تقسیم ارث زن بدون فرزند

تقسیم ارث زن بدون فرزند
۴.۱/۵ - (۱۲ امتیاز)

در این مقاله قرار است درباره تقسیم ارث زن بدون فرزند توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید در صورت فوت هر فردی که اموالی از خود به جا گذاشته باید انحصار وراثت انجام شود. برای انجام انحصار وراثت باید تکلیف اموال و وراث متوفی مشخص شود. درصورتی که اموال به جا مانده از متوفی کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد، انحصار وراثت محدود انجام می‌شود. اگر اموالی که از متوفی به جا مانده بیشتر از ۵۰ میلیون تومان باشد، انحصار وراثت نامحدود انجام می‌شود.

در صورتی هم که برای اخذ گواهی انحصار وراثت نیاز به وکیل انحصار وراثت دارید، می توانید با کارشناسان حقوقی دادسو ارتباط برقرار کنید، تا همکارنمان راهنماییتان کنند.

طبقات وراث

برای اینکه درباره تقسیم ارث زن بدون فرزند بدانیم باید ابتدا طبقات وراث را با یک دیگر بررسی کنیم. قانون سه طبقه مختلف برای وراث در نظر گرفته است که قوانینی برای این طبقات وراث وجود دارد. برای مثال اگر وارثی از طبقه اول وجود داشته باشد، وراث در طبقه‌های دیگر ارث نمی‌برند. یا فرضا میزان مالیات بر ارث طبقه اول از طبقه دوم و طبقه دوم از طبقه سوم بیشتر است.

 • طبقه اول وراث شامل پدر، مادر، فرزند و نوه می‌شود.
 • در طبقه دوم پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر،برادر و فرزندان خواهر و برادر قرار دارد.
 • طبقه سوم را خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آن‌ها تشکیل می‌دهد.

در صورتی که متوفی همسر داشته باشد که عقد بین این دو نفر از نوع دائم باشد، همسر ایشان از نظر اولویت در سطح طبقه اول وراث هست.

تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر
تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر

زن و شوهر در چه صورت از هم ارث می‌برند؟

برای این که بدانیم تقسیم ارث مادر که فرزندی از او به جا نمانده، باید بررسی کنیم که همسر ایشان در چه صورت از ایشان ارث می‌برد. در صورتی که نکاح بین خانم و آقا از نوع دائم باشد از یک دیگر ارث می‌برند. در بعضی موارد ممکن است که خانم و آقا به طلاق رجعی از یک دیگر جدا شده باشند. که در این صورت در مدت عده هر کدام فوت کنند دیگری جز وراث محسوب می‌شود.

سهم الارث ورثه طبقه اول بیشتر بخوانید: سهم الارث ورثه طبقه اول

ماده ۹۴۳ قانون مدنی

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی ‌از آن‌ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.

براساس این ماده زوجیت باید نکاح دائم باشد.

طلاق رجعی باشد (در مدت عده شوهر بتواند به زندگی برگردد)

فوت در ایام عده وقوع پیدا کند.

ماده ۹۴۴ قانون مدنی

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

تقسیم ارث زن بدون فرزند

در صورتی که خانمی فوت کند و متاهل باشد و فرزند نداشته باشد به میزان نصف اموال ایشان به همسرش می‌رسد و بقیه اموال بین وراث دیگر تقسیم می‌شود. اگر خانم ورثه‌ دیگری غیر از آقا نداشته باشد همه اموال ایشان به خانم می‌رسد.

در صورتی که خانم فرزند داشته باید یک چهارم اموال به همسر و بقیه بین فرزند یا فرزندان تقسیم می‌شود.

ماده ۹۴۶ قانون مدنی

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۶) – مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده ‌است نیز لازم‌الاجرا است.

ورثه زن چه کسانی هستند
ورثه زن چه کسانی هستند

طبقه اول ارث

اگر زنی بمیرد و فرزند نداشته باشد وراث طبقه اول ایشان به صورت زیر سهم می‌برند:

 • سهم الارث شوهر از زن بدون فرزند اگر تنها وارث باشد، همه اموال متوفی است.
 • وارث فقط پدر و یا فقط مادر باشد، همه اموال را به ارث می‌برد.
 • پدر یا مادر از وراث باشند سهم مادر یک سوم اموال و سهم پدر دو سوم اموال است.
 • وراث همسر، پدر و مادر باشند سهم شوهر یک دوم اموال، سهم مادر یک سوم و بقیه اموال به پدر می‌رسد.
تقسیم ارث مادر چگونه انجام می‌شود؟ بیشتر بخوانید: تقسیم ارث مادر چگونه انجام می‌شود؟

ارثیه زن بدون فرزند در وراث طبقه دوم

تقسیم ارث زنی که فرزند ندارد و ورثه‌ای از طبقه اول ندارد بین وراث طبقه دوم صورت می‌گیرد.

 • اگر متوفی یک برادر ابی یا ابوینی داشته باشد همه اموال به ایشان می‌رسد.
 • نحوه تقسیم ارث خواهر بدون فرزند به این صورت است که اگر فقط یک خواهر ابی یا ابوینی داشته باشد، همه اموال را به ارث می‌برد.
 • اگر وارث فقط یک خواهر امی یا یک برادر امی باشد یک ششم ماترک را به فرض و باقیمانده را به قرابت به ارث می‌برند.
 • اگر وراث چند برادر ابی یا ابوینی باشند همه اموال به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
 • در صورتی که وراث چند خواهر ابوینی یا ابی باشند دوسوم ماترک را به فرض و مابقی را به رد می‌برند و آن را به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.
 • در شرایطی که وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی باشند یک سوم ماترک را به فرض و باقیمانده را به قرابت می‌برند.
 • اگر ورثه جد یا جده ابی یا امی باشند همه ماترک را به ارث می‌برند.
 • اگر وراث جد و جده ابی باشند به نسبت دو به یک میان آن‌ها تقسیم می‌شود و اگر جد و جده امی باشند ماترک متوفی به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
 • اگر زنی فوت کند و بچه نداشته باشد و همسر و برادر امی و خواهر ابی داشته باشد، یک دوم اموال به همسر می‌رسد و از یک دوم مانده، یک ششم به برادر و دو سوم به خواهر ارث می‌رسد.

تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر در وراث طبقه سوم

 • اگر وراث یک عمو یا یک عمه یا یک دایی یا یک خاله یا هر یک از فرزندان آن‌ها به تنهایی باشد همه اموال را به ارث می‌برد.
 • در شرایطی که وراث چند عمو یا چند عمه یا چند دایی و یا خاله باشند، تمام ماترک به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
 • اگر وراث زن بدون فرزند چند عمو و عمه امی یا خاله و دایی باشند تمام اموال را به ارث می‌برند.
 • وراث دایی و خاله ابی یا ابوینی و خاله امی باشد خاله امی یک سوم و بقیه اموال به دایی ابوینی و خاله ابی به ارث می‌رسد.

مهریه زن فوت شده بدون فرزند

مهریه حق خانم است که حتی بعد از فوت ایشان وراث می‌توانند مهریه را دریافت کنند. مهریه زن بدون بچه به وراث ایشان براساس طبقات ارث می‌رسد که می‌توانند از همسرش مطالبه کنند.

سهم الارث زن بدون فرزند از شوهر

ارث زن از شوهر بدون فرزند یه میزان یک چهارم کل اموال ایشان است و بر خلاف آقا که از زن فوت شده بدون فرزندش تمام اموال را به ارث می‌برد، خانم فقط یک چهارم اموال همسرش را ارث می‌برد.

سوالات متداول

 • در صورت فوت زن چه کسانی ارث میبرند؟

در صورت فوت زن بسته به این‌که چه کسانی از اعضای خانواده ایشان در قید حیات باشند، براساس طبقات وراث ارث می‌برند. در ادامه به وراث زن بدون فرزند، ارث خواهری که فرزند ندارد، ارث زن بدون همسر و فرزند، ارث شوهر از زن بدون فرزند، ارثیه زن بدون فرزند و در کل ارث زنی که بچه ندارد را در طبقات مختلف توضیح می‌دهیم.

 • ارث زن بدون فرزند به کی می‌رسد؟

در پاسخ به این سوال که ورثه زن چه کسانی هستند، باید بگوییم که هر یک از افراد سه طبقه وراث می‌توانند از اموال زن بدون فرزند را به ارث ببرند.

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

18 دیدگاه:

 1. خواهر مرحومه من متاهل بود و فرزند نداشت. همسرشم دارایی خیلی زیادی داره و اصلا ادعایی نداره و میگه هر چی داره مال شما. الان برای انحصار وراثت زن بدون فرزند می شه شوهرش سهم نبره یا اول باید به نامش بشه و بعدش به ما منتقل کنه؟ آخه ما اینجوری رومون نمیشه. کاش بشه اصلا به همسرش منتقل نشه. اون بنده خدا هم ادعایی نداره. فقط ما خجالت می کشیم بعد انحصار وراثت سهم رو ازش بگیریم.

  1. سلام
   ابتدا سهم هر وارث باید به خود او منتقل شود و سپس هر وارث می تواند سهمش را به هر کسی ببخشد

 2. سلام وقتتون بخیر لطفا بهم جواب بدید که فرزند خوانده می‌تونه بعد از مرگ پدر خوانده یا مادر خوانده از حقوق بازنشستگی آنها استفاده کنه یا خیر

  1. زنی که فرزند نداره و پدر و مادر هم نداره و فوت شده خواهر و برادرهاش هرکدام به چه میزان از مهریه ارث میبرند
   ایا همسر هم از مهریه ارث میبره

   1. سلام، وقت بخیر.
    بردارها دوبرابر خواهرها ارث میبرند و درصد مشخصی در قانون تعیین نشده. در خصوص مهریه هم بله همسر به عنوان ورثه ارث میبرند.

 3. لطفا بهم جواب بدید که در صورت بدون فرزند بودن میت و ارث بردن خواهر و برادرش آیا فرزندان برادر یا خواهران که در زمان زنده بودن میت به رحمت خدا رفته اند هم ارث می‌برند یا فقط خواهر و برادران زنده میت

  1. سلام.
   شرط وارث بودن، بر این است که وارث در زمان فوت متوفی، در قید حیات باشد.
   لازم به ذکر است که در صورت زنده بودن خواهر و برادر ارث به خواهرزاده و برادر زاده نمی رسد.

 4. سلام وقت بخیر
  اگر مردی فوت کند و یکماه بعد زنش فوت شود و فرزندی ندارند
  زن از پدری بهش ارث میرسه و مرد همینطور
  نحوه تقسیم اموال به ورثه چگونه است
  در ضمن زن و مرد دارای برادر و خواهر و مادر قید حیات هستند

  ممنون میشم 🙏

  1. سلام، وقت بخیر.
   مادر هردوی آنها در طبقه اول ارث است و فقط او میتواند ارث ببرد و خواهرها و برادرها ارثی نمیبرند.

 5. زنی که فرزند نداره و پدر و مادر هم نداره و فوت شده خواهر و برادرهاش هرکدام به چه میزان از مهریه ارث میبرند
  ایا همسر هم از مهریه ارث میبره

  1. سلام، وقت بخیر.
   بردارها دوبرابر خواهرها ارث میبرند و درصد مشخصی در قانون تعیین نشده. در خصوص مهریه هم بله همسر به عنوان ورثه ارث میبرند.

 6. سلام
  مایک عمه داریم که همسرش در ان زمان تمام اموال و دارایی اش را بنام عمه مرحوم ما زده عمه ما دارای دوبرادر و یک خواهر بوده و بچه ای هم نداشته حالا فقط برادرزاده ها و خواهرزاده هاش زنده هستند یعنی دوبرادر و خواهرش فوت شده اند حالا تکلیف سهم الارث دخترو پسر مشخص است ولی میخواهم بدانم مادرمان که میشود همسر برادر این مرحوم نیز ارث میبرد یا نه ؟؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   پسرها دوبرابر دخترها ارث میبرند و مادر شما جزو وراث نیست.

 7. سلام،وقتتون بخیر
  یه خانمی فوت کرده،فرزند نداشته،شوهرش زودتر از ایشون فوت کرده،طبق قانون یک چهارم اموال شوهر به ایشان می رسد،خواهر و برادر های این خانم هم زودتر از ایشان فوت کرده اند،این اموال به چه کسی می رسد؟
  البته خواهر زاده و برادر زاده دارد
  تاکید می کنم که برادر و خواهر زودتر از این خانم فوت کرده اند.

 8. سلام من پدربزرگم میخواد زن بگیره و یکی از دختراش شوهرش فوت شده و واسه همین طبق تحقیق هام فهمیدم اونوقت حقوق پدربزرگم میرسه ب اون دخترش ک شوهر ندارع / اگه برا پدربزرگم زن بگیریم اون حقوق دیگه بعد از مرگش به دخترش نمی رسه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره حقوقی رایگان
مش
باکارشناسان حقوقی دادسو

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin instagram takipçi satın alinstagram follower kaufenucuz takipçi satın algüvenilir takipçi satın alhovarda girişduşakabin fiyatları ve modelleri istanbulsmm panelcialis fiyatinfluencer ajansı