عده چیست؟

طبق قانون اسلام، پس از طلاق لازم است که زن مدتی را به عنوان عده طلاق یا فوت شوهر حفظ کرده و همسر دیگری اختیار نکند.

طبق ماده 1150 قانون مدنی چنانچه عقد نکاح منحل شود زن تا گذشت سه عادت ماهانه (سه طهر) اجازه ندارد به عقد فرد دیگری درآید.

نکته مهم درباره مدت عده طلاق این است که بسیاری از افراد مدت عده را سه ماه اعلام می‌کنند. در صورتی که به صورت درست‌تر این است که عده زن بعد از طلاق بعد از گذشته سه دوره عادت ماهیانه حساب می‌شود.

عده یعنی چه؟

عده طلاق به مدتی زمانی گفته می‌شود که خانم بعد از فوت یا طلاق اجازه ازدواج را ندارد و در صورتی که ازدواج کند، عقد او باطل است.

خانم‌هایی که از همسرشان جدا شده‌اند باید ایام حیض نگه دارند که اگر طلاق‌شان رجعی بود همسر بتواند به‌ ایشان رجوع کند و در صورتی که طلاق رجعی نبود هم باید به احترام زندگی مشترک ایام حیض نگه داشته شود.

خانمی که از همسرش جدا شده باید به احتمال بارداری هم ایام حیض نگه دارد حتی اگر گواهی عدم بارداری برای طلاق در اختیار داشته باشد.

تا اگر جنینی وجود داشت در سلامت رشد و نمو کند. همچنین خانمی که همسرش فوت شده باید به احترام زندگی مشترک‌شان و سلامتی جنین (در صورت وجود) ایام حیض نگه دارد.

انواع عده

ایام حیض انواع مختلفی دارد که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

 • ایام حیض  وفات

زمانی که همسر خانم فوت می‌کند تحت هر شرایطی باید عده نگه دارد.

 • ایام عده طلاق

مربوط به بعد از طلاق است که بنا بر یائسه یا باکره بودن و هم چنین نوع طلاق عده زن طلاق گرفته متفاوت است.

 • ایام حیض در عقد موقت

این نوع ایام حیض هم بسته به فوت یا طلاق از شوهر متفاوت است.

 • ایام حیض همسر مفقودالاثر

ایام حیض این مدت بسته به نظر شخص صلاحیت دار متفاوت است.

 • ایام حیض خانم یائسه

در صورت فوت شوهر باید ایام حیض نگه دارد.

عده وفات چند روز است؟

همانطوری که گفتیم بعد از فوت همسر، خانم باید به احترام زندگی مشترک و سلامت جنین خود ایام حیض نگه دارد. این عده بر خلاف انواع دیگر به عقد دائم و موقت ارتباطی ندارد و در هر صورت خانم باید آن را نگه دارد.

ایام حیض وفات شوهر چهار ماه و 10 روز است و فرقی ندارد که خانم یائسه باشد یا رابطه‌ی زناشویی با همسرش بر قرار نکرده باشد، چرا که در هر صورت باید آن را نگه دارد. در صورتی که خانم باردار باشد و همسرش فوت کند باید تا زمان زایمان ایام حیض خود را نگه دارد.

اگر تا زمان زایمان او کمتر از چهارماه و 10 روز باقی مانده بود، باید همان چهارماه و 10 روز را ملاک قرار دهد و اگر تایم بیشتر مانده بود باید تا زمان زایمان صبر کند. در این زمینه بهتر است از یک مشاور حقوقی طلاق راهنمایی بخواهید که در دادسو آماده خدمت‌رسانی به شما هستند.

ماده 1154 قانون مدنی در مورد عده

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز ‌خواهد بود.

در بخشنامه جدید طلاق توافقی نیز به این مسئله پرداخته شده است.

در این اپیزود، تمامی سوالات احتمالی شما در زمینه طلاق توافقی و حق طلاق پاسخ داده شده است.

عده طلاق چند روز است؟

به صورت کلی اگر خانم یائسه نباشد یا با همسرش ارتباط زناشویی بر قرار کرده باشد باید بعد از طلاق عده نگه دارد.

مدت عده طلاق سه ماه و 10 روز است که از نظر فقهی می‌گویند خانم باید سه نوبت عادت ماهانه را طی کرده و سپس پاک شود.

ماده 1151 قانون مدنی

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او ۳ ماه است. در صورتی که خانم باردار باشد و از همسرش طلاق بگیرد عده او تا زمان زایمانش است.

زنی که یائسه باشد یا زنی که با همسرش رابطه زناشویی بر قرار نکرده باشد نیاز به نگه داشتن عده نیست. البته دختری که در سن نابالغی باشد که حامله نشود هم نیاز نیست عده نگه دارد.

عده طلاق رجعی چند روز است؟

طلاق رجعی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که در زمان ایام حیض آقا می‌تواند بدون جاری شدن صیغه عقد به همسرش رجوع کند. مدت عده طلاق رجعی سه ماه و 10 روز است.

اگر در این مدت خام با کسی رابطه برقرار کند تا آخر عمر به یک دیگر حرام می‌شوند و اگر ازدواج کند این ازدواج باطل است. شما می‎‌توانید با مطالعه مقاله حکم رابطه در زمان عده طلاق رجعی در این باره اطلاعات کاملی به دست آورید.

عده عقد موقت چند روز است؟

شرایط نگه داشتن ایام حیض در عقد موقت با عقد دائم متفاوت است. اگر مدت عقد موقت تمام شود یا آقا بقیه مدت را ببخشد و خانم در زمان عقد موقت در سنی باشد که عادت ماهیانه شود باید به مدت دو بار عادت ماهانه شدن ایام حیض نگه دارد.

ولی اگر در سنی بودند که عادت ماهیانه نمی‌شوند باید به مدت 45 روز عده نگه دارند. البته اگر در عقد موقت باشند و همسرشان فوت شود باید ایام حیض وفات نگه دارند.

عده همسر مفقوالاثر چیست؟

در صورتی که آقا برای مدتی طولانی حضور نداشته باشد و هیچ اثری از ایشان نباشد که زنده هستند یا مرده خانم می‌تواند اعلام مفقودالاثری کند.

در صورتی که در این مدت شوهر مالی برای همسرش گذاشته باشد یا خانم سرپرستی داشت باشد که بتواند مخارج ایشان را دهد طلاق جایز نیست.

ولی اگر دو حالت بالا وجود نداشت خانم می‌تواند به دادگاه مراجعه و اعلام مفقوالاثری کند. بعد از آن به مدت چهار سال به جستجوی همسر می‌گذرد که اگر باز هم پیدا نشدند حاکم می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند بعد از جاری شدن صیغه طلاق غیابی خانم باید چهارماه و 10 روز ایام حیض نگه دارد که اگر در این مدت همسر برگشت می‌تواند به همسرش رجوع کند.

ماده 1156 قانون مدنی

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد. البته بهتر است در این مورد از یک وکیل طلاق نیز راهنمایی بخواهید.

عده زن باردار چند روز است؟

همانطوری که گفتیم باید تا زمان زایمان عده طلاق را نگه دارد ولی اگر شوهر ایشان فوت شد و زمان زایمانش کمتر از مدت عده طلاق بود باید تا چهار ماه و 10 روز صبر کند.

چه زنانی ایام حیض ندارند؟

 • زنانی که یائسه باشند و امید بارداری نداشته باشند ایام حیض طلاق ندارند ولی عده وفات دارند.
 • زنانی که باکره باشند یا رابطه زناشویی با همسر خود برقرار نکرده باشند هم ایام حیض طلاق ندارند.
 • زنانی که در زمان عقد موقت سن‌شان به بارداری نمی‌رسید هم ایام حیض طلاق ندارند.
 • زنانی که رحم نداشته هم نیازی به نگه داشتن ایام حیض ندارند.

اگر زنی عده نگه ندارد

طلاق توافقی یا از سوی زوجین تفاوتی ندارد، در هر صورت پس از طلاق لازم است که زوجه مدتی را به عنوان عده بدون ازدواج با فرد دیگری سپری کند.

اگر زن و مردی در زمان عده خانم ازدواج کنند آن ازدواج باطل است. اگر آقا از مدت ایام حیض آگاه باشد مجازات می‌شود ولی اگر فقط خانم آگاه باشد ایشان مجازات می‌شوند حتی اگر رابطه برقرار نکرده باشند. در این زمینه شما می‌توانید با مشاور حقوقی مناسب مشورت کنید.

ماده 644 قانون مجازات اسلامی در رابطه با عده

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می‌شوند:

 • هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
 • هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

سوالات متداول

عده وفات چند روز است؟

ایام حیض وفات شوهر چهار ماه و 10 روز است و فرقی ندارد که خانم یائسه باشد یا رابطه‌ی زناشویی با همسرش بر قرار نکرده باشد، چرا که در هر صورت باید آن را نگه دارد

عده زن باردار چند روز است؟

عده خانم باردار تا زمان بعد از زایمان است.

اگر زنی عده نگه ندارد چه می‌شود؟؟

عقد او باطل است و از شش تا دو سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

4.6/5 - (572 امتیاز)

طلاق آخرین راه حل برای حل مشکلات زندگی مشترک است. لطفا قبل از اینکه به صورت جدی به طلاق فکر کنید با مشاور خانواده مشورت نمایید. در صورتی که تصمیم شما قطعی است، همکاران ما در دادسو راهنماییتان می کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
83 پاسخ
 1. اگر خانمی بیش از یک سال با همسر خودت رابطه نداشته باشد و جدا از هم زندگی کنند بعد از جاری شدن طلاق آیا نیاز به عده نگه داشتن است ؟
  وقتی یک سال هیچ رابطه ایی وجود نداشته پس احتمال باردار بودن هم وجود نداره.
  وقتی هم که چند ساله باهم مشکل دارن و یک ساله که از هم جدا زندگی میکنند اون زندگی داغون چه احترامی داره ؟
  شوهری که گند زده به زندگی خودش و زنش معتاد کارتن خوابه چه احترامی به زندگی گذاشته که من بزارم ؟
  چرا چرت و پرت میگین

  1. سلام، وقت بخیر
   بله عده از زمان طلاق محاسبه می شود.
   در مورد جمله آخرتون هم…. ما فقط برای راهنمایی شما بندهای قانونی رو براتون شرح می‌دیم. چیزی که قانون گفته به این صورت هست 🙂 موفق باشید.

 2. سلام برای زنی ک شوهرش ۲۸تیر ماه فوت کرده تا چ تاریخی باید عده نگه داره

 3. سلام ببخشید چرا یک زنی که اصلا با همسرش رابطه نداشته نباید عده نگه داره ولی زنی که در شرف طلاقه و اونم مثلاً دو ساله رابطه نداشتن باید عده نگه داره .

 4. سلام
  من همسرم تازه فوت شدن
  و بشدت موافق موافق نگه داشتن عده هستم چون بنظرم برای پیدا کردن زن و کنار اومدن با این مصیبت لازم و ضروریه

 5. اگه با دوست پسر خود رابطه داشته باشی ک خودتم متوجه اینکه دخول شده یا ن برای ازدواج باید عده نگهداشت؟

 6. عده طلاق رجعی را چطور سه ماه وده روز اعلام کردیدبرخلاف نظرفقها ایااشتباهی رخ داده علت رابیان فرمایید

  1. سلام، وقت بخیر
   عده طلاق سه ماه و ده روز است اشتباهی رخ نداده است.

 7. سلام و وقت بخیر من الان سه ماه از عدم گذشته میتونم عقد کنم ؟؟

 8. با سلام
  اگر زن طلاق بگیرد طبق حق طلاقی که در اختیلر داشته ، بعد از طلاق میتواند با کسی دیگه وارد رابطه آشنایی بشه و تا عده تموم بشه دوران آشنایی و بدون رابطه رو طی بکند ؟؟؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در مورد مسائل حقوقی می تونیم راهنماییتون کنیم نه شرعی

 9. با سلام لطفا کمی مطالعه بعد مطلب بگذارید عده طلاق ۳ماه ده روز از کجا آمده منبع معرفی کنید

  1. سلام، وقت بخیر
   مطالعه شده دوست عزیز، عده طلاق سه ماه و ۱۰ روز است 🙂

 10. توی قرآن اومده از مردان خواسته تا زمان تمام شده عده زن را طلاق ندهند و اجازه بدن توی همون خونه بمونه.یعنی عده از آخرین رابطه نزدیکی شروع میشه.این قانون از شرع گرفته نشده.قانون ما فقط ب نفع مرداست

 11. درود بر شما، منم میخواستم همین مطلب رو بگم که دیدم شما ارائه مردید

 12. کاملا چرند قانونی که هیچ وقت به روز نشده عده واسه زمانی بود که نه می‌دونستن آزمایش چیه نه هیچی یه زمان شوهره می مرد میگفتن ۳ ماه منتظر بمونن شاید بچه معلوم شه از نظر عملی تا ۴ ماه و ۱۰ روز اثرات رابطه جنسی با مرد در بدن یک زن می مونه میگن منتظر بمونین که وقتی وارد رابطه با فرد جدید میشید اون اثر قبلی پاک شده باشه نه الان که ۲ سال هیچ رابطه ای نیست و طرف درگیره طلاقه بعد تازه بعد طلاق میگن عده نگه دار قانونی که از عهد دقیانوس اجرا میشه هیچ ارزشی نداره ۴ ماه و ده روز از آخرین رابطه درسته از نظر عملی عقل اینو میگه قانونی که میگه اگه جنین توی تصادف بمیره دختر باشه دیه اش کمتر از اینه که جنسیت معلوم نباشه بدرد همون قانون گذاران میخوره نه کسی که عقلش کار میکنه همه جا به عقلتون رجوع کنید…

  1. کاملا درست ومنطقی
   واینکه اگه میگن به احترام زندگی مشترک باید وایسی چرا مردنباید وایسه مگ واس مرد زندگی مشترک نبوده مگه نمیگن هیچ فرقی بین زن و مرد قاعل نیس پس چرا مرد میتونه بره پی زندگیش ولی اگ زن کوچیکترین کاری ک کنه سنگسار شلاق و حبس و اعدامه؟

 13. این احترام به زندگی مشترک گذشته رو از کجا آوردین؟
  اگه ایطور بود برای مرد هم قانون میذاشتن

 14. سلام. وقت بخیرایازن موردی که تو۳ماه عده هستن دوباره بخوان باهم زندگی کنن دوباره باید بروندواسه عقد.ویازن دوباره می‌تونه شرایطی راواسه مردبرای زندگی مطرح کنه یاغیرازاین است بیزحمت توضیح مختصری میدید

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که حکم طلاق انجام شده باشد، مجدد باید ازدواج صورت گیرد و خانم می تواند مهریه، حق طلاق و حقوق خود را مشخص کند.

   1. اگه با دوست پسر خود رابطه داشته باشی ک خودتم متوجه اینکه دخول شده یا ن برای ازدواج باید عده نگهداشت؟

  2. سلام
   خیر برگشت در عده مگر در طلاق خلع و مبارات که شرایط خاصی داره نیاز به عقد مجدد نیست همینکه دوباره به زندگی برگردد درست است

 15. زمان عده طلاق(سه ماه و ده روز) زن بالاجبار باید در منزل مرد زندگی کند؟

 16. الان طرف راحت طلاق نگرفته از شوهرش از مرد دیگه ای باردار میشه. خود قانونم از این عمل ی جورایی حمایت میکنه چون فرزند اوری کردن برای حکومت بعضی وقتا قانون فقط حرفی بیش نیست تو عمل ی جورایی منافع سنجی مهم میشه نه چیز دیگه

 17. سلام وخسته نباشیدمن خانمی هستم ۶۰ ساله که ۳ سال قبل از اینکه شوهرم فوت کند ۲۷ سال بود که باهم همبستر نبودیم ۳ سال پیش که فوت کرد ۴۰ روز بعد از مرگش من با مردی صیغه شدم الان فهمیدم که باید عده نگه میداشتم لطفا راهنمای کنید که باید چکار کنم

  1. سلام، وقت بخیر
   از لحاظ حقوقی کاری نمی توان کرد دیگر

 18. سلام.من مطالب رو خوندم با این حال نفهمیدم فرق زن نازا با زن یائسه چیه.هیشکدوم باردار نمیشن.زن نازایی که مدتهاست رابطه هم نداشته چرا باید عده نگه داره؟اگه قضیه احترام نگه داشتنه چرا باکره و یائسه لازم نیست عده نگه دارن؟اینهمه تناقض واسه چیه؟

  1. سلام، وقت بخیر
   خانم یائسه عادت ماهیانه ندارد.
   خانم نازا ممکن است به هردلیلی نتواند زایمان کند.
   عده یک موضوع قانونی است و باید رعایت شود.

 19. سلام اگر طلاق جاری شود ولی زن و شوهر بعد طلاق باز باهم زندگی کنند باز هم زن باید عده نگه دارد؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بعد از جاری شدن طلاق خانم و آقا دیگر به هم محرم نیستند.

 20. سلام، اگرخانمی باهمسر خودش تقریبا به مدت یکسال به دلیل بیماری هیچ گونه رابطه ای نداشته ایا بعد فوت همسرش بازهم باید عده نگه دارد؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بله باید عده نگه دارد. فقط در صورت یائسگی و یا باکرگی خانم عده بعد از طلاق نیازی نیست.

 21. سلام من دوساله که درحال طی کردن مراحل طلاقم آخرشم مجبورشدم توافقی طلاق بگیرم توی این دوسال هم جدا زندگی کردم آیا بازم باید عده نگه دارم

  1. سلام، وقت بخیر
   عده از روزی که طلاق ثبت می شود باید نگه داشته شود.

  1. سلام، وقت بخیر
   تفاوتی در عده طلاق بائن و طلاق رجعی وجود ندارد.

 22. باسلام و وقت بخیر
  ممنونم از مطالب مفید و کاملتون
  بنده یک سوال داشتم در قسمتی از توضیحات طلاق رجعی فرموده اید ک اگر درمدت عده خانم با کسی رابطه برقرار کند تا ابد برهم حرام میشنود ایا منظور شما از کلمه رابطه ،نزدیکی و دخول است یا ارتباط فیزیکی و یا حتی یک رابطه احساسی؟!کدام یک از مواردی ک ذکر کردم در زمان عده منجر به حرام شدن ابدی دو فرد برهم میشود؟
  پیشاپیش از پاسخگویی شما سپاسگذارم

 23. یک قانون مسخره
  که زن احترام نگه دارد ولی مرد نه!!!!!!
  در دادگاه و قانون اصلا زن حقی ندارد.
  هیچکس جوابگو نیست گه چرا باید زن نگه دارد ولی مرد در همان زمان عده برود ازدواج کند !!!! پس زن عده چه کسی را نگه دارد!!!! مردی که رفته؟؟؟؟

 24. با سلام
  اگه زن و شوهر طلاق توافقی از هم جدا شدن
  بعد بخوان بایکدیگر ازدواج کنن بازم عده لازم هست
  اگه هست چه مدت؟
  باتشکر

 25. سلام اگر بعد از خواندن صیقه ی طلاق همسرم درخواست نزدیکی کنه چی ؟
  ایا بر هم حرام هستیم یا میتونیم اینکارو انجام بدیم
  یا کلا باید ۳ ماه و عده نگه داریم؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بستگی به نوع طلاق شما دارد. برای کسب اطلاعات بیش تر با کارشناسان حقوقی دادسو در تماس باشید.

   1. عزیز تو که اینقدر با همسرت خوبی که بعد از طلاق نیخواین نزدیکی کنین دیگه جرا از هم جدا میشین

  2. با سلام عده برا مرد نیست از آن جهت که همزمان می تواند زن دیگری اختیار کند ولی از این جهت برای زن عده هست که یحتمل در این فرصت هر دو نفر زن و مرد تصمیم به بازگشت داشته باشند و این فرصت از دست نره . و لذا اگر زن عده نداشته باشد چه بسا فرصت برگشت با همان مرد را از دست بدهد

   1. آخه زنی که دوسال پیگیر طلاقش شده و از مرد و خانواده اش متنفره و اگه ببینه خفه اش میکنه واسه همین صد میلیون به وکیل داده فقط ریخت شوهرش رو نبینه بعد طلاق تو اون سه ماه معجزه میشه 😂😂😂 البته اصراری نیست و از کل جماعت مردان بیزارم ولی حرفتون و بازگشت به زندگی در اون ایام عده خنده داره بلاخره دو نفر عاشق هم بودن کارشون به طلاق نمیکشید

 26. سلام اگر خانم یک سال جدا از همسر خودش زندگی کنه و راطبه نداشته باشه بعد طلاق بازم باید برای مدت عده صبر کنه!؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بله باید سه ماه و ۱۰ روز مدت عده رعایت شود.

 27. سلام وقت بخیر اگر یکی از دلایل عده حفظ حرمت زندگی مشترک بوده چرا مردان عده نکه نمیدارند

  1. عده برای مردان؟!!! مردان در آن واحد میتونن چندتا همسر دیگه هم اختیار کنن.

   1. سلام
    ازنظر شرعی برام مهمه یه اقا یه خانم صیغه کرد و ایشان بهش گفت که عده شون تمام شده و با اقا صیغه شدن ولی در اصل عدهشون تمام نشده باشه حکم شرعی این ماجرا به عهده کدام طرف هست خانم یا اقا

    1. در خصوص مسائل شرعی مشاوره نداریم و فقط از لحاظ قانونی و حقوقی می تونیم راهنمایی تون کنیم.

    2. عقدشون باطله. اگر باهم رابطه برقرار کرده باشن تاابد به هم حرام میشن

  2. سوال جالبی بود و نشون میده که بحث احترام اصلا مهم نیست و مطرح کردن این موضوع ( حفظ حرمت زندگی مشترک ) دلیل خوبی برای عده نمی باشد .

   1. وطیفه زن هست که فقط حرمت نگه داره ….مرد به زندگی بی حرمتی میکنه عده نداره؟

 28. اگر زن پنج ماه متارکه کرده باشد اما طلاق هنوز صادر نشده باشد ، حکم عده چیست ؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   بعد از جاری شدن صیغه طلاق باید ۳ ماه و ۱۰ روز عده نگه داشت.

   1. سلام
    بعضی جاها مدت عده طلاق در زنی که حیض نمیبیند ولی درسن حیض است سه ماه بیان شده و بعضی جاها سه ماه و ده روز که حتی تو مقاله هم همینطور اومده لطفا راهنمایی کنین

    1. سلام، وقت بخیر
     عده خانم بعد از طلاق سه ماه و ۱۰ روز است.

   2. سلام ببخشید سه ماه و۱۰روز که میگن باید عده نگه داشته بشه یعنی باید سه ماه تمام بشه یا نه وارد سه ماه که شدیم اون موقع وقت عده تموم میشه؟

 29. سلام اگر زن و مرد از هم جدا شوند در حالی چند سال است با هم رابطه جنسی ندارند باز هم زن باید عده نگه دارد؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   بله. عده یک قانون منطبق بر شرع است و باید رعایت شود.

   1. لطفا علتش رو بیان کنین ک چرا زن و شوهری ک چن ساله با هم نیستن و طلاق میگیره باید عده نگه داره ؟

    1. سلام، وقت بخیر.
     عده نگه داشتن بعد از طلاق مربوط میشود به خانم ها که دلیل آن در شرع مقدس قید شده و مستقیما هم در قوانین ایران بیان شده.

     1. سلام، ولی در بند ۴ نوشته اید که زنی که یائسه باشد یا با همسرش رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد نیاز نیست عده نگه دارد!!! مطالب با هم تناقض دارند!!

     2. سلام، وقت بخیر
      عده در دوران یائسگی نیازی نیست.
      برای راهنمایی بیشتر لطفا با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ تماس بگیرید، کارشناسان حقوقی دادسو پاسخگوی شما خواهند بود.

     3. سلام ببخشید من صیغه محرمیت دائمی خوندیم ولی بعداز یک روز بخاطر مهریه ادامه ندادیم و طلاق شد عده باید نگه دارم؟

     4. سلام، وقت بخیر
      بله باید عده رعایت شود.

 30. سلام دقیقا منظور از رابطه چیست؟ کلا ارتباط با نامحرم ولو هم ب نیت عشق و ازدواج نباشد حرام است؟؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   در دوران عده خانم نمی تواند به عقد شخص دیگری در بیاید.

 31. مگه خانم آزمایش عدم بارداری نمی ده؟ این دیگه چه مسخره بازی هستش.

  1. سلام
   وقت بخیر.
   قانونا صراحتا عده را اجباری اعلام کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *