همه چیز درباره قیم

قیم
یکی از سوالات مهمی که در خصوص حمایت از محجوران مطرح می‌شود این است که در صورتی که  برای فرد محجور ولی و وصی وجود نداشته باشد، چه کسی حمایت و مراقبت از آن‌ها و نیز اداره امور مالی و غیر مالی آنان را بر عهده می‌گیرد. پیش‌بینی‌ای که در قانون مدنی و فقه برای این امر شده است آن است که  برای این افراد قیم تعیین گردد. در این مقاله از دادسو همه چیز درباره قیم را به شما می‌گوییم. امروز قصد داریم به پرسش‌هایی در خصوص اینکه قیم به چه کسی گفته می‌شود و چه شرایط و وظایفی دارد و نحوه تعیین و نصب و عزل او پاسخ دهیم.

قیم یعنی چه؟

قیم در لغت به معنای سرپرست، متولی و شخصی است که امور شخص محجور را برعهده دارد؛ در علم حقوق به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه با تقاضای دادستان و برای حمایت از افراد محجور مانند مراقبت از او و نیز اداره اموالش تعیین می‌گردد و به این سمت قیمومت می‌گویند. مطابق قانون مدنی برای اشخاصی که ولی خاص مانند پدر یا جد پدری ندارند و همچنین برای افراد غیر رشید و مجانین قیم تعیین می‌شود و محکمه شرع صلاحیت‌دار تعیین آن معرفی شده است. بنابراین، تنها برخی از افراد نیاز به قیم دارند و فردی که منتصب به قیمومت می‌شود باید شرایط و ویژگی‌های لازم برای این کار را داشته باشد. این انتصاب طی تشریفاتی انجام می‌شود و وظایف و اختیاراتی برای آن طبق قانون تعریف شده است. البته در صورتی که قیم از وظایف خود تخطی یا کوتاهی کند می‌توان وی را عزل کرد.
قیم
قیم

چه افرادی نیازمند قیم هستند؟

مطابق قانون مدنی برای کسانی که اصطلاحا محجور محسوب می‌شوند یعنی توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند، باید کسی را تعیین کنند تا در انجام امورشان به آن‌ها کمک نمایند. به طور کلی محجورین به سه دسته افراد صغیر (کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند)، اشخاص غیر رشید و مجانین تقسیم می‌شوند. لذا، بر اساس ماده 1218 قانون مدنی افرادی که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند لازم است برای آنان قیم تعیین شود: 1- ضغیری که ولی خاص ندارد (منظور از ولی خاص پدر و جد پدری است) 2- مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص ندارند. 3- مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد. بنابراین، اگر محجور، ولی خاص یعنی پدر یا جد پدری نداشته باشد، باید شخصی که واجد و دارای صلاحیت است به قیمومت او منصوب شود. چنانچه فرد محجور پدرش فوت کرده باشد، وظیفه نگهداری و قیمومت او با جد پدری (پدربزرگ) او است. ولی اگر او هم فوت کرده باشد، در صورتی که پدر یا جد پدری طبق وصیت شخصی را برای اداره امور وی مشخص کرده باشند، به آن شخص وصی گفته می‌شود. اما اگر در وصیت آن‌ها وصی تعیین نشده باشد و یا وصی صلاحیت یا توان رسیدگی نداشته باشد یا از این وظیفه شانه خالی کند و همچنین در مواردی که سرپرست افراد محجور زنده هستند ولی برای دادگاه بیمار بودن و ناتوانی آن‌ها در نگهداری و اداره امور وی محرز باشد، طبق قانون دادگاه شخصی را به عنوان قیم معین می‌کند.

شرایط قیم در قانون

از آنجایی که قیمومت افراد محجور وظیفه‌ای مهم و خطیر است، برای این انتصاب شرایط در نظر گرفته شده است که توسط دادگاه بررسی می‌شود.
 • اولین شرط مهم قیمومت، داشتن توانایی و قدرت لازم را داشته باشد. البته منظور توانایی و قدرت جسمانی نیست، بلکه توان وی برای انجام اعمال حقوقی و مدیریت صحیح جهت حفظ اموال فرد محجور می‌باشد. قیم باید برای تربیت و امور محجور سعی و تلاش نماید و رعایت مصلحت را در نظر بگیرد. او باید توانایی و قدرت تشخیص مصلحت از مفسده را داشته باشد.
 • شرط دوم برای این امر، امانتداری است و در صورتی که عدم امانتداری وی ثابت شود، طبق قانون سریعا وی از این سمت عزل می‌شود و شخص دیگری به عنوان قیم تعیین می‌گردد.
 • سومین شرط، بالغ و رشید بودن او است. افرادی که خود نیازمند قیم هستند، نمی‌توانند به قیمومت منصوب شوند.
 • شرط چهارم، مسلمانی قیم است. در حقوق اسلامی، غیر مسلمان نمی‌تواند ولی مسلمان باشد. لذا، اگر شخص محجور مسلمان باشد، قیم غیر مسلمان برای وی تعیین نمی‌گردد.
با توجه به شرایط ذکر شده، در صورتی که خویشاوندان شخص محجور توانایی قیم شدن داشته باشند، بر دیگران اولویت دارند و دادگاه یک یا چند نفر از آنها را به سمت قیمومت تعیین می‌نماید. طبق ماده 61 قانون امور حسبی، در صورت فوت پدر و جد پدری، اگر مادر ازدواج نکرده باشد، اولویت قیمومت با وی است و به موجب ماده 1251، چنانچه مادر مولی علیه به سمت قیمومت تعیین شده باشد و ازدواج نماید، باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ازدواجش مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد تا با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای قیم جدید یا تعیین ناظر شود.

چه اشخاصی صلاحیت قیمومت ندارند؟

همانطور که گفته شد، قیم باید دارای شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد بوده و نیز مسلمان باشد. براساس ماده 1231 قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت منصوب شوند: 1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت شخص دیگری هستند. 2- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی‌شان برطرف نشده باشد. 3- کسانی که مرتکب جنایت یا یکی از جرم‌های سرقت- کلاهبرداری- هتک ناموس (تجاوز به عنف)- خیانت در امانت- اختلاس- جنایت نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر شده و حکم قطعی محکومیت داشته باشند. 4- کسانی که فساد اخلاقی‌شان ثابت شده باشد. 5- کسانی که خود یا خویشاوندان درجه اول آنها دعوایی بر محجور داشته باشند.

وظایف و اختیارات قیم

پس از دانستن شرایط انتصاب قیمومت، لازم است بدانیم این شخص چه وظایفی در قبال فرد محجور دارد. 1- مواظبت از شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی وی در تمام امور مربوط به اموال و حقوق مالی‌اش بر عهده قیم می‌باشد. همچنین، قیم وظایفی غیر مالی نیز دارد از جمله دادن اجازه اشتغال به کار به فرد محجور و به طبع آن فراهم نمودن لوازم آن کار با وی خواهد بود. 2- قیم باید به محض منصوب شدن،قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه فهرستی از اموال وی تهیه کرده و یک نسخه از آن را با امضای خود به دادستانی حوزه سکونت فرد محجور ارائه دهد و دادستان یا نماینده وی نیز باید در خصوص میزان دارایی محجور تحقیقات لازم را انجام دهند. 3- قیم باید حداقل سالی یک‌بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او ارائه کند و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطالبه دادستانی، اقدام نکند به درخواست دادستان عزل می‌شود. 4- هزینه زندگی فرد محجور و افراد تحت سرپرستی او و نیز هزینه معالجه آن‌ها و تربیت اطفال محجور بر عهده قیم است و اگر محجور دیوانه باشد باید بر حسب شرایطش در منزل یا تیمارستان تحت معالجه قرار گیرد. 5- یکی از وظایف غیر مالی قیم آن است که در همه موارد مصلحت محجور را در نظر داشته باشد و برای تربیت و اصلاح حال وی تلاش کند. 6- قیم می‌تواند برای فرد محجوری که مجنون است، با تشخیص و اجازه پزشک و دادستان همسر اختیار نماید یا در صورت صلاحدید درخواست طلاق او را به دادگاه ارائه نموده و از جانب محجور طلاق دهد. همچنین، اگر قیم در مسئولیت خود و حفظ مال محجور کوتاهی کند، مسئول ضرر و خسارتی است که به اموال وی وارد شده است.

چه اشخاصی می‌توانند درخواست نصب قیم بدهند؟

در صورت وجود یک فرد محجور، والدین او موظفند از دادستان درخواست کنند تا برای وی قیم تعیین نماید. چنانچه والدین محجور فوت کرده باشند این وظیفه بر عهده خویشاوندان و نزدیکان او می‌باشد. علاوه بر این، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأموران آنها و دهبان و بخشدار هر محل نیز وظیفه دارند در صورت اطلاع از وجود محجوری که نیازمند قیم است به دادستانی آن حوزه اطلاع دهند. همچنین، دادستان می‌تواند خود مستقیما از دادسرا درخواست نصب قیم برای فرد محجور نماید. این اشخاص باید به اداره سرپرستی دادسرای محل اقامت محجور دادخواست نصب قیم دهند و دادسرا بعد از بررسی و احراز شرایط محجور بودن فرد اقدام به تعیین قیم می‌نماید.

مدارک لازم برای درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم توسط اشخاص متقاضی باید همراه مدارک زیر به دادسرا ارائه شود:
 • مدارک شناسایی متقاضی قیمومت (شناسنامه و کارت ملی)
 • مدارک شناسایی محجور (شناسنامه و کارت ملی)
 • گواهی مبنی بر فوت پدر یا جد پدری محجور (مانند گواهی فوت، شناسنامه باطل شده و یا گواهی انحصار وراثت)
شرایط حضانت فرزند چگونه است؟ بیشتر بخوانید: شرایط حضانت فرزند چگونه است؟

نحوه تعیین و نصب قیم

پس از اطلاع دادستانی از وجود فرد محجور توسط والدین وی یا نزدیکان او و یا ادارات و مراجع ذی‌صلاح، در صورتی که حجر فرد برای دادگاه احراز نشده باشد، ابتدا بررسی‌های لازم انجام شده و گواهی تایید حجر برای وی صادر می‌شود. پس از آن دادگاه اقدام به بررسی در خصوص نصب قیم نموده و می‌تواند یک یا چند فرد را که صلاحیت قیمومت دارند به این سمت منصوب کند. شخص منتخب می‌تواند این سمت را نپذیرد ولی در صورت پذیرفتن، باید بلافاصله پس از اطلاع از آن، انجام وظایف خود را آغاز نماید. چنانچه بعد از نصب به هر دلیلی صلاحیت قیمومت نداشته باشد، می‌تواند از سمت دادگاه عزل شود.

دادگاه صالح برای نصب قیم

در قانون مدنی، در موارد متعددی محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیم معرفی کرده و دادستان باید درخواست خود را به آن محکمه فرستاده تا دادگاه در این باره تصمیم‌گیری نماید. تعیین قیم و سایر اعمال مربوط به آن در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار دارد و در صورتی که محجور در ایران اقامت نداشته باشد، هر کجا سکونت داشته باشد دادگاه آن محل برای امر قیمومت صالح است. اگر در حوزه اقامت محجور، دادگاه صالح برای این امر نباشد، درخواست نصب قیم به نزدیکترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه وی ارجاع خواهد شد. حتی اگر اقامتگاه محجور معلوم نباشد مانند زمانی که صغیر یا دیوانه‌ای در شهری پیدا شده و اطلاعی از محل سکونتش نداشته باشد، امور قیمومت وی با دادگاهی است که محجور در حوزه آن پیدا شده است. همچنین، اگر متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنان مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از آن صغیران تعیین قیم می‌نماید، می‌تواند برای بقیه صغاری که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند هم نصب قیم نماید. چنانچه قیم مشخص نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن ساکن است برای تعیین قیم نسبت به تمام صغیران صلاحیت دارد. حضانت فرزند بعد از فوت پدر بیشتر بخوانید: حضانت فرزند بعد از فوت پدر

سوالات متداول

– محجور به چه کسی گفته می‌شود؟ افراد صغیر که ولی خاص (پدر یا جد پدری) ندارند و نیز مجانین و افراد غیر رشید محجور تلقی می‌شوند. – قیم چه کسی است؟ شخصی است که اداره تمام امور مالی و غیر مالی فرد محجور را برعهده دارد. -‌ قیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ توانایی لازم برای اداره امور فرد محجور را داشته باشد و نیز امانتدار و بالغ و رشید و مسلمان باشد. -‌ آیا مادر هم می‌تواند قیم باشد؟ بله، در صورتی که مادر ازدواج نکرده باشد می‌تواند در صورت فوت پدر و جد پدری به عنوان قیم منصوب شود.        
4.4/5 - (130 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
76 پاسخ
 1. عرض سلام وادب واحترام
  پدربزرگ من پدرازمادرم قیم من بودند ویک مغازه بزرگ درمیدان نقش جهان اصفهان که ازپدرمرحومم بمن رسیده بود وسن من کم بود ایشان فروختن وپول مغازه را خورد خورد طی ۱۵ سال اظهارداشتن خرج شماتوسط مادرتون کردم وتمام شد
  ایا ایشان وظیفه شرعی نداشتن که بجای فروختن اجاره میدادن تازمانیکه پسربزرگ شودوخودش استفاده کند که باچنین پرسشب ازایشان قبل ازفوت کردنشان ازطرف من… جواب دادن من حال مظلمه دادن نداشتم
  این چه صورتی پیدامیکند
  سپاس فراوان ازتوجه شمایعتلی

 2. سلام برادرم زیر نظر بهزیستی و۶۰ سال دارد وبرادر دیگرم از طرف بهزیستی قیمش شده ما حالا میخواهیم ارث پدری کخ خانه ای هست مشارگت کنیم در مورد ایشون چه باید انجام بدیم ممنون

 3. سلام
  در صورت فوت پدر و جد پدری،آیا مادری که از پدر فرزند جدا شده و طلاق گرفته،میتونه قیم فرزندش بشه؟
  من قیم فرزندم شدم،حالا خواهر شوهر سابقم ،رفته درخواسته قیومیت داده و به عنوان قیم منصوب شده،آیا چنین چیزی امکان داره؟تا وقتی بنده زنده هستم،ولو جدایی از همسرسابقم،یعنی قیومیت ازمن میتونه سلب بشه و خواهر شوهر سابقم،میتونه قیم بچه ام بشه؟

 4. سلام وقت بخیر.
  آیا دختر می‌تواند قیم مادرش در زمانیکه هنوز پدر در قید حیاط هست بشود.؟ مادر مبتلا به بیماری آلزایمر میباشد وپدر کهولت سن دارد.
  باتشکر از پاسخگویی شما

 5. سلام من خواهرم معلول است و بهزیستی است میشود من و برادرم قیم شوند چون نمیخواهم تمام مسئولیت بر گردن من باشد. لطفا جواب بدین

 6. سلام.الان چند ماهه ک پدربزرگ بچه ها هیچ سراغی از بچه ها نمیگیره هیچ خبری ازشون نداره هیچگونه رسیدگی نمیکنه هیچگونه
  چطور می‌توان قیم رو برا مادر گرفت؟؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که رسیدگی نمی کنند بله می توانید قیومیت را از ایشان سلب کنید.

 7. درود.آیا بدون اطلاع قیم محجورین می توان قیم دیگری جایگزین کرد؟با سپاس

 8. سلام خسته نباشید . این ولی بودن یا قیوم بودن وقتی برای فردی شکل کیرد که به دروغ و پاپوش او را مجبور به از دست در اوردن حق السهم ارس شود و بخاطر چنین موضوع بالای ۱۵۰۰ روز است با امکانات نداشتن اب حمام wc برق کاز با سرما با کرما و از از دست دادن درامدش و خانه پدری که مجبور شد بخاطر فشارهایه اولیه بفروش برساند و بینشان تقسیم شود و همینطور تا حدی تهت فشار بود فرد دست به اقدام خود کشی زده است به چه صورت میباشد. و در این پنج سال نیز سه سال هم هر از زمین زراعی در اورد با زحمت بیشتر یا حداقل نصف را به خواهر کوچکتر داده است. یکی نجاتم بده من ارس نخاستم. من به هیچ چی دیکه اتقاد ندارم پنج سال تو طبیعت داره جون میدن جلو چشم مردم برادرم هم جلوم میبینم داغون تر میشم خداااااا.

 9. سلام کسی که هیجده سال پیش به خاطر دعوا کردن به شش ماه حبس رفته باشه میتواند قیم بچه های برادرش بشود

 10. سلام وقت بخیر
  برای قیم شدن فرزندم در صورتی که شناسنامه پدربزرگ فوت شده اش را نداشته باشم چطور می توانم اقدام کنم؟ ایا داشتن گواهی حصر وراثت کافیست؟

 11. ایا سامانه ای برای پیگیری وضعیت محجور بودن و قیم بودن افراد وجود دارد؟ اینکه بدانیم کسی قیم فردی یا خود شخص شده است یا نه. اگر فردی قیم داشته باشد و نداند که قیم دارد.شرایط از نظر قانون چگونه است ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر سامانه ای برای این مورد وجود ندارد.

 12. چطور باید حق قیم و مهریه توسط مادر محجور از ارث پدر بزرگ استرداد شود

  1. سلام باید شکایت طرح کنید و اعلام کنید که پدر بزرگ در این موارد بدهکار هست و اثبات کنید..تا وقتی انحصار وراثت میکنن این بدهی رو از اموالش قبل تقسیم پرداخت کنند

 13. سلام
  حکم قیومت فقط به قیم داده میشه یا که میشه از طریق حصروراثتی که داریم حکم قیومیت رو بگیریم و دادخواست های لازم رو اجرا کنیم

 14. با سلام آیا قیوم ی که ارثی که از پدر بزرگ بند به من دادش که قیمویت مارا داشت بدو اجازه داده بفروشد یا ببخشد در صورت امان بنده حقیر خدا محمد علی مقدم ومحمد مقد

   1. سلام صلح نامه وراثتی که ۱۰ نفر هستن همه امضاء کرده‌اند غیر از یک نفر که او هم محجور هست
    برابر ماده قانون ۱۲۴۲ با نظر دادستان صلح نامه اعتبار دارد
    آیا غیر از قیم سایر ورثه می‌تواند از دادستان تقاضا نماید چون قیم چوب رای چرخ می‌گزارد

    1. سلام ببخشید درصورت فوت پدر و درقیدحیات بودن مادر وجد پدری آیا دایی میتواند قیم او شود

     1. سلام، وقت بخیر
      در صورتی که بتوانند ثابت کنند مادر یا جد پدری صلاحیت لازم برای نگهداری را ندارند بله می تواند.

    2. سلام قیم باید چه کارهایی برای بچه صغیر محجور انجام دهد

  1. سلام ببخشید پدرم محجوره وخواهرم قیم هستش میخوام ببینم سیمکارتی که پدرم برا تولدم گرفته بودو میشه بنامم بزنه ؟؟ باید کجا برم؟؟

 15. سلام ببخشید اگر قیوم پسر عمو باشد محجور که پدرم باشند میتوانم به عنوان پسرش قیومیت او را بگیرم؟ با توجه به اینکه پسر عمویش قیوم نامه دارد.

 16. سلام میخواستم بدونم ک پدرم قیمومه برادرزاده ام هنوز به سن قانونی نرسیده ایا میتونم بدونه قیم بره بانک کارتت خودراه بسوزاند

 17. ازنظرقانون اگه مادری که دارای دومعلول ذهنی وخودش معلول باشد سواد داشته باشد میتواند قیم دوفرزندش بشود ایا شده که قیم سوری باشد

  1. سلام، وقت بخیر
   قیم را دادگاه مشخص میکند. بله امکانش هست.

 18. سلام من برادرزادام رواز۲سالگی اوردم پیش خودم الان۱۲سالشه به دلیل اعتیاد پدرمادرش یه حقوق مستمر ی هم میگیرم ایامیتونم قیومیتش روبگیرم پدرمادرش درقیدحیات هستن مشکلی ندارن که سرپرستی بچه روبدن بمن ایا قانون این اجازه رومیده که سرپرستی بچه روبگیرم

 19. سلام.پدرم فوت شده وخواهرم ۱۷ سالشه خودم ۳۰ سال مادرم زنده هستن برای برداشت حساب بانکی پدرم ک فوت شده چراخواهرم ک ۱۷ سالشه خواهرم امضانزدب جاش مادرم امضازدبراوکالت حساب بانکی برداشت حساب

  1. سلام، وقت بخیر
   چون به سن رشد نرسیده است و مادرتان به عنوان قیم ایشان امضا کرده اند. (در صورتی که قیم نامه دارند.)

 20. آیا کسی که محجور است و قیم گرفته باشد آیا از قیم میتوان مهریه را گرفت

  1. سلام، وقت بخیر
   از اموال محجور می توان گرفت، نه از قیم.

 21. سلام.دیه جرحی غیرعمد فرزند صغیری ک پدرش همسر ودو بچه دیگه ای از غیر مادر خود دارد ب پدر تعلق میگیرد؟همچین پدری قیم حساب میشود؟ممنون راهنمایی کنید لطفن

 22. سلام ببخشید پدر من محجور هستند(از لحاظ ذهنی) و من ۱۹ سالمه و قیم ایشون هستم میتونم برای سربازی معافیت بگیرم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در این خصوص مشاوره ای نداریم دوست عزیز

 23. سلام ایا دختر ۱۷ یا ۱۸ ساله اگر دادگاه رشید بودن واینکه میتواند از خود راقبت کند تایید کند میتواند قیم خودرا از قیومیت دربیاورد

 24. سلام ایا کسی ۱۷ یا ۱۸ سال داشته باشد دادگاه هم رشید بودن اون رو تایید کنه میتونه قیم اش رو از قیم بودن دربیاره؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بعد از ۱۸ سالگی سمت قیم کنار میرود.

 25. سلام.آیا خ,د شخص که ۱۵ سال دارد میتواند در مراجع ذیصلاح بعنوان قیم معرفی شود و از دادگاه حکم قیمیت دریافت کند؟

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر فرد ۱۵ ساله نمی توانند به عنوان قیم معرفی شوند.

 26. سلام خسته نباشید من پدرم فوت کرده اجداد پدری هم فوت کرده برای قیومیت میخواستم مادرم بشه من۱۷سالم مادرم ازدواج کرده میتونه قیم من بشه
  ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   شما با دادخواست حکم رشد می توانید امور مالی خودتان را به عهده بگیرید.

  1. سلام؛ وقت بخیر
   خیر محجور نمی تواند دو قیم داشته باشد.

 27. سلام
  قیمیت درصورتی که پدر و مادر زنده باشند میتونن در زمان حیات برای بعد فوتشون مشخص کنن که به خواهر کودک برسه ؟

 28. سلام، آیا برادران و خواهران قانونا موظف به کمک و حمایت مالی به محجور هستند؟

  1. سلام، وفت بخیر
   در صورتی که محجوب تحت قیومت باشد، خیر
   قیم باید حمایت مالی و کمک را انجام دهد.

 29. سلام. سئوال من این بود که اگه یکی از فرزندان در یک سال اخیر وکالت بلاعزل از مادر خود بگیرد و روانه سالمندان سازد ،ایا فرزند دیگر میتواند قیم مادر شود و اختیار امور مالی و ملک و رو داشته باشد ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بله فرزندان دیگر می توانند قیم مادر شوند.
   برای راهنمایی بیشتر لطفا با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ تماس بگیرید، کارشناسان حقوقی دادسو پاسخگوی شما خواهند بود.

 30. باسلام عموی پدرم غیومعمه پدرم شد پس از مدتی هردو فوت کردن یه خانه ورثه ای داشتند فروختن دختر عمو آماد هم حق خودش را برد هم حق عمه راآیا مگر بعد ازمرگ قیومیت حذف نمیشه مال بین وراث تقسیم بشه

  1. سوال شما واصح نیست. لطفا با موسسه تماس بگیرید

  2. سلام خسته نباشید.
   برادر من سالیان طولانى هست که اعتیاد دارد و خشونت خانگى نسبت به دخترش که طفل ٣ ساله است انجام مى دهد ، مادر کودک هم اعتیاد دارد ، مادر بنده در قید حیات هست اما توانایى نگهدارى برادرزاده ام را ندارد آیا من به عنوان عمه ى کودک مى توانم قیم برادرزاده ام شوم ؟

   1. سلام، وقت بخیر
    لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنند.

    1. سلام وقتتون بخیر
     میخواستم بدونم کسی میتونه قیم برادر ناتنی خودش بشه(برادری که از پدر جدا هستن و از مادر یکی)، با در نظر گرفتن این که جد پدری و عموی برادر ناتنی در قید حیات نباشن!

     1. سلام، وقت بخیر
      بله می تواند البته بستگی به رای قاضی دارد.

  3. سلام آیا فرزندی که قیم پدرش است میتواند فرد محجور که پدرش است را ضرب و شتم کند یا باعث رعب و ترسش شود

   1. خیر به هیچ عنوان دادگاه مطرح کنید با مدرک و ثابت کردید که صلاحیت قیمومیت ندارد و دادگاه بررسی میکند و عزل

  4. بله قیومیت عزل می شود و مال بین وراث تقسیم می شود
   به دادگاه مطرح نمایید

 31. سلام قیم خیانت کار از نظر قانون چی گفته میشه منظورم اینه آیا اسمی پسوندی چیزی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *