انواع معافیت کفالت و قوانین آن

معافیت کفالت چیست؟
معافیت کفالت یکی از قانون‌های مهم نظام وظیفه عمومی بوده که افراد مشمول به خدمت، می‌توانند با دریافت کارت معافیت دائم از خدمت سربازی معاف شوند. معافیت کفالت در سالیان اخیر دچار تغییرات زیادی شده که افراد مشمول به خدمت سربازی باید با توجه به شرایط خود از جزئیات این قانون آگاهی کامل برای معافیت را داشته باشند. بنابراین در این مقاله از مجله حقوقی دادسو قصد داریم شما را با معافیت کفالت و انواع آن آشنا کنیم و توضیح دهیم که معافیت کفالت چیست؟ همچنین مؤسسه حقوقی دادسو با مشاوره رایگان در زمینه معافیت وکالت توسط بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا، بهترین خدمات را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

معافیت کفالت چیست؟

معافیت کفالت به دو بخش دائم و موقت تقسیم می‌شود که در معافیت کفالت دائم، فرد به علت بیماری یا از دست دادن سرپرست خانواده، امکان اعزام به خدمت را ندارد. در معافیت کفالت موقت، فرد مشمول به خدمت سربازی برای مدت مشخصی از خدمت معاف شده و بعد از اتمام آن زمان، به خدمت اعزام خواهد شد. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فرد مشمول خدمت سربازی با توجه به نوع معافیت خود، با تأیید شورای پزشکی نظام وظیفه و کارشناس سازمان نظام وظیفه می‌تواند کارت معافیت خود را دریافت کند.

انواع معافیت کفالت سربازی

 • معافیت کفالت پدر بالای ۷۵ سال
 • معافیت کفالت پدر از کار افتاده
 • معافیت کفالت مادر
 • کفالت خواهر
 • کفالت برادر صغیر کوچکتر از ۱۸ سال
 • کفالت برادر نیازمند مراقبت
 • کفالت پدربزرگ و مادربزرگ
 • کفالت والدین معلول
 • کفالت فرزند
هر کدام از انواع کفالت دارای شرایط و ضوابط مختص به خود است که فرد مشمول به خدمت در صورت داشتن شرایط لازم از سربازی معاف می‌شود.

شرایط لازم برای معافیت کفالت

 • فرد دارای ۱۸ سال سن باشد.
 • عدم غیبت فرد مشمول به خدمت و در صورت داشتن غیبت، آن را با دلایل قانونی موجه کند.
 • پدر بالای ۷۵ سال داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت، تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده باشد و از پدر نیازمند به مراقبت، نگهداری کند.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال خانواده است، پدر فوت شده و مراقبت از مادر به عهده اوست.
 • تنها برادری باشد که بعد از فوت پدر، سرپرستی خواهر خود را بر عهده گیرد.
 • سرپرستی برادر کمتر از ۱۸ سال خود را بر عهده داشته باشد.
طبق ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی فرد مشمول به خدمت برای دریافت معافیت کفالت باید شرایط زیر را داشته باشد:
 • یگانه مراقبت و نگهدارنده پدر، جد، برادر، مادر، مادربزرگ یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر باشد.
 • یگانه سرپرست و خواهر مجرد در صورتی که تا سن ۲۴ سالگی مجرد باشد. “
شرایط لازم برای معافیت کفالت

شرایط معافیت کفالت پدر

شرایط معافیت وکالت از طریق پدر به این صورت است که:
 • سن پدر ۷۵ سال تمام باشد.
 • سن پدر کمتر از ۷۵ سال باشد و با توجه به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیاز به مراقبت داشته باشد.
 • برای نگهداری از پدر، تک فرزند پسر خانواده باشد یا برادر بیمار یا معلول داشته باشد.
 • درخواست معافیت فرزند خوانده مورد قبول نظام وظیفه عمومی نیست.
 • تغییر سن در شناسنامه پدر، تأثیری در معافیت کفالت ندارد.
 • شناسنامه قدیمی پدر اگر توسط مراجع قضایی باطل شود، ملاک رسیدگی شناسنامه جدید پدر است.
 • اگر پدر دارای دو فرزند پسر با سن بالای ۱۸ سال باشد و یکی از فرزندان در زندان باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق نمی‌گیرد.
 • اگر پدر بالای ۷۵ سال سن یا بیمار، یکی از فرزندان پسر خود را از طریق کفالت از سربازی معاف کند و آن فرزند به علت بیماری یا فوت، شرایط نگهداری از پدر را از دست دهد، فرزند دیگر می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

شرایط معافیت کفالت مادر

 • اگر مادر به علت طلاق یا فوت همسر، شوهر نداشته باشد، فرد مشمول به خدمت تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال مادر باشد، معافیت کفالت به آن فرزند تعلق می‌گیرد.
 • اگر از تاریخ ثبت طلاق مادر، ۲ سال و ۶ ماه گذشته باشد، به فرد مشمول، معافیت دائم تعلق می‌گیرد اما اگر تاریخ ثبت طلاق کمتر از ۳۰ ماه باشد، معافیت کفالت موقت به فرد تعلق می‌گیرد.
 • اگر مادر در ۳۰ ماه (از اولین روز ثبت طلاق یا فوت شوهر) مجرد یا زنده باشد، معافیت موقت فرد مشمول خدمت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
 • اگر پدر خانواده فوت شده باشد و شخص مشمول به خدمت سربازی مسئول مراقبت از مادر خود باشد. همچنین دارای برادر یا خواهر صغیر باشد، می‌تواند معافیت کفالت مادر را به کفالت برادر یا خواهر صغیر خود تغییر دهد اما در صورت حیات پدر، درخواست کفالت برادر یا خواهر صغیر (کوچک) طبق قوانین نظام وظیفه ممنوع است.
 • فرزند دارای معافیت کفالت مادر اگر فوت یا بیمار شود، مراقبت و کفالت مادر به فرزند دوم می‌رسد.

شرایط معافیت کفالت خواهر

 • معافیت کفالت خواهر در صورتی امکان پذیر است که پدر او فوت شده باشد و برادر بالای ۱۸ سال مشمول به خدمت سربازی مسئول نگهداری از خواهر باشد.
 • خواهر فرد مشمول، همسر یا فرزند پسر نداشته باشد.
 • خواهر و برادر مشمول به خدمت باید از پدر و مادر یکی باشند.
 • سن خواهر ملاک رسیدگی به معافیت کفالت نیست.
 • اگر خواهر مطلقه یا همسرش فوت شده باشد، همچنین پدر وی نیز در قید حیات نباشد، برادر می‌تواند معافیت کفالت خواهر را دریافت کند.

شرایط معافیت کفالت برادر صغیر یا کبیر

 • برادر کبیر یا صغیر از وجود پدر، همسر و فرزند پسر سالم محروم باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • شغلی نداشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی اگر چندین برادر بیمار بالای ۱۸ سال داشته باشد (بیماری مورد تائید شورای پزشکی نظام وظیفه عمومی)، می‌تواند درخواست معافیت کفالت برادر دهد.
 • تنها معافیت کفالت برادر تنی امکان پذیر است.

شرایط معافیت کفالت پدربزرگ

 • پدر بزرگ فاقد فرزند باشد.
 • دارای ۷۵ سال سن باشد.
 • نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال پدربزرگ باشد.
 • فرد مشمول برای گرفتن معافیت کفالت پدربزرگ نباید پدر، عمه و عمو داشته باشد.
 • برای دریافت معافیت کفالت پدربزرگ مادری، فرد مشمول نباید مادر، خاله و دایی داشته باشد.
 • فرد مشمول به خدمت سربازی با وجود پدر، می‌تواند کفالت پدربزرگ مادری خود را بر عهده گیرد.
 • اگر پدربزرگ کمتر از ۷۵ سال داشته باشد، نوه مشمول به خدمت در صورت تأیید بیماری پدربزرگ توسط شورای پزشکی، می‌تواند برای معافیت کفالت پدربزرگ خود به نظام وظیفه درخواست دهد.
 • معافیت کفالت پدربزرگ دائم است.

شرایط معافیت کفالت مادربزرگ

 • مادربزرگ باید فاقد شوهر باشد.
 • فرد مشمول به خدمت باید تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال مادربزرگ باشد.
 • فرزندان مادربزرگ باید فوت کرده باشند.
 • فرد مشمول برای دریافت معافیت کفالت مادربزرگ پدری نباید پدر، عمو و عمه داشته باشد.
 • فرد مشمول در معافیت کفالت مادربزرگ مادری نباید مادر، دایی و خاله داشته باشد.
 • اگر پدربزرگ در زندان باشد، درخواست معافیت کفالت مادربزرگ امکان پذیر نیست.
 • معافیت کفالت مادربزرگ دائم است.
معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

فرد مشمول به خدمت سربازی که خارج از کشور است برای دریافت معافیت کفالت باید مدارک مورد نیاز را به سفارت ایران در آن کشور تحویل دهد. مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور عبارتند از:
 • فرد مشمول باید پدر بالای ۷۵ سال سن داشته باشد.
 • شخص نباید غیبت سربازی داشته باشد.
 • افرادی که شخص مشمول مدعی کفالت آنها است، باید در داخل کشور باشند.
 • فرد متقاضی خارج از کشور برای انجام امور کفالت معافیت باید از یک وکیل کمک بگیرد و وکالت نامه را در سفارت ایران مهر و امضا کند، سپس وکالت نامه توسط وکیل به پلیس + ۱۰ تحویل داده شود.
 • اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه فرد متقاضی
 • اصل و کپی از آخرین مدارک تحصیلی فرد مشمول
 • اصل و کپی وکالت نامه
 • اصل و کپی مدارک شناسایی وکیل
همچنین پیشنهاد می‌کنیم که مطلب “خرید سربازی ایرانیان خارج از کشور” را نیز مطالعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت معافیت کفالت سال ۱۴۰۱

 • ارائه کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، برادران و خواهران
 • کپی کارت ملی پدر و مادر
 • ارائه گروه خون
 • در صورت فوت پدر، ارائه اصل و کپی مدارک فوت که توسط محضر کپی برابر اصل شده باشد و کارت ملی و شناسنامه متوفی
 • در صورت اشتغال به تحصیل ارائه گواهی اشتغال به تحصیل
 • در صورت طلاق مادر، اصل سند طلاق و کپی همه صفحات آن و ارائه کپی از دادنامه طلاق
 • تکمیل برگه شماره ۱ (برگه وضعیت مشمولین)
 • تکمیل برگه شماره ۲ (معاینه اولیه مشمولین)
 • اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه عکس دار و کارت ملی مشمول به خدمت
 • یک قطعه عکس ۴*۳
 • کپی و اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل
 • گواهی اشتغال به خدمت (برای افرادی که به خدمت سربازی اعزام شده‌اند)
 • برگه شماره ۴ (برگه تکمیل شده وضعیت مشمول)
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول به خدمت

مراحل دریافت معافیت کفالت سال ۱۴۰۱

 • مراجعه فرد مشمول به خدمت با ۳ نفر شاهد به محضر و امضای گواهی مخصوص برای ارائه به محضر
 • دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از سامانه اینترنتی پلیس + ۱۰
 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰)
 • ثبت درخواست کفالت در سامانه
 • بررسی اطلاعات توسط سازمان وظیفه عمومی
 • گرفتن استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول توسط سازمان وظیفه عمومی
 • بعد از ثبت درخواست در دفاتر پلیس + ۱۰، مراجعه فرد مشمول خدمت به سازمان وظیفه عمومی برای استعلام از ثبت احوال محل زندگی پدر و مادر
 • صدور کارت معافیت کفالت در صورت پذیرش مشمول توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در میدان سپاه
مشاوران و وکلای متخصص و با تجربه مؤسسه حقوقی دادسو در زمینه معافیت کفالت با مشاوره رایگان از طریق واتساپ به شما کمک خواهند کرد تا اگر شرایط لازم برای معافیت کفالت را دارید، با ارائه مدارک لازم در این حوزه، از خدمت سربازی معاف شوید.

سوالات متداول

 1. انواع معافیت کفالت سربازی سال ۱۴۰۱ چیست؟
معافیت کفالت شامل کفالت پدر، کفالت مادر، کفالت برادر، کفالت پدربزرگ، کفالت مادربزرگ و غیره است.
 1. چگونه باید برای معافیت کفالت اقدام کرد؟
فرد مشمول به خدمت سربازی با مراجعه به پلیس + ۱۰ باید برای معافیت کفالت اقدام کند.
 1. شرایط سنی معافیت کفالت پدر به چه صورت است؟
سن پدر فرد مشمول به خدمت باید ۷۵ سال تمام باشد.
۴.۷/۵ - (۹ امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

1 دیدگاه برای “انواع معافیت کفالت و قوانین آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای باخبرشدن از آخرین اخبار عضو خبرنامه شوید