هزینه دادرسی خیانت در امانت چقدر است؟

هزینه دادرسی خیانت در امانت چقدر است؟
اگر مالی را (اموال منقول یا غیرمنقول) به عنوان امانت به دیگری بسپارید و آن فرد از بازگرداندن مالی که به امانت گذاشته شده خودداری کند، یا از مال برای کاری یا چیزی غیر از آنچه صاحب مال برای آن مشخص کرده استفاده کرده باشد، خیانت در امانت رخ داده است. در این زمان باید هزینه دادرسی خیانت در امانت را آماده کنید و با کمک یک وکیل دادگستری از خیانت در امانت شکایت کنید. برای طرح شکایت از خیانت در امانت و تعیین هزینه دادرسی آن می‌توانید از طریق واتساپ به طور رایگان از وکلای مشاور دادسو کمک بگیرید.

انواع مختلف جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت ابعاد مختلفی دارد و هزینه دادرسی خیانت در امانت برای هر کدام از این ابعاد به طور جداگانه مشخص می‌شود. ابعاد این جرم شامل موارد زیر است:

سوء استفاده از ضعف نفس مالک

اولین بعد خیانت در امانت متوجه افراد غیر رشید یا کسانی است که توانایی اداره اموال خودشان از جمله اموال تجاری، غیرتجاری و… را ندارند و اداره این اموال به فرد دیگری واگذار شده. در این بعد اگر خیانت در امانت رخ دهد، پس از محاسبه هزینه دادرسی خیانت در امانت و اثبات جرم، سوء استفاده کنند به جبران خسارت مالی وارد شده، شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت 1 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. اگر خیانت در امانت توسط فردی رخ داده باشد که ولایت، وصایت یا قیمومت فرد را دارد، مجازاتی که برای مرتکب خیانت در امانت در نظر گرفته می‌شود جبران خسارت مالی وارد شده و 3 تا 7 سال حبس خواهد بود.

سوء استفاده از چک سفید مهر

اگر چک سفید مهر یا سفید امضایی به عنوان امانت به فرد دیگری سپرده باشید و آن فرد از چک مورد نظر سوء استفاده کرده باشد، طبق قانون خیانت در امانت رخ داده و امین یا فردی که چک سفید مهر به او سپرده شده، به یک تا سه سال زندان محکوم می‌شود.

خیانت در امانت کارمند در اموال یا اسناد دولتی

کارمندان دولت به عنوان امین اموال و اسناد دولتی که به آن‌ها واگذار شده شناخته می‌شوند. در صورتی که یک کارمند از این اسناد یا اموال سوء استفاده کرده باشد، باید اجرت‌المثل مال را بپردازد. اگر فرد سوء استفاده کننده از اسناد یا اموال دولتی از خیانت در امانت منتفع شده باشد، باید جزای نقدی برابر با قیمت منتفع شده را علاوه بر اجرت‌المثل اصل مال بپردازد. همچنین سوء استفاده کننده از اموال و اسناد دولتی طبق قانون خیانت در امانت به 74 ضربه شلاق هم محکوم خواهد شد.

اثبات جرم خیانت در امانت

برای تعیین مجازات خیانت در امانت و صدور حکم برای آن باید شاکی بتواند وقوع خیانت در امانت را ثابت کند. برای اثبات جرم خیانت در امانت باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:
  • عنصر مادی یا تصاحب، اتلاف یا استعمال مال امانت گذاشته شده بدون رضایت و اجازه مالک اصلی آن
  • اثبات سپردن مال به فردی به عنوان امین
  • عنصر معنوی یا تقلبی بودن عمل
اثبات جرم خیانت در امانت
برای صدور حکم خیانت در امانت شاکی باید وقوع خیانت در امانت را ثابت کند.

برائت از خیانت در امانت

گاهی مواقع ممکن است خیانت در امانت توسط امین رخ نداده باشد و فردی که مال را نزد وی گذاشته به طور سهوی یا عمدی او را به خیانت در امانت متهم کرده باشد، در صورتی که ادله ارائه شده نشان دهنده عدم وقوع خیانت در امانت باشد، برائت از خیانت در امانت مطرح می‌شود. در صورت عدم اثبات خیانت در امانت و برائت از خیانت در امانت، امین می‌تواند به جرم افترا از شاکی اقامه دعوی کند. مجازات عدم اثبات خیانت در امانت جزای نقدی درجه شش خواهد بود. طبق این حکم به عنوان جزای نقدی باید 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال را به فردی که به او اتهام خیانت در امانت وارد شده بپردازد.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

برای اینکه ثابت کنید مالی که به غیر واگذار شده امانت بوده و خیانت در امانت رخ داده است، نیاز به مدرک دارید. مدارکی که برای اثبات حقانیت گفته‌هایتان درباره خیانت در امانت باید آماده کنید به شرح زیر است:
  • رسید مالی که به صورت امانی به امین واگذار شده و سوء استفاده از آن رخ داده است.
  • تنظیم طرح شکایت در امانت و تسلیم آن به دادسرا جهت اقامه دعوی
  • شهادت شهود عاقل و بالغ جهت اثبات سوء استفاده از امانت
  • مدارک و مستندات موجود که نشان می‌دهد از مالی که به امانت گذاشته شده سوء استفاده شده است.

مجازات خیانت در امانت

پس از طرح شکایت و محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی خیانت در امانت، دادسرا صحت این موضوع را طبق شواهد و مدارک ارائه شده بررسی خواهد کرد. در صورتی که طبق شواهد ارائه شده خیانت در امانت رخ داده باشد، حکم مجازات خیانت در امانت صادر می‌شود. طبق قانون، برای مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است. البته در صورتی که امین از چک سفید مهر یا چک سفید امضایی که به عنوان امانت نزد او گذاشته شده سوء استفاده کرده باشد، حکم در نظر گرفته شده برای خیانت در امانت 1 تا 3 سال حبس خواهد بود.
طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1392 و بعد از آن، در صورتی که یک فقره چک به عنوان اجاره یا امانت یا رهن به فردی سپرده شده باشد، و گیرنده چک آن را به ضرر مالک اصلی استفاده کند، مجازات خیانت در امانت بین 6 ماه تا 3 سال حبس خواهد بود.
اگر فردی چکی را برای خرید یا پرداخت مال یا جنس خاصی صادر کرده باشد و این چک تاریخ داشته باشد، اجرا گذاشتن چک خیانت در امانت نخواهد بود. در صورتی که چک برگشت بخورد، گیرنده چک می‌تواند از صادر کننده چک شکایت کند. راهنمای شکایت برای چک برگشتی در دادسو برای طرح این شکایت کمکتان می‌کند.

محاسبه هزینه دادرسی خیانت در امانت

با توجه به اینکه خیانت در امانت جرم کیفری است، هزینه دادرسی خیانت در امانت طبق هزینه دادرسی دعاوی کیفری محاسبه می‌شود. هزینه مورد نیاز برای ابطال تمبر و تنظیم شکوائیه این دعاوی 5 هزار تومان است. همچنین برای تنظیم دعاوی در محاکم شورای حل اختلاف نیز باید مبلغ 3 هزار تومان را برای شروع دعوا واریز کنید.
محاسبه هزینه دادرسی خیانت در امانت
محاسبه هزینه دادرسی خیانت در امانت

وکیل شکایت خیانت در امانت

پیگیری کیفری جرم خیانت در امانت نیاز به شناخت مفاد قانونی این موضوع و جمع‌آوری دقیق مدارک و ادله برای وقوع خیانت در امانت دارد. وکیل شکایت خیانت در امانت به واسطه پرونده‌های متعددی که در این زمینه داشته است با راه و روش طرح دعوی جرم خیانت در امانت به خوبی آشنا است. همچنین وکیل شکایت خیانت در امانت به خوبی می‌داند که کدام مدارک توسط محاکم برای اثبات شکایت در امانت پذیرفته می‌شوند. با کمک وکلای حقوقی دادسو با صرف کمترین زمان و هزینه می‌توانید وقوع جرم خیانت در امانت را ثابت کرده و با طرح شکوائیه ضرر و زیان وارد شده را جبران کنید. وکلای دادسو آمادگی کامل برای پذیرش پرونده‌های خیانت در امانت و احقاق حقوق خسارت دیدگان و دفاع از آن‌ها را در محاکم قضایی دارند.

سوالات متداول

  1. در چه صورتی خیانت در امانت رخ داده است؟
اگر مال یا سند و مدارکی که به عنوان امانت نزد دیگری است به ضرر مالک اصلی آن استفاده شود خیانت در امانت اتفاق افتاده است.
  1. چطور باید خیانت در امانت را ثابت کنیم؟
برای اثبات خیانت در امانت باید مدارک و ادله را به همراه دو شاهد آماده کنید و برای این موضوع در دادسرا طرح دعوی کنید.
  1. برای اثبات خیانت در امانت نیاز به شاهد داریم؟
دو نفر شاهد عاقل و بالغ باید شهادت دهند که مال یا سند مورد سوء استفاده قرار گرفته است و خیانت در امانت اتفاق افتاده است.
4/5 - (14 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *