبات مالکیت با سند عادی در مقابل سند رسمی

بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد». در صورتی که ملکی دارای سند رسمی باشد، روشی که برای اثبات مالکیت آن در نظر گرفته می‌شود متفاوت خواهد بود. در این شرایط، فرد باید روش‌های زیر را برای اثبات مالکیت خودش با سند عادی در مقابل سند رسمی، یا دارنده سند رسمی باید مد نظر قرار بگیرد.

1) اقرار کردن

بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی «”اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»؛ بنابراین در شرایطی که دارنده سند رسمی بر مالکیت دارنده سند عادی یا غیررسمی اقرار کرده باشد، اثبات مالکیت با سند عادی در مقابل سند رسمی تأیید خواهد شد.

2) شهادت دادن

در این شرایط دو نفر خارج از اصحاب دعوا که در دعوا ذینفع نبوده و اهلیت داشته باشند می‌توانند به نفع یکی از طرفین در اثبات مالکیت با سند عادی یا رسمی شهادت دهند. توجه به این نکته ضروری است که بر اساس ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌شود.

3) سوگند یا قسم

طبق ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات باشد، مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است، منوط به قسم ‌او کند. قسم خوردن با به کار بردن لفظ جلاله الله و بر اساس تشریفات قانونی برای اثبات موضوع مورد نظر معتبر خواهد بود.

بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که هیچ دلیلی دیگری در پرونده موجود نباشد و مدعی علیه نیز منکر ادعای مطرح شده باشد، مدعی علیه می‌تواند تقاضای سوگند کرده و سوگند یاد کند و سپس، با نفی مالکیت مدعی، مالکیت مال به مدعی علیه تعلق خواهد گرفت.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی

 جهت اثبات مالکیت با سند عادی منگوله‌دار باید طرح دعوای خودتان را در محکمه قانونی مطرح کنید. اولین قدم از طرح دعوی تنظیم دادخواست اثبات مالکیت است. در ادامه یک نمونه از این دادخواست را برای شناخت بیشتر ارائه کرده‌ایم.

بسمه تعالی

خواهان:……………

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………

خواسته یا موضوع و بهای آن:……………..

ریاست محترم دادگاه حقوقی …

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند، این‌جانب خواهان …………… متولد از …………. مورخ ………….، در تاریخ … اقدام به خرید ملک مورد مذکور، به شماره ثبتی ….. فرعی از اصلی …، واقع در بخش… استان ……… شهرستان …………. از خوانده ……………. کرده و ثمن معامله را نیز به طور کاملاً از طریق …………….. (ذکر شیوه پرداخت. رسید پرداخت در ذیل دادخواست تقدیم شود) پرداخت نمودم. با این وجود، از مورخ ……… تا حالا، ملک موصوف، توسط خوانده، غصب شده و به تصرف این‌جانب درنیامده است.

از آنجا که سند رسمی، میان این‌جانب و خوانده تنظیم نشده و تنها مستند مالکیت بنده، بیع نامه ارائه شده در ذیل دادخواست است، لذا از ریاست محترم دادگاه درخواست اثبات مالکیت به استناد این قولنامه و سپس، خلعید خوانده از ملک مورد ادعا، و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی، خسارات ناشی از غصب اموال این‌جانب را استدعا دارم.

وکیل برای اثبات مالکیت با سند عادی

با توجه به اینکه امکان جعل و قلم‌خوردگی در سند عادی بیشتر است، فردی که این سند را دارد ممکن است جهت اثبات مالکیت خودش دچار مشکل شود؛ زیرا به طور معمول قانون تنها دارنده سند رسمی را به عنوان مالک اصلی ملک می‌شناسد.

وکیل اثبات مالکیت با سند عادی به کسانی که با وجود پرداخت ثمن معامله برای اثبات مالکیت خودشان دچار مشکل شده‌اند، یا به هر دلیلی دارای سند عادی ملک هستند کمک می‌کند تا بتوانند ادعای خودشان را درباره مالکیت با سند عادی ثابت کنند.

وکیل برای اثبات مالکیت با سند عادی

سخن پایانی

ابطال سند رسمی انتقال مالکیت یا تأیید شدن سند عادی ملک توسط مراجع قانونی امری دشوار است و نیاز به انجام مراحل قانونی دارد. وکلای موسسه حقوقی دادسو با شرایط و ضوابط اثبات مالکیت با سند عادی آشنا هستند و افرادی که قصد به سرانجام رساندن پرونده‌های حقوقی را دارند می‌توانند از آن‌ها کمک بگیرند.

سؤالات متداول

شرایط اثبات مالکیت با قولنامه چیست؟

جهت اثبات مالکیت با کپی قولنامه، لازم است که شرایط و هر پرونده و شواهد و دلایلی مانند نظیر شهادت شهود، مدت تصرف، هزینه‌های پرداخت شده و… مورد بررسی قرار بگیرد.

تفاوت احراز و اثبات مالکیت چیست؟

به مالکیت یک شخص و اثبات آن نسبت به یک مال احراز مالکیت گفته می‌شود. برای اثبات مالکیت لازم است که ابتدا این موضوع احراز شود.

رد دعوی اثبات مالکیت چیست؟

در صورتی که فرد نتواند مدارک و ادله کافی برای اثبات مالکیت خود ارائه کند، دادگاه برای آن‌ها رأی رد اثبات مالکیت صادر خواهد کرد.

نحوه اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی و فاقد سابقه ثبتی چگونه است؟

در صورتی که ملک فاقد سند رسمی باشد، باید مالک باید نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت اقدام کرده و با استناد به مبایعه‌نامه یا قولنامه حکم مبنی بر احراز مالکیت را دریافت کند.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

4.2/5 - (5 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *