خانه / پزشکی و دیه / دیه اعضای بدن زن و مرد

دیه اعضای بدن زن و مرد

دیه اعضای بدن

دیه طبق قانون مجازات اسلامی برای مواقعی در نظر گرفته شده که قصاص امکان‌پذیر نباشد؛ یعنی در صورتی که یک نفر در درگیری و ضرب و شتم یا در تصادف و… به فرد دیگری صدمه جسمانی وارد کند، قانون‌گذار این شرایط را برای فرد آسیب دیده در نظر گرفته که بر اساس میزان جراحت وارده دیه دریافت کند.

فردی که صدمه جسمانی را به دیگری وارد کرده، موظف است مبلغ دیه اعلام شده توسط قاضی را به صورت یکجا یا اقساطی به طرف مقابل بپردازد. در این مطلب از دادسو صفر تا صد نحوه محاسبه دیه اعضای بدن را بررسی کرده‌ایم.

در صورتی که برای گرفتن دیه به وکیل نیاز دارید می‌توانید با کارشناسان حقوقی دادسو و وکیل دیه در ارتباط باشید.

تعیین مقدار دیه اعضای بدن در سال 1402

برای تعیین مبلغ دیه عضو آسیب دیده مانند دیه لاله گوش، لازم است که ابتدا انواع دیه تعیین شده در قانون مجازات اسلامی را بشناسید. اگر دیه برای قتل فردی در نظر گرفته شده باشد، مبلغ پرداختی به عنوان دیه نفس شناخته می‌شود؛ اما در صورتی که دیه تعیین شده برای صدمات وارد به دست، پا، چشم و… باشد، مبلغ تعیین شده به عنوان دیه اعضای بدن در نظر گرفته خواهد شد.

اگر صدمات وارد شده به بدن فرد طبق قانون مجازات اسلامی دیه مشخصی داشته باشد، باید فردی که مرتکب این آسیب‌ها شده باید دیه در نظر گرفته شده برای اعضای صدمه دیده را بپردازد. در این شرایط قاضی بر اساس اینکه یک یا چند عضو درگیر صدمه بوده مبلغ دیه را محاسبه می‌کند.

در صورتی که مقدار دیه برای آسیب وارده به فرد مشخص نباشد، مبلغ دیه طبق نظر پزشک قانونی و حکم قاضی مشخص خواهد شد. در این شرایط قانون این اجازه را به پزشک قانونی داده است که وضعیت جسمانی متقاضی را بررسی کرده و میزان آسیب را اعلام کند. مبلغی که قاضی در این شرایط به عنوان دیه در نظر می‌گیرد به عنوان حد ارش شناخته می‌شود.

به عنوان مثال، در صورتی که زبان تنها عضوی باشد که در درگیری‌های عمدی یا غیرعمدی دچار صدمه شده، باید دیه زبان طبق دیه کامل یا ارش محاسبه و پرداخت شود.

تعیین مقدار دیه 1402

نحوه محاسبه دیه اعضای بدن در سال 1402

مبلغ دیه در طول سال‌های مختلف یک رقم ثابت نیست و سالانه بر اساس میزان تورم تغییر می‌کند؛ بنابراین برای برآورد دقم دقیق دیه باید مقدار دیه تعیین شده در سال جاری را بررسی کنید؛ چون در صورتی که جراحات وارده به فرد برای یک یا چند سال پیش باشد نیز مبلغ دیه پرداختی بر اساس نرخ روز آن محاسبه می‌شود و امکان پرداخت دیه بر اساس مبلغ تعیین شده در زمان وقوع جرم وجود ندارد.

طبق ماده 559 قانون مجازات اسلامی، اگر جراحت و صدمه وارده به عضوی از بدن مبلغ مشخصی دیه داشته باشد، مبلغ دیه اعضای بدن بر اساس دیه تعیین شده محاسبه می‌شود. در غیر این صورت، باید قاضی بر اساس میزان صدمه و حد ارش مقدار دیه پرداختی را مشخص کند.

اگر آسیب وارده به اعضای بدن در چند مرحله باشد، یا اینکه چند نفر باعث وقوع این آسیب شده باشند، مبلغ دیه بر اساس دیه تعیین شده برای هر جراحت به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. سپس قاضی میزان دیه را برای پرداخت توسط فرد یا کسانی که مرتکب این اتفاق شده‌اند مشخص خواهد کرد.

تفاوت دیه اعضاء زن و مرد

دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی با هم متفاوت است و برای محاسبه رقم دقیق آن باید شرایطی که قانون‌گذار در نظر گرفته بررسی شود.

طبق قانون، دیه زن و مرد به شرط یکسان بودن در اعضاء و منافع کمتر از یک سوم دیه کامل انسان است؛ اما در صورتی که منافع بیشتر از یک سوم باشد، دیه زن برابر نصف دیه مرد می‌شود.

در صورتی که دیه طبق حد ارش مشخص شود و مبلغ دیه تعیین شده برای ارش زن بیشتر از دیه اعضا و منافع او نباشد، مبلغ دیه ارش محاسبه شده برای جراحات وارد شده به بدن زن و مرد نیز یکسان خواهد بود.

تفاوت دیه زن و مرد

مبلغ دیه در ماه حرام

مبلغی که به عنوان دیه در ماه‌های حرام در نظر گرفته می‌شود با ماه‌های دیگر سال متفاوت است. طبق قانون مجازات اسلامی، ماه‌های محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه به عنوان ماه حرام شناخته می‌شود. دیه در این ماه‌ها برابر با دیه کامل یک سوم دیه خواهد بود؛ یعنی در سال 1401، با توجه به اینکه مبلغ دیه کامل برابر با 600 میلیون تومان است، مبلغ دیه ماه‌های حرام برابر با 800 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که دیه ماه‌های حرام تنها برای قتل عمد یا غیرعمد افزایش پیدا می‌کند و رقم دیه اعضای بدن در این ماه‌ها تغییر نخواهد داشت. همچنین، برای محاسبه دیه ماه حرام باید جنایت در همین ماه‌ها اتفاق افتاده باشد، در غیر این صورت مبلغ دیه طبق قانون و بر اساس دیه کامل محاسبه خواهد شد.

دیه چشم

دیه چشم بر اساس شدت جراحت وارده به این عضو و درآوردن دو چشم، درآوردن یک چشم، ایجاد لکه در چشم‌ها یا از بین رفتن پلک و جراحت پلک و چشم با هم محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه شدت آسیب وارده به چشم‌ها چقدر است، مبلغ دیه چشم بر اساس دیه کامل که در سال 1401 برابر 600 میلیون تومان است محاسبه خواهد شد.

در صورتی که علاوه بر چشم‌ها صدمه به قسمت پایینی صورت و لب‌ها نیز رسیده باشد، مبلغی به عنوان دیه لب در نظر گرفته می‌شود و باید دیه لب نیز توسط فردی که مرتکب جرم شده پرداخت شود.

اگر زن دچار عسر و حرج شده باشد یا فردی مدام در برابر ضرب و شتم قرار داشته باشد، قاضی مبلغ دیه را طبق دیه اعضای بدن و نظر پزشک قانونی تعیین خواهد کرد.

دیه بینی

با توجه به اینکه بینی نیز یکی از اعضای بدن محسوب می‌شود، اگر صدمه‌ای به این عضو وارد شود، فرد آسیب دیده مشمول دریافت دیه بینی خواهد بود. اگر علاوه بر بینی لاله گوش هم صدمه دیده باشد، لازم است که محاسبه دیه لاله گوش نیز انجام شود. سپس فردی که موجب جراحت شده باید هر دو دیه را با هم بپردازد.

دیه ستون فقرات و نشیمنگاه

یکی از نواحی بدن که امکان دارد در اثر تصادف یا جراحت دچار صدمه شود ناحیه ستون فقرات و نشیمنگاه یا اندام تناسلی فرد است. اگر ناحیه‌ای صدمه دیده ستون فقرات باشد، مبلغ دیه ستون فقرات طبق آنچه در قانون مشخص شده برای این صدمه در نظر گرفته می‌شود.

اما در صورتی که علاوه بر ستون فقرات ناحیه تناسلی مرد یا زن نیز دچار صدمه شده باشد، باید دیه اندام تناسلی به فردی که صدمه دیده پرداخت شود. حتی در شرایطی که یکی از اعضای بدن همراه با ستون فقرات و اندام تناسلی دچار جراحت شده باشد نیز دیه آن عضو هم در مبلغ نهایی دیه اضافه خواهد شد.

اگر اندام تناسلی آسیب دیده متعلق به یک زن باشد و پستان یا سینه او نیز در درگیری صدمه دیده باشد، باید دیه پستان بر اساس میزان جراحت مشخص شود.

دیه ستون فقرات

دیه دنده و ترقوه

موقع محاسبه دیه باید آسیب‌های که به ناحیه دنده و ترقوه وارد شده بررسی شوند. اگر فقط پوست این ناحیه خراشیده شده باشد، مبلغ دیه دنده و ترقوه مشخص شده برای آن با وقتی که ترقوه شکسته باشد متفاوت خواهد بود.

جدول دیه اعضای بدن سال 1402

در ادامه جدول دیه اعضای بدن را در سال 1402 به صورت کلی ارائه کرده‌ایم. تا دید مناسبی درباره میزان دیه تعیین شده برای اعضای مهم بدن به دست بیاورید.

عضو بدنمبلغ دیه
دیه زباندیه کامل یا 600 میلیون تومان
دیه اعضای جفت مانند چشم، گوش، دست و پادیه هر کدام از اعضا 50 درصد دیه کامل و از بین بردن هر دو عضو یک دیه کامل
دیه اعضای غیر جفت مانند بینیدیه کامل یا 600 میلیون تومان
دیه اندام تناسلیدیه کامل یا 600 میلیون تومان
دیه سرخ شدن اعضای بدن450 هزار تومان
دیه دامیه سر و صورتدوصدم دیه کامل یا 12 میلیون تومان
دیه متلاحمهسه‌صدم دیه کامل یا 18 میلیون تومان
دیه موضعهپنج‌صدم دیه کامل یا 30 میلیون تومان
دیه منقلهپانزده صدم دیه کامل یا 90 میلیون تومان

جمع بندی

هر صدمه‌ای که به اعضای بدن وارد شود موجب پرداخت دیه مشخص شده در قانون مجازات اسلامی است. با توجه به اینکه دیه عضو مد نظر در قانون تعیین شده یا نه، مبلغ دیه مشخص خواهد شد.

اگر مبلغ دیه اعضای بدن مانند دیه نخاع و نشیمنگاه توسط قانون‌گذار تعیین نشده باشد، قاضی طبق نظر پزشکی قاضی و بر اساس حد ارش مبلغ دیه را مشخص خواهد کرد. برای محاسبه دقیق رقم دیه باید از وکلای متخصص در این حوزه کمک بگیرید.

سوالات متداول

نحوه تعیین مقدار دیه اعضا بدن در سال 1402 چگونه است؟

دیه اعضای بدن بر اساس مقادیر مصوب در قانون مجازات اسلامی و به نرخ روز محاسبه می‌شود.

آیا دیه تصادف با ماشین یا صدمات عمدی متفاوت است؟

مبلغ دیه اعضای بدن نرخ مشخصی دارد و برای جرائم عمدی و غیرعمدی یکسان خواهد بود.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

18 پاسخ
  1. سلام، وقت بخیر
   متن مقاله رو مطالعه کنید جواب سوالتون رو میگیرید. موفق باشید 🙂

 1. سلام آیا نازک نی ودرست نی ساق پا یک دیه دارد برای من یک دیه زدن

 2. سلام.وقت بخیر.من فقط میخواستم بدانم که دیه یک دهم درصددیه کامل بابت ارش آسیب نرم وحارصه قدام انگشت اول پای چپ چقدراست.لطفا راهنمایی بکنید.ازتوضیحات این صفحات چیزی سردرنیاوردم.باتشکر

  1. سلام، وقت بخیر
   تعیین مبلغ دیه به عهده کارشناس دادگاه است.

 3. سلام یرک درصد دیه کامل بابت ارش تورم و گوفتکی وبیرون زدکی دیسک بین مهره چهارم وپنجم کمر چقدر میشه وچند درصد دیه حساب میشه

 4. سلام میخواستم دیه منو محاسبه بکنید
  یک سوم از پنجاه درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان ران راست که معیوب جوش خورده. وهشت درصد دیه کامل بابت شکستگی درشت نی ساق راست که مطلوب التیام یافته. نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم ران راست. چهاردرصد دیه کامل بابت ارش پارگی لیگمان متقاطه خلفی جانبی خارجی زانوی راست هشت وسه دهم درصد دیه کامل بابت نقص عضو ناشی از محدودیت حرکتی زانوی راست

  1. سلام چقدر دیه بهتون دادن دقیقا من هم مثل شما شده پام رباط خلفی با رونم خورد خورد شده میشه بگید چقدر دادن بهتون؟

 5. باسلام همانطور که در مورد دیه بینی در ماههای حرام ذکر شده که دیه شکستگی بینی دراین ماهها برابر با دیه کامل بعلاوه یک سوم دیه کامل میباشدونظریه پزشک قانونی نوشته بینی شکسته بدون عیب التیام یافته وصدمه درماه حرام به بینی خورده محاسبه دیه بینی بنده چقدراست

 6. سلام ،می خواستم مقدار دیه پانزده و پانزده و نیم درصد چقدره ؟

 7. ۱.ارش بابت خونریزی روی پرده سخت شامه درناحیه.لوب گیجگاهی .واهیانه ای راست مغز شش درصد از دیه کامل تعیین میگردد.۲.ارش بابت اختلال شناختی بدنبال حادثه مطروحه یک درصد ازدیه کامل تعیین میگردد.خاستم بدانم چقدر محاسبه می‌شود باتشکر فراوان

 8. سلام اگر جراحت ناشی از حادثه مثل ورم وزخم به علت تاخیر در فرستادن پیش پزشک قانونی کمتر شود تکلیف چیه آیا عکی هنگام حادثه تاثیری داره؟

 9. باعرض سلام وخسته نباشید،بنده تصادف کردم باموتور،ونقص عضو شدم،،(طحالم رو ازدست دادم,)دیه ام چقدراست، ،

  1. سلام؛ وقت بخیر
   تعیین میزان دیه به عهده کارشناس دادگاه است.

 10. سلام،میشه لطفا توضیح بدید که مبلغ دیه این موارد چقدر میشه؟
  ۱-جراحت دامیه کنار داخلی ابروی راست-بالای ابروی راست-زیر چشم راست جمعآ شش صدم دیه کامل
  ۲-خونریزی شدید ملتحمه چشم راست به نیم صدم دیه کامل به عنوان ارش
  ۳-کبودی زیر چشم چپ-انگشتان چهار و پنج دست چپ جمعا به شش هزارم دیه کامل
  ۴-جراحت حارصه بند ابتدایی انگشت پنجم دست چپ به یک ، سه هزارم دیه کامل
  ۵-تورم گیجگاهی راست به سه دهم درصد دیه کامل
  ۶-کبودی سمت راست صورت به سه هزارم دیه کامل
  ۷-تورم سمت راست سر در دو ناحیه جمعآ به شش دهم درصد دیه کامل به عنوان ارش
  ۸-کبودی روی دست چپ به یک ونیم هزارم دیه کامل
  ۹-جراحت حارصه کف دست راست-روی دست راست-ساعد راست در دو ناحیه-ساق راست جمعآ به دو و نیم درصد دیه کامل
  ۱۰-جراحت حارصه مدور(گاز گرفتگی)-روی دست راست-ساعد راست-مچ دست راست که جمعآ ٨ حارصه می باشد جمعآ به چهارصدم دیه کامل

  و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری که به صورت دیه و ارش قابل اجراست. آیا دیه و آرش شلاق به دولت پرداخت میشه یا شاکی و مبلغش چقدره؟

  1. سلام، وقت بخیر
   جناب تعیین میزان دیه به عهده کارشناس دادگاه هست. نمیتونیم بگیم مبلغشون چقدر میشه

 11. سلام درود من تصادف کردم و شرح صدمات بدنم اینجور هست نامه پزشکی قانونی چقدر دیه میزنن برام

  ۱جهار ساییدگی حارصه سطح قدامی قفسه سینه۲ پنج ساییدگی حارصه سطح قدامی بازو و ساعد دست چپ ۳ ساییدگی حارصه شانه چپ ۴چهار ساییدگی حارصه سطح قدامی بازو و ساعد دست راست۵دو ساییدگی سطح قدامی شکم ۶سه ساییدگی حارصه سطح قدامی مچ پای راست چپ ۷ساییدگی حارصه سطح قدامی ران راست۸دو ساییدگی حارصه سطح قدامس زانوی پای راست ۹پنج ساییدگی حارصهسطح قدامی ثلث میانی و فوقانی و تحتانی و سطح خلفی ساق راست ۱۰ دو ساییدگی حارصه پیشانی صورت ۱۱پنج ساییدگی حارصه سطح قدامی و خلف میانی و فوقانی و تحتانی ساق چپ ۱۲ ساییدگی پیشانی چپ ۱۳ پارگی گوش سمت چپ ۱۴ پارگی نسبی رباط قدامی پای راست ۱۵ شکستی ساده استخوان قایقی مچ دست نیاز به گچ گیری دارد بی زحمت چقد دیه دارد تشکر

  1. سلام، وقت بخیر
   تشخیص میزان دیه به عهده کارشناس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *