خانه / عمومی / اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ (اراضی موات)

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ (اراضی موات)

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات)

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی، تعیین تکلیف زمین‌های بایر و تشخیص امکان احیا، عمران و تأسیسات مناسب است. به همین منظور کمیسیون ماده 12 زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شده است. رأی این کمیسیون رأی تشخیص نوع زمین و امکان احیا و عمران آن صادر می‌شود.

اگر به موجب رأی این کمیسیون، زمین شما موات شناخته شود، اولین اثر حقوقی آن، ابطال مالکیت و صدور سند به نام دولت خواهد بود.

این اتفاق، دردسرهای حقوقی زیادی برایتان ایجاد می‌کند. بنابراین لازم است از یک وکیل ملکی کاربلد درخواست راهنمایی کنید تا در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات) به شما کمک کند.

کارشناسان حقوقی دادسو می‌توانند راهنمای شما در جریان چنین پرونده‌هایی باشند. کافی است مراحل تنظیم قرارداد و وکالتنامه را پشت سر بگذارید تا تمام کار بر عهده وکیل شما باشد.

آراء صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

در سرتاسر کشور، کاربری‌های زمین به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • زمین دایر: زمینی که دور آن دیوارکشی شده و دارای حریم مشخص بوده و درون آن نیز بنا یا پوشش گیاهی دارد.
 • زمین بایر: زمینی که یا دور آن دیوارکشی شده یا درون آن پوشش گیاهی یا بنا وجود داشته باشد.
 • زمین موات: زمینی که نه دیوارکشی شده و نه در داخل آن بنا یا پوشش گیاهی وجود داشته باشد.

رأی صادره از کمیسیون ماده 12 تا زمانی که نقض نشده باشد، معتبر بوده و تاریخ انقضاء ندارد. این رأی مستدل بر مبنای مدارک و ادله معتبر صادر شده و در آن مشخصات پلاک، مساحت زمین، مشخصات مالک و ویژگی‌های زمین درج شده اند. همچنین که مقدمه و نتیجه رأی نباید متناقض باشند و بدون قلم خوردگی صادر شود. نبود هر یک از این موارد، زمینه اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات) را فراهم می‌کنند.

رأی کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با یک وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

آراء صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

روش‌ اعتراض به رأی صادره کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

روش‌های متفاوتی رأی اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات) وجود دارند. تشخیص روش درست بستگی به مبنای مالکیت داشته و لازم است با نحوه اعتراض توسط دارندگان اسناد عادی، رسمی و مشاعی آشنا باشیم.

اعتراض بر اساس سند عادی (مبایعه نامه)

اشخاصی که سند عادی رأی مالکیت خود دارند، در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، باید ابتدا یک دادخواست به طرفین وزارت مسکن و شهرسازی ارائه دهند.

این دادخواست با خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی به دادگاه عمومی ارائه می‌شود. سپس با اخذ حکم تأیید مبایعه نامه، دادخواست ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را همراه با حکم دادگاه رأی تأیید مبایعه نامه ثبت کند.

شما می‌توانید با ثبت نام و ورود به سامانه ثبت من، نسبت به مشاهده فهرست همه املاکی که به نام شما هستند، اقدام نمایید.

اعتراض بر اساس سند رسمی

دارندگان سند رسمی رأی اثبات مالکیت خود نیازی به مراجعۀ جداگانه به دادگاه رأی احراز مالکیت خود ندارند. این افراد می‌توانند مستقیماً نسبت به ری کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض کنند.

رأی کمیسیون ماده 12 دال بر مالکیت شخصی یا قابل تسری به سایر بخش‌ها نیست. بنابراین بهتر است با دریافت مشاوره حقوقی با وکیل شهرداری، راه‌های حقوقی مختلف را رأی حل موضوع پرونده خود شناسایی کنید.

اعتراض بر اساس سند مشاعی

دارندگان سند مشاعی نیز می‌توانند نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 (اراضی موات) اعتراض کنند. اما رأی ابطال رأی کمیسیون، صرف مالکیت مشاعی کافی نخواهد بود.

بلکه متقاضی ابطال رأی باید سند شش دانگ مفروز داشته باشد یا همه مالکین به اتفاق، نسبت به ابطال رأی کمیسیون اقدام نمایند. در صورت ثبت اعتراض از سوی تنها یکی از مالکین، اعتراض وی در رأی مجدد کمیسیون تأثیری نخواهد داشت.

مراحل اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات)

رأی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12، همانند سایر دعاوی حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذی صلاح هستیم. هرچند این پرونده‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارند اما مراحل کلی اعتراض به رأی کمیسیون شامل موارد زیر هستند:

 1. دادخواستی رأی ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 با بیان شرح اعتراض خود از طریق دفتر خدمات قضایی خطاب به دادگاه ثبت شود.
 2. به پیوست، تصویر اسناد و مدارک مبنی بر مالکیت و در صورت لزوم به همراه نظر کارشناس دادگستری به دادگاه ارائه شوند.
 3. با مشخص شدن جلسه رسیدگی، دفاعیات شفاهی و کتبی به سمع و نظر دادگاه رسانده شوند.
 4. پس از بررسی‌های لازم، رأی نهایی صادر خواهد شد.

در نظر داشته باشید که صرف ثبت دادخواست ابطال رأی کمیسیون، مانع از اجرای این رأی نخواهد بود. با موات تشخیص دادن زمین، اداره ثبت باید سند مالکیتی به نام دولت صادر کند و اعتراض به این رأی، منجر به توقف عملیات نمی‌شود. اما در صورت اثبات حق، دادگاه مالکیت زمین را به صاحب آن برمی‌گرداند.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مهلت قانونی اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات)، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی است. این در صورتی است که مالک، رأی کمیسیون را دریافت نکرده باشد یا نسبت به دریافت آن خودداری کند. این رأی در یک روزنامه کثیرالانتشار، در دو نوبت و به فاصله ده روز آگهی می‌شود.

معترض رأی می‌تواند ظرف مدت سه ماه از انتشار آخرین آگهی، نسبت به اعتراض اقدام کند. مدت اعتراض رأی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز 4 ماه است.

اگر در خارج از کشور هستید، لازم است با یک وکیل در ایران برای رسیدگی به پرونده خود در ارتباط باشید. کارشناسان حقوقی ما در دادسو در کنار شما هستند تا بدون نیاز به جلسات حضوری، راهنمای شما در این مسیر باشند.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مدارک مورد نیاز رأی ارائه به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مدارک لازم رأی ارائه به کمیسیون ماده 12 (اراضی موات) شامل موارد زیر هستند:

 • سند مالکیت، در صورت نداشتن سند مالکیت، آخرین استعلام ثبتی یا صدور قبض معاینه محل متضمن مشخصات پلاک ثبتی و نقشه بلوک ‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک متضمن به امضای نماینده اداره ثبت
 • نقشه ثبتی در دو نسخه، در صورت نداشتن نقشه ثبتی ارائه دو نسخه کروکی دقیق زمین منطق با سوابق ثبتی
 • نقشه هوایی با مقیاس مناسب
 • نظریه کتبی دبیرخانه کمیسیون مبنی بر عدم صدور گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
 • مدارک هویتی
 • فیش پرداخت هزینه بررسی
 • سایر ادله و مستندات مثل شهادت شهود و تحقیقات محلی

چه کسانی حق اعتراض به نظریه کمیسیون را دارند؟

به طور کلی، پاسخ قانونی مشخصی رأی این سؤال وجود ندارد. اما اغلب، دو دسته از افراد حق اعتراض به نظریه کمیسیون دارند:

 • دارندگان سند عادی مبنی بر مالکیت زمین
 • دارندگان اسناد رسمی مالکیت

همچنین اگر شخص ثالث توسط دادگاه به عنوان ذینفع رأی مزبور شناخته شود، می‌تواند نسبت به رأی کمیسیون اعتراض کند. لازم به ذکر است که برای پیشبرد بهتر امور ملکی و حقوقی، تحدید حدود ملک و اعتراض به رأی کمیسیون، بهتر است از یک وکیل خبره کمک بخواهید.

جمع بندی

رأی صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، ثبت ملک، افراز و تقسیم ملک، تملک اراضی و امور مشابه، نیازمند تعیین نوع زمین از نوع دایر، بایر یا موات هستیم. این تشخیص بنا به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صورت می‌گیرد.

اگر این کمیسیون، زمین را موات تشخیص دهد، این زمین متعلق به دولت خواهد بود. اما اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات) در دادگاه امکان پذیر است.

با در نظر داشتن پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این پرونده‌ها، توصیه می‌کنیم پیش از هر اقدام حقوقی، با یک وکیل ملکی در ارتباط باشید. مؤسسه حقوقی دادسو آماده پاسخگویی به سؤالات عزیزان و راهنمایی شما در این مسیر است.

سوالات متداول

چه زمین‌هایی قابلیت بررسی توسط کمیسیون ماده 12 را ندارند؟

اراضی و زمین‌های متعلق به شهرداری و شرکت‌های تابعه، اراضی دارای گواهی عمران، اراضی دولتی و زمین‌هایی که سابقاً کمیسیون در خصوص آن‌ها رأی داده است.

رأی اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 (اراضی موات) از کجا شروع کنم؟

پیشنهاد ما این است که با یک وکیل ملکی رأی رسیدگی به امور خود در ارتباط باشید. کارشناسان حقوقی ما در مؤسسه حقوقی دادسو در کنارتان هستند تا در تمام مراحل شما را راهنمایی کنند و یا انجام تمام مراحل را بر عهده بگیرند.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *