فروش ملک غیر قابل افراز

فروش ملک غیرقابل افراز

برای فروش ملکی که از متوفی به جا مانده لازم است که مشاع بودن یا قابل افراز بودن ملک بررسی شود، سپس وراث می‌توانند برای فروش آن اقدام کنند. در این مطلب شرایط فروش ملک غیرقابل افراز یا مشاع را ارائه کرده‌ایم. اگر برای فروش ملک غیر قابل افراز به مشورت با وکیل ملکی نیاز دارید می‌توانید با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

افراز ملک مشاع چیست و چه ملکی غیرقابل افراز است؟

ملک مشاع یا غیرقابل افراز به ملکی گفته می‌شود که دو یا چند نفر در آن سهیم هستند. به عنوان مثال در صورتی که فردی فوت شده باشد و ملکی که از او به دیگران به ارث رسیده قابل تقسیم نباشد، ملک به عنوان مشاع یا غیرقابل افراز شناخته می‌شود.

ملکی که مشاع باشد باید فروخته شود و سهم هر فرد با توجه به انحصار وراثت و… به او پرداخت خواهد شد؛ یعنی در صورتی که یک نفر دو دانگ از ملک را داشته باشد و دیگری یک دانگ، مبلغی که به فرد اول پس از فروش ملک تعلق می‌گیرد دو برابر نفر دیگر خواهد بود.

اما در صورتی که امکان تقسیم ملک وجود دارد، شرکا یا دادگاه آن را بین افرادی که در ملک سهیم هستند تقسیم یا افراز می‌کنند و سهم هر فرد مشخص خواهد شد. بعد از آن مالک سهم می‌تواند در آن دخل و تصرف کند و هیچ محدودیتی برای او وجود خواهد داشت.

افراز ملک مشاع چیست

مراحل گرفتن گواهی غیر قابل افراز ملک

برای گرفتن گواهی عدم افراز ملک مشاع لازم است که ابتدا ثبت شده بودن یا غیر ثبتی بودن آن، وجود یک یا چند شریک برای ملک، و محل وقوع ملک باید قوانین و مقرراتی که وجود دارد را بشناسید. در صورتی که ملک قابل تقسیم باشد، اداره ثبت آن را بین وراث تقسیم کرده و سهم هر فرد را مشخص می‌کند. در غیر این صورت باید گواهی‌نامه عدم افراز ملک صادره شده توسط اداره ثبت توسط شرکا به دادگاه حقوقی ارائه شود.

دادگاه حقوقی پس از دریافت گواهی و بررسی شرایط شرکا، نسبت به فروش ملک از طریق مناقصه‌های متعدد اقدام می‌کند. رأی صادره برای فروش ملک مشاع توسط دادگاه دستور است نه حکم و قطعی اجرا می‌شود؛ بنابراین نیازی به تقاضای صدور اجرائیه از طرف خواهان نیست و فقط تقاضای خواهان برای رسیدگی دادگاه حقوقی به این مسئله کافی خواهد بود.

مراحل قانونی دستور فروش ملک مشاع

به طور کلی سه مرحله برای فروش ملک مشاع در نظر گرفته می‌شود. در ادامه این مراحل را جهت شناخت بهتر بررسی کرده‌ایم.

مرحله اول فروش ملک مشاع

اگر ملک مشاع دارای سند مالکیت رسمی باشد، مالکین باید به صورت جداگانه به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرده و درخواست افراز ملک را به اداره ثبت تحویل دهند.

سپس کارشناسان تعیین شده پرونده افراز ملک و پرونده ثبتی را به نقشه‌بردار ارجاع می‌دهد. در قدم بعدی حضور مالکین نقشه‌برداری طبق زمان از پیش مشخص شده انجام خواهد شد. در نهایت صورت جلسه تنظیم شده و به امضای کلیه مالکان ملک مشاعی خواهد رسید.

مراحل گرفتن گواهی غیر قابل افراز ملک

مرحله دوم فروش ملک مشاع

در صورتی که تنها یکی از مالکان قصد فروش ملک مشاع را داشته باشد، باید فرد مورد نظر به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده و درخواست دستور فروش ملک مشاع را ثبت کند.

در این درخواست باید نام و مشخصات فرد مورد نظر و تمام شرکای ملک درج شده باشد. همچنین لازم است فردی که درخواست فروش ملک مشاع را ارائه کرده دلایل و مدارک مالکیت خودش و حقانیتی که نسبت به ملک مورد نظر دارد را به دادگاه ارائه کند.

مرحله سوم فروش ملک مشاع

پس از انجام یکی از دو مرحله فوق، دادگاه مدارک و مستندات خواهان یا مالکان را برای فروش ملک مشاع در دستور کار قرار می‌دهد. پس از صدور دستور ملک و تعیین قیمت مزایده آن با کمک کارشناس، ملک غیر قابل افراز به فروش خواهد رسید.

توجه به این نکته ضروری است که ملک به بالاترین قیمت اعلام شده در مناقصه به فروش می‌رسد و حضور یا عدم حضور شرکا تاثیری در روند فروش ملک نخواهد داشت.

در این اپیزود، تمامی سوالات احتمالی شما در زمینه پرونده های ملکی پاسخ داده شده است.

برای ارائه درخواست فروش ملک مشاع به چه مدارکی نیاز دارید؟

 • سند رسمی ملک
 • گواهی عدم امکان افراز ملک
 • فیش پرداخت هزینه دادرسی فروش ملک مشاع
 • شناسنامه و کارت ملی درخواست کننده
 • درخواست فروش ملک مشاع

چه کسانی می‌توانند تقاضای دستور فروش ملک مشاع را بخواهند؟

وقتی ملک به صورت مشاعی یا غیرقابل افراز باشد، هر کدام از شرکا می‌توانند برای فروش آن اقدام کرده و سایر کسانی که در ملک شریک هستند را طرف دعوا قرار دهد. در این شرایط شرکای ملک به عنوان خوانده دعوا شناخته می‌شوند و می‌توانند معامله را قبول یا رد کنند.

دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز

در صورتی ملکی به صورت قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شده باشد، با درخواست هر کدام از شرکا و به دستور دادگاه به فروش می‌رسد.

در صورتی که در دادگاه شهرستان مدارک مشاع بودن ملک و درخواست فروش آن را ارائه کنید، ملک به مزایده گذاشته شده و درخواست فروش ملک مشاع غیر قابل افراز اجرا خواهد شد. سپس مبلغ به دست آمده بین شرکا تقسیم می‌شود و فردی که درخواست فروش ملک را داشته نیز می‌تواند سهم خودش را دریافت کند.

مدت زمان دستور فروش ملک

مدت زمان دستور فروش ملک مشاع از زمان ثبت درخواست شرکا تا صدور دستور دادگاه برای فروش ملک حدود 2 تا 5 ماه خواهد بود. البته با کمک وکیل ملکی می‌توانید مراحل فروش ملک غیر قابل افراز را در زمان کمتری انجام دهید و به حقوقتان برسید.

در صورتی که به وکیل متخصص ملکی نیاز دارید می‌توانید با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

مزایده ملک غیرقابل افراز

اگر ملک قابل افراز نباشد، باید فردی که به عنوان شریک ملک شناخته می‌شود درخواست فروش ملک مشاع را تنظیم کرده و به همراه مدارک مورد نیاز آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای دادگاه ارسال کند.

پس از رسیدن درخواست، دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی دستور فروش ملک را صادر می‌کند. سپس دادنامه‌ای توسط دادگاه به اجرای احکام ارسال می‌شود و ملک برای فروش به مزایده گذاشته خواهد شد.

دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز

نکات مهم در دستور فروش ملک مشاع

 • دستور فروش ملک مشاع صادر شده توسط دادگاه شبیه حکم نیست و امکان اعتراض به آن وجود ندارد.
 • حتماً باید اسامی تمامی شرکا یا وراث در دادخواست فروش ملک مشاع درج شود و دادخواست به ظرفیت تمامی مالکان ملک مشاع تهیه شود.
 • اگر ملک مشاع در توقیف یا بازداشت باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر کرده و به دادخواست مطرح شده رسیدگی نخواهد کرد.
 • در صورتی که یکی از شرکا بخواهد درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه دهد، لازم است که خواهان دعوا گواهی غیر قابل افراز بودن ملک را پیش از طرح دادخواست از اداره ثبت دریافت کرده باشد.
 • ملکی که به تصمیمی قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شده باشد، با تقاضای هر کدام از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته خواهد شد.
 • وجوه حاصل شده از فروش ملک مشاع پس از کسر هزینه‌های عملیاتی اجرایی طبق دستور دادگاه بین شرکا تقسیم می‌شود.
 • هر کدام از شرکای ملک امکان شرکت در مزایده و خرید آن را خواهند داشت.

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ محل اقامت: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ محل اقامت: …

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به علاوه کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

تصویر مصدق سند مالکیت

گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران

با سلام

احتراماً اینجانب … به موجب سند مالکیت به شماره … مالک دو دانگ از شش‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … شهرستان … واقع شده در نشانی … هستم که در حال حاضر به دلیل اختلافات شدید با خواندگان دعوا در نحوه تصرف و استفاده از مال مشاع، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی دستور فروش مال مشاع، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم.

جمع بندی

موسسه دادسو با وجود وکلای زبده و کار بلد متخصص در امور ملکی این امکان را برای متقاضیان فراهم کرده که فروش ملک مشاع را به بهترین نحو به سرانجام برسانند. چون وکیل ملکی با نحوه انجام مراحل فروش ملک غیر قابل افراز و اثبات مشاع بودن ملک آشنا است و از پیچیده شدن پرونده و بروز مشکل در مسیر به نتیجه رسیدن آن پیشگیری می‌کند.

سوالات متداول

چه افرادی می‌توانند برای دریافت دستور فروش ملک مشاع درخواست دهند؟

اگر تنها یکی از شرکا درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه کند، قاضی به درخواست رسیده برای فروش ملک رسیدگی خواهد کرد.

هزینه دستور فروش ملک مشاع چقدر است؟

اگر دادگاه دستور فروش را صادر کند و در مرحله اجرای حکم ملک مشاعی به فروش برسد، هزینه مزایده ملک مشاع مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع یک بیستم آن (نیم عشر) خواهد بود.

آیا فروختن ملک مشاع بدون اجازه سایر شرکا درست است؟

در صورتی که معامله فروش ملک مشاع بدون دستور دادگاه و اجازه سایر شرکا انجام شده باشد، افراد دخیل در این موضوع می‌توانند معامله را غیر نافذ خوانده و به آن اعتراض کنند. در این شرایط معامله انجام شده قابل فسخ خواهد بود.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

4.4/5 - (16 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *