همه چیز در مورد مستثنیات دین

همه چیز در مورد مستثنیات دین
در این مقاله از دادسو موارد مستثنیات دین و همه چیز درباره آن را به شما توضیح می‌دهیم. این اصطلاح در قوانین کشور زیاد استفاده می‌شود و ممکن است شما هم در روند کارهای حقوقی خود آن را بشنوید. با ما همراه باشید تا معنی و مشمولات آن را بدانید.
همه چیز در مورد مستثنیات دین
همه چیز در مورد مستثنیات دین

مستثنیات دین چیست

براساس قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی که در سال 1356 تصویب شد، از لحظه ابلاغ اجرائیه فرد مدیون موظف است که طی مدت 10 روز برای پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام کند و در غیر این صورت، فرد طلبکار حق دارد از طریق واحد اجرای احکام در دادگاه، برای توقیف اموال او درخواست دهد. در روند توقیف اموال، قانون‌گذار یک سری استثنائات را برای حمایت از حق و حقوق اولیه فرد بدهکار و اشخاص تحت تکفل وی پیش‌بینی کرده است که این موارد را مستثـنیات دیـن نامیده‌اند که این گزینه‌ها از نظر قانونی قابل توقیف و قابل فروش نیستند.

مستثنیات دین در قوانین

مستثنیات دین براساس قوانین مختلف، اعم از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در سال 1394 تصویب شد، قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به سال 1379، قانون اجرای احکام مدنی تصویب شده در 1356 و در نهایت آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در سال 1387 پیش‌بینی شده است.
مستثنیات دین در قوانین
مستثنیات دین در قوانین

موارد مستثنیات دین

مستثنیات دین براساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در سال 1394 تصویب شده است، فقط موارد زیر را در بر می‌گیرد که عبارت‌اند از:
 1. منزل مسکونی که از نظر عرف در شأن فرد محکوم‌علیه در حالت اعسار او است.
 2. اسباب و اثاثیه زندگی که برای تأمین خواسته‌ها احتیاجات لازم فرد محکوم‌علیه و سایر افراد تحت تکفل وی ضروری است.
 3. کتاب‌ها و وسایل علمی و تحقیقاتی برای افراد اهل علم و پژوهش که با شأن آن‌ها تناسب دارد.
 4. اسباب و ابزار کار اهل کسب و کار، صنعتگران، کشاورزان و سایر افرادی که برای گذران امور ضروری زندگی آن‌ها و افراد تحت تکفلشان ضروری است.
 5. تلفن مورد نیاز محکوم‌علیه
 6. مبلغی که در هنگام قرارداد اجاره به صاحب مال پرداخت می‌شود، به شرط آنکه پرداخت مبلغ اجاره بدون آن باعث عسر و حرج شود و عین مبلغ مورد نیاز محکوم‌علیه بوده و از شأن وی بالاتر نباشد.

مرجع صالح در مستثنیات دین

مرجع صالح برای تشخیص اینکه آیا یک مالی که معرفی شده است، با شأن عرفی محکوم‌علیه متناسب است یا خیر، دادگاه صادرکننده همان حکم است. همچنین مرجع صالح برای تشخیص این مورد که آیا مالی که معرفی شده است، جزو موارد مستثـنیات دین هست یا خیر نیز دادگاه اجراکننده حکم است. حال سؤال پیش می‌آید که اگر مسـتثنیات دیـن به مال دیگر تبدیل شود، آیا مال جدید قابل توقیف است یا همچنان جز مسـتثنیات دیـن خواهد بود؟ در صورتی که مستثنیات دین به مال دیگری تبدیل شده باشد، به عنوان مثال یک ملک در طرح اجرایی واقع گشته و بهای آن نیز پرداخت شده است، بهای آن توقیف شدنی است. البته باید گفت که چنانچه فرد مدیون اثبات کند که می‌خواهد با آن پول برای خود منزل دیگری برای زندگی خریداری کند، قابل توقیف نیست.

مستثنیات دین در مهریه

موارد مستثنیات دین در مهریه، موارد استثنائی در خصوص توقیف اموال برای مهریه است که قانون مدنی برای فرد مدیون مد نظر قرار داده است. محکوم‌علیه در این مبحث به مردی اطلاق می‌شود که متعهد است به همسر خود مهریه‌ پرداخت نماید. عقد نکاح در جریانات حقوقی یک نوع قرارداد بین طرفین به شمار می‌رود. در قرارداد عقد نکاح مرد برای پرداخت مهریه به زن متعهد می‌شود و در صورت ترک زندگی مشترک توسط هریک از زن و شوهر، مرد به پرداخت مهریه محکوم خواهد شد که مطابق با قانون شرع برای زن در نظر گرفته شده است. در صورتی که مرد برای پرداخت آن امتناع بورزد، قانون برای توقیف اموال حتی توقیف سهم الارث آقا بابت مهریه اقدام کرده تا با فروش اموال منقول و غیرمنقول خودش مهریه همسر را که حق قانونی اوست، بپردازد.

مستثنیات دین در پرداخت مهریه از لحاظ قانون مدنی

مستثنیات دین در مهریه و تسویه بدهی از طریق شخص بدهکار یا مدیون در قانون مدنی به این معنی است که هرکسی در یک قرارداد معین متعهد به انجام اموری مشخص خواهد شد که براساس قانون باید طبق آن عمل نماید. چنانچه فردی از عمل به تعهدات مالی خود امتناع بورزد، فرد شاکی می‌تواند برای دریافت طلب خود طبق قانون برای درخواست توقیف اموال اقدام کند. گاهی حتی دادگاه بدون تقاضا و دادخواست شاکی در جهت توقیف اموال، برای توقیف اموال بدهکار یا محکوم‌علیه حکم مربوطه را صادر می‌کند. اما باید بدانید که قانون مدنی در مورد برخی از ممنوعیت‌های شرعی استثنائاتی را در خصوص توقیف اموال پیش‌بینی کرده است. هنگامی که زندگی فرد بدهکار، شأن خانوادگی و اجتماعی او و مستلزمات زندگی‌اش با بازداشت اموال وی به خطر بیافتد، براساس قانون راه‌های دیگری برای دستیابی به طلب شخص وجود دارد تا از این طریق از توقیف و ضبط اموال او جلوگیری شود. این موارد استثنا برای پرداخت هر نوع بدهی اعم از بدهی در معامله یا بدهی در پرداخت مهریه در اصل مسئله تفاوتی ندارد. در مجموع مواردی را که طبق قانون برای تسویه بدهی نمی‌توان دریافت کرد، مستثنیات دین گفته می‌شود.

رسیدگی به مستثنیات دین در خصوص پرداخت مهریه

دادگستری، مرجع صالح در خصوص رسیدگی به مستثنیات دین در مهریه است، اما مراجع دیگری هم مانند اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کار، اداره دارایی و مراجع دیگر رسیدگی به شکایت برای صدور حکم توقیف مال می‌توانند به عنوان مرجع صالح عمل کنند. احتمال دارد در هنگام رسیدگی به فرایند تسویه بدهی مهریه، زوجه فهرستی از اموال همسر خود را به دادگاه ارائه کند که جزو موارد مستثنیات دین باشد و یا بعد از توقیف اموال مرد برای مهریه ادعا کند که این اموال جزو موارد مستثنیات دین بوده است. این مسائل از دسته مشکلاتی است که در هنگام اجرای حکم ممکن است پیش آید. همان‌طور که بیان شد مرجع صالح برای رسیدگی به این مسئله دادگاه است؛ بنابراین مأمور اعزامی از طرف دادگاه در خصوص این سؤال که آیا اموال مرد در دسته مستثنیات او هست یا خیر باید تحقیقات لازم را به عمل آورد. مرد در مورد حکم توقیف اموال برای پرداخت مهریه حق دارد به دادگاه تجدید نظر اعتراض کند. واضح است که تا زمان اعلام حکم اصلی دادگاه، اموال مرد برای پرداخت دین از توقیف خارج می‌شود. مرجع مجری این حکم براساس مستندات قانون، مواردی را که بیان کردیم با اموال فرد مدیون مطابقت می‌دهد، همچنین بایدشان محکوم‌علیه، عرف و منزلت اجتماعی او را نیز مورد توجه قرار دهد، سپس برای صدور حکم تصمیم‌گیری می‌کند.

مستثنیات دین خودرو

خود خودرو صرفاً جزو موارد مستثنیات دین قرار نمی‌گیرد؛ اما امکان دارد محکوم‌علیه از آن برای گذران امور ضروری زندگی و کسب و کار خود استفاده کند. نمونه این افراد شامل فعالیت در تاکسی‌های آنلاین، مشاغل مربوط به وانت‌بارهای اینترنتی و غیره خواهد شد. در این شرایط خودرو در دسته مستثنیات دین مدیون قرار دارد و نمی‌توان آن را توقیف کرد، اما محکوم‌علیه باید فعالیت خود با این خودرو را با اسناد و مدارم قانونی ثابت کند. اما در صورتی که از خودرو برای امور شخصی استفاده شود، جزو موارد مستثنیات دین نیست و می‌توان آن را توقیف کرد. خودروی تاکسی نیز به دلیل اینکه وسیله گذران امور زندگی است، بی‌شک جزو موارد مستثنیات دین است؛ همچنین خودروهای سواری را که شخص از آن برای مسافرکشی و گذران امور زندگی استفاده می‌کند (مانند تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ)) هم می‌تواند در دسته مستثنیات دین به شمار آورد که البته تأیید این مورد با قاضی اجرای حکم است.

سهم الارث و مستثنیات دین

دعاوی مستثنیات دین تا هنگامی قابل اجرا است که فرد مدیون در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت چنانچه فوت شده باشد وراث نمی‌توانند ادعاهای قابل طرح در این موضوع را بیان کنند و براساس قانون کلیه اموال متوفی توقیف خواهد شد. در واقع وراث زمانی می‌توانند به ارث دست پیدا کنند که براساس قانون ابتدا بدهی و کل دین‌های متوفی پرداخت شده باشد.

اثبات مستثنیات دین

لیست اموالی که جزو موارد مستثنیات دین هستند، در قانون به وضوح ذکر شده است. با این وجود اثبات این امر که این اموال درشان فرد بدهکار است یا خیر، به عهده دادگاه صالح است و این امر نیز با عنایت به شرایط مدیون بررسی خواهد شد که آیا متناسب با شأن مدیون بوده، یا بالاتر و یا پایین‌تر از شأن وی است. در مورد این مسائل مشورت با یک وکیل ماهر در حوزه مستثنیات دین می‌تواند راه درستی را به شما نشان دهد.

وکیل مربوط به مستثنیات دین

با توجه به تعدد جرم و تخلف‌ها، وکلا به صورت تخصصی و مجزا در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. موسسه حقوقی دادسو از یک تیم حرفه‌ای مسلط به موضوعات حقوقی متفاوت تشکیل شده و آماده خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز است. وکیلی که در مورد استثناها در دین تخصص دارد و پرونده‌های این موضوع از وکالت را به دست می‌گیرد، وکیل مستثنیات دین نام دارد. وکیل مستثنیات دین در دادسو می‌تواند شما را در رسیدن به هدفتان یاری کند تا با صرف کمترین زمان و هزینه به بهترین نتیجه ممکن برسید. در این مدت نیز یک نفر به عنوان پشتیبان شما را تا پایان مراحل پرونده همراهی خواهد کرد تا سؤالات خود را از ایشان بپرسید و در جریان جزئیات پرونده قرار بگیرید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان می‌توانید از طریق یکی از راه‌های ارتباطی با تیم دادسو در تماس باشید.
وکیل مربوط به مستثنیات دین
وکیل مربوط به مستثنیات دین

مستثنیات دین منزل مسکونی

در ابتدا باید با توجه به شأن محکوم‌علیه مشخص کرد که خانه یا منزل مسکونی که فرد مدیون آن را جزو موارد مستثنیات دین به حساب می‌آورد، باید چند متر باشد؟ به عنوان مثال شأن و منزلت اجتماعی و کاری یک پزشک متخصص با شأن و منزلت اجتماعی یک کارمند دولت و یا یک کارگر قطعاً تفاوت دارد. ما عقیده داریم که قانون‌گذار در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌تواند افراد را طبق وضعیت اقتصادی آن‌ها طبقه‌بندی کند. چرا که منظور او از ماده بیان شده، حفظ احترام و آبروی افراد است. استفاده از خانه یا منزل مسکونی که به ادعای فرد مدیون جزو موارد مستثنیات دین است، در تأیید یا تکذیب ادعای وی توسط مرجع صالح قضایی نقش تعیین کننده دارد.

مستثنیات دین در اثاثیه مورد نیاز زندگی

اسباب و اثاثیه اولیه زندگی مانند یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، فرش در دسته وسایل مورد نیاز و ضروری زندگی محسوب می‌شوند و قابل توقیف نیستند. اسباب و اثاثیه اولیه زندگی فقط در شرایطی مسـتثنیات دیـن محسوب می‌شود که از لحاظ قیمت و کارکرد متعارف باشد. به عنوان مثال در صورتی که بهای ریالی یک دست مبلمان محکوم‌علیه گران و باارزش باشد یا قالیچه ابریشمی در خانه وی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن‌ها را در دسته اسباب و اثاثیه اولیه زندگی مدیون به حساب آورد.

مستثنیات دین در کتاب‌ها و ابزار علمی

هر چند کتب موجود در کتابخانه یک فرد که برای او ضروری محسوب می‌شود، مانند کتب پزشکی و تحقیقاتی برای یک پزشک جزو موارد مستثنـیات دین به شمار می‌رود؛ اما کتب غیرپزشکی در این نمونه در دسته مستثنـیات دین نیست و همچنین کتب موجود در یک کتاب‌فروشی هم در دسته مستثنـیات دین به شمار نمی‌رود.
مستثنیات دین در کتاب‌ها و ابزار علمی
مستثنیات دین در کتاب‌ها و ابزار علمی

مستثنیات دین و تلفن همراه

تلفن لازم و ضروری محکوم‌علیه شامل تلفن همراه و تلفن ثابت است ولی در صورتی که شماره تلفن همراه از نظر ارزش ریالی گران‌قیمت باشد (مانند عددها و شماره‌های رند) قابل بازداشت و توقیف است؛ چرا که محکوم‌علیه می‌تواند با یک شماره اعتباری هم امور خودش را بگذراند.

سؤالات متداول

 • اگر مسـتثنیات دیـن به مال دیگر تبدیل شود، آیا مال جدید قابل توقیف است یا همچنان جز مسـتثنیات دیـن خواهد بود؟
در صورتی که مستثنیات دین به مال دیگری تبدیل شده باشد، به عنوان مثال یک ملک در طرح اجرایی واقع گشته و بهای آن نیز پرداخت شده است، بهای آن توقیف شدنی است.
 • آیا خودروی شخصی جزو موارد مستثنیات دین است؟
خودرو صرفاً جزو موارد مستثنیات دین نیست مگر اینکه وسیله امرار معاش فرد باشد، مانند تاکسی یا اسنپ
 • چه وسایلی از خانه جزو موارد مستثنیات دین است؟
اسباب و اثاثیه اولیه زندگی مثل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، فرش در دسته وسایل مورد نیاز و ضروری زندگی محسوب می‌شوند و قابل توقیف نیستند.
3.9/5 - (187 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

54 پاسخ

 1. سلام. آیا تریلی داف با قیمت ۷ میلیادی. مستثنیات دین. محسوب می‌شود که محکوم علیه بگه با این کامیون کار میکنم ممنون
  رئوف پازهر

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که وسیله کسب درآمد باشد بله مستثنیات دین هست.

 2. سلام من ۵سال میشه ازهمسرم جداشدم دوساام زندان بودم تنهادارایی من سرقفلی ۳دانگ یه مغازست ۵سال پیش واسه دادگاه ثابت شدمن مالی ندارم برام مهریه روقسط بنذی کردوقرارسد ازدرامدمغازه مهریه روپرداخت کنم وپرداخت کردم ااان بعد۵سال خانم اومده دوباره شکایت کرده که مغازه روبگیره درصورتی که تمام زندگیموازم گرفت مثل خونه ماشین بچه وزندگی رو میخوام ببینم امکانش هست اینبارقاضی دستوربده که بایدمغازه روبابت مهربه بدم

  1. خدا لعنتشون بکنه با اینکه خودم خانم هستم حق رو به مردها میدم متاسفانه خانمها کاسبی راه انداختن و قاضی ها هم با اونها همکاری میکنن تهمت نمی‌زنم با چشمام دیدم که میگم

  2. آیا کسی که حقوق بگیر دولت هست و حقوقش زیر ۱۲ میلیون و ۳فرزند دارد با ماشین اسنپ کار می کند ماشین جز مستسنیات دین محسوب می شود یا خیر؟

   1. سلام، وقت بخیر
    ماشین اگر برای کار باشد و منبع درآمد بله مستثنیات دین هست.

 3. متشکرم،کامل ،واضح وخلاصه ومفید توضیحات رو برای خواننده ها نوشتین

 4. سلام
  آیا مسکن ملی که ۱۲ سال قسط وام دارد برای مهریه قابل توقیف است؟ و اینکه برای مدتی شغلی در شهر دیگری دارم و در مسکن ملی سکونت ندارم ولی احتیاج دارم که آن را اجاره دهم تا بتوانم با پولش در محل کار موقتم منزلی اجازه کنم.
  سپاسگزارم

 5. سلام ببخشید یه سوال داشتم من یه آپارتمان ۸۰ متری در افسریه دارم و میخوام بدونم که آیا این خونه جزو مستثنیات دین حساب میشه یا خیر؟

  1. سلام؛ وقت بخیر
   در صورتی که همین یک خانه را داشته باشید مستثنیات دین هست، در غیر این صورت خیر

 6. سلام
  یک شرکت خدمات مسافرت هوایی محکوم کردم به پرداخت ۲۲۰ میلیون تومان دو تا خط ثابت رند داره آیا امکان توقیف خطوط هست ؟
  ممنونم

 7. سلام ، وقت بخیر
  شوهرم و من تو خونه ای زندگی میکنیم که خونه به نام مادرم هست و ما خونه رو از مادرم اجاره کردیم .
  شوهرم هیچ سندی به نام خودش نداره ولی پدرش چهارسال پیش فوت کرده و یک ملک اوقافی سه طبقه با دو دهنه مغازه مال پدرشوهرم بود که الان مال ورثه ست و انحصار ورثه انجام شده و وراث درخواست فروش ملک ورثه ای دادن و دادگاه ملک رو به مزایده گذاشته سوالم این هست که من میتونم حق الارث شوهر خودم رو در دادگاه بابت مهریه توقیف کنم یا مستثنیات دین محسوب میشه؟ چون هیچ سندی بنام شوهرم نیست ولی شوهرم تو خونه ی پدرش زندگی نمیکنه مستاجر خونه ی مادر من هستیم

  1. سلام، وقت بخیر
   شما می توانید حق الارث شوهر خود را از طریق اداره اجرای ثبت، بابت مهریه توقیف کنید

 8. سلام
  من کارمندم و یه خودرو دارم وبرای رفتن به سرکار که یک شهرستان دیگر است هر روز از آن استفاده میکنم آیا این مورد جز مستثنیات محسوب نمیشود و چه طور میشود اثبات کرد با بردن نامه از سوی رئیس اداره دادگاه قبول میکند

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر مستثنیات دین محسوب نمی شود.

  2. برو اسنپ ثبت کن و چن بار کار کن جزع درآمد زندگی محسوب میشه گواهی از این داشته باش جزع ممر دراند حساب میشه

 9. سلام وقتتون بخیر،
  دایی بنده چند ماه پیش سکته مغزی کردند و همسرشون یک هفته بعد سکته در حالی که در کما بود مهریه اش رو که ۵۰۰ سکه تمام بود اجرا گذاشت و دخترش هم اقدام به گرفتن محجوریتش کردند که موفق نشدند محجوریت رو بگیرن و رای به عدم محجوریت اومد.
  حالا میخواستم بدونم آیا این خانوم کل کارخونه رو به عنوان مهریه برمیدازن یا ابزار و وسایل داخل کارخونه جز مستثنیات دین محسوب میشه.. چون اگه کل کارخونه برداشته بشه منبع درآمدی نداره و هزینه درمانش سنگینه و به تنگنا میوفته.. نمیشه مهریه تقسیط بشه…

  1. سلام، وقت بخیر
   جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود.
   قسطی شدن مهریه نیز به نظر قاضی بستگی دارد.

 10. سلام وقت بخیر؛کل دارایی برادر من یک کامیون باری و کشنده ست به ارزش تقریبا ۸ میلیارد ؛خانومش مهریه اش رو که۵۰۰ سکه است اجرا گذاشته برادرم تقریبا یکسالی هست که این کامیون رو خریداری کرده و برای خریدش ازبانکهای مختلف وام های زیادی گرفته تقریبا ماهی ۹۰ میلیون قسط بانکی داره ؛ایا کامیونش که وسیله امرار و معاشش هست و باتوجه به قسطهایی که داره امکانش هست جز مستثنیات دین قرار بگیره؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که با کامیون کار می کنند و وسیله امرار و معاش باشد، بله جزو مستثنیات دین محسوب می شود.

 11. سلام،من ضامن وام شدم و امروز حساب حقوق من مسدود شد ،چطور میتوانم دو سوم حقوقم رو آزاد کنم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   تا زمان رفع مسدودیت حساب نمی توانید حقوق را ازاد کنید.

 12. آیا زوجه وقتی مهریه خود را به اجرا گذاشته مرد برای اعلام مستسنیات دین ودفاع از خودش چه زمانی باید اقدام کند و گرفتن وکیل لازم است من جانباز هستم ورفتو آمد برایم سخت است ومهریه از زمان طلاق دارم میدم ولی برگه نگرفتم ریختم بحسابش

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که وکیل داشته باشد تمام کارها را به جای شما انجام می دهد و نیازی به حضورتان نیست.

 13. آیا زوجه وقتی مهریه خود را به اجرا گذاشته مرد برای اعلام مستسنیات دین ودفاع از خودش چه زمانی باید اقدام کند و گرفتن وکیل لازم است من جانباز هستم ورفتو آمد برایم سخت است ومهریه از زمان طلاق دارم میدم ولی برگه نگرفتم ریختم بحسابش

  1. سلام، وقت بخیر
   داشتن وکیل الزامی نیست اما با داشتن وکیل کار شما بسیار آسان تر می شود. به عنوان مثال نیازی به رفت آمد شما نیست و وکیل کار را به طور کامل انجام می دهد. برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

 14. سلام پسرب نام خودش چیزی نداشته باشدو خیانت کارمعتادم هستش اونوقت چی میشه؟
  حقوقشم حدودن ۹تومنی میشه

 15. سلام آیا اینکه ورثه با علم به این که پدرشون به عروس خود بدهکار بوده ،و مال پدر را بعد از فوت تقسیم کرده اند ،فرقی میکند که ارث پدر را چه طور خرج کنند یا نه
  آیا ورثه که محکوم به پرداخت شده اند ،میتوانند از مستثنیات استفاده کنند

  1. سلام، وقت بخیر
   سوالتون گویا نیست. در صورتی که عروس بعد از تقسیم ارث برای بدهکاری خود اقدام کنند و اموال همچنان باقی مانده باشد می‌تواند طلب خود را بگیرد.

 16. سلام بنده مهریه همسرخودراقبلا داده ام، درصورت طلاق اگرملک بنام خودم باشد آیا به عنوان تقسیم اموال آن خانه به همسرم نیز تعلق میگیرد یا خیر،درضمن درآن خانه خودمان زندگی میکنیم

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که در سند ازدواج تنصیف اموال ذکر شده باشد و امضا شده باشد تقسیم اموالی که بعد از ازدواج به دست آمده صورت می گیرد. در غیر این صورت خیر.

 17. سلام،من و همسرم عقد کردیم و میخوایم بریم خونه بگیریم و زندگی کنیم اما ایشون تصادفی کردن و درخواست اعسار دادن ،اعسارشون پذیرفته شده،حالا خواستم بپرسم ما نمیتونیم وام ازدواج بگیریم و خونه اجاره کنیم؟ایشون اعسارشون رد میشه اگر مبلغ وام ازدواج ب حسابشون بیاد؟؟؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   خانم می توانند اقدام کنند ولی آقا در صورتی که مبلغی به حساب واریز شود توقیف کنند.

 18. سلام، من پدرم به رحمت خدا رفته و پدرم۱۰ نفر ورثه دارند، اموال پدری ام دو واحد آپارتمان هست که میان ورثه مشاع است، خانم بنده برای مهربه قدرالسهم بنده از دو آپارتمان را توقیف سندی کرده با توجه به اینکه کن هیچ مال منقول و غیرمنقولی ندارم آیا برای دوتا آپارتمان میتوانم درخواست مستثنیات دین بدم یا فقط برای یک آپارتمان میتوانم؟

    1. سلام، وقت بخیر
     خیر سهم الارث جزو مستثنیات دین مربوط نمی شود.

 19. سلام من یه منزل ورثه دارم ۹۰ درصد ملک سهم مادرم هست اداره ثبت اسناد خونه رو جز مثتسنیات اعلام کرده ایا زوجه میتونه داخل دادگاه دوباره خونه توقیف کنه به غیر از این خونه دیگه چیزی ندارم

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 20. سلام
  آیا وقت معینی هست برا اعلام مستثنیات دین

  اگر سند خورد. شده باشد بنام طلبکار واز چندتا واحد یک واحد را بعنوان مستثنیات دین بخواهد معرفی کند از طریق اعتراض ب اجر زمان خاصی دارد

 21. با سلام و احترام :
  بنده یک منزلی دارم که جژء مستثنیات دین از دادگاه تجدید نظر رای گرفتم و شعبه بدوی با توجه به استعلامهای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر از مراجع ذی صلاح مستثنیات دین مورد قبول قرار گرفته و حکم اعسار در سال ۹۹ صادر و در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است تقاضای تعدیل دادم. دادگاه بدوی پذیرفت و قطعیت یافت.
  حال قاضی دادگاه بدوی جابجا شده و رییس شعبه جدید با یک صورتمجلس احکام اعسار را باطل کرده و یک واحد آپارتمان ۱۱۰ متری را از مستثنیات دین بنده خارج نموده است و دستور توقیف ملک را صادر نموده است.
  آیا وکلای شما میتوانند مستثنیات دین را ثابت کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که منزل جزو مستثنیات دین باشد بله می توانیم ثابت کنیم. برای راهنمایی بیشتر لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

 22. سلام اگه فرد بدهکار خودش اموالی رو معرفی کنه برای پرداخت بدهی و جلوگیری از زندانی شدنش آیا بعد ازینکه در مزایده قرار گرفت میتونه اعتراض کنه که این اموال جزو‌ مستثنیاته؟

   1. سلام برادرم ۱۷۰۰۰مترزمین کشاورزی ویک خانه قدیمی درروستاکه سهم ارث بوده بجزاینهاچیزی دیگری نداردحالاقاضی به جای مهریه به مزائیده گذاشته میتواندتقاضاکندکه مستسنای دین است

    1. سلام، وقت بخیر
     موارد مستثنیات دین داخل مقاله توضیح داده شده است.

 23. سلام ببخشید ایا راننده اسنپ که فقط پاییز و زمستان شب ها کار میکند ماشینش جزو مستثنیات دین محسوب میشود یا نه ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   شما باید مدرکی ارائه دهید که ماشین جزو منبع درآمد شما محسوب می شود. در غیر این صورت ماشین جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود.

  2. سلام وقت بخیر
   ببخشید خانه ۵۵متری جز مستثنیات دین میشود
   بعد از فوت همسرم پدر و مادر مطالبه مهریه کردن برای تامین خواسته خانه ۵۵متری من را توقیف کردن و من مستثنیات دین خواستم آیا قبول میشود

   1. سلام، وقت بخیر
    در صورتی که فقط همین یک خانه باشد بله جزو مستثنیات محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *