اعتبار کپی سند رسمی یا رونوشت چقدر است؟

اعتبار کپی سند رسمی یا رونوشت چقدر است؟
۵/۵ - (۲ امتیاز)

اعتبار کپی سند رسمی به این بستگی دارد که در دقاتر رسمی ثبت شده باشد یا خیر! سند رسمی باید توسط افرادی‌که جایز به گواهی رونوشت سند هستند مانند اداره ثبت اسناد، دفاتر رسمی یا بخش‌دار محل، صادر شده باشد. در صورتی‌که تطابق سند رسمی با ثبت دفتر، به‌تایید رسیده باشد، به‌منزله خود سند است که به آن کپی برابر اصل نیز گفته می‌شود. منظور از رونوشت سند این است که یک کپی از سند گرفته شود و آن را یک مامور رسمی گواهی کرده باشد. سند رسمی در مقام دعوا قابل استناد است. بنابراین اگر اصل سند، مفقود شده یا به‌سرقت برود، دادخواست رونوشت یا کپی آن داده می‌شود. از آن‌جایی‌که یک رونوشت از سند در دفترخانه‌ای که سند در آن تنظیم شده آرشیو می‌شود، در هنگام دعوا می‌توان به دفترخانه مراجعه کرده و درخواست رونوشت را داشت. کپی سند را در چه مواردی می‌توان استفاده کرد؟

اعتبار کپی سند رسمی چقدر است؟
اعتبار کپی سند رسمی چقدر است؟

شرایط اعتبار کپی سند رسمی

سند رسمی باید مورد پذیرش قانون‌گذار باشد و در ثبت دفتر، تصدیق و گواهی شود. رونوشت سند نمی‌تواند توسط هر فردی تنظیم شود. رونوشتی که توسط فردی به‌جز مامور رسمی گواهی شود، حکم سند رسمی ندارد. در نتیجه اگر ادعای جعل سند از طرف دعوا ادعا شود، باید اصل سند به‌دادگاه تقدیم گردد. شرایط کپی اعتبار سند رسمی به‌شرطی است که مطابقت سند با کپی در دفتر ثبت و تنظیم شده باشد.

طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند رسمی عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دعوا قابل استناد باشد. مهم‌ترین رکن سند رسمی، مکتوب بودن آن است. سندی رسمی خوانده می‌شود که در اداره ثبت اسناد یا املاک یا دفاتر رسمی یا نزد ماموری رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. اسنادی‌که افراد به‌صورت روزمره میان خود تنظیم می‌کنند سند عادی شناخته می‌شود. مانند اجاره‌نامه که طرفین مشخص هستند و مهر و امضای آن‌ها در برگه ثبت شده است. اگرچه این سند در دفتر املاک تنظیم شده و توسط فرد دیگری به‌امضا می‌رسد اما به‌منزله سند رسمی نیست.

بیشتر بخوانید: راهنمای اخد رونوشت سند ازدواج

صحت و اصالت سند رسمی در هیچ دادگاهی مورد تردید قرار نمی‌گیرد مگر اینکه جعل بودن آن ثابت شود. در صورت جعل بودن امکان ابطال سند رسمی وجود دارد. اما سند عادی می‌تواند با راه‌حل‌هایی ساده در تردید قرار داده شود. چراکه رونوشتی از آن در دفاتر رسمی وجود ندارد و برگه را فردی عادی تنظیم کرده‌ است. سند عادی تنها در صورتی‌ در مقام سند رسمی در نظر گرفته می‌شود که: فردی‌که سند برعلیه او استفاده شده انتساب سند به‌امضا کننده را تایید کند و چنانچه در دادگاه ثابت شود شخصی که سند را مهر و امضا کرده همان فردی است که امضای او پای سند وجود دارد، اما در مقام دادگاه به انکار آن می‌پردازد.

شرایط اعتبار کپی سند رسمی
شرایط اعتبار کپی سند رسمی

کپی برابر اصل معتبر است؟

اعتبار کپی سند رسمی به چند نکته وابسته است. پس از برابر اصل کردن سند در دفاتر رسمی ثبت و پرداخت هزینه آن، بر طبق ماده ۵۷ قانون دادرسی، رونوشت یا کپی سند اعتبار پیدا می‌کند. البته براساس ماده ۷۴ قانون ثبت، اعتبار رونوشت سند رسمی تا زمانی است که عدم تطابق آن اظهار نشده باشد. در صورتی‌که جعل بودن سند ادعا شود. افرادی‌که می‌توانند سند رسمی را گواهی کنند به‌قرار زیر هستند:

  • یکی از شعب ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی
  • دفتر دادگاهی که دادخواست به‌آن جا داده یا دفتر یکی از دادگاه‌ها
  • در صورتی‌که تصویر یا رونوشت سند در خارج از کشور تنظیم شده باشد که باید مطابقت آن در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها یا کنسول‌گری‌ها گواهی شود. اعتبار سند تنظیم شده در خارج از کشور، برای ایران پذیرفته است.
  • چنانچه هیچ‌یک از شرایط فوق امکان‌پذیر نباشد، یکی از ادارات دولتی یا بخش‌دار محل مسئول آن است.
کپی برابر اصل معتبر است؟
کپی برابر اصل معتبر است؟

کپی برداری از سند در چه مواردی جعل شناخته می‌شود؟

طبق ماده ۵۳۷ قانون مجازات، برخی اوقات تصویر برداری یا کپی گرفتن از سند، مصداق جعل سند خواهد بود. طبق قانون، کپی از مدارک دولتی و عمومی، اوراق هویت شخصی و سایر مدارک، در صورتی ممکن است جعل شناخته شود که مهر و موم یا دارای علامتی که نشان از سند رسمی دارد، باشد، از این‌رو تهیه کنندگان مجرم شناخته شده و جبران خسارت با شش ماه تا دوسال حبس یا به ۳ تا ۱۲ میلیون جریمه نقدی همراه خواهد بود. صرفا هر کپی برداری جرم نیست بلکه سند باید دارای نشانه‌های زیر باشد:

-کپی عمدا و با علم به‌اینکه اعتبار سند رسمی را ندارد، معرفی شده باشد.

– هیچ مهر و نشانه‌ای برای تشخیص سند از اصلی یا رونوشت دیده نشود.

-کپی به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که با اصل آن اشتباه گرفته شود.

در چنین شرایطی تنظیم کننده و ارائه دهنده سند تقلبی، هردو مجرم خواهند بود. البته برخی از دادگاه‌ها معتقدند هرگونه دست بردن و تغییر در سند رونوشت، جرم تلقی می‌شود. رونوشت باید عینا با سند مطابقت داشته باشد از این‌رو نمی‌توان در کوچک‌ترین جزییات آن دست برد.

کپی برداری از سند در چه مواردی جعل شناخته می‌شود؟
کپی برداری از سند در چه مواردی جعل شناخته می‌شود؟

اعتبار کپی سند رسمی در جایگاه اصل سند

کپی از سند، به‌خودی خود اعتباری ندارد مگر اینکه در دفاتر رسمی، مهر و امضا شده باشد. درواقع مامور قانون، در دفتر خود، از اصل سند ارائه شده توسط فرد یا رونوشتی که در دفتر بایگانی شده، کپی می‌گیرد، سپس بعد از بررسی مندرجات، مهر دفتر و امضای خود را روی کپی ثبت می‌کند. اگر در مقام دعوا، قاضی اصل سند را خواستار شود، ممکن است کپی برابر اصل، از اعتبار خارج شود.

اما به‌طور معمول، اعتبار کپی سند رسمی در جایگاه خود سند است و در صورت درخواست، می‌توان رونوشت را تقدیم کرد. در صورتی‌که طرف دعوا ادعای جعل بودن رونوشت را داشته باشد، طرف دیگر ملزم می‌شود که اصل سند را ارائه دهد. درمورد سند عادی نیز این قوانین وجود دارد و درصورتی‌که رونوشتی از آن توسط مراجع اصلح همچون ثبت اسناد یا دادگاه گواهی شده باشد، به‌منزله اصل سند در نظر گرفته می‌شود.

اعتبار کپی سند رسمی در جایگاه اصل سند
اعتبار کپی سند رسمی در جایگاه اصل سند

جمع بندی:  اعتبار کپی سند رسمی یا رونوشت چقدر است؟

سند رسمی، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و در مراکز رسمی و توسط یک مامور قانونی به‌ثبت رسیده باشد. طبق ماده ۷۴ قانون ثبت، رونوشتی که مطابقت آن در دفتر به تایید رسیده باشد، حکم سند اصلی را دارد. لذا فرد با ارائه سند کپی برابر با اصل شده، نیاز به ارائه اصل سند ندارد. اعتبار کپی سند رسمی، به‌اندازه خود سند است مگر اینکه طرف دعوا ادعای جعل بودن رونوشت را داشته باشد و قاضی حکم ارائه اصل سند را بدهد. اگر اصل سند مفقود یا دزدیده شود، افراد می‌توانند از رونوشت آن در مقام دادگاه استفاده کنند.

 

سوالات متداول:

  • شرایط اعتبار کپی سند چیست؟ سند باید در دفتر ثبت، گواهی و تصدیق شده باشد. رونوشتی که توسط فردی غیر از مامور رسمی قانون، مهر و امضا شود، رسمیت ندارد.
  • کپی برابر با اصل سند نزد قانون معتبر است؟ چنانچه سند در دفتر رسمی ثبت، گواهی شده باشد، دارای اعتبار است.
  • چه زمانی کپی برابر اصل، جعل شناخته می‌شود؟ ۱- در صورتی که با علم بر جعل بودن آن به‌عنوان سند رسمی معرفی شود. ۲- کپی به گونه‌ای باشد که با اصل آن اشتباه گرفته شود. ۳-هیچ مهر و نشانه‌ای برای تشخیص معتبر بودن آن وجود نداشته باشد.

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره حقوقی رایگان
مش
باکارشناسان حقوقی دادسو

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum influencer ajansıGebze escorthovarda girişforex affiliatePergola Tente Sistemleriseo hizmetibursa avukataydın çıkışlı turlarizmir iç mimaraşk büyüsübağlama büyüsükara sevda büyüsübursa boya badanaBetniskusadasi escortbuy stripe accountkripto parafethiye rus escorte-ticarettwitter takipçi satın alinstagram düşmeyen takipçi satın altiktok takipçi satın alinstagram takipçi satın al