گواهی عدم امکان سازش چیست؟

گواهی عدم امکان سازش همان طور که از اسم آن پیداست تائیدیه‌ای است مبنی بر این که خانم و آقا از نظر دادگاه شرایط ادامه زندگی مشترک با یکدیگر را ندارند و دفتر ازدواج و طلاق مجاز به خواندن صیغه طلاق بین‌شان است.

سوالی که برای بسیاری از عزیزان پیش می‌آید این است که گواهی عدم سازش به درخواست زوج را چگونه باید گرفت؟

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و زوجه امکان‌پذیر است. اما برای گرفتن گواهی عدم امکان سازش، باید در جلسات مشاوره شرکت کنید (اگر وکیل نداشته باشید حضور خانم و آقا در جلسات الزامیست)

بهترین راه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی داشتن وکیل طلاق توافقی است. در این حالت نیازی به حضور شما در جلسات بهزیستی و مشاوره نیست.

در صورتی که قصد ندارید برای صدور گواهی عدم امکان سازش در جلسات مشاوره شرکت کنید، وکلای پایه یک دادسو می‌توانند این کار را در زمان کمتری برای شما انجام دهند.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.

مراحل دریافت گواهی عدم امکان سازش

مراحل دریافت این گواهی به صورت زیر است:

 • ابتدا خانم و آقا یا وکیل‌شان که وکالتی برای انجام امور طلاق آنها دارد باید نسبت به درخواست طلاق از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه مسیر اقدامات لازم را انجام دهند.
 • سپس دادگاه دلیل طلاق را بررسی کرده و خانم و آقا را به جلسات مشاوره دادگاه می‌فرستد تا دلیل طلاق بررسی شود که آقا و خانم با کمک مشاورین از طلاق منصرف شوند.
 • اگر جلسات مشاوره نتوانست به آنها کمکی برای ادامه زندگی کند به دادگاه اعلام می‌کند. خانم و آقا یک جلسه دیگر باید به دادگاه مراجعه کنند تا پس از بررسی‌های نهایی گواهی عدم امکان سازش صادر شود.

این گواهی در واقع مجوز جاری شدن صیغه طلاق بین خانم و آقا از طرف دادگاه است.

شرایط دریافت گواهی عدم سازش

ماده 26 قانون حمایت از خانواده:

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

به صورت کلی بسته به نوع طلاقی که قرار است خانم و آقا برای آن اقدام کنند الزام به گرفتن این گواهی مشخص می‌شود. طلاق می‌تواند یک طرفه از سمت آقا، یک طرفه از سمت خانم و یا توافقی باشد. در ادامه بیشتر درباره حالت‌ها مختلف توضیح می‌دهیم.

گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

در صورتی که خانم و آقا قصد طلاق به صورت توافقی را دارند، می‌توانند بر سر مسائل مهمی مانند مهریه، نفقه و حضانت فرزند خود به توافق برسند و بعد از شرکت در جلسات مشاوره و غربالگری دادگاه، نسبت به دریافت این گواهی اقدام کنند.

در این اپیزود، تمامی سوالات احتمالی شما در زمینه طلاق توافقی و حق طلاق پاسخ داده شده است.

گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج

اگر طلاق از طرف مرد باشد باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و تکلیف مهریه و نفقه همسر خود را مشخص کند و سپس برای دریافت گواهی عدم سازش اقدام کند.

در این نوع از طلاق بعد از جلسات مشاوره نیاز به مراجعه مجدد به دادگاه نیست و خانم و آقا می‌توانند به صورت مستقیم به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کنند. تا صیغه طلاق بین‌شان جاری شود.

در صورتی که آقا گواهی عدم سازش را از دادگاه دریافت و به دفتر خانه مراجعه کرد ولی خانم از آمدن به دفتر خانه برای جاری شده صیغه طلاق امتناع کرد، احضاریه‌ای برای خانم ارسال می‌شود.

مدت آن یک هفته است. در صورتی که بعد از احضاریه باز هم خانم به دفترخانه مراجعه نکند صیغه طلاق جاری می‌شود.

گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه

در صورتی که خانم وکالت در طلاق از جانب همسرش داشه باشد می‌تواند برای طلاق اقدام کند و به جای آقا وکیل بگیرد. اگر موفق به دریافت گواهی عدم سازش شد، می‌تواند به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کند تا صیغه طلاق جاری شود.

اگر بعد از دریافت گواهی توسط خانم، آقا همکاری نکند و به دفترخانه مراجعه نکند با درخواست دفتردار به دادگاه حکمی برای آقا فرستاده می‌شود. اگر باز هم بعد از دریافت این حکم آقا به دفتر مراجعه نکرد صیغه طلاق جاری می‌شود.

شرایط دریافت گواهی عدم سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

اعتبار گوای به مدت سه ماه است. اگر طلاق از طرف مرد باشد و این گواهی بنا به درخواست مرد صادر شده باشد باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط دادگاه، گواهی را برای جاری شدن صیغه طلاق به دفتر ازدواج و طلاق ببرد.

اگر طلاق توافقی باشد هر کدام از طرفین یا وکیل قانونی ایشان می‌تواند گواهی را برای جاری شدن صیغه طلاق به دفترخانه ببرد.

بهتر است بدانید اگر از تاریخ ابلاغ این گواهی توسط دادگاه تا سه ماه به دفترخانه مراجعه نکنند گواهی باطل می‌شود. برای دریافت آن باید مجددا همه مراحل گفته شده را طی کنند.

نمونه درخواست گواهی عدم امکان سازش

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر عقدنامه شماره ……. مورخ ……دفترخانه شماره ……. شهرستان …… عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج ……. فرزند پسر/دختر/بدون فرزند می باشد. با توجه به اختلافات پیش آمده و نبود تفاهم در زمینه‌های گوناگون زندگی مشترک و سوء رفتار خوانده و در نتیجه عدم امکان زندگی مشترک، به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارم.

اعتراض به گواهی عدم سازش

با اساس ماده 29 قانون حمایت از خانواده که در ادامه آن را می‌آوریم از آنجایی که این گواهی با توافق طرفین صادر می‌شود، امکان اعتراض ندارد.

ماده 29: دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود.

در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

زمانی که طلاق از سمت زوجه باشد و حق طلاق نداشته باشد یا در مواردی که دادگاه به صورت مستقیم طلاق را بررسی کند حکم طلاق صادر می‌شود که اعتبار آن 6 ماه است و به معنای طلاق خانم و آقا است.

در حالی که گواهی عدم سازش به معنای اجازه برای طلاق است و اعتبار آن به مدت 3 ماه است. که اگر در آن مدت به دفترخانه مراجعه نکنند به معنای منصرف شدن از طلاق است.

سوالات متداول

گواهی عدم سازش چیست؟

گواهی عدم امکان سازش همان طور که از نام آن پیدا است تاییدیه‌ای است که نشان می‌دهد زن و مرد شرایط ادامه زندگی با هم دگیر را ندارد.

عدم حصول سازش یعنی چی؟

عدم حصول سازش به این معنی است که زوجین برای ادامه زندگی با هم توافق و سازش ندارند و گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.

تکلیف مهریه در گواهی عدم سازش چگونه است؟

درصورتی که طلاق به صورت توافقی باشد، مهریه بر حسب توافق بین زوجین در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت اگر مرد درخواست طلاق داشته باشد مهریه زن باید به طور کامل پرداخت گردد.

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش چقدر است؟

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

4.5/5 - (15 امتیاز)

طلاق آخرین راه حل برای حل مشکلات زندگی مشترک است. لطفا قبل از اینکه به صورت جدی به طلاق فکر کنید با مشاور خانواده مشورت نمایید. در صورتی که تصمیم شما قطعی است، همکاران ما در دادسو راهنماییتان می کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
4 پاسخ
 1. مشاوراتون خیلی خوب مشاوره میدن. خانم دهنورد . من باهاشون صحبت کردم و بسیار با حوصله من رو در مورد گواهی عدم امکان سازش راهنمایی کردن.

  1. سلام، وقت بخیر
   نظر لطف شماست 🙂
   رضایت شما باعث دلگرمی ماست.

 2. ما اگر با دادسو قرارداد امضا کنیم گواهی عدم امکان سازش دیگه نیازی نیست بگیریم که؟ شما خودتون انجام میدین؟

  1. سلام
   وقت بخیر
   ما در خدمتتان باشیم، نیازی به حضور شما در هیچ مرحله ای نیست. لطفا با شماره های دادسو تماس بگیرید، تا همکارانمان راهنماییتان کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *