سهم الارث طبقه سوم

سهم الارث طبقه سوم

در این مقاله قرار است درباره سهم الارث طبقه سوم توضیح دهیم. وراث این طبقه فقط در صورتی ارث می‌برند که هیچ وراث دیگری در طبقات اول و دوم حضور نداشته باشند. این طبقه مانند طبقه دوم شامل کلاله امی (از مادر مشترک با متوفی)، کلاله ابی (از پدر مشترک با متوفی) و کلاله ابوینی (از مادر و پدر مشترک با متوفی) می‌باشد. در این طبقه فرض حضور زوج (شوهر) و زوجه (زن) وجود دارد.

طبقات وراث

وراث بر اساس قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند.

طبقه اول را پدر، مادر، فرزند و نوه تشکیل می‌دهند.

طبقه دوم شامل پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر و فرزندان آنها می‌شود.

طبقه سوم را خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آنها تشکیل می‌دهند.

 

سهم الارث طبقه سوم

در این پاراگراف ابتدا چند نکته مربوط به سهم الارث طبقه سوم را بررسی می‌کنیم سپس سهم هر یک از وراث طبقه سوم را توضیح می‌دهیم.

بهتر است بدانید که خاله، عمه، عمو و دایی در یک درجه قرار دارند و  زمانی که این افراد حضور داشته باشند دیگر فرزندان آنها ارث نمی‌برند.

در طبقه سهم (مانند طبقه دوم) ابتدا باید سهم الارث خویشان مادری (دایی و خاله) را مشخص کرد سپس باقی مانده ماترک متوفی را خویشان پدری (عمه و عمو) به قرابت به ارث می‌برند.

در شرایط عادی عمو دو برابر عمه ارث می‌برد مگر در حالتی که عمو و عمه امی باشند یعنی از مادر با متوفی مشترک باشند. در این صورت ارث به تساوی بین‌شان تقسیم می‌شود.

سهم الارث خاله و دایی در طبقه سوم به صورت مساوی است و فرقی نمی‌کند که ابی (از پدر مشترک با متوفی) یا ابوینی (از مادر و پدر مشترک با متوفی) باشند.

نکته دیگر است که اگر دایی و خاله تنها وراث باشند، کل ماترک را به قرابت می‌برند و اگر عمه و عمو هم باشند به میزان یک سوم ارث می‌برند.

در این مقاله فرض می‌کنیم ماترک متوفی ۲۴۰ میلیون تومان است.

سهم الارث ورثه طبقه اول بیشتر بخوانید: سهم الارث ورثه طبقه اول

ورثه یکی از وراث طبقه سوم باشد

در صورتی که تنها ورثه متوفی خاله، عمه، عمو، دایی یا یکی از فرزندان آنها باشد تمام ماترک متوفی را به ارث می‌برد.

چند نفر از طبقه سوم حضور داشته باشند

سهم الارث طبقه سوم اگر وراث متوفی شامل چند عمو، چند عمه، چند خاله یا دایی باشد به این صورت است که تمام ماترک به تساوی میان آنها تقسیم می‌شود.

سهم الارث طبقه سوم
سهم الارث طبقه سوم

وراث عمو یا عمه باشند

وراث چند عمو و عمه امی است

زمانی که وراث چند عمه و چند عمه امی باشد (یعنی از مادر مشترک با متوفی هستند) در این تمام ماترک به تساوی میان آنها تقسیم می‌شود.

وراث عمو و عمه ابوینی یا ابی باشد

در صورتی که وراث دو عمو و عمه ابی (از پدر مشترک با متوفی) یا ابوینی (از پدر و مادر مشترک با متوفی) باشند، در این حالت با توجه به جنسیت (پسر دو برابر دختر) ارث می‌برد.

وراث یک پسر مو ابوینی و یک عمو ابی است

طبق ماده ۹۳۶ قانون مدنی: با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌ در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می‌کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمی‌برد. یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

سهم الارث طبقه دوم بیشتر بخوانید: سهم الارث طبقه دوم
سهم الارث طبقه سوم
سهم الارث طبقه سوم

وراث خاله و دایی باشند

وراث چند خاله و دایی است

با فرض این که خاله و دایی ابی، ابوینی یا امی باشند تمام ماترک را به قرابت و به حالت تساوی به ارث می‌برند.

بر اساس ماده ۹۳۰ قانون مدنی در صورت حضور دایی و خاله ابوینی دیگر دایی و خاله ابی ارث نمی‌برند.

وراث دایی و خاله ابی یا ابوینی و خاله امی است

سهم الارث طبقه سوم در شرایطی که وراث دایی و خاله امی باشد به این صورت است که خاله امی یک سوم از ماترک را به ارث می‌برد و بقیه ماترک به تساوی ما بین خاله و دایی ابی یا ابوینی تقسیم می‌شود.

 

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

2 دیدگاه:

  1. بنظرم هر کسی که فوت کنه تو طبقه دوم یه وارث خواهد داشت و به طبقه سوم نمی رسه. حالا بر فرض که طبقه سوم هم وارث نداشت تو انحصار وراثت. چیکار می کنن با دارایی متوفی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Download

please insert information

گفتگو در واتساپ